Ուրբաթ, 24 Հուլիսի 2015 16:48

«Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ընկերությունը ներկայացրել է Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտները

«Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ընկերությունը ներկայացրել է Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտները
Բրիտանական «Լիդիան Ինթերնեյշնլե ընկերությունը և նրա հայկական դուստր «Գեոթիմե ՓԲԸ-ն հուլիսի 23-ին ներկայարցել են Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման ծրագրի իրագործման բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատման արդյունքները: Փաստաթուղթը նախապատրաստել են բրիտանական Wardell Armstrong International Ltd (WAI) անկախ խորհրդատվական ընկերությունը և մի շարք այլ փորձագիտական խորհրդատուներ`  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի չափանիշներին համապատասխան, որոնք «Լիդիան Ինթերնեյշնլե ընկերության բաժնետերեր են:
 
«Գեոթիմե ՓԲԸ կայուն զարգացման գծով գլխավոր մենեջեր Արմեն Ստեփանյանը լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանել է, որ այդ գնահատականը ներառում է Ամուլսարի ծրագրի շրջանակում նախատեսվող ոսկու արդյունահանման և մշակման, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների շինարարության աշխատանքների մանրամասն նկարագրություն: Եզրակացությունը նաև տալիս է Ամուլսարի շրջանում բնապահպանական և սոցիալան պայմանների բնութագիրը և կանխատեսում տեղի բուսական և կենդանական աշխարհ վրա, ինչպես նաև մերձակա համայնքների բնակչության կենսագործունեության վրա ծրագրի ազդեցության աստիճանը: Փաստաթուղթը ներառում է տեղեկատվություն առաջիկա միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք նպատակաուղղված են հնարավոր բացասական հետևանքների վերահսկմանը, չեզոքացմանը կամ մինիմիզացմանը: «Այս եզրակացությունը սպառիչ պատասխաններ է տալիս համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների, պետական կառույցների և բիզնեսի ներկայացուցիչների հարցերին, և անհրաժեշտության դեպքում դրանում հնարավոր են փոփոխություններ` շահագրգիռ կողմերի հիմնավորված դիտողություններին համապատասխանե, - ընդգծել է Ստեփանյանը:
 
Ամուլսարի նախագծը նախատեսում է երեք բաց հանքերից հանքաքարի արդյունահանում, հանքաքարի մանրացում և փոխակրիչով փոխադրում կույտային տարրալվացման հրապարակ, որտեղ ոսկին և արծաթը տարրալուծվում են նատրիումի ցիանիդի լուծույթում, և լուծույթից թանկարժեք մետաղների կորզում ադսորբցիա-դեսորբցիա վերականգնման կայանում: 
 
WAI ընկերության տեխնիկական տնօրեն Դևիդ Բրիգնալը թվարկել է հանքի մշակման հնարավոր տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունը: Այսպես, ենթակառուցվածքների մի մասն զբաղեցնում են մարգագետիններ, որոնք տեղի բնակչությունն ամռանն օգտգագործում է որպես արոտավայրեր: Ծրագրի իրագործման ժամանակ այդ տարածքներ մուտքը մասամբ կսահմանափակվի: 
 
Նախատեսվում է 265 հողակտորների օտարում , որոնց ընդհանուր մակերեսը 135.33 հա է: Դրանց մեծ մասը պատկանում է Գնդեվազ հգուղի բնակիչներին, որտեղ ծաղկում է ծիրանի արտդրությունը: Բնակիչների ֆիզիկական տարհանման անհրաժեշտություն չկա, սակայն հողերի տնտեսական կարգավիճակի փոփոխությունն անխուսափելի է: «Ընկերությունն այդ հողերի ձեռք բերման դիմաց առաջարկում է վճարում կամ փոխանակում այլ հողակտորի հետ, ինչպես նաև փոխհատուցում բերքի և գյուղատնտեսական նշանակության հողակտորի կորստի դիմաց` 83 հողակտորների համարե, - նշել է Բրիգնալը:
 
Շինարարական աշխատանքների փուլում կներգրավվի 1300 մարդ, իսկ շահագործման փուլում` 770 մարդ: «Լիդիան Ինթերնեյշնլե ընկերությունը նախընտրում է  օգտագործել տեղի աշխատուժը, որին բաժին կընկնի աշխատատեղերի շուրջ 30%-ը: Հանքի շահագործումը փող վաստակելու  ինչպես ուղիղ, այնպես էլ անուղաակի հնարավորություններ կբացի, ինչը կդրդի մարդկանց և մասնավոր բիզնեսի ներգաղթի,  ինչպես նաև ներքին միգրացիայի: Դա իր հերթին կհանգեցնի տեղի բնակչության աճի և համայնքների սոցիալական կառուցվածքի փոփոխման: Միևնույն ժամանակ, հանքի աշխատանքներում ներգրավված մարդկանց եկամուտներն ամենաբարձրը կլինեն այդ վայրում: Դա կհանգեցնի սպառողական ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պահանջասրկի մեծացման: «Միգրացիայի բացասական հետևանքների մեղմման նպատակով ընկերությունը կհամագործակցի տեղական իշխանությունների հետ, ինչպես նաև կիրականացնի բնակչության տեղաշարժի և ինֆլյացիոն ճնշման դիտարկումե, - նշել է Դ.Բրիգնալը: Միևնույն ժամանակ, շարունակել է նա, միգրացիայի մեծացումը պարունակում է ռիսկեր, որոնք առնչվում են վարակիչ հիվանդությունների տարածմանն ու իրավակարգի խախտումներին: Դրանից խուսափելու համար ընկերությունը մտադիր է կազմակերպել ինչպես կանխարգելիչ, այնպես էլ գործնական դասընթացներ, ինչպես նաև բարելավել բժշկակաբն եբնթակառուցվածքը:
 
Նախագծի իրագործումը կհանգեցնի բուսականության մասնակի կոստի, կենդանիների և բույսերի հազվագյուտ տեսակների կրճատման: Ազդեցության գոտում են Մատնունի ծիրանավորը, որն ալպյան բուսատեսակ է և գրացնված է ՀՀ կարմիր գրքում որպես կրիտիկական վտանգված բուսատեսակ և հանդիպում է Ամուլսարի լեռան ժայռոտ գագաթնային հատվածներում, ու Կովկասյան գորշ արջը, որը սնվում և ձմեռում է լեռան վրա կամ դրա շրջակայքում: Լեռան ստորին լանջերի ալպյան հանդակներում առկա են որոշ չվող թռչնատեսակներ, որոնցից ոմանք, ներառյալ գիշանգղը և տափաստանային հողմավար բազեն, մոտակայքում՝ միջազգային նշանակություն ունեցող Ջերմուկի և Գորայքի կարևորագույն թռչանաբանական տարածքների հիմնական տարրերից են: Ծրագիրը կհանգեցնի բնական բուսականության կորստի, այդ թվում՝ ինչպես Մատնունի ծիրանավորի, այնպես էլ Կովկասյան գորշ արջի կենսամիջավայրերի կորստի: Հանքարդյունահանման հետ կապված աղմուկի և փոշու նստվածքագոյացման և կենդանիների տեղաշարժի խոչընդոտման արդյունքում նաև կենսամիջավայրերի որակի վատթարացում տեղի կունենա: Կենսաբազմազանության վրա հավանական ազդեցությունները հնարավոր առավելագույն սահմաններում կնվազեցվեն կառավարման միջոցառումների և հանքարդյունահանմանը հաջորդող վերականգնման միջոցով: Այսպես, Հայաստանի բուսաբանության ինստիտուտը և Քեմբրիջի համալսարանը ընկերության պատվերով կիրականացնեն Մատնունի ծիրանավորի   տեղափոխման համալիր ծրագիր, որն ընկերության վրա կնստի մի քանի հարյուր հազար դոլար: Ծրագիրը կհանգեցնի նաև լանդշաֆտի և դրա վիզուալ տեսքի փոփոխման: Հանքավայրի փակելուց հետո լանդշաֆտը հնարավորինս կվերականգնվի: Բոլոր ենթակառուցվածքները և հանգույցները կհեռացվեն, իսկ տարածքները կվերադարձվեն համայնքների տնօրինությանը: 
 
Ծրագրի տարածքի ստորգետնյա ջրերը սնում են աղբյուրներ և թափվում հիմնական գետեր, որոնց թվում են Որոտանը, Արփան և Դարբը: Աղբյուրների և գետերի ջրերն օգտագործվում են տարբեր նպատակներով՝ խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման, ձկնաբուծության և հիդրոէլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար: Ծրագրի նախագծի հիմնական սկզբունքն այն է, որ հանքարդյունաբերական գործընթացում օգտագործվող, կոնտակտային և դատարկ ապարներից արտահոսող տեխնիկական ջրերը մուտք չգործեն շրջակա միջավայր, այսինքն՝ այն լինելու է փակ համակարգ: Բոլոր հոսքաջրերն ու ոչ կոնտակտային ջրերը կարտահոսեն միջավայր համապատասխան մաքրում անցնելուց հետո միայն: Ամբողջականությունն ապահովվելու է մոնիտորինգի համապարփակ ծրագրի միջոցով: Համապատասխան մոդելավորումը ցույց է տալիս, որ Ծրագրի կողմից գետաջրերի օգտագործուման արդյունքում այդ ջրերից այլ օգտվողները չեն տուժի: Հանքարդյունահանման աշխատանքներն էական ազդեցություն չեն ունենա ջրատար շերտերի վրա: Հետագա, առավել մանրամասն ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ծրագրի տեղանքի ստորգետնյա ջրերի և Ջերմուկում օգտագործվող և շշալցվող ջրերի միջև ոչ մի ֆիզիկական կապ առկա չէ: 
 
Խորհրդատվական ընկերության համաձայն, ծրագրի ենթակառուցվածքները բավականին մեծ հեռավորության վրա են տեղական համայնքներից, հետևաբար, աղմուկը, գոյացող փոշին, վիբրացիան էապես չեն ազդի մերձակա համայնքների վրա:
 
Ուսումնասիրությունների արդյունքում առանձնացվել են 75 հավանական հնագիտական տարածքներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ, Ծրագրի գործողություններից ազդեցություն կկրեն, չնայած դրանցից ոչ մեկը, ըստ հայաստանյան և միջազգային փորձագետների, մեծ կարևորություն չի ներկայացնում: Մշտապես գործելու է հատուկ ընթացակարգ Ծրագրի իրականացման ընթացքում որևէ կարևոր նոր տեղանք կամ գտածո հայտնաբերելու դեպքում դրանց պատշաճ գրանցումը, հետազոտումը, հանումն ու պեղումն ապահովելու համար, նշել է խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչը:
 
Նշենք, որ  «Լիդիան Ինթերնեյշնլըե, որը հիմնադրվել է 2005 թվականին Մեծ Բրիտանիայում, հայկական «Գեոթիմե ՓԲԸ միակ բաժնետերն է, որը 2006 թվականին ստացել է Ամուլսարի որոնողագնահատման լիցենզիա: 2006 թվականից երկրաբանահետախուզական և այլ աշխատանքներում ներդրումներն արդեն կազմել են շուրջ 70 մլն դոլար: «Լիդիանիե հիմնական բաժնետերերն են IFC և EBRD ինստիտուցիոնալ միջազգային ներդրողները:  «Լիդիան Ինթերնեյշնլըե նախատեսում է 2016-2017 թվականներին Ամուլսարի նախագծում կատարել շուրջ 426 մլն դոլարի կապիտալ ներդրումներ: Նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համաձայն, հանքավայրում հաստատված ոսկու պաշարները կազմում են 2,5 մլն ունցիա, կորզվող պաշարները` 2,1 մլն ունցիա: Հանքավայրի շահագործման ժամկետը կկազմի 10 տարի և 4 ամիս, տարեկան նախատեսվում է արդյունահանել միջին հաշվով 200 հազար ունցիա ոսկի (10 մլն տոննա հանքաքար): Մեկ ունցիայի արտադրության միջին ծախսերը կկազմեն 642 դոլար, իսկ ոսկու կորզման ցուցանիշը` 84%:
 
ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Հայաստանում երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնվել է ժամանակացույցից շուտՀայաստանում երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնվել է ժամանակացույցից շուտ
EventHub․am-ը՝ աշխարհահռչակ Black Eyed Peas-ի Թբիլիսիի համերգի տոմսերի վաճառքի պաշտոնական ներկայացուցիչըEventHub․am-ը՝ աշխարհահռչակ Black Eyed Peas-ի Թբիլիսիի համերգի տոմսերի վաճառքի պաշտոնական ներկայացուցիչը
Հայաստանում հիմնադրվել է աերոտիեզերական մեքենաշինության դպրոցՀայաստանում հիմնադրվել է աերոտիեզերական մեքենաշինության դպրոց
Թվային տեխնոլոգիաներ և նորարարություններ Եվրասիայի համար. ճյուղի ղեկավարներն առանցքային հարցեր կքննարկեն ԵԱԶԲ-ի գործարար համաժողովումԹվային տեխնոլոգիաներ և նորարարություններ Եվրասիայի համար. ճյուղի ղեկավարներն առանցքային հարցեր կքննարկեն ԵԱԶԲ-ի գործարար համաժողովում
ՏՀՏ գործատուների միության խորհրդի անդամներն այցելել են OVIO-ի՝ տարածաշրջանում խոշորագույն տվյալների մշակման կենտրոնՏՀՏ գործատուների միության խորհրդի անդամներն այցելել են OVIO-ի՝ տարածաշրջանում խոշորագույն տվյալների մշակման կենտրոն
Փաշինյան. սկսվել է աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ խնդիրների լուծման ծրագրի մշակման աշխատանքըՓաշինյան. սկսվել է աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ խնդիրների լուծման ծրագրի մշակման աշխատանքը
Հասանելի են ակնթարթային դրամական փոխանցումներ Ռուսաստանից Հայաստան «ФОРА-БАНК» հավելվածովՀասանելի են ակնթարթային դրամական փոխանցումներ Ռուսաստանից Հայաստան «ФОРА-БАНК» հավելվածով
Հայաստանի ԿԲ-ը վերանայել է 2024 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 5,3-6,4%-ից մինչեւ 6,8-6,1%Հայաստանի ԿԲ-ը վերանայել է 2024 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 5,3-6,4%-ից մինչեւ 6,8-6,1%
ՆԳՆ. Իրավախախտումը հայտնաբերելու պահից 24 ժամվա ընթացքում ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու դեպքում տուգանքի չափը նվազում է 75 տոկոսովՆԳՆ. Իրավախախտումը հայտնաբերելու պահից 24 ժամվա ընթացքում ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու դեպքում տուգանքի չափը նվազում է 75 տոկոսով
ՀԲ-ը պահպանել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ավելի վաղ բարելավված կանխատեսումը ՝ 2024 թվականին 5,5%, իսկ 2025 թվականին 4,9% մակարդակումՀԲ-ը պահպանել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ավելի վաղ բարելավված կանխատեսումը ՝ 2024 թվականին 5,5%, իսկ 2025 թվականին 4,9% մակարդակում
Մարտին Գալստյան. բարենպաստ պայմաններում վարկային տոկոսադրույքները կարող են նվազելՄարտին Գալստյան. բարենպաստ պայմաններում վարկային տոկոսադրույքները կարող են նվազել
ՀՀ ԿԲ. ՀՆԱ-ի ներուժայինից բարձր աճը և ոչ ներառական բնույթը անորոշություն են ձևավորում տնտեսությունում համախառն առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունիցՀՀ ԿԲ. ՀՆԱ-ի ներուժայինից բարձր աճը և ոչ ներառական բնույթը անորոշություն են ձևավորում տնտեսությունում համախառն առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունից
ԿԲ ղեկավար. տարեվերջին Հայաստանում գնաճը կմոտենա 2,2% -2,5% ցուցանիշինԿԲ ղեկավար. տարեվերջին Հայաստանում գնաճը կմոտենա 2,2% -2,5% ցուցանիշին
Տարերքի հետեւանքների վերացման համար կառավարության ծախսերի ավելացման արդյունքում Հայաստանի Կենտրոնական բանկը լրացուցիչ խթաններ է ակնկալումՏարերքի հետեւանքների վերացման համար կառավարության ծախսերի ավելացման արդյունքում Հայաստանի Կենտրոնական բանկը լրացուցիչ խթաններ է ակնկալում
C360 բանկային ծառայությունների փաթեթները՝ Converse Mobile-ումC360 բանկային ծառայությունների փաթեթները՝ Converse Mobile-ում
idcoin: IDBank-ի հավատարմության համակարգի նոր գործիքըidcoin: IDBank-ի հավատարմության համակարգի նոր գործիքը
«Երևանի գինու օրերը»՝ Ակբա բանկի հետ«Երևանի գինու օրերը»՝ Ակբա բանկի հետ
Հայաստանի կենտրոնական բանկը շարունակում է իջեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այս անգամ՝ 8.25%-ից մինչեւ 8%Հայաստանի կենտրոնական բանկը շարունակում է իջեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այս անգամ՝ 8.25%-ից մինչեւ 8%
Հայաստանում 2029 թվից կչեղարկեն հիփոթեքային վարկերի համար եկամտահարկի վերադարձըՀայաստանում 2029 թվից կչեղարկեն հիփոթեքային վարկերի համար եկամտահարկի վերադարձը
Շուրջ 173 մլն դրամ և 30-ից ավելի շահառու հիմնադրամներ․ «Մի դրամի ուժը» 4 տարեկան էՇուրջ 173 մլն դրամ և 30-ից ավելի շահառու հիմնադրամներ․ «Մի դրամի ուժը» 4 տարեկան է
Մարզերում գործող բիզնեսի և անհատների համար Ամերիաբանկը մշակել է աշխատավարձային հատուկ առաջարկՄարզերում գործող բիզնեսի և անհատների համար Ամերիաբանկը մշակել է աշխատավարձային հատուկ առաջարկ
Հայտնի են ԵՊՀ Ուսխորհրդի հայտարարած մրցույթում հաղթողներըՀայտնի են ԵՊՀ Ուսխորհրդի հայտարարած մրցույթում հաղթողները
Հայաստանը կմասնակցի «Food Africa 2024» սննդի և ըմպելիքների միջազգային ցուցահանդեսինՀայաստանը կմասնակցի «Food Africa 2024» սննդի և ըմպելիքների միջազգային ցուցահանդեսին
EasyPay ընկերության աջակցությամբ մեկնարկել է «Ֆինանսական գրագիտություն» անվճար ծրագիրը Armenian Code Academy-ի և Տեխնոլոգիական Կրթություն հիմնադրամի կողմից EasyPay ընկերության աջակցությամբ մեկնարկել է «Ֆինանսական գրագիտություն» անվճար ծրագիրը Armenian Code Academy-ի և Տեխնոլոգիական Կրթություն հիմնադրամի կողմից 
Team-ը խթանում է բիզնես կրթությունը․ բացվեց CaseKey ակադեմիանTeam-ը խթանում է բիզնես կրթությունը․ բացվեց CaseKey ակադեմիան
Առողջապահական սարքավորումների լիզինգ՝ 1% տոկոսադրույքովԱռողջապահական սարքավորումների լիզինգ՝ 1% տոկոսադրույքով
Երեւանում կայացել է Հայաստանի և Հնդկաստանի գործարարների համաժողովԵրեւանում կայացել է Հայաստանի և Հնդկաստանի գործարարների համաժողով
Հայաստանն ընտրվել է ՄԱԿ տնտեսական և սոցիալական խորհրդի անդամՀայաստանն ընտրվել է ՄԱԿ տնտեսական և սոցիալական խորհրդի անդամ
Կենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբԿենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբ
Արմսվիսբանկը հունիսի 10-ից տեղաբաշխում է պարտատոմսերի 3 թողարկումներԱրմսվիսբանկը հունիսի 10-ից տեղաբաշխում է պարտատոմսերի 3 թողարկումներ
Մի դրամի ուժը՝ Կյանքի ճանապարհին․ հունիսի շահառուն Հզոր Միտքն էՄի դրամի ուժը՝ Կյանքի ճանապարհին․ հունիսի շահառուն Հզոր Միտքն է
Հայաստանում վերջին ջրհեղեղները հաստատում են պարենային անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը. հայտարարությունՀայաստանում վերջին ջրհեղեղները հաստատում են պարենային անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը. հայտարարություն
ԱրարատԲանկը դոլարային պարտատոմսեր կտեղաբաշխիԱրարատԲանկը դոլարային պարտատոմսեր կտեղաբաշխի
Ռուսաստանն աշխատում է Հայաստանում եւ Ղրղզստանում Ռուսաստանն աշխատում է Հայաստանում եւ Ղրղզստանում "Միռ" քարտերի գործողության վերականգնման ուղղությամբ
Ֆինանսների փոխնախարար. Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումը 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 14,3 տոկոսովՖինանսների փոխնախարար. Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումը 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 14,3 տոկոսով
Հայաստանում անցկացվել է առաջին Bug Bounty մրցույթըՀայաստանում անցկացվել է առաջին Bug Bounty մրցույթը
ԵՄ-ն առաջիկա 5 տարիներին 11 մլն եվրո կհատկացնի ԵՄ-ն առաջիկա 5 տարիներին 11 մլն եվրո կհատկացնի "Կայուն Սյունիք" ծրագրի իրականացման համար
Արդշինբանկը «Սանկտ Պետերբուրգի պալատները Երևանում» միջազգային երաժշտական փառատոնի ֆինանսական գործընկերն էԱրդշինբանկը «Սանկտ Պետերբուրգի պալատները Երևանում» միջազգային երաժշտական փառատոնի ֆինանսական գործընկերն է
Լիզինգ` առանց տոկոսադրույքիԼիզինգ` առանց տոկոսադրույքի
Կապան քաղաքում հին մարզադաշտի տեղում կկառուցվի ժամանակակից մարզահամալիրԿապան քաղաքում հին մարզադաշտի տեղում կկառուցվի ժամանակակից մարզահամալիր
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճն արագանում է, և որպես շարժիչ ուժ հանդես են գալիս առևտրի ոլորտն ու արդյունաբերության հատվածըՀայաստանում տնտեսական ակտիվության աճն արագանում է, և որպես շարժիչ ուժ հանդես են գալիս առևտրի ոլորտն ու արդյունաբերության հատվածը
Մարզպետարանները պետբյուջեից շուրջ 2,5 մլրդ դրամ կստանան սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համարՄարզպետարանները պետբյուջեից շուրջ 2,5 մլրդ դրամ կստանան սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համար
Փաշինյան. շրջանառության հարկից պետք է ընդհանրապես հրաժարվել, քանի որ այն ստեղծում է տնտեսական անառողջ միջավայրՓաշինյան. շրջանառության հարկից պետք է ընդհանրապես հրաժարվել, քանի որ այն ստեղծում է տնտեսական անառողջ միջավայր
Հայաստանը հատկապես դուր է եկել Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Ուկրաինայից, Չինաստանից և Բելառուսից ժամանած զբոսաշրջիկներինՀայաստանը հատկապես դուր է եկել Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Ուկրաինայից, Չինաստանից և Բելառուսից ժամանած զբոսաշրջիկներին
Հայաստանի Կենտրոնական բանկը բանկերի հաճախորդներին Հայաստանի Կենտրոնական բանկը բանկերի հաճախորդներին "մեղադրել" է "անտրամաբանական վարքագծի" համար
Հայաստանում ՌԴ թվային կցորդ. Ստորջրյա ՕՄԿՈՒ կառուցման  Ռուսաստանի փորձը կարող է էական լինել, այդ թվում ՝ Հայաստանի համարՀայաստանում ՌԴ թվային կցորդ. Ստորջրյա ՕՄԿՈՒ կառուցման  Ռուսաստանի փորձը կարող է էական լինել, այդ թվում ՝ Հայաստանի համար
Հայաստանում տարեկան գնաճը մայիսին 1,3%-ից նվազել է մինչեւ 0,3%՝ սննդամթերքի էժանացման հաշվինՀայաստանում տարեկան գնաճը մայիսին 1,3%-ից նվազել է մինչեւ 0,3%՝ սննդամթերքի էժանացման հաշվին
Գյուղատնտեսությունը դառնում է աշխատանքային ռեզերվուար ավելի արդյունավետ սպասարկման ինդուստրիայի  համար. փորձագետԳյուղատնտեսությունը դառնում է աշխատանքային ռեզերվուար ավելի արդյունավետ սպասարկման ինդուստրիայի  համար. փորձագետ
Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարը Մինսկում մասնակցել է ԵԱՏՄ երկրների Էկոնոմիկայի նախարարների խորհրդակցությանըՀայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարը Մինսկում մասնակցել է ԵԱՏՄ երկրների Էկոնոմիկայի նախարարների խորհրդակցությանը
Պապոյան. Արտահանման զարգացման ռազմավարությունը, գործնականում, պատրաստ էՊապոյան. Արտահանման զարգացման ռազմավարությունը, գործնականում, պատրաստ է
«Հյուսիս-Հարավ» ծրագրի շինարարական ոդիսականը. 12 տարում հանձնվել է ճանապարհի ընդամենը 10 տոկոսը«Հյուսիս-Հարավ» ծրագրի շինարարական ոդիսականը. 12 տարում հանձնվել է ճանապարհի ընդամենը 10 տոկոսը
OVIO-ն ներկայացրեց Հայաստանի հզորագույն Տվյալների մշակման կենտրոնի կիբերանվտանգությանն ուղղված լուծումներ «CyberGEN 2024» համաժողովումOVIO-ն ներկայացրեց Հայաստանի հզորագույն Տվյալների մշակման կենտրոնի կիբերանվտանգությանն ուղղված լուծումներ «CyberGEN 2024» համաժողովում
ՀՀ փոխվարչապետ. ԵԱՏՄ զարգացման կարևորագույն գործոնն ընդհանուր էներգետիկ շուկաների ձևավորման հարցն էՀՀ փոխվարչապետ. ԵԱՏՄ զարգացման կարևորագույն գործոնն ընդհանուր էներգետիկ շուկաների ձևավորման հարցն է
ՊԵԿ. Հայաստանի հարկատուներն իրականացրել են 1 տրլն 086 մլրդ դրամի 59,9 մլն գործարքՊԵԿ. Հայաստանի հարկատուներն իրականացրել են 1 տրլն 086 մլրդ դրամի 59,9 մլն գործարք
Փարիզում տեղի կունենա խոշորագույն պարենային ցուցահանդեսներից մեկը՝ Sial-2024՝  հայ արտադրողների մասնակցությամբՓարիզում տեղի կունենա խոշորագույն պարենային ցուցահանդեսներից մեկը՝ Sial-2024՝  հայ արտադրողների մասնակցությամբ
Արարատ Միրզոյան. Հայաստանն աջակցության խնդրանքով դիմել է Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամին և սպասում է պատասխանիԱրարատ Միրզոյան. Հայաստանն աջակցության խնդրանքով դիմել է Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամին և սպասում է պատասխանի
Հայաստանի արտադրողները կմասնակցեն Foodex Saudi-2024 միջազգային ցուցահանդեսինՀայաստանի արտադրողները կմասնակցեն Foodex Saudi-2024 միջազգային ցուցահանդեսին
Հայաստանն ու Ուկրաինան ուսումնասիրում են հայ-ուկրաինական տնտեսական հարաբերությունների խորացման հեռանկարներըՀայաստանն ու Ուկրաինան ուսումնասիրում են հայ-ուկրաինական տնտեսական հարաբերությունների խորացման հեռանկարները
Համաշխարհային բանկը 40 մլն դոլար է տրամադրում Հայաստանին՝ ի աջակցություն մաքուր էներգիայի անցման և էլեկտրահաղորդման ցանցերի արդիականացմանՀամաշխարհային բանկը 40 մլն դոլար է տրամադրում Հայաստանին՝ ի աջակցություն մաքուր էներգիայի անցման և էլեկտրահաղորդման ցանցերի արդիականացման
Ֆինանսների նախարարությունը հատուկ հաշիվ է բացել ջրհեղեղներից տուժած բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելու համարՖինանսների նախարարությունը հատուկ հաշիվ է բացել ջրհեղեղներից տուժած բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելու համար
Կարդալ ավելին
Արտ. փոխարժեքները
14.06.2024
RUB4.400.04
USD388.490.45
EUR415.57-3.28
GBP493.58-2.10
CAD282.330.08
JPY24.740.05
CNY53.540.04
CHF434.892.00