Չորեքշաբթի, 9 Մարտի 2016 20:38
Էմմանուիլ Մկրտչյան

Համաշխարհային բանկի փորձագետները նկատել են Հայաստանի տնտեսության կայունությանը սպառնող ռիսկերը

Համաշխարհային բանկի փորձագետները նկատել են Հայաստանի տնտեսության կայունությանը սպառնող ռիսկերը

Արմինֆո. Համաշխարհային բանկի փորձագետները կատարել են Հայաստանի տնտեսության հերթական կանխատեսումը: ՀԲ Երևանյան գրասենյակի ամենամսյան զեկույցում ասվում է, որ 2016 թվականին Հայստանի ՀՆԱ աճըկշարունակի մնալ դանդաղ, 2,5%-ի սահմաններում՝ պայմանավորված Ռուսաստանի տնտեսական անկմամբ և կառուցվածքային թուլություններով:

Փորձագետները նշում են, որ արտաքին պայմանների վատթարացման, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի տնտեսական անկման համատեքստում, Հայստանի ՀՆԱ աճը2015թվականինդանդաղեցմինչև3%: Բայց տնտեսական ակտիվության գործակիցը արտահանելի ոլորտների շնորհիվ2016 թվականիհունվարին բարձրացել է մինչև5,5% (նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ): Տնտեսական գործունեության հարաբերական բարձրացումը, այդ թվում՝ գյուղատնտեսական արտահանումների ընդլայնումը, բացատրվում է2015 թվականիհունվարը որպես ելակետ կիրառելու փաստով և կպահպանվի դեռևս մի քանի ամիս՝մինչ կանխատեսումներում կկատարվեն ճշգրտումներ:

Ըստ փորձագետների, 2015 թվականինկառավարությունը հարկաբյուջետային խթաններ ներդրեց՝ աջակցելու թուլացող տնտեսական գործունեությանը, մեծացնելով բյուջեի դեֆիցիտը: Խթանները ներառում էին հարկային արտոնություններ, ենթակառուցվածքներին, սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված ծախսերի մեծացում և սուբսիդավորվող վարկավորում: Արդյունքում ձևավորված հակաբյուջետային դեֆիցիտը, որը կազմեց ՀՆԱ- ի4%-ը(2% 2014թ.-ին), հիմնականում ֆինանսավորվեց արտաքին պարտքի միջոցով, այդ թվում՝ եվրոբոնդեր և բյուջետային աջակցությունԵՏՄ հակաճգնաժամային հիմնադրամից և Համաշխարհային բանկից, ինչն էլ հանգեցրեց ՀՆԱ-ի նկատմամբ պետական պարտքի48% մակարդակի:

Վերլուծելով երկրի 2016 թվականի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, ՀԲ փորձագետները նշում են, որ հարկաբյուջետային կոնսոլիդացման նպատակով2016 թվականինհաստատված բյուջեն ներառում է եկամուտների ավելացմանն ուղղված միջոցներ ու ծախսերի համեստ կրճատումներ: 2015 թվականիաշնանը ներդրված հարկային քաղաքականության փոփոխությունների մի մասը, որը վերաբերում է ակցիզային հարկի հարկման բազային ու տոկոսադրույքի բարձրացմանը, դրականորեն կանդրադառնան եկամուտների հավաքագրմանը, սակայն ՀՆԱ-ի և հարկերի հարաբերակցությունը կնվազի մեկտոկոսային կետով: 2016 թվականիպետական բյուջեով հարկային քաղաքականության ու հարկային վարչարարության այլ խոշոր փոփոխություններ չեն նախատեսվում, քանի որ կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել միասնական հարկային օրենսգրքի նախագծի վերջնական տարբերակի պատրաստմանը և այն Ազգային ժողովին ներկայացնելուն: Նախատեսվում է, որ միասնական հարկային օրենսգիրքն ուժի մեջ կմտնի2018 թվականին և առաջ կբերի քաղաքականության, ընթացակարգերի ու վարչարարության նշանակալի փոփոխություններ: Հանրային ծախսերը նախատեսվում է կրճատել ՀՆԱ-ի1,5 տոկոսային կետով, ՀՆԱ-ի3,5%-ի չափով դեֆիցիտի թիրախին հասնելու համար: 2016 թվականիծախսերի կազմում տեղ գտած փոփոխությունները վերաբերում են սուբսիդիաների տեսքով տնտեսության ճյուղերին ուղղվող հատկացումների ավելացմանը, պարտքի սպասարկման ծախսումների ավելացմանը, որոնք կապահովվեն ապրանքների ու ծառայությունների պետական գնումների կրճատմամբ: 2016 թվականիհունվարին եկամուտների փաստացի հավաքագրումը մեկ տարի առաջվա համեմատ ցածր է եղել՝ արտացոլելով ներմուծումների շարունակական նվազման միտումը: Եթե հունվարի միտումները շարունակվեն, ապա անցած տարի գրանցված հարկաբյուջետային ճնշումները կարող են2016 թվականինկրկին զգացվել:

Վերլուիծելով ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականությունը, փորձագետները նշում են, որ2015 թվականիառաջին կիսամյակում դրամավարկային քաղաքականությունը խիստ էր, սակայն հաջորդ կիսամյակում, գնաճի ճնշումների թուլացմանը զուգընթաց, թեթևացավ: Բերքառատ գյուղատնտեսական տարին, սննդամթերքի ցածր միջազգային գները և թույլ ներքին պահանջարկը2015 թվականինհանգեցրեցին միջին տարեկան գնաճի մինուս0,1%-ի, որը շատ ավելի ցածր էր Կենտրոնական բանկի կողմից գնաճի թիրախային4±1.5% միջակայքից: Կենտրոնական բանկն իջեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որը2015 թվականիսկզբին կազմում էր10,25%, իսկ տարեվերջին՝8,75%: 2016 թվականիհունվարին գնաճը մնաց մեղմ` սպառողական գների ինդեքսի նկատմամբ0,4% նվազմամբ, ինչին նպաստել է սննդամթերի գների մոտ4% անկումը:

ՀԲ մասնագետների կարծիքով, ընդհանուր առմամբ2015 թվականին բանկային համակարգը մնացել է կայուն: Այդուհանդերձ, 2015 թվականիսկզբից մինչև տարեվերջ անհուսալի վարկերը3,7%-ից հասել են ավելի քան9%-ի: Դոլարայնացման բարձր աստիճանը և հաշվեկշռում արժութային անհամապատասխանությունները ռիսկեր են ստեղծում բանկային համակարգի կայունության և շահութաբերության հարցերում: Ընդհանուր վարկավորումը2015թ. կրճատվել է3,1%-ով, ընդ որում ամենամեծ կրճատումը գրանցվել է արտարժույթով տրամադրվող վարկերի մասով, ինչն արտացոլում է դրամի հետագա արժևորման ակնկալիքները: Առևտրային բանկերն հավելյալ արտարժութային

միջոցներ են ավանդադրել Կենտրոնական բանկում, ինչի արդյունքում2015 թվականիընթացքում համախառն պահուստներն ավելացել են282 միլիոն ԱՄՆ դոլարով: 2016 թվականը բանկային համակարգի համար կարող է դժվար տարի լինել, քանի որ2017 թվականիհունվարի1-ից ուժի մեջ է մտնելու նվազագույն կապիտալի վերաբերյալ նոր պահանջը:

Փորձագետները նաև նշում են, որ ներմուծման ծավալների կտրուկ նվազման արդյունքում բարելավվել է ընթացիկ հաշվը: 2015 թվականիններմուծման ծավալները կրճատվել են26,5%-ով, իսկ2016 թվականիհունվարին՝22%-ով(նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ): Չնայած արտահանումը դեպի Ռուսաստան նվազել է, սակայն2015 թվականինարձանագրվել է արտահանման ծավալների աննշան վատթարացում՝3,9%-ի չափով՝ պայմանավորված Չինաստանի ու Միջին Արևելքի հետ առևտրի ավելացմամբ: Նախորդ տարվա համեմատ՝2015 թվականինարտահանման ընդհանուր ծավալները դեպի ԵՏՄ նվազել են27,1%-ով, որն արտացոլում է Եվրասիական գոտում պահանջարկի թուլացումը՝ պայմանավորված ԵՏՄ ընթացակարգերին ու պահանջներին անցում կատարելու արդյունքում ապրանքների գների անկմամբ ու գործառնական ծախսերով, իսկ դեպի ԵՄ՝5,2%-ով: Առևտրային հաշվեկշռի բարելավումը չեզոքացրել է դրամական փոխանցումների մասով անկումը: Դրամական փոխանցումների զուտ ծավալները2015 թվականիննվազել են35,8%-ով(ԱՄՆ դոլարով, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ)՝ պայմանավորված Ռուսաստանից ստացվող զուտ դրամական փոխանցումների42,2% նվազմամբ: Ընթացիկ հաշվի բարելավումը մեղմել է դրամի վրա առկա ճնշումները, և Կենտրոնական բանկը երկրորդ կիսամյակում կտրուկ նվազեցրել է արտարժութային միջամտությունները, որը հանգեցրել է միջազգային պահուստների մեծացմանը՝2015 թվականիվերջին կազմելով1,77 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, մինչդեռ նույն տարվա հունվարին՝1,35 միլիարդ ԱՄՆ դոլար էր: Առևտրային դեֆիցիտը2016 թվականիհունվարին առավել բարելավվել է, քանի որ արտահանումն ավելացել է5,6%-ով, իսկ ներմուծման ծավալները կրճատվել են22%-ով,-ասված է ՀԲ Երևանյան գրասենյակի ամենամսյա զեկույցում: 

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
"Տինկոֆ" մուտքային SWIFT-փոխանցումները հասանելի կլինեն ԱՊՀ երեք երկրներում, որոնց թվում է Հայաստանը
Միլանում մեկնարկել է «Տեքստիլ Ալիանս Հայաստան-Իտալիա» համաժողովը՝ Հայաստանի նորաձևության ոլորտի եւ տեքստիլ արդյունաբերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբՄիլանում մեկնարկել է «Տեքստիլ Ալիանս Հայաստան-Իտալիա» համաժողովը՝ Հայաստանի նորաձևության ոլորտի եւ տեքստիլ արդյունաբերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ
Դմիտրի Վոլվաչ. Մոսկվայի բորսայում ռուբլի-դրամ արժութային զույգով սակարկությունների ծավալներն աճել են ավելի քան 1000 անգամԴմիտրի Վոլվաչ. Մոսկվայի բորսայում ռուբլի-դրամ արժութային զույգով սակարկությունների ծավալներն աճել են ավելի քան 1000 անգամ
Վահան Քերոբյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրենինՎահան Քերոբյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրենին
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly Arna-ն ձեռք է բերել երկրորդ Airbus 320 ինքնաթիռըՀայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly Arna-ն ձեռք է բերել երկրորդ Airbus 320 ինքնաթիռը
ՎԶԵԲ-ը կլիմայի կառավարման հարթակ է գործարկել Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի առաջատար գործարարների համարՎԶԵԲ-ը կլիմայի կառավարման հարթակ է գործարկել Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի առաջատար գործարարների համար
Հայաստանն անցնում է նպաստների վճարման անկանխիկ եղանակիՀայաստանն անցնում է նպաստների վճարման անկանխիկ եղանակի
ՎԶԵԲ-ը ԱԿԲԱ բանկին 25 մլն դոլարի ֆինանսական փաթեթ է տրամադրել ՄՓՄՁ եւ կին ձեռներեցների վարկավորման համարՎԶԵԲ-ը ԱԿԲԱ բանկին 25 մլն դոլարի ֆինանսական փաթեթ է տրամադրել ՄՓՄՁ եւ կին ձեռներեցների վարկավորման համար
Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի 33 հողամաս ճանաչվել է գերակա շահ՝ Հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակումԱրագածոտնի և Շիրակի մարզերի 33 հողամաս ճանաչվել է գերակա շահ՝ Հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակում
Եվս մեկ քայլ՝ հայ-ռուսական ապակենտրոնացված համագործակցության առաջմղման գործում  Փաշինյանի ուղերձը Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներինԵվս մեկ քայլ՝ հայ-ռուսական ապակենտրոնացված համագործակցության առաջմղման գործում Փաշինյանի ուղերձը Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներին
"Իրան Խոդրո" ընկերությունն սկսել է ավտոմեքենաների մատակարարումը Հայաստան
Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահինՆիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահին
Հայաստանն ու Չինաստանը դիտարկում են երկրների միջեւ ուղիղ ավիահաղորդակցություն կազմակերպելու հնարավորությունըՀայաստանն ու Չինաստանը դիտարկում են երկրների միջեւ ուղիղ ավիահաղորդակցություն կազմակերպելու հնարավորությունը
«Սև ծով-Պարսից ծոց-Հնդկական օվկիանոս» մեգանախագծին Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումն էապես կզսպեր Բաքվի ագրեսիան. Քաղաքագետ«Սև ծով-Պարսից ծոց-Հնդկական օվկիանոս» մեգանախագծին Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումն էապես կզսպեր Բաքվի ագրեսիան. Քաղաքագետ
Փոխվարչապետ. ՀԲ հետ համատեղ ծրագրերը մշտապես ունեցել են ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համարՓոխվարչապետ. ՀԲ հետ համատեղ ծրագրերը մշտապես ունեցել են ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համար
TOTAL-ն Էջմիածնում վարպետների և վաճառող-խորհրդատուների պատրաստման ուսումնական կենտրոն է բացելTOTAL-ն Էջմիածնում վարպետների և վաճառող-խորհրդատուների պատրաստման ուսումնական կենտրոն է բացել
2022թ. ամռան սկզբից ի վեր Viber-ը Հայաստանում արգելափակել է ավելի քան 25 հազար կեղծ օգտահաշիվ2022թ. ամռան սկզբից ի վեր Viber-ը Հայաստանում արգելափակել է ավելի քան 25 հազար կեղծ օգտահաշիվ
ՀԲ-ը պատրաստակամ է շարունակելու օժանդակությունը ՀՀ կառավարությանը՝ գործունեության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբՀԲ-ը պատրաստակամ է շարունակելու օժանդակությունը ՀՀ կառավարությանը՝ գործունեության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ
Մեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում FLY ONE Armenia-ն տեղափոխել է ավելի քան 200 հազար ուղեւորիՄեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում FLY ONE Armenia-ն տեղափոխել է ավելի քան 200 հազար ուղեւորի
ՎԶԵԲ ղեկավար. Մենք կարող ենք աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմանըՎԶԵԲ ղեկավար. Մենք կարող ենք աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմանը
Հայաստանում զբաղվածության աճը 2021-ի համեմատ ապահովվել է բացառապես մասնավոր հատվածի հաշվին։ Պետական հատվածում աշխատողների թիվը նվազել է 0,2 տոկոսով. ԹունյանՀայաստանում զբաղվածության աճը 2021-ի համեմատ ապահովվել է բացառապես մասնավոր հատվածի հաշվին։ Պետական հատվածում աշխատողների թիվը նվազել է 0,2 տոկոսով. Թունյան
Հայաստանի արտաքին առևտրային գործընկերների առաջատար հնգյակում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան և ԱՄՆ-ըՀայաստանի արտաքին առևտրային գործընկերների առաջատար հնգյակում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան և ԱՄՆ-ը
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ծանոթացել է Արագածոտնի ապագա լեռնադահուկային համալիրի շինարարական աշխատանքների ընթացքինԷկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ծանոթացել է Արագածոտնի ապագա լեռնադահուկային համալիրի շինարարական աշխատանքների ընթացքին
 Փաշինյանը հանձնարարել է նոր ներդրողներ գտնել չշահագործվող հանքերի համար Փաշինյանը հանձնարարել է նոր ներդրողներ գտնել չշահագործվող հանքերի համար
4․676․836 դրամ՝ Հերոսների վերականգնողական քաղաքին․ «Մի դրամի ուժի» հաջորդ շահառուն «4090» հիմնադրամն է4․676․836 դրամ՝ Հերոսների վերականգնողական քաղաքին․ «Մի դրամի ուժի» հաջորդ շահառուն «4090» հիմնադրամն է
 Հայաստանում բիզնեսի գրանցման գործընթացը կհեշտացնեն Հայաստանում բիզնեսի գրանցման գործընթացը կհեշտացնեն
Կառավարությունը մշակել է ավտոշուկաների գործունեության նկատմամբ պահանջներԿառավարությունը մշակել է ավտոշուկաների գործունեության նկատմամբ պահանջներ
"ԱԿԲԱ Բանկ"-ը միացել է թոշակառուների և նպաստառուների համար նախատեսված հետվճարի ծրագրին
Երեւանում ներկայացվել է jobbit նորարարական գործիքըԵրեւանում ներկայացվել է jobbit նորարարական գործիքը
Օտարերկրյա ներդրողները փոխվարչապետին պատմել են առկա խնդիրների մասինՕտարերկրյա ներդրողները փոխվարչապետին պատմել են առկա խնդիրների մասին
Արարատբանկը սեպտեմբերի 8-ին վաճառքի կհանի 3 մլն դոլարի պարտատոմսերի հերթական տրանշըԱրարատբանկը սեպտեմբերի 8-ին վաճառքի կհանի 3 մլն դոլարի պարտատոմսերի հերթական տրանշը
Ամերիաբանկը սկսել է 10 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի առաջնային տեղաբաշխումըԱմերիաբանկը սկսել է 10 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի առաջնային տեղաբաշխումը
Հայաստանում կնվազեցվի Իրանից ներմուծվող ցեմենտի պետական տուրքի չափըՀայաստանում կնվազեցվի Իրանից ներմուծվող ցեմենտի պետական տուրքի չափը
Հունվար-հուլիս ամիսներին Հայաստանում զգալիորեն ավելացել են ուղեւորափոխադրումներըՀունվար-հուլիս ամիսներին Հայաստանում զգալիորեն ավելացել են ուղեւորափոխադրումները
Փաշինյանն անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ շփումների ինտենսիվացման առնչությամբ Արևմուտքի կողմից երկրորդային պատժամիջոցների տարածման ռիսկերինՓաշինյանն անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ շփումների ինտենսիվացման առնչությամբ Արևմուտքի կողմից երկրորդային պատժամիջոցների տարածման ռիսկերին
Երեւանը մեծապես շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ հաղորդակցությունների ապաշրջափակմամբ։ Հույս ունի հարցը լուծել Մոսկվայի օգնությամբԵրեւանը մեծապես շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ հաղորդակցությունների ապաշրջափակմամբ։ Հույս ունի հարցը լուծել Մոսկվայի օգնությամբ
Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի տնտեսական աճը կապել է ԵԱՏՄ կարգավորումների հետՆիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի տնտեսական աճը կապել է ԵԱՏՄ կարգավորումների հետ
IDBank-ը թողարկում է պրեմիում դասի առաջին բիզնես քարտերը ՀայաստանումIDBank-ը թողարկում է պրեմիում դասի առաջին բիզնես քարտերը Հայաստանում
Քերոբյան. Հայաստան են ժամանել ավելի քան 50 հազար ռուսաստանցի ՏՏ մասնագետներՔերոբյան. Հայաստան են ժամանել ավելի քան 50 հազար ռուսաստանցի ՏՏ մասնագետներ
Ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանի արտաքին պարտքը նվազում է, իսկ ԱՄՀ-ի հանդեպ՝ աճումՌուսաստանի հանդեպ Հայաստանի արտաքին պարտքը նվազում է, իսկ ԱՄՀ-ի հանդեպ՝ աճում
Կոնվերս Բանկը հանդես է եկել առցանց գնումների խրախուսման եզակի առաջարկովԿոնվերս Բանկը հանդես է եկել առցանց գնումների խրախուսման եզակի առաջարկով
Նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանաՆվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա
Տարեսկզբից ի վեր Ռուսաստանից Հայաստան է տեղափոխվել 49 հազար մարդՏարեսկզբից ի վեր Ռուսաստանից Հայաստան է տեղափոխվել 49 հազար մարդ
Հայաստանում առաջինը IDBank-ը ներկայացնում է Visa Platinum Business քարտըՀայաստանում առաջինը IDBank-ը ներկայացնում է Visa Platinum Business քարտը
ԱրարատԲանկը կթողարկի և կտեղաբաշխի 3,000,000 ԱՄՆ դոլարի պարտատոմսԱրարատԲանկը կթողարկի և կտեղաբաշխի 3,000,000 ԱՄՆ դոլարի պարտատոմս
Fitch-ը հաստատել է Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը Fitch-ը հաստատել է Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը "B+" մակարդակում եւ բարելավել ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ մինչեւ 6,4 տոկոս
ՊԵԿ նախագահի տեղակալը Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսի հետ քննարկել է մաքսային ընթացակարգերի պարզեցումըՊԵԿ նախագահի տեղակալը Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսի հետ քննարկել է մաքսային ընթացակարգերի պարզեցումը
Հայաստանում նախատեսվում է գործարկել իրանական ավտոմեքենաների արտադրական գիծՀայաստանում նախատեսվում է գործարկել իրանական ավտոմեքենաների արտադրական գիծ
ՀԲ-ը Հայաստանին 26,5 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման համարՀԲ-ը Հայաստանին 26,5 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման համար
Փաշինյանը Պուտինի հետ միասին կմասնակցի ԱՏՀ-ին՝ ՎլադիվոստոկումՓաշինյանը Պուտինի հետ միասին կմասնակցի ԱՏՀ-ին՝ Վլադիվոստոկում
Արդշինբանկը ճանաչվել է տարվա մանրածախ բանկ՝ Asian Banking & Finance միջազգային ամսագրի կողմիցԱրդշինբանկը ճանաչվել է տարվա մանրածախ բանկ՝ Asian Banking & Finance միջազգային ամսագրի կողմից
Հայաստանը մի քանի անգամ ավելացրել է շաքարի արտահանումն ու ներմուծումըՀայաստանը մի քանի անգամ ավելացրել է շաքարի արտահանումն ու ներմուծումը
Հայաստանը մի քանի անգամ ավելացրել է ադամանդի արտահանումը՝ ալմաստի ներմուծման ծանրակշիռ աճի հետ մեկտեղՀայաստանը մի քանի անգամ ավելացրել է ադամանդի արտահանումը՝ ալմաստի ներմուծման ծանրակշիռ աճի հետ մեկտեղ
Հայաստանն առաջին կիսամյակում զգալիորեն ավելացրել է ոսկու արտահանումըՀայաստանն առաջին կիսամյակում զգալիորեն ավելացրել է ոսկու արտահանումը
Օգոստոսի 31-ի դրությամբ Հայաստանի պետական գանձարանի հարկային եկամուտները 25.2%-ով կամ 248.2 մլրդ դրամով գերազանցել են 2021 թվականի մուտքերըՕգոստոսի 31-ի դրությամբ Հայաստանի պետական գանձարանի հարկային եկամուտները 25.2%-ով կամ 248.2 մլրդ դրամով գերազանցել են 2021 թվականի մուտքերը
Կառավարությունը բոլոր կենսաթոշակառուներին երաշխավորում է կենսաթոշակի առնվազն 3 հազար դրամով բարձրացումԿառավարությունը բոլոր կենսաթոշակառուներին երաշխավորում է կենսաթոշակի առնվազն 3 հազար դրամով բարձրացում
Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ՓՄՁ վարկավորում՝ առանց ֆինանսական վերլուծությանԿոնվերս Բանկն առաջարկում է ՓՄՁ վարկավորում՝ առանց ֆինանսական վերլուծության
Քերոբյան. Հայաստանում տնտեսության արտադրողականության էական աճ է նախանշվելՔերոբյան. Հայաստանում տնտեսության արտադրողականության էական աճ է նախանշվել
Ներմուծողը զրկվել է բեռից՝ ապրանքների ոչ հավաստի հայտարարագրման պատճառովՆերմուծողը զրկվել է բեռից՝ ապրանքների ոչ հավաստի հայտարարագրման պատճառով
AMX մրցանակաբաշխության արդյունքում ներկայացվել են արժեթղթերի շուկայի ամենաակտիվ, նորարար և լավագույն մասնակիցներըAMX մրցանակաբաշխության արդյունքում ներկայացվել են արժեթղթերի շուկայի ամենաակտիվ, նորարար և լավագույն մասնակիցները
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
23.09.2022
RUB7.250.23
USD416.27-1.77
EUR406.03-6.53
GBP459.31-12.49
CAD307.32-2.94
JPY29.09-0.23
CNY59.54-0.35
CHF423.56-2.58