Ուրբաթ, 24 Հուլիսի 2015 16:48

«Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ընկերությունը ներկայացրել է Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտները

«Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ընկերությունը ներկայացրել է Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտները
Բրիտանական «Լիդիան Ինթերնեյշնլե ընկերությունը և նրա հայկական դուստր «Գեոթիմե ՓԲԸ-ն հուլիսի 23-ին ներկայարցել են Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման ծրագրի իրագործման բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատման արդյունքները: Փաստաթուղթը նախապատրաստել են բրիտանական Wardell Armstrong International Ltd (WAI) անկախ խորհրդատվական ընկերությունը և մի շարք այլ փորձագիտական խորհրդատուներ`  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի չափանիշներին համապատասխան, որոնք «Լիդիան Ինթերնեյշնլե ընկերության բաժնետերեր են:
 
«Գեոթիմե ՓԲԸ կայուն զարգացման գծով գլխավոր մենեջեր Արմեն Ստեփանյանը լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանել է, որ այդ գնահատականը ներառում է Ամուլսարի ծրագրի շրջանակում նախատեսվող ոսկու արդյունահանման և մշակման, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների շինարարության աշխատանքների մանրամասն նկարագրություն: Եզրակացությունը նաև տալիս է Ամուլսարի շրջանում բնապահպանական և սոցիալան պայմանների բնութագիրը և կանխատեսում տեղի բուսական և կենդանական աշխարհ վրա, ինչպես նաև մերձակա համայնքների բնակչության կենսագործունեության վրա ծրագրի ազդեցության աստիճանը: Փաստաթուղթը ներառում է տեղեկատվություն առաջիկա միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք նպատակաուղղված են հնարավոր բացասական հետևանքների վերահսկմանը, չեզոքացմանը կամ մինիմիզացմանը: «Այս եզրակացությունը սպառիչ պատասխաններ է տալիս համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների, պետական կառույցների և բիզնեսի ներկայացուցիչների հարցերին, և անհրաժեշտության դեպքում դրանում հնարավոր են փոփոխություններ` շահագրգիռ կողմերի հիմնավորված դիտողություններին համապատասխանե, - ընդգծել է Ստեփանյանը:
 
Ամուլսարի նախագծը նախատեսում է երեք բաց հանքերից հանքաքարի արդյունահանում, հանքաքարի մանրացում և փոխակրիչով փոխադրում կույտային տարրալվացման հրապարակ, որտեղ ոսկին և արծաթը տարրալուծվում են նատրիումի ցիանիդի լուծույթում, և լուծույթից թանկարժեք մետաղների կորզում ադսորբցիա-դեսորբցիա վերականգնման կայանում: 
 
WAI ընկերության տեխնիկական տնօրեն Դևիդ Բրիգնալը թվարկել է հանքի մշակման հնարավոր տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունը: Այսպես, ենթակառուցվածքների մի մասն զբաղեցնում են մարգագետիններ, որոնք տեղի բնակչությունն ամռանն օգտգագործում է որպես արոտավայրեր: Ծրագրի իրագործման ժամանակ այդ տարածքներ մուտքը մասամբ կսահմանափակվի: 
 
Նախատեսվում է 265 հողակտորների օտարում , որոնց ընդհանուր մակերեսը 135.33 հա է: Դրանց մեծ մասը պատկանում է Գնդեվազ հգուղի բնակիչներին, որտեղ ծաղկում է ծիրանի արտդրությունը: Բնակիչների ֆիզիկական տարհանման անհրաժեշտություն չկա, սակայն հողերի տնտեսական կարգավիճակի փոփոխությունն անխուսափելի է: «Ընկերությունն այդ հողերի ձեռք բերման դիմաց առաջարկում է վճարում կամ փոխանակում այլ հողակտորի հետ, ինչպես նաև փոխհատուցում բերքի և գյուղատնտեսական նշանակության հողակտորի կորստի դիմաց` 83 հողակտորների համարե, - նշել է Բրիգնալը:
 
Շինարարական աշխատանքների փուլում կներգրավվի 1300 մարդ, իսկ շահագործման փուլում` 770 մարդ: «Լիդիան Ինթերնեյշնլե ընկերությունը նախընտրում է  օգտագործել տեղի աշխատուժը, որին բաժին կընկնի աշխատատեղերի շուրջ 30%-ը: Հանքի շահագործումը փող վաստակելու  ինչպես ուղիղ, այնպես էլ անուղաակի հնարավորություններ կբացի, ինչը կդրդի մարդկանց և մասնավոր բիզնեսի ներգաղթի,  ինչպես նաև ներքին միգրացիայի: Դա իր հերթին կհանգեցնի տեղի բնակչության աճի և համայնքների սոցիալական կառուցվածքի փոփոխման: Միևնույն ժամանակ, հանքի աշխատանքներում ներգրավված մարդկանց եկամուտներն ամենաբարձրը կլինեն այդ վայրում: Դա կհանգեցնի սպառողական ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պահանջասրկի մեծացման: «Միգրացիայի բացասական հետևանքների մեղմման նպատակով ընկերությունը կհամագործակցի տեղական իշխանությունների հետ, ինչպես նաև կիրականացնի բնակչության տեղաշարժի և ինֆլյացիոն ճնշման դիտարկումե, - նշել է Դ.Բրիգնալը: Միևնույն ժամանակ, շարունակել է նա, միգրացիայի մեծացումը պարունակում է ռիսկեր, որոնք առնչվում են վարակիչ հիվանդությունների տարածմանն ու իրավակարգի խախտումներին: Դրանից խուսափելու համար ընկերությունը մտադիր է կազմակերպել ինչպես կանխարգելիչ, այնպես էլ գործնական դասընթացներ, ինչպես նաև բարելավել բժշկակաբն եբնթակառուցվածքը:
 
Նախագծի իրագործումը կհանգեցնի բուսականության մասնակի կոստի, կենդանիների և բույսերի հազվագյուտ տեսակների կրճատման: Ազդեցության գոտում են Մատնունի ծիրանավորը, որն ալպյան բուսատեսակ է և գրացնված է ՀՀ կարմիր գրքում որպես կրիտիկական վտանգված բուսատեսակ և հանդիպում է Ամուլսարի լեռան ժայռոտ գագաթնային հատվածներում, ու Կովկասյան գորշ արջը, որը սնվում և ձմեռում է լեռան վրա կամ դրա շրջակայքում: Լեռան ստորին լանջերի ալպյան հանդակներում առկա են որոշ չվող թռչնատեսակներ, որոնցից ոմանք, ներառյալ գիշանգղը և տափաստանային հողմավար բազեն, մոտակայքում՝ միջազգային նշանակություն ունեցող Ջերմուկի և Գորայքի կարևորագույն թռչանաբանական տարածքների հիմնական տարրերից են: Ծրագիրը կհանգեցնի բնական բուսականության կորստի, այդ թվում՝ ինչպես Մատնունի ծիրանավորի, այնպես էլ Կովկասյան գորշ արջի կենսամիջավայրերի կորստի: Հանքարդյունահանման հետ կապված աղմուկի և փոշու նստվածքագոյացման և կենդանիների տեղաշարժի խոչընդոտման արդյունքում նաև կենսամիջավայրերի որակի վատթարացում տեղի կունենա: Կենսաբազմազանության վրա հավանական ազդեցությունները հնարավոր առավելագույն սահմաններում կնվազեցվեն կառավարման միջոցառումների և հանքարդյունահանմանը հաջորդող վերականգնման միջոցով: Այսպես, Հայաստանի բուսաբանության ինստիտուտը և Քեմբրիջի համալսարանը ընկերության պատվերով կիրականացնեն Մատնունի ծիրանավորի   տեղափոխման համալիր ծրագիր, որն ընկերության վրա կնստի մի քանի հարյուր հազար դոլար: Ծրագիրը կհանգեցնի նաև լանդշաֆտի և դրա վիզուալ տեսքի փոփոխման: Հանքավայրի փակելուց հետո լանդշաֆտը հնարավորինս կվերականգնվի: Բոլոր ենթակառուցվածքները և հանգույցները կհեռացվեն, իսկ տարածքները կվերադարձվեն համայնքների տնօրինությանը: 
 
Ծրագրի տարածքի ստորգետնյա ջրերը սնում են աղբյուրներ և թափվում հիմնական գետեր, որոնց թվում են Որոտանը, Արփան և Դարբը: Աղբյուրների և գետերի ջրերն օգտագործվում են տարբեր նպատակներով՝ խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման, ձկնաբուծության և հիդրոէլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար: Ծրագրի նախագծի հիմնական սկզբունքն այն է, որ հանքարդյունաբերական գործընթացում օգտագործվող, կոնտակտային և դատարկ ապարներից արտահոսող տեխնիկական ջրերը մուտք չգործեն շրջակա միջավայր, այսինքն՝ այն լինելու է փակ համակարգ: Բոլոր հոսքաջրերն ու ոչ կոնտակտային ջրերը կարտահոսեն միջավայր համապատասխան մաքրում անցնելուց հետո միայն: Ամբողջականությունն ապահովվելու է մոնիտորինգի համապարփակ ծրագրի միջոցով: Համապատասխան մոդելավորումը ցույց է տալիս, որ Ծրագրի կողմից գետաջրերի օգտագործուման արդյունքում այդ ջրերից այլ օգտվողները չեն տուժի: Հանքարդյունահանման աշխատանքներն էական ազդեցություն չեն ունենա ջրատար շերտերի վրա: Հետագա, առավել մանրամասն ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ծրագրի տեղանքի ստորգետնյա ջրերի և Ջերմուկում օգտագործվող և շշալցվող ջրերի միջև ոչ մի ֆիզիկական կապ առկա չէ: 
 
Խորհրդատվական ընկերության համաձայն, ծրագրի ենթակառուցվածքները բավականին մեծ հեռավորության վրա են տեղական համայնքներից, հետևաբար, աղմուկը, գոյացող փոշին, վիբրացիան էապես չեն ազդի մերձակա համայնքների վրա:
 
Ուսումնասիրությունների արդյունքում առանձնացվել են 75 հավանական հնագիտական տարածքներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ, Ծրագրի գործողություններից ազդեցություն կկրեն, չնայած դրանցից ոչ մեկը, ըստ հայաստանյան և միջազգային փորձագետների, մեծ կարևորություն չի ներկայացնում: Մշտապես գործելու է հատուկ ընթացակարգ Ծրագրի իրականացման ընթացքում որևէ կարևոր նոր տեղանք կամ գտածո հայտնաբերելու դեպքում դրանց պատշաճ գրանցումը, հետազոտումը, հանումն ու պեղումն ապահովելու համար, նշել է խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչը:
 
Նշենք, որ  «Լիդիան Ինթերնեյշնլըե, որը հիմնադրվել է 2005 թվականին Մեծ Բրիտանիայում, հայկական «Գեոթիմե ՓԲԸ միակ բաժնետերն է, որը 2006 թվականին ստացել է Ամուլսարի որոնողագնահատման լիցենզիա: 2006 թվականից երկրաբանահետախուզական և այլ աշխատանքներում ներդրումներն արդեն կազմել են շուրջ 70 մլն դոլար: «Լիդիանիե հիմնական բաժնետերերն են IFC և EBRD ինստիտուցիոնալ միջազգային ներդրողները:  «Լիդիան Ինթերնեյշնլըե նախատեսում է 2016-2017 թվականներին Ամուլսարի նախագծում կատարել շուրջ 426 մլն դոլարի կապիտալ ներդրումներ: Նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համաձայն, հանքավայրում հաստատված ոսկու պաշարները կազմում են 2,5 մլն ունցիա, կորզվող պաշարները` 2,1 մլն ունցիա: Հանքավայրի շահագործման ժամկետը կկազմի 10 տարի և 4 ամիս, տարեկան նախատեսվում է արդյունահանել միջին հաշվով 200 հազար ունցիա ոսկի (10 մլն տոննա հանքաքար): Մեկ ունցիայի արտադրության միջին ծախսերը կկազմեն 642 դոլար, իսկ ոսկու կորզման ցուցանիշը` 84%:
 
ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Ամերիաբանկը ճանաչվել է 2023թ. Լավագույն ներդրումային բանկը Հայաստանում՝ ըստ Global Finance ամսագրիԱմերիաբանկը ճանաչվել է 2023թ. Լավագույն ներդրումային բանկը Հայաստանում՝ ըստ Global Finance ամսագրի
ՄՖԿ-ը տպավորիչ է համարում Հայաստանի 2022 թվականի տնտեսական ցուցանիշներըՄՖԿ-ը տպավորիչ է համարում Հայաստանի 2022 թվականի տնտեսական ցուցանիշները
Հայաստանում ցանկանում են բելառուսական ընկերությունների տեսնել շինարարական աշխատանքներումՀայաստանում ցանկանում են բելառուսական ընկերությունների տեսնել շինարարական աշխատանքներում
Նախարար. Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են ՀՆԱ-ում ներդրումների ծավալները հասցնել 25%-իՆախարար. Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են ՀՆԱ-ում ներդրումների ծավալները հասցնել 25%-ի
Էօրնեկեան դպրոցի սաները փորձառության ծրագիր են անցել Կոնվերս ԲանկումԷօրնեկեան դպրոցի սաները փորձառության ծրագիր են անցել Կոնվերս Բանկում
FlyOne Armenia-ն գործարկում է ուղիղ չվերթներ Երևան–Լառնակա–Երևան ուղղությամբFlyOne Armenia-ն գործարկում է ուղիղ չվերթներ Երևան–Լառնակա–Երևան ուղղությամբ
Վահան Քերոբյան. Հիփոթեքային վարկերի պետական սուբսիդավորման ծրագրով 2022 թվականին վարկառուներին վերադարձվել է 40 մլրդ դրամՎահան Քերոբյան. Հիփոթեքային վարկերի պետական սուբսիդավորման ծրագրով 2022 թվականին վարկառուներին վերադարձվել է 40 մլրդ դրամ
Հայաստանի և Բելառուսի փոխվարչապետները քննարկել են ԵԱՏՄ շրջանակներում փոխշահավետ համագործակցության հնարավոր նոր ուղղություններըՀայաստանի և Բելառուսի փոխվարչապետները քննարկել են ԵԱՏՄ շրջանակներում փոխշահավետ համագործակցության հնարավոր նոր ուղղությունները
Հայ գինեգործները Դյուսելդորֆում մասնակցում են ProWein գինու և խմիչքի միջազգային ցուցահանդեսինՀայ գինեգործները Դյուսելդորֆում մասնակցում են ProWein գինու և խմիչքի միջազգային ցուցահանդեսին
Ակբա բանկը բիզնես ակումբ է հիմնադրումԱկբա բանկը բիզնես ակումբ է հիմնադրում
Փոխվարչապետն ու ԱՄՀ առաքելության ղեկավարն անդրադարձել են վերջին մակրոտնտեսական գործընթացներինՓոխվարչապետն ու ԱՄՀ առաքելության ղեկավարն անդրադարձել են վերջին մակրոտնտեսական գործընթացներին
Վահան Քերոբյան. Էկոնոմիկայի նախարարությունը երկրում անգլիական իրավունքի իրավազորություն ստեղծելու վերաբերյալ սահմանադրական օրենք է մշակելՎահան Քերոբյան. Էկոնոմիկայի նախարարությունը երկրում անգլիական իրավունքի իրավազորություն ստեղծելու վերաբերյալ սահմանադրական օրենք է մշակել
ՀՀ ԱԳՆ. Սյունիքում նախագծերի իրականացման նկատմամբ հետաքրքրություն կա եվրոպական, ամերիկյան եւ կանադական ընկերությունների կողմիցՀՀ ԱԳՆ. Սյունիքում նախագծերի իրականացման նկատմամբ հետաքրքրություն կա եվրոպական, ամերիկյան եւ կանադական ընկերությունների կողմից
«Էնթերփրայզ Արմենիա»-ի ընթացիկ ներդրումային պորտֆելը կազմում է 2,4-3,2 մլրդ դոլար եւ ներառում է 40 նախագիծ«Էնթերփրայզ Արմենիա»-ի ընթացիկ ներդրումային պորտֆելը կազմում է 2,4-3,2 մլրդ դոլար եւ ներառում է 40 նախագիծ
2022 թվականին, 2021 թվականի համեմատ, ՌԴ-ում միգրացիոն հաշվառման մեջ գտնվող ՀՀ քաղաքացիների թիվը 15%-ով նվազել է. ACSES2022 թվականին, 2021 թվականի համեմատ, ՌԴ-ում միգրացիոն հաշվառման մեջ գտնվող ՀՀ քաղաքացիների թիվը 15%-ով նվազել է. ACSES
Փոխվարչապետն ու ԱԱՊ-ի ներկայացուցիչները քննարկել են ռուս-ուկրաինական հակամարտության ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրաՓոխվարչապետն ու ԱԱՊ-ի ներկայացուցիչները քննարկել են ռուս-ուկրաինական հակամարտության ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա
Հայաստանն ու Վրաստանը քննարկել են զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններըՀայաստանն ու Վրաստանը քննարկել են զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները
"Ռոստելեկոմը" մտափոխվել է վաճառել հայկական GNC-Alfa օպերատորը
Կառավարությունում քննարկվել են լրացուցիչ եկամուտների գեներացման ուղիներըԿառավարությունում քննարկվել են լրացուցիչ եկամուտների գեներացման ուղիները
Երևանում տեղի կունենա Երևանում տեղի կունենա "Կովկաս. շինարարություն և վերանորոգում էքսպո 2023" 19-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսը
2023 թվականին ջրի սակագնի աճը կփոխհատուցվի հարկատուների հաշվին2023 թվականին ջրի սակագնի աճը կփոխհատուցվի հարկատուների հաշվին
Ճանապարհային դեպարտամենտ. Տրանշ 2-ի (Հյուսիս-Հարավ) հատվածում տեխնիկական հսկողությունն ու ինժեներական աշխատանքները կիրականացնեն ֆրանսիական «Էջիս Ինթերնեյշնլ» և գերմանական  «Կոքս Կոնսալթ»  ընկերություններըՃանապարհային դեպարտամենտ. Տրանշ 2-ի (Հյուսիս-Հարավ) հատվածում տեխնիկական հսկողությունն ու ինժեներական աշխատանքները կիրականացնեն ֆրանսիական «Էջիս Ինթերնեյշնլ» և գերմանական  «Կոքս Կոնսալթ»  ընկերությունները
UNCCD-ի պատվիրակությունը հանդիպում է անցկացրել Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարությունումUNCCD-ի պատվիրակությունը հանդիպում է անցկացրել Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարությունում
Վահան Քերոբյան. Թուրքիան ակտիվորեն Հայաստանից ոսկի է գնում, իսկ մյուս ապրանքներին ընտրովի է վերաբերվումՎահան Քերոբյան. Թուրքիան ակտիվորեն Հայաստանից ոսկի է գնում, իսկ մյուս ապրանքներին ընտրովի է վերաբերվում
Red Wings-ը Երևանից դեպի Ուֆա չվերթներ է գործարկումRed Wings-ը Երևանից դեպի Ուֆա չվերթներ է գործարկում
ՊԵԿ-ը բացահայտել է ավազի ապօրինի արդյունահանման հերթական դեպքըՊԵԿ-ը բացահայտել է ավազի ապօրինի արդյունահանման հերթական դեպքը
Տարեսկզբի անկումը դեռ որոշիչ չէ․ ինչո՞ւ է հանքարդյունաբերական տարին նվազմամբ սկսվելՏարեսկզբի անկումը դեռ որոշիչ չէ․ ինչո՞ւ է հանքարդյունաբերական տարին նվազմամբ սկսվել
Մ.Գալստյան. Հայաստանի տնտեսության վրա արտաքին գնաճային ճնշումները շարունակում են թուլանալՄ.Գալստյան. Հայաստանի տնտեսության վրա արտաքին գնաճային ճնշումները շարունակում են թուլանալ
ԱՍՀՆ. Այսուհետ կենսաթոշակային տարիքի անցումը հիմք չի հանդիսանա աշխատանքային պայմանագիրը խզելու համարԱՍՀՆ. Այսուհետ կենսաթոշակային տարիքի անցումը հիմք չի հանդիսանա աշխատանքային պայմանագիրը խզելու համար
Մշակվում է Հայաստանի եւ ԱԶԲ-ի միջեւ համագործակցության նոր ռազմավարությունՄշակվում է Հայաստանի եւ ԱԶԲ-ի միջեւ համագործակցության նոր ռազմավարություն
ԱրարատԲանկը միացել է ՄԱԿ-ի «Կանանց հզորացման սկզբունքներ» ծրագրինԱրարատԲանկը միացել է ՄԱԿ-ի «Կանանց հզորացման սկզբունքներ» ծրագրին
Հայաստանի ԿԲ-ը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն առայժմ պահպանում է 10.75%-ի մակարդակումՀայաստանի ԿԲ-ը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն առայժմ պահպանում է 10.75%-ի մակարդակում
Ամերիաբանկի և SPRING PR ընկերության կազմակերպչական աջակցությամբ ապրիլի 5-ին Երևանում կանցկացվի Ամերիաբանկի և SPRING PR ընկերության կազմակերպչական աջակցությամբ ապրիլի 5-ին Երևանում կանցկացվի "Doing Digital - բացահայտելով թվային ապագան" առաջին ֆորումը
Հայաստանն ու Եգիպտոսը քննարկել են վերականգնվող էներգիայի և էներգետիկ ենթակառուցվածքների ոլորտներում համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու Եգիպտոսը քննարկել են վերականգնվող էներգիայի և էներգետիկ ենթակառուցվածքների ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները
Վահան Քերոբյան. Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում ռուսաստանցի ռելոկանտների կողմից գրանցվել է 7 328 ընկերություն եւ ԱՁՎահան Քերոբյան. Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում ռուսաստանցի ռելոկանտների կողմից գրանցվել է 7 328 ընկերություն եւ ԱՁ
«DigiTec»–ում Ակբա բանկը ներկայացրել է ֆինտեխ ոլորտի եզակի լուծումներ«DigiTec»–ում Ակբա բանկը ներկայացրել է ֆինտեխ ոլորտի եզակի լուծումներ
Ընթացիկ տարում պահանջարկն աստիճանաբար կկայունանա, իսկ Հայաստանի տնտեսության աճը կկազմի 4,2 տոկոս. ԵԱԶԲԸնթացիկ տարում պահանջարկն աստիճանաբար կկայունանա, իսկ Հայաստանի տնտեսության աճը կկազմի 4,2 տոկոս. ԵԱԶԲ
Համաշխարհային տնտեսության ռեցեսիայի ռիսկերը մնում են էական. ԵԱԶԲՀամաշխարհային տնտեսության ռեցեսիայի ռիսկերը մնում են էական. ԵԱԶԲ
Մեկնարկել է Կոնվերս Բանկի՝ կանանց միամսյակին նվիրված արշավըՄեկնարկել է Կոնվերս Բանկի՝ կանանց միամսյակին նվիրված արշավը
"ՄՏՍ Հայաստան" - ը փոխում է սեփականատիրոջը
Նախկին վարչապետը հայտարարում է 2018-2022թթ. բնակչության կենսամակարդակի բացարձակ նվազման մասինՆախկին վարչապետը հայտարարում է 2018-2022թթ. բնակչության կենսամակարդակի բացարձակ նվազման մասին
Փոխվարչապետ. Հայաստանը տնտեսության հիմնական հատվածների արդիականացման եւ նորարարական վերազինման ճանապարհին էՓոխվարչապետ. Հայաստանը տնտեսության հիմնական հատվածների արդիականացման եւ նորարարական վերազինման ճանապարհին է
Կարեն Քարամյան. Ամերիաբանկի բիզնես վարկերի 70% - ը տրամադրվում է Ameria Business առցանց հարթակի միջոցովԿարեն Քարամյան. Ամերիաբանկի բիզնես վարկերի 70% - ը տրամադրվում է Ameria Business առցանց հարթակի միջոցով
Ամերիաբանկի տիեզերական տաղավարը DigiTec-ում: թվային ծառայություններ, խորհրդատվություն, խաղարկություն, բարեգործություն, քննարկումներԱմերիաբանկի տիեզերական տաղավարը DigiTec-ում: թվային ծառայություններ, խորհրդատվություն, խաղարկություն, բարեգործություն, քննարկումներ
Հայաստանը մտադիր է բանակցություններ սկսել Հնդկաստանի հետ՝ Պարսից ծոց-Սեւ ծով միջանցքի կառուցման նախագծում ֆինանսավորում ներգրավելու համարՀայաստանը մտադիր է բանակցություններ սկսել Հնդկաստանի հետ՝ Պարսից ծոց-Սեւ ծով միջանցքի կառուցման նախագծում ֆինանսավորում ներգրավելու համար
Հայկ Եսայան. Team խմբում միշտ կան ու կլինեն նորարարական լուծումներՀայկ Եսայան. Team խմբում միշտ կան ու կլինեն նորարարական լուծումներ
IDBank-ը՝ DigiTec էքսպոյի մասնակիցIDBank-ը՝ DigiTec էքսպոյի մասնակից
Team Telecom Armenia-ն Հայաստանի կապի օպերատորներից առաջինը կապահովի 5G ցանցի հասանելիությունTeam Telecom Armenia-ն Հայաստանի կապի օպերատորներից առաջինը կապահովի 5G ցանցի հասանելիություն
Վահան Քերոբյան. Հայկական ընկերություններն լիարժեք չեն օգտագործում հնարավորությունները՝ իրենց աշխատանքում նորարարությունների կիրառման համատեքստումՎահան Քերոբյան. Հայկական ընկերություններն լիարժեք չեն օգտագործում հնարավորությունները՝ իրենց աշխատանքում նորարարությունների կիրառման համատեքստում
Թունյանը՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները պահպանելու պարտավորության վերաբերյալ ԱՄՆ-ի կոչի մասին. կառավարությունում այդ ամենը հաշվի է առնվումԹունյանը՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները պահպանելու պարտավորության վերաբերյալ ԱՄՆ-ի կոչի մասին. կառավարությունում այդ ամենը հաշվի է առնվում
Ինչպես է փոխվել միջին աշխատավարձ ստացող քաղաքացու կենսամակարդակը վերջին տարումԻնչպես է փոխվել միջին աշխատավարձ ստացող քաղաքացու կենսամակարդակը վերջին տարում
Հայաստանը 1 մլն դոլար կհատկացնի աշխարհում աղքատության դեմ պայքարինՀայաստանը 1 մլն դոլար կհատկացնի աշխարհում աղքատության դեմ պայքարին
Թուրքիան անսպասելիորեն դադարեցրել է պատժամիջոցների ենթակա բեռների տարանցումը ՌուսաստանԹուրքիան անսպասելիորեն դադարեցրել է պատժամիջոցների ենթակա բեռների տարանցումը Ռուսաստան
Ամերիկյան SADA տեխնոլոգիական ընկերությունը կաջակցի Հայաստանի կրթական համակարգի թվայնացմանըԱմերիկյան SADA տեխնոլոգիական ընկերությունը կաջակցի Հայաստանի կրթական համակարգի թվայնացմանը
Հայաստանը Գլոբալ նորարարական ինդեքսում 19 հորիզոնականով զիջել է իր դիրքերըՀայաստանը Գլոբալ նորարարական ինդեքսում 19 հորիզոնականով զիջել է իր դիրքերը
Հայաստանի զբոսաշրջային գործակալությունները 2022 թվականին դրամի ամրապնդման պատճառով կորցրել են եկամտի 25 տոկոսըՀայաստանի զբոսաշրջային գործակալությունները 2022 թվականին դրամի ամրապնդման պատճառով կորցրել են եկամտի 25 տոկոսը
FLYONE ARMENIA ընկերությունը համալրում է ինքնաթիռների նավատորմըFLYONE ARMENIA ընկերությունը համալրում է ինքնաթիռների նավատորմը
Հայաստանն ավելացրել է մասնաբաժինը Եվրասիական զարգացման բանկումՀայաստանն ավելացրել է մասնաբաժինը Եվրասիական զարգացման բանկում
Տնտեսագետ. Հայաստանից դեպի ՌԴ և Չինաստան գումարների արտահոսքը պայմանավորված է նաև օնլայն առևտրի ծավալների աճովՏնտեսագետ. Հայաստանից դեպի ՌԴ և Չինաստան գումարների արտահոսքը պայմանավորված է նաև օնլայն առևտրի ծավալների աճով
Կառավարությունը հավանություն է տվել Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության հիմնադրման մասին համաձայնագրի վավերացմանըԿառավարությունը հավանություն է տվել Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության հիմնադրման մասին համաձայնագրի վավերացմանը
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
21.03.2023
RUB5.050.01
USD388.35-0.13
EUR418.212.73
GBP476.001.20
CAD284.210.69
JPY29.38-0.21
CNY56.48-0.07
CHF419.881.17