Ուրբաթ, 2 Սեպտեմբերի 2016 14:25
Կարինա Մելիքյան

Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրի շրջանառությունը 2016 թվականի հունվար-հուլիսին աճել է 10%, նախորդ տարվա 14% անկման փոխարեն

Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրի շրջանառությունը 2016 թվականի հունվար-հուլիսին աճել է 10%, նախորդ տարվա 14% անկման փոխարեն

Արմինֆո.  Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառությունը նրա հիմնական առևտրային գործընկերոջ`Ռուսաստանի հետ 2016 թվականի հունվար-հուլիսին աճել է 10%, նախորդ տարվա 14% անկման փոխարեն: Առևտրի ծավալը երկու երկրների միջև այդ ընթացքում կազմել է $ 684,6 մլն, որտեղ արտահանման մասնաբաժինը կազմել է $ 196,6 մլն, տարեկան աճը`71,8%, իսկ ներմուծման մասնաբաժինը կազմել է $ 488 մլն, տարեկան անկումը`3,9%:

Ըստ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառության մեջ երկրորդ և երրորդ դիրքերը շարունակում են զբաղեցնել Չինաստանը և Գերմանիան, որոնք, ի տարբերություն Ռուսաստանի, առայժմ ցուցադրում են վայրընթաց միտում: Մասնավորապես, առևտրի շրջանառությունը Հայաստանի և Չինաստանի միջև կազմել է $ 218,8 մլն, տարեկան անկումը` 12,1%-ից մինչև 19,2%, իսկ Գերմանիայի հետ` $ 178,8 մլն, տարեկան անկումը` 26,2%-ից մինչև 5.2%: Այսպես, հայկական ապրանքների արտահանումը դեպի Չինաստան նվազել է 57.2% (նախորդ տարվա աճը`30,2%), իսկ ներմուծումն աճել է 5.3% (նախորդ տարվա անկումը`27,3%), մինչև $ 173,5 մլն (երկրորդ տեղ), իսկ արտահանումը դեպի Գերմանիա ընկել է 1,6% (նախորդ տարվա անկումը`10,6%), իսկ ներմուծումն ընկել է 7,7% (նախորդ տարվա անկումը`34.9%), մինչև $ 100,8 մլն (երրորդ տեղ): Չորրորդ և հինգերորդ հորիզոնականներում են Վրաստանը` $ 148 մլն, տարեկան աճը`52,5% և Իրանը` $ 137 մլն, տարեկան անկումը` 12.1%: Մասնավորապես, դեպի Վրաստան հայկական ապրանքների արտահանման ծավալը կազմել է $ 86,03 մլն, իսկ ներմուծումը`$ 62 մլն (տարեկան աճը` 49,5-56,7%), իսկ դեպի Իրան`$ 42,02 մլն և $ 95 մլն դոլար (ամենամյա նվազումը`9-13, 4%):

Արտահանման ծավալներով հունվար-հուլիսին Ռուսաստանից հետո երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներում են` Բուլղարիան ($ 91,6 մլն, տարեկան աճը`2,1 անգամ), և Վրաստանը, իսկ ներմուծման ծավալով Ռուսաստանին հաջորդում են Չինաստանը և Գերմանիան:

Հայկական ապրանքների հիմնական գնորդներն են 2016 թվականի հունվար-հուլիսին եղել`Ռուսաստանը - արտահանման 20,3%-ը, Բուլղարիան - 9.5%, Վրաստանը - 8.9%, Գերմանիան - 8.1%, Իրաքը - 7.6%, Կանադան - 7.1%, Չինաստանը - 4,7% և Իրանը - 4.3%: Իսկ հիմնական մատակարարներն են եղել` Ռուսաստանը - ընդհանուր ներմուծման 28.7%-ը, Չինաստանը - 9.3%, Գերմանիան և Իրանը 6,2%, Իտալիան - 4.8%, Թուրքիան - 4.2%, Ուկրաինան - 4%, ԱՄՆ - 3.4%, Վրաստանը և Ֆրանսիան - 2.1-2.2%: Ամենից շատ կրճատվել են ներմուծման ծավալներն Իրաքից - 83.5%, իսկ արտահանման գծով ամենամեծ անկումն արձանագրվել է Ճապոնիայի և Իսպանիայի ուղղությամբ`93,3-95,3%:

Հայկական արտահանման գերակշռող հոդվածների շարքում տարեկան աճ է արձանագրվել պատրաստի սննդամթերքի արտադրության գծով` 27,2%, մինչև $ 206,6 մլն, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի և ապրանքների գծով`78.7%, մինչև $ 204,6 մլն, տեքստիլի գծով`76.3%, մինչև $ 54 մլն, իսկ ոչ թանկարժեք մետաղների և ապրանքների գծով արձանագրվել է 15.1% անկում, մինչև $ 119,8 մլն, ինչպես նաև օգտակար հանածոների գծով`7.4%, մինչև $ 258,1 մլն: Իսկ ներմուծման գծով հիմնական հոդվածներից անկում է արձանագրվել հանքային հումքի գծով`10.1%, մինչև $ 308,1 մլն, տրանսպորտային միջոցների գծով`23,4%, մինչև $ 81.2 մլն, ոչ թանկարժեք մետաղներ և ապրանքների գծով`23.8%, մինչև $ 115.9 մլն, իսկ ներմուծման մյուս հիմնական գերակշռող հոդվածներն աճել են` քիմիական արդյունաբերություն` 7.5%, մինչև $ 182,1 մլն, մեքենաներ/սարքավորումներ/ տեխնիկա`4%, մինչև $ 234,6 մլն, պատրաստի սննդի արտադրանք`14.6%, մինչև $ 183,1 մլն, տեքստիլ`19.1%, մինչև $ 109 մլն, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված արտադրանք`31,8%, մինչև $ 82.2 մլն դոլար:

Ընդհանուր Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառությունը 2016 թվականի հունվար-հուլիսին աճել է 2.3%, կազմելով 1283.3 մլրդ. դրամ ($ 2658,8 մլն դոլար): Այդ դեպի վեր միտումն ապահովվել է արտահանման` 16.5% աճի, մինչև 467.5 մլրդ դրամ ($ 969 մլն) հաշվին, իսկ ներմուիծումը կրճատվել է 4,4%, մինչև 815.8 մլրդ. դրամ ($ 1689,8 մլն դոլար): Հայաստանի արտաքին առևտրի բացասական սալդոն 2016-ի հունվար-հուլիսին նվազել է 19%, մինչև 348.3 մլրդ դրամ ($ 720,8 մլն): Միայն այս տարվա հուլիսին Հայաստանի արտաքին առևտրի բացասական սալդոն նվազել է 19,2%, մինչև 38.6 մլրդ դրամ ($ 81 մլն): Միայն 2016-ի հուլիսին արտաքին առևտրի շրջանառությունը նվազել է 7.1%, ինչը արտահանման`3,3% և ներմուծման`9,5% անկման հետևանքով, իսկ 2015-ի հուլիսի համեմատ արտաքին առևտրի շրջանառությունը նվազել է 1.3%, ներմուծման`9% և արտահանման`13.2% աճի շնորհիվ: Տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում 2016 թվականի հունվար-հուլիսին աճել է 3%: Այս տարվա հուլիսին, 2015-ի հուլիսի համեմատ, տնտեսական ակտիվության նվազել է 4,3%, իսկ միայն 2016-ի հուլիսին աճել 2.5%:

Հիշեցնենք, որ մեկ տարի առաջ, 2015-ի հունվար-հուլիսին Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառությունը նվազել էր 24% (միայն հուլիսի անկումը`20,8%), ներմուծման`30,7% և արտահանման`4,4% անկման պատճառով (միայն հուլիսին ներմուծումը նվազել էր 18,4%, իսկ արտահանումը`25%): Տնտեսական ակտիվությունը 2015-ի հունվար-հուլիսին 2014-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել էր 4,2%, 2014-ի հուլիսի համեմատ`4%, իսկ միայն հուլիսին`9.2%: Համեմատության համար նմշենք, որ 2014-ի հունվար-հուլիսին երկրի արտաքին առևտրի շրջանառությունն աճել էր 3.5%, այդ թվում, արտահանման աճը կազմել էր 2,8%, իսկ ներմուծման աճը`3,7%: Միայն 2014-ի հուլիսին արտաքին առևտրի շրջանառությունն աճել էր 17,2%, ներմուծման և արտահանման, համապատասխանաբար, 18,3% և 14% աճի շնորհիվ: Տնտեսական ակտիվությունը 2014-ի հունվար-հուլիսին աճել էր 4,1%, իսկ միայն հուլիսին`19.2% (տարեկան աճը`7,2%):

ՀՀ դրամի միջին հաշվարկային փոխարժեքը 2016 թվականի հուլիսին կազմել է 476.52 դրամ/դոլար, իսկ հունվար-հուլիսին`482.81 դրամ / դոլար, 2015-ի հուլիսի 477.33 դրամ / դոլարի և 2015-ի հունվար-հուլիսի` 476,93 դրամ / դոլարի համեմատ:


Նորություններ
Կառավարությունը ծրագրեր է նախապատրաստում հայրենական արտադրողներին աջակցելու համար՝ թուրքական ներմուծման արգելքի չեղարկման առնչությամբԿառավարությունը ծրագրեր է նախապատրաստում հայրենական արտադրողներին աջակցելու համար՝ թուրքական ներմուծման արգելքի չեղարկման առնչությամբ
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն առաջարկում է Չատ-բանկ DIRECT-ի օգտատերերին ավանդների և վարկերի ձևակերպում արտոնյալ պայմաններովՎՏԲ-Հայաստան Բանկն առաջարկում է Չատ-բանկ DIRECT-ի օգտատերերին ավանդների և վարկերի ձևակերպում արտոնյալ պայմաններով
Վահագն Խաչատրյանը հայկական կողմից կգլխավորի Բուլղարիայի հետ տնտեսական եւ գիտատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովըՎահագն Խաչատրյանը հայկական կողմից կգլխավորի Բուլղարիայի հետ տնտեսական եւ գիտատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովը
Էկոնոմիկայի նախարար. 2022 թվին Հայաստանը մտադիր է հասնել տնտեսության 7 տոկոս աճիԷկոնոմիկայի նախարար. 2022 թվին Հայաստանը մտադիր է հասնել տնտեսության 7 տոկոս աճի
Apple Pay-ը հասանելի է Ակբա բանկի հաճախորդներին .     iPhone-ի և Apple Watch-ի միջոցով վճարելու ավելի ապահով, անվտանգ և վստահելի միջոցApple Pay-ը հասանելի է Ակբա բանկի հաճախորդներին . iPhone-ի և Apple Watch-ի միջոցով վճարելու ավելի ապահով, անվտանգ և վստահելի միջոց
Apple Pay-ը այսուհետ հասանելի է Կոնվերս Բանկի հաճախորդներին որպես iPhone-ի, Apple Watch-ի  միջոցով վճարման ավելի ապահով, անվտանգ և վստահելի միջոցApple Pay-ը այսուհետ հասանելի է Կոնվերս Բանկի հաճախորդներին որպես iPhone-ի, Apple Watch-ի  միջոցով վճարման ավելի ապահով, անվտանգ և վստահելի միջոց
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քննարկվել են գինեգործության ոլորտի զարգացման հեռանկարներըՆիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քննարկվել են գինեգործության ոլորտի զարգացման հեռանկարները
Apple Pay-ը հասանելի է Արդշինբանկի հաճախորդների համարApple Pay-ը հասանելի է Արդշինբանկի հաճախորդների համար
2022 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանը կսահմանափակի 2022 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանը կսահմանափակի "կանխիկի" շրջանառությունը
Բնապահպանական ծրագրերը Արմենալի առաջնահերթությունԲնապահպանական ծրագրերը Արմենալի առաջնահերթություն
Հայաստան-Ղազախստան տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովը հայկական կողմից կգլխավորի էկոնոմիկայի նախարարըՀայաստան-Ղազախստան տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովը հայկական կողմից կգլխավորի էկոնոմիկայի նախարարը
ԱՆԻՖ հիմնադրամը 1.4 մլն դոլար կներդնի տրանսպորտի եւ բեռնափոխադրումների ոլորտումԱՆԻՖ հիմնադրամը 1.4 մլն դոլար կներդնի տրանսպորտի եւ բեռնափոխադրումների ոլորտում
Հայաստանի տեսչական մարմինը սահմանափակումներ է մտցնում Ղազախստանից, ՌԴ-ից, Չեխիայից եւ Լեհաստանից մի շարք ապրանքների ներմուծման համարՀայաստանի տեսչական մարմինը սահմանափակումներ է մտցնում Ղազախստանից, ՌԴ-ից, Չեխիայից եւ Լեհաստանից մի շարք ապրանքների ներմուծման համար
12 տարվա ընթացքում Հյուսիս-Հարավ ծրագրով կառուցվել է ավտոմայրուղու ընդամենը 5.5% - ը12 տարվա ընթացքում Հյուսիս-Հարավ ծրագրով կառուցվել է ավտոմայրուղու ընդամենը 5.5% - ը
Հայաստանի տնտեսությունում օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը մինչեւ 2021թ. հոկտեմբեր աճել է ՕՈՒՆ աճի հաշվինՀայաստանի տնտեսությունում օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը մինչեւ 2021թ. հոկտեմբեր աճել է ՕՈՒՆ աճի հաշվին
ԵԱԶԲ-ի վերլուծաբանները ներկայացրել են այս տարի առաջին մակրոտնտեսական ամփոփագիրը. տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում ավելացել է 5,2 տոկոսովԵԱԶԲ-ի վերլուծաբանները ներկայացրել են այս տարի առաջին մակրոտնտեսական ամփոփագիրը. տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում ավելացել է 5,2 տոկոսով
Հայաստանի նախագահի ԱՄԷ այցի արդյունքները. Wizz Air Abu Dhabi-ն կսկսի թռիչքներ իրականացնել ԵրևանՀայաստանի նախագահի ԱՄԷ այցի արդյունքները. Wizz Air Abu Dhabi-ն կսկսի թռիչքներ իրականացնել Երևան
Հայաստանի նախագահը և «Մասդարի» ղեկավարը քննարկել են Հայաստանում հողմաէներգետիկայի բնագավառում լայնածավալ ներդրումների հեռանկարներըՀայաստանի նախագահը և «Մասդարի» ղեկավարը քննարկել են Հայաստանում հողմաէներգետիկայի բնագավառում լայնածավալ ներդրումների հեռանկարները
«Մի դրամի ուժը»՝  «City of smile» հիմնադրամին«Մի դրամի ուժը»՝  «City of smile» հիմնադրամին
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly ARNA-ն նախատեսում է մայիսի վերջին սկսել ավիաթռիչքներըՀայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly ARNA-ն նախատեսում է մայիսի վերջին սկսել ավիաթռիչքները
Կնքվել է գաղտնի գազային համաձայնագիր. Տնտեսագետը հայտարարում է սոցիալական ճգնաժամի խորացման անխուսափելիության մասին՝ գազի թանկացման պատճառով    Կնքվել է գաղտնի գազային համաձայնագիր. Տնտեսագետը հայտարարում է սոցիալական ճգնաժամի խորացման անխուսափելիության մասին՝ գազի թանկացման պատճառով    
IDBank-ը զգուշացնում է․ պահպանեք Ձեր անձնական տվյալներըIDBank-ը զգուշացնում է․ պահպանեք Ձեր անձնական տվյալները
Գազը, ամենայն հավանականությամբ, կթանկանա արդեն ապրիլի 1-ից. Գազը, ամենայն հավանականությամբ, կթանկանա արդեն ապրիլի 1-ից. "Գազպրոմ Արմենիան" սակագների հաշվարկման նոր բանաձեւ է առաջարկել 
ՀՀ կառավարությունը Հայկական ԱԷԿ-ին հերթական փոխառությունն է հատկացրել ռուսական վարկի սպասարկման համարՀՀ կառավարությունը Հայկական ԱԷԿ-ին հերթական փոխառությունն է հատկացրել ռուսական վարկի սպասարկման համար
FLYONE ARMENIA ավիաընկերությունը սկսում է չվերթների իրականացումը Երեւան-Ստամբուլ-Երեւան երթուղովFLYONE ARMENIA ավիաընկերությունը սկսում է չվերթների իրականացումը Երեւան-Ստամբուլ-Երեւան երթուղով
Կառավարությունը կավելացնի սահմանամերձ համայնքներում սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորումըԿառավարությունը կավելացնի սահմանամերձ համայնքներում սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորումը
Ջրից եւ էլեկտրաէներգիայից հետո, հնարավոր է, Հայաստանում, կբարձրանա  գազի սակագինըՋրից եւ էլեկտրաէներգիայից հետո, հնարավոր է, Հայաստանում, կբարձրանա  գազի սակագինը
Ներկայացվել է ՀՀ-ում «Կանաչ» Ֆինանսավորման ոլորտի օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրության արդյունքներըՆերկայացվել է ՀՀ-ում «Կանաչ» Ֆինանսավորման ոլորտի օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրության արդյունքները
Հայաստանի բանկերի հաճախորդների բազան մինչեւ 2021 թվականի նոյեմբեր աճել է 3,8 տոկոսովՀայաստանի բանկերի հաճախորդների բազան մինչեւ 2021 թվականի նոյեմբեր աճել է 3,8 տոկոսով
ՀԲ-ն անփոփոխ է թողել 2021-2022 թթ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի  աճի նախկին կանխատեսումը 6,1 տոկոսից մինչեւ 4,8 տոկոս դանդաղում 2023 թվին ակնկալելով տեմպերի մինչեւ 5,4 տոկոս արագացումՀԲ-ն անփոփոխ է թողել 2021-2022 թթ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի  աճի նախկին կանխատեսումը 6,1 տոկոսից մինչեւ 4,8 տոկոս դանդաղում 2023 թվին ակնկալելով տեմպերի մինչեւ 5,4 տոկոս արագացում
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները կկարողանան քարտով կանխիկացնել կենսաթոշակն առանց միջնորդավճարիՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները կկարողանան քարտով կանխիկացնել կենսաթոշակն առանց միջնորդավճարի
Կառավարությունը նվազագույնի է հասցնում հարկային մարմնի եւ հարկատուի միջեւ շփումներըԿառավարությունը նվազագույնի է հասցնում հարկային մարմնի եւ հարկատուի միջեւ շփումները
Ցորեն ներկրողները սնանկությունն օգտագործել են որպես հարկերից խուսափելու միջոցՑորեն ներկրողները սնանկությունն օգտագործել են որպես հարկերից խուսափելու միջոց
Ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ներդրումն արդեն սարերի հետևում չէՖիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ներդրումն արդեն սարերի հետևում չէ
Ծրագիրը գերակատարվել է. 2021 թվականին Հայաստանը 8,4 տոկոսով ավելի հարկ է հավաքել, քան նախաքովիդյան 2019 թվինԾրագիրը գերակատարվել է. 2021 թվականին Հայաստանը 8,4 տոկոսով ավելի հարկ է հավաքել, քան նախաքովիդյան 2019 թվին
2021 թվականի 11 ամիսներին Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 5,2%-ով2021 թվականի 11 ամիսներին Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 5,2%-ով
Թուրքական Pegasus ավիաընկերությունը Հայաստանի ՔԱԿ-ից Երևան-Ստամբուլ-Երևան չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն է ստացելԹուրքական Pegasus ավիաընկերությունը Հայաստանի ՔԱԿ-ից Երևան-Ստամբուլ-Երևան չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն է ստացել
2022 թվականին Սյունիքում լիովին կավարտվի այլընտրանքային ճանապարհների շինարարությունը2022 թվականին Սյունիքում լիովին կավարտվի այլընտրանքային ճանապարհների շինարարությունը
Փետրվարի 1-ից Հայաստանն անցնում է էլեկտրաէներգիայի շուկայի նոր մոդելիՓետրվարի 1-ից Հայաստանն անցնում է էլեկտրաէներգիայի շուկայի նոր մոդելի
Իշխան Մխիթարյան. Համավարակային ճգնաժամը մեզ անակնկալի չի բերելԻշխան Մխիթարյան. Համավարակային ճգնաժամը մեզ անակնկալի չի բերել
"Մեկ պատուհան" էլեկտրոնային համակարգին միացվել են Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը եւ Էկոնոմիկայի նախարարությունը
Անդրանիկ Գրիգորյանը՝ Կոնվերս Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն, Տնօրինության նախագահԱնդրանիկ Գրիգորյանը՝ Կոնվերս Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն, Տնօրինության նախագահ
Կառավարությունը սահմանել է ինքնակամ կառույցների և կիսակառույց ինքնակամ շինությունների  հաշվառման կարգըԿառավարությունը սահմանել է ինքնակամ կառույցների և կիսակառույց ինքնակամ շինությունների  հաշվառման կարգը
ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել միջազգային համագործակցության վերաբերյալ մի շարք առաջարկություններիՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել միջազգային համագործակցության վերաբերյալ մի շարք առաջարկությունների
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 15 տոկոս բաժնետոմսերի կառավարումը կհանձնվի ԱՆԻՖ-ի հավատարմագրային կառավարմանըԶանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 15 տոկոս բաժնետոմսերի կառավարումը կհանձնվի ԱՆԻՖ-ի հավատարմագրային կառավարմանը
«Դրիմքոմփանի» ընկերությունը մաքսային արտոնություններ է ստացել  կառավարությունից«Դրիմքոմփանի» ընկերությունը մաքսային արտոնություններ է ստացել  կառավարությունից
Թուրքական Pegasus բյուջետային ավիաընկերությունը հայտ է ներկայացրել Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ չվերթներ իրականացնելու համար   Թուրքական Pegasus բյուջետային ավիաընկերությունը հայտ է ներկայացրել Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ չվերթներ իրականացնելու համար  
Տարածաշրջանային փոփոխությունների արդյունքում կբարձրանա Հայաստանի տարանցիկ ներուժը. ՓաշինյանՏարածաշրջանային փոփոխությունների արդյունքում կբարձրանա Հայաստանի տարանցիկ ներուժը. Փաշինյան
Iran Airtour-ը ձեռնամուխ է եղել  Թեհրան-Երևան-Թեհրան չվերթների իրականացմանըIran Airtour-ը ձեռնամուխ է եղել  Թեհրան-Երևան-Թեհրան չվերթների իրականացմանը
Տնտեսագետ . Տնտեսագետ . "Զանգեզուրի միջանցքի" վտանգը կարելի էր շրջանցել՝ Հայաստանը հայտարարելով բաց երկիր
Պրեմիում դասի հաճախորդները կսպասարկվեն նոր գրասենյակումՊրեմիում դասի հաճախորդները կսպասարկվեն նոր գրասենյակում
Էկոնոմիկայի նախարարությունը մտադիր է ավելացնել բարձրտեխնոլոգիական արդյունաբերության մասնաբաժինը արտահանման կառուցվածքումԷկոնոմիկայի նախարարությունը մտադիր է ավելացնել բարձրտեխնոլոգիական արդյունաբերության մասնաբաժինը արտահանման կառուցվածքում
ԵՄ-ն 2.7 մլն եվրո կուղղորդի Կապանում, Իջևանում և Դիլիջանում ծրագրերի իրականացմանըԵՄ-ն 2.7 մլն եվրո կուղղորդի Կապանում, Իջևանում և Դիլիջանում ծրագրերի իրականացմանը
AMX-ը եւ ՀԿԴ-ն տարին ամփոփել են արժեթղթերի շուկայի ամենաակտիվ մասնակիցների պարգեւների հանձնմամբAMX-ը եւ ՀԿԴ-ն տարին ամփոփել են արժեթղթերի շուկայի ամենաակտիվ մասնակիցների պարգեւների հանձնմամբ
IDBamk : Ամփոփում ենք 2021-ըIDBamk : Ամփոփում ենք 2021-ը
2021 թվականին Հայաստանում կառուցվել են 750 կմ ճանապարհներ. նախարար2021 թվականին Հայաստանում կառուցվել են 750 կմ ճանապարհներ. նախարար
Հայաստանում միջին ամսական եկամուտը 2021 թվականին կազմել է մոտ 440 ԱՄՆ դոլարՀայաստանում միջին ամսական եկամուտը 2021 թվականին կազմել է մոտ 440 ԱՄՆ դոլար
Ֆինանսների նախարարը հաղորդել է ծախսերի ծրագրի գերակատարման մասին   Ֆինանսների նախարարը հաղորդել է ծախսերի ծրագրի գերակատարման մասին  
Վահան Քերոբյանը ներկայացրել է կառավարության 1-ին փոփոխված հակաճգնաժամային պետական ծրագրի մանրամասներըՎահան Քերոբյանը ներկայացրել է կառավարության 1-ին փոփոխված հակաճգնաժամային պետական ծրագրի մանրամասները
Հարկայինները ծրագիրը գերակատարել են ավելի քան 10 տոկոսով կամ 146 մլրդ դրամովՀարկայինները ծրագիրը գերակատարել են ավելի քան 10 տոկոսով կամ 146 մլրդ դրամով
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
18.01.2022
RUB6.28-0.02
USD481.520.03
EUR548.74-1.27
GBP656.02-2.61
CAD384.48-0.34
JPY42.00-0.06
CNY75.800.09
CHF526.42-0.78