Ուրբաթ, 24 Հուլիսի 2015 16:48

«Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ընկերությունը ներկայացրել է Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտները

«Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ընկերությունը ներկայացրել է Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտները
Բրիտանական «Լիդիան Ինթերնեյշնլե ընկերությունը և նրա հայկական դուստր «Գեոթիմե ՓԲԸ-ն հուլիսի 23-ին ներկայարցել են Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման ծրագրի իրագործման բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատման արդյունքները: Փաստաթուղթը նախապատրաստել են բրիտանական Wardell Armstrong International Ltd (WAI) անկախ խորհրդատվական ընկերությունը և մի շարք այլ փորձագիտական խորհրդատուներ`  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի չափանիշներին համապատասխան, որոնք «Լիդիան Ինթերնեյշնլե ընկերության բաժնետերեր են:
 
«Գեոթիմե ՓԲԸ կայուն զարգացման գծով գլխավոր մենեջեր Արմեն Ստեփանյանը լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանել է, որ այդ գնահատականը ներառում է Ամուլսարի ծրագրի շրջանակում նախատեսվող ոսկու արդյունահանման և մշակման, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների շինարարության աշխատանքների մանրամասն նկարագրություն: Եզրակացությունը նաև տալիս է Ամուլսարի շրջանում բնապահպանական և սոցիալան պայմանների բնութագիրը և կանխատեսում տեղի բուսական և կենդանական աշխարհ վրա, ինչպես նաև մերձակա համայնքների բնակչության կենսագործունեության վրա ծրագրի ազդեցության աստիճանը: Փաստաթուղթը ներառում է տեղեկատվություն առաջիկա միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք նպատակաուղղված են հնարավոր բացասական հետևանքների վերահսկմանը, չեզոքացմանը կամ մինիմիզացմանը: «Այս եզրակացությունը սպառիչ պատասխաններ է տալիս համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների, պետական կառույցների և բիզնեսի ներկայացուցիչների հարցերին, և անհրաժեշտության դեպքում դրանում հնարավոր են փոփոխություններ` շահագրգիռ կողմերի հիմնավորված դիտողություններին համապատասխանե, - ընդգծել է Ստեփանյանը:
 
Ամուլսարի նախագծը նախատեսում է երեք բաց հանքերից հանքաքարի արդյունահանում, հանքաքարի մանրացում և փոխակրիչով փոխադրում կույտային տարրալվացման հրապարակ, որտեղ ոսկին և արծաթը տարրալուծվում են նատրիումի ցիանիդի լուծույթում, և լուծույթից թանկարժեք մետաղների կորզում ադսորբցիա-դեսորբցիա վերականգնման կայանում: 
 
WAI ընկերության տեխնիկական տնօրեն Դևիդ Բրիգնալը թվարկել է հանքի մշակման հնարավոր տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունը: Այսպես, ենթակառուցվածքների մի մասն զբաղեցնում են մարգագետիններ, որոնք տեղի բնակչությունն ամռանն օգտգագործում է որպես արոտավայրեր: Ծրագրի իրագործման ժամանակ այդ տարածքներ մուտքը մասամբ կսահմանափակվի: 
 
Նախատեսվում է 265 հողակտորների օտարում , որոնց ընդհանուր մակերեսը 135.33 հա է: Դրանց մեծ մասը պատկանում է Գնդեվազ հգուղի բնակիչներին, որտեղ ծաղկում է ծիրանի արտդրությունը: Բնակիչների ֆիզիկական տարհանման անհրաժեշտություն չկա, սակայն հողերի տնտեսական կարգավիճակի փոփոխությունն անխուսափելի է: «Ընկերությունն այդ հողերի ձեռք բերման դիմաց առաջարկում է վճարում կամ փոխանակում այլ հողակտորի հետ, ինչպես նաև փոխհատուցում բերքի և գյուղատնտեսական նշանակության հողակտորի կորստի դիմաց` 83 հողակտորների համարե, - նշել է Բրիգնալը:
 
Շինարարական աշխատանքների փուլում կներգրավվի 1300 մարդ, իսկ շահագործման փուլում` 770 մարդ: «Լիդիան Ինթերնեյշնլե ընկերությունը նախընտրում է  օգտագործել տեղի աշխատուժը, որին բաժին կընկնի աշխատատեղերի շուրջ 30%-ը: Հանքի շահագործումը փող վաստակելու  ինչպես ուղիղ, այնպես էլ անուղաակի հնարավորություններ կբացի, ինչը կդրդի մարդկանց և մասնավոր բիզնեսի ներգաղթի,  ինչպես նաև ներքին միգրացիայի: Դա իր հերթին կհանգեցնի տեղի բնակչության աճի և համայնքների սոցիալական կառուցվածքի փոփոխման: Միևնույն ժամանակ, հանքի աշխատանքներում ներգրավված մարդկանց եկամուտներն ամենաբարձրը կլինեն այդ վայրում: Դա կհանգեցնի սպառողական ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պահանջասրկի մեծացման: «Միգրացիայի բացասական հետևանքների մեղմման նպատակով ընկերությունը կհամագործակցի տեղական իշխանությունների հետ, ինչպես նաև կիրականացնի բնակչության տեղաշարժի և ինֆլյացիոն ճնշման դիտարկումե, - նշել է Դ.Բրիգնալը: Միևնույն ժամանակ, շարունակել է նա, միգրացիայի մեծացումը պարունակում է ռիսկեր, որոնք առնչվում են վարակիչ հիվանդությունների տարածմանն ու իրավակարգի խախտումներին: Դրանից խուսափելու համար ընկերությունը մտադիր է կազմակերպել ինչպես կանխարգելիչ, այնպես էլ գործնական դասընթացներ, ինչպես նաև բարելավել բժշկակաբն եբնթակառուցվածքը:
 
Նախագծի իրագործումը կհանգեցնի բուսականության մասնակի կոստի, կենդանիների և բույսերի հազվագյուտ տեսակների կրճատման: Ազդեցության գոտում են Մատնունի ծիրանավորը, որն ալպյան բուսատեսակ է և գրացնված է ՀՀ կարմիր գրքում որպես կրիտիկական վտանգված բուսատեսակ և հանդիպում է Ամուլսարի լեռան ժայռոտ գագաթնային հատվածներում, ու Կովկասյան գորշ արջը, որը սնվում և ձմեռում է լեռան վրա կամ դրա շրջակայքում: Լեռան ստորին լանջերի ալպյան հանդակներում առկա են որոշ չվող թռչնատեսակներ, որոնցից ոմանք, ներառյալ գիշանգղը և տափաստանային հողմավար բազեն, մոտակայքում՝ միջազգային նշանակություն ունեցող Ջերմուկի և Գորայքի կարևորագույն թռչանաբանական տարածքների հիմնական տարրերից են: Ծրագիրը կհանգեցնի բնական բուսականության կորստի, այդ թվում՝ ինչպես Մատնունի ծիրանավորի, այնպես էլ Կովկասյան գորշ արջի կենսամիջավայրերի կորստի: Հանքարդյունահանման հետ կապված աղմուկի և փոշու նստվածքագոյացման և կենդանիների տեղաշարժի խոչընդոտման արդյունքում նաև կենսամիջավայրերի որակի վատթարացում տեղի կունենա: Կենսաբազմազանության վրա հավանական ազդեցությունները հնարավոր առավելագույն սահմաններում կնվազեցվեն կառավարման միջոցառումների և հանքարդյունահանմանը հաջորդող վերականգնման միջոցով: Այսպես, Հայաստանի բուսաբանության ինստիտուտը և Քեմբրիջի համալսարանը ընկերության պատվերով կիրականացնեն Մատնունի ծիրանավորի   տեղափոխման համալիր ծրագիր, որն ընկերության վրա կնստի մի քանի հարյուր հազար դոլար: Ծրագիրը կհանգեցնի նաև լանդշաֆտի և դրա վիզուալ տեսքի փոփոխման: Հանքավայրի փակելուց հետո լանդշաֆտը հնարավորինս կվերականգնվի: Բոլոր ենթակառուցվածքները և հանգույցները կհեռացվեն, իսկ տարածքները կվերադարձվեն համայնքների տնօրինությանը: 
 
Ծրագրի տարածքի ստորգետնյա ջրերը սնում են աղբյուրներ և թափվում հիմնական գետեր, որոնց թվում են Որոտանը, Արփան և Դարբը: Աղբյուրների և գետերի ջրերն օգտագործվում են տարբեր նպատակներով՝ խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման, ձկնաբուծության և հիդրոէլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար: Ծրագրի նախագծի հիմնական սկզբունքն այն է, որ հանքարդյունաբերական գործընթացում օգտագործվող, կոնտակտային և դատարկ ապարներից արտահոսող տեխնիկական ջրերը մուտք չգործեն շրջակա միջավայր, այսինքն՝ այն լինելու է փակ համակարգ: Բոլոր հոսքաջրերն ու ոչ կոնտակտային ջրերը կարտահոսեն միջավայր համապատասխան մաքրում անցնելուց հետո միայն: Ամբողջականությունն ապահովվելու է մոնիտորինգի համապարփակ ծրագրի միջոցով: Համապատասխան մոդելավորումը ցույց է տալիս, որ Ծրագրի կողմից գետաջրերի օգտագործուման արդյունքում այդ ջրերից այլ օգտվողները չեն տուժի: Հանքարդյունահանման աշխատանքներն էական ազդեցություն չեն ունենա ջրատար շերտերի վրա: Հետագա, առավել մանրամասն ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ծրագրի տեղանքի ստորգետնյա ջրերի և Ջերմուկում օգտագործվող և շշալցվող ջրերի միջև ոչ մի ֆիզիկական կապ առկա չէ: 
 
Խորհրդատվական ընկերության համաձայն, ծրագրի ենթակառուցվածքները բավականին մեծ հեռավորության վրա են տեղական համայնքներից, հետևաբար, աղմուկը, գոյացող փոշին, վիբրացիան էապես չեն ազդի մերձակա համայնքների վրա:
 
Ուսումնասիրությունների արդյունքում առանձնացվել են 75 հավանական հնագիտական տարածքներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ, Ծրագրի գործողություններից ազդեցություն կկրեն, չնայած դրանցից ոչ մեկը, ըստ հայաստանյան և միջազգային փորձագետների, մեծ կարևորություն չի ներկայացնում: Մշտապես գործելու է հատուկ ընթացակարգ Ծրագրի իրականացման ընթացքում որևէ կարևոր նոր տեղանք կամ գտածո հայտնաբերելու դեպքում դրանց պատշաճ գրանցումը, հետազոտումը, հանումն ու պեղումն ապահովելու համար, նշել է խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչը:
 
Նշենք, որ  «Լիդիան Ինթերնեյշնլըե, որը հիմնադրվել է 2005 թվականին Մեծ Բրիտանիայում, հայկական «Գեոթիմե ՓԲԸ միակ բաժնետերն է, որը 2006 թվականին ստացել է Ամուլսարի որոնողագնահատման լիցենզիա: 2006 թվականից երկրաբանահետախուզական և այլ աշխատանքներում ներդրումներն արդեն կազմել են շուրջ 70 մլն դոլար: «Լիդիանիե հիմնական բաժնետերերն են IFC և EBRD ինստիտուցիոնալ միջազգային ներդրողները:  «Լիդիան Ինթերնեյշնլըե նախատեսում է 2016-2017 թվականներին Ամուլսարի նախագծում կատարել շուրջ 426 մլն դոլարի կապիտալ ներդրումներ: Նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համաձայն, հանքավայրում հաստատված ոսկու պաշարները կազմում են 2,5 մլն ունցիա, կորզվող պաշարները` 2,1 մլն ունցիա: Հանքավայրի շահագործման ժամկետը կկազմի 10 տարի և 4 ամիս, տարեկան նախատեսվում է արդյունահանել միջին հաշվով 200 հազար ունցիա ոսկի (10 մլն տոննա հանքաքար): Մեկ ունցիայի արտադրության միջին ծախսերը կկազմեն 642 դոլար, իսկ ոսկու կորզման ցուցանիշը` 84%:
 
ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Visa-յի արշավի հաջողակ հաղթողը Կոնվերս Բանկի հաճախորդ էVisa-յի արշավի հաջողակ հաղթողը Կոնվերս Բանկի հաճախորդ է
 Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ստանալ նոր վճարային քարտ և միանալ խրախուսման արշավին Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ստանալ նոր վճարային քարտ և միանալ խրախուսման արշավին
Վահան Քերոբյան. Հայաստանի տնտեսությունն արագ վերականգնվել է Վահան Քերոբյան. Հայաստանի տնտեսությունն արագ վերականգնվել է "սեպտեմբերյան շոկից" հետո
Google Pay-ն այլևս հասանելի է ԱրարատԲանկի քարտապանների համարGoogle Pay-ն այլևս հասանելի է ԱրարատԲանկի քարտապանների համար
2021-2022թթ.-ին Ակբա բանկը շուրջ 246.000.000 ՀՀ դրամ է տրամադրել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին2021-2022թթ.-ին Ակբա բանկը շուրջ 246.000.000 ՀՀ դրամ է տրամադրել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին
ԱԶԲ-ն ցանկանում է ընդլայնել Հայաստանի հետ փոխգործակցային ծրագրերը, որոնք վերաբերում են տրանսպորտային հաղորդակցության, «կանաչ տնտեսության», կրթության ոլորտներինԱԶԲ-ն ցանկանում է ընդլայնել Հայաստանի հետ փոխգործակցային ծրագրերը, որոնք վերաբերում են տրանսպորտային հաղորդակցության, «կանաչ տնտեսության», կրթության ոլորտներին
Դրամի արժեւորումը դրական կանդրադառնա գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա. ՀԾԿՀ ղեկավարԴրամի արժեւորումը դրական կանդրադառնա գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա. ՀԾԿՀ ղեկավար
ԱԺ-ն հավանություն է տվել միկրոձեռնարկությունների համար պայմանները խստացնելու կառավարության նախաձեռնությանըԱԺ-ն հավանություն է տվել միկրոձեռնարկությունների համար պայմանները խստացնելու կառավարության նախաձեռնությանը
Փաշինյանը կոչ է արել չվախենալ պետական պարտքի բացարձակ մեծությունիցՓաշինյանը կոչ է արել չվախենալ պետական պարտքի բացարձակ մեծությունից
Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Երևանում մշտական ներկայացուցչություն կբացիԶարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Երևանում մշտական ներկայացուցչություն կբացի
Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան ՋրբաշյանՀայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան Ջրբաշյան
IDBank-ի «Մալաթիա» մասնաճյուղն՝ ավելի հարմարավետ ու ժամանակակիցIDBank-ի «Մալաթիա» մասնաճյուղն՝ ավելի հարմարավետ ու ժամանակակից
Նախարար Խաչատրյան. ՏՀՏ ոլորտում զբաղվածների 43 տոկոսը կանայք ենՆախարար Խաչատրյան. ՏՀՏ ոլորտում զբաղվածների 43 տոկոսը կանայք են
Հայաստանը մասնակցել է ԵԱՏՄ ագրոարդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի 3-րդ նիստինՀայաստանը մասնակցել է ԵԱՏՄ ագրոարդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի 3-րդ նիստին
Հայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը հրապարակել է իր Կայուն զարգացման առաջին զեկույցըՀայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը հրապարակել է իր Կայուն զարգացման առաջին զեկույցը
IDBank-ի քարտերով արդեն հնարավոր է վճարել Apple Pay-ի միջոցովIDBank-ի քարտերով արդեն հնարավոր է վճարել Apple Pay-ի միջոցով
Կոնվերս Բանկը հայտարարում է արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մեկնարկի մասինԿոնվերս Բանկը հայտարարում է արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մեկնարկի մասին
Խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ. Հայաստանում գինու արտադրության ծավալները 5 տարվա ընթացքում ավելացել են գրեթե 2 անգամԽաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ. Հայաստանում գինու արտադրության ծավալները 5 տարվա ընթացքում ավելացել են գրեթե 2 անգամ
Իրանը հարստացրել է ուրանի արդյունահանումը մինչեւ 60 տոկոսԻրանը հարստացրել է ուրանի արդյունահանումը մինչեւ 60 տոկոս
Խմելու ջուրը մինչև 2024 թվականը քաղաքացիների համար չի թանկանաԽմելու ջուրը մինչև 2024 թվականը քաղաքացիների համար չի թանկանա
Գնել Սանոսյանը՝ ուկրաինահայ գործարարներին. տեղական շինարարական ընկերությունների ներուժը չի բավարարումԳնել Սանոսյանը՝ ուկրաինահայ գործարարներին. տեղական շինարարական ընկերությունների ներուժը չի բավարարում
ԱԶԲ Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչության գլխավոր տնօրենը պատմել է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացման հեռանկարային ուղղությունների մասինԱԶԲ Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչության գլխավոր տնօրենը պատմել է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացման հեռանկարային ուղղությունների մասին
Ֆինանսների նախարարությունը ներկայացրել է 2022թ. գործունեության հաշվետվությունըՖինանսների նախարարությունը ներկայացրել է 2022թ. գործունեության հաշվետվությունը
Իրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման նախագծի գործարկման մասինԻրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման նախագծի գործարկման մասին
USAID-ը Հայաստանում ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման նոր ծրագիր է գործարկելUSAID-ը Հայաստանում ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման նոր ծրագիր է գործարկել
Ակբա բանկը պարտատոմսեր է տեղաբաշխելուԱկբա բանկը պարտատոմսեր է տեղաբաշխելու
Հայաստանի տնտեսության 2022 թվականի արդյունքներով, ամենայն հավանականությամբ, պատմական ռեկորդ չի արձանագրվի. Հայկազ ՖանյանՀայաստանի տնտեսության 2022 թվականի արդյունքներով, ամենայն հավանականությամբ, պատմական ռեկորդ չի արձանագրվի. Հայկազ Ֆանյան
Հայաստանն ու Ուկրաինան քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու Ուկրաինան քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները
Երեւանն ու Թեհրանը շարունակում են ընդլայնել տնտեսական հարաբերություններըԵրեւանն ու Թեհրանը շարունակում են ընդլայնել տնտեսական հարաբերությունները
Հայաստանի արտահանողներն իրենց խնդիրների մասին պատմել են էկոնոմիկայի նախարար Վահան ՔերոբյանինՀայաստանի արտահանողներն իրենց խնդիրների մասին պատմել են էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին
Վերին Լարսում իրավիճակը պահանջում է օպերատիվ լուծումներ. ՊԵԿ ներկայացուցիչները հարցը քննարկել են ՄոսկվայումՎերին Լարսում իրավիճակը պահանջում է օպերատիվ լուծումներ. ՊԵԿ ներկայացուցիչները հարցը քննարկել են Մոսկվայում
Տավուշում հիմնված  ընտանեկան բիզնեսի հաջողությունները. տնից հյուրատուն ու փոքր գինեգերծարանՏավուշում հիմնված  ընտանեկան բիզնեսի հաջողությունները. տնից հյուրատուն ու փոքր գինեգերծարան
Հայաստանում կապիտալ ծախսերի թերակատարումը տխուր ավանդույթ է դարձել. «Լույս» հիմնադրամՀայաստանում կապիտալ ծախսերի թերակատարումը տխուր ավանդույթ է դարձել. «Լույս» հիմնադրամ
Հայաստանը հանրաճանաչ ուղղություն է դառնում բելառուսների համարՀայաստանը հանրաճանաչ ուղղություն է դառնում բելառուսների համար
Ռոբերտ Խաչատրյան. Հայաստանում արբանյակի կառավարման կենտրոնը պատրաստ կլինի մինչեւ տարեվերջՌոբերտ Խաչատրյան. Հայաստանում արբանյակի կառավարման կենտրոնը պատրաստ կլինի մինչեւ տարեվերջ
Հայաստանում ձեռնամուխ են եղել առաջին արբանյակի կառուցման աշխատանքներինՀայաստանում ձեռնամուխ են եղել առաջին արբանյակի կառուցման աշխատանքներին
Գեոպրոմայնինգ ընկերության Մամլո ծառայությունԳեոպրոմայնինգ ընկերության Մամլո ծառայություն
Փոթի-Փոթի-"Կավկազ" նավահանգիստ լաստանավի գործարկման հարցում զգալի առաջընթաց է նախանշվել. փոխնախարար
Հայաստանը ԶՖԳ-ից եւ ԱԶԲ-ից վարկ կստանա ֆիսկալ կայունության եւ ֆինանսական շուկաների զարգացման համարՀայաստանը ԶՖԳ-ից եւ ԱԶԲ-ից վարկ կստանա ֆիսկալ կայունության եւ ֆինանսական շուկաների զարգացման համար
Օդանավակայանների միջազգային խորհուրդը պատրաստ է 400 մլն եվրո ուղղել Օդանավակայանների միջազգային խորհուրդը պատրաստ է 400 մլն եվրո ուղղել "Զվարթնոց" օդանավակայանի թողունակության ավելացմանը
Կոնվերսբանկը նոյեմբերի 22-ին վաճառքի կհանի 3 մլրդ դրամ եւ 10 մլն դոլար ծավալով դրամային եւ դոլարային պարտատոմսերի մեկական տրանշԿոնվերսբանկը նոյեմբերի 22-ին վաճառքի կհանի 3 մլրդ դրամ եւ 10 մլն դոլար ծավալով դրամային եւ դոլարային պարտատոմսերի մեկական տրանշ
Shell-ը մտադիր է իր ներկայացուցչությունը բացել ԵրեւանումShell-ը մտադիր է իր ներկայացուցչությունը բացել Երեւանում
Հայաստանի տնտեսությունն անառողջ է. տնտեսագետն առաջարկում է առկա խնդիրների լուծման եղանակներՀայաստանի տնտեսությունն անառողջ է. տնտեսագետն առաջարկում է առկա խնդիրների լուծման եղանակներ
Կառավարությունը Երևանի քաղաքապետարանի ձեռքերը կարձակի՝ վթարային շենքերի քանդման գործումԿառավարությունը Երևանի քաղաքապետարանի ձեռքերը կարձակի՝ վթարային շենքերի քանդման գործում
2023 թվականից Հայաստանում ներդրվում է ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ2023 թվականից Հայաստանում ներդրվում է ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ
Հայաստանում հասաանելի են google pay եւ google wallet ծառայություններըՀայաստանում հասաանելի են google pay եւ google wallet ծառայությունները
Իրան էլեկտրաէներգիայի արտահանման ներուժի գործարկման դեպքում դա կանդրադառնա ներքին սակագների վրա. Մհեր ԳրիգորյանԻրան էլեկտրաէներգիայի արտահանման ներուժի գործարկման դեպքում դա կանդրադառնա ներքին սակագների վրա. Մհեր Գրիգորյան
ՏՏ ոլորտի փոքր ձեռնարկությունների արտոնյալ հարկմանն ուղղված նոր օրինագիծ է նախապատրաստվում. նախարարՏՏ ոլորտի փոքր ձեռնարկությունների արտոնյալ հարկմանն ուղղված նոր օրինագիծ է նախապատրաստվում. նախարար
2023 թվականին պաշտպանական ծախսերը 2018 թվականի համեմատ կավելանան 113 տոկոսով. Փաշինյանը հայտարարել է պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու մասին2023 թվականին պաշտպանական ծախսերը 2018 թվականի համեմատ կավելանան 113 տոկոսով. Փաշինյանը հայտարարել է պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու մասին
ԿԲ-ը կարևորում է միջնաժամկետ հեռանկարում պետական պարտքի պահպանումը պատշաճ մակարդակում. Մարտին ԳալստյանԿԲ-ը կարևորում է միջնաժամկետ հեռանկարում պետական պարտքի պահպանումը պատշաճ մակարդակում. Մարտին Գալստյան
Փոխվարչապետ. Առաջիկա օրերին կհաստատվի ԱՄՀ-ի Փոխվարչապետ. Առաջիկա օրերին կհաստատվի ԱՄՀ-ի "Stand by" նոր եռամյա ծրագիրը
Հայաստանի արագացված տնտեսական զարգացումն այլընտրանք չունի. ֆինանսների նախարարՀայաստանի արագացված տնտեսական զարգացումն այլընտրանք չունի. ֆինանսների նախարար
Հայաստանում փոխվել են ավել վճարված հարկերի գումարների հաշվանցման կամ վերադարձման ժամկետներըՀայաստանում փոխվել են ավել վճարված հարկերի գումարների հաշվանցման կամ վերադարձման ժամկետները
Կոնվերս Բանկը խրախուսման արշավ է հայտարարելԿոնվերս Բանկը խրախուսման արշավ է հայտարարել
Team Telecom Armenia-ն վերացրել է ինտերնետ հասանելիության խնդիրները՝ գործարկելով պահեստային կապուղինTeam Telecom Armenia-ն վերացրել է ինտերնետ հասանելիության խնդիրները՝ գործարկելով պահեստային կապուղին
Google Pay-ը և Google Wallet-ը հասանելի են Ամերիաբանկի հաճախորդների համարGoogle Pay-ը և Google Wallet-ը հասանելի են Ամերիաբանկի հաճախորդների համար
Հայաստանի պետական պարտքը գերազանցել է 10 մլրդ դոլարի հոգեբանական նշագիծըՀայաստանի պետական պարտքը գերազանցել է 10 մլրդ դոլարի հոգեբանական նշագիծը
Աշխատավարձի նվազագույն չափը կավելանա 7 հազար դրամովԱշխատավարձի նվազագույն չափը կավելանա 7 հազար դրամով
Արդշինբանկը անդրոիդի սիրահարների համար ներկայացնում է Google Pay-ը ՀայաստանումԱրդշինբանկը անդրոիդի սիրահարների համար ներկայացնում է Google Pay-ը Հայաստանում
Կառավարությունը գերակատարել է 500 կմ ճանապարհ վերանորոգելու իր խոստումը. նախարարԿառավարությունը գերակատարել է 500 կմ ճանապարհ վերանորոգելու իր խոստումը. նախարար
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
25.11.2022
RUB6.53-0.02
USD395.05-0.24
EUR411.29-0.05
GBP478.17-0.53
CAD296.07-0.23
JPY28.35-0.26
CNY55.38-0.14
CHF418.62-0.61