Ուրբաթ, 24 Սեպտեմբերի 2021 16:35
Կարինա Մելիքյան

Հայաստանում վերսկսվել է ԱՊՊԱ ապահովագրով փոխադրամիջոցների աճը, եւ դիտվել է հավաքագրումների բարձրացման միտում

Հայաստանում վերսկսվել է ԱՊՊԱ ապահովագրով փոխադրամիջոցների աճը, եւ դիտվել է հավաքագրումների բարձրացման միտում

Արմինֆո. Հայաստանում վերսկսվել է ԱՊՊԱ ապահովագրով տրանսպորտային միջոցների աճ։ Եվ, ինչպես վկայում են Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի տվյալները, 2021թ. հունվար-օգոստոսին դրանց թիվն ավելացել է 1%-ով' մեկ տարի առաջ 2,9% անկումից հետո, բայց առայժմ խիստ զիջում է 13% - ի կանխատեսումային վերընթաց տեմպերին 2019թ. նույն ժամանակահատվածում: Սակայն քանակական արտահայտությամբ ս. թ. հունվար-օգոստոս ամիսներին գրեթե հաջողվել է վերականգնել նախաքովիդային նշաձողը  556 082 միավոր 567 483 միավոր դիմաց:

 

Նախաքովիդային վերընթաց տեմպերին խիստ զիջել է նաև կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի թվի վերսկսված աճը։ Այսպես, հաշվետու ժամանակահատվածում դինամիկան 16,8% անկումից հասել է 5,6% աճի, ընդ որում, խիստ զիջելով երկամյա վաղեմության  34% աճին։ Արդյունքում, ս. թ. հունվար-օգոստոս ամիսներին կնքվել է ավելի քիչ ԱՊՊԱ պայմանագիր, քան նախաքովվիդյան նույն ժամանակահատվածում՝ 633 805 հատ՝ 721 821 հատի դիմաց: Իսկ հավաքագրված ապահովագրավճարների ծավալը գերազանցել է 13.9 մլրդ դրամը (28.2 մլն դոլար)՝ 8.2% անկմումից մինչեւ 7% աճ տարեկան դինամիկայով, որը խիստ զիջում է նախաքովիդյան 25.2% վերընթացին: Մեկ ԱՊՊԱ պայմանագրի  ապահովագրավճարի միջին չափը հաշվետու ժամանակահատվածում կազմել է 21 929 դրամ' 10,4%-ից մինչեւ 1,3% տարեկան աճի դանդաղմամբ:

 

Ավելի համեստ աճ են նախանշել հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության մմմեջ մտած ԱՊՊԱ պայմանագրերը՝ 4,7% (մեկ տարի առաջվա 16,9%-ի եւ երկամյա վաղեմության 33%-ի աճի դիմաց)՝ կազմելով 646 332: Այդ պայմանագրերով ապահովագրավճարների ծավալը կազմել է 14.6 մլրդ դրամ ($29.7 մլն)'   վերսկսելով աճը, սակայն նախաքովիդյան նշաձողին զիջող տեմպով' 5.2% 16.2% - ի դիմաց:

 

Սակայն, դիտվում է լուծված 2021թ. հունվար-օգոստոսին ԱՊՊԱ պայմանագրերի թվի էական աճ ՝ 3,9 անգամ՝ տարեկան վաղեմության նույն ժամանակահատվածի համեմատ, կազմելով 43 658, մինչդեռ 2019-2020թթ. դրանց քանակն արագ նվազել է։ Եւ գրեթե նույնքան,  3 անգամ ավելացել է վերադարձված կամ վերադարձման ենթակա ապահովագների ծավալը՝ հասնելով 544.5 մլն դրամի ($1.1 մլն):

 

Այս ֆոնին պահպանվում է ԱՊՊԱ  E-ապահովագրերի վաճառքի բարձր ակտիվությունը՝

135 188 հատ, չնայած վերջին երկու տարվա ընթացքում աճի 3.6 անգամ դանդաղմանը՝ մինչեւ

63.5%: Արդյունքում, ԱՊՊԱ պայմանագրերի ընդհանուր քանակի մեջ E-ապահովագրերի մասնաբաժինը բարձրացել է նախաքովիդյան 5%-ից  մինչեւ 21%՝ հաշվետու ժամանակահատվածում:

 

2021 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին ապահովագրական հատուցում ստանալու 50 375 հայտ է ներկայացվել, ինչը 14,8%-ով ավելի է մեկ տարվա վաղեմության ցուցանիշից (նախորդ տարվա 12,4% անկման դիմաց): Իսկ վճարումների ծավալը գերազանցել է 10.8 մլրդ դրամը ($22 մլն)՝ տարեկան 13% աճով (Նախորդ տարվա 4,1% անկման դիմաց)։ Ընդ որում, 23 362 հայտեր վերաբերում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պարզեցված ձեւակերպման դեպքերին (եվրոարձանագրությամբ)՝ տարեկան 32,5 տոկոս աճով (նախորդ տարվա 24,1 տոկոս անկման դիմաց), որոնց գծով վճարված հատուցումների ծավալը գերազանցել է 1.8 մլրդ դրամը ՝ տարեկան կտրվածքով աճելով 46,2 տոկոսով (նախորդ տարվա 28,3 տոկոս անկման դիմաց), իսկ մեկ վճարման միջին չափը ՝ 78,282 հազար դրամ (5,5 տոկոս անկումից տարեկան Ընդհանուր ապահովագրական հատուցումներով մեկ վճարման միջին չափը կրճատվել է 1,5% - ով (նախորդ տարվա 9,4% աճի դիմաց) ' կազմելով 215,019 հազար դրամ:

 

ԱՊՊԱ-ի գծով վնասաբերության գործակիցը 2021թ. հունվար-օգոստոսին բարձրացել է մինչեւ 79% ՝ 2020թ. նույն ժամանակահատվածի 61% - ից, ընդ որում, ավելի քիչ նկատելիորեն գերազանցելով նախաքովիդյան 72% - ը:

 

2021թ. հունվար-օգոստոսին 2020թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատ գործող ԱՊՊԱ պայմանագրով տրանսպորտային միջոցների թիվն ավելացել է 5,239 հազարով: Մասնավորապես, 3 ԱԸ-ում արձանագրվել է այդ ցուցանիշի աճ ընդհանուր առմամբ գրեթե 28 հազարով, իսկ մնացած 3 ԱԸ-ներում, հակառակը՝ անկում 23 հազար միավորով: Ընդ որում, առավելագույն կրճատում է դիտվել է Ռոսգոսստրախ Արմենիա-ում՝ 14,2 հազար միավորով, իսկ ամենամեծ աճը՝ Նաիրի Ինշուրանսում ՝ 16,7 հազար: Այնուամենայնիվ, գործող ԱՊՊԱ ապաաահոովագրով տրանսպորտային միջոցների քանակով առաջատարը շարունակում է մնալ "Ռոսգոսստրախ Արմենիան"՝ 166,610 հազար միավոր  (7,9% տարեկան անկում), երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Նաիրի Ինշուրանսը՝ 128,008 հազար միավոր (տարեկան 15 տոկոս աճով), երրորդը ԻՆԳՈ Արմենիան է՝ 89 052 միավոր (6% կամ 5 հազար.միավոր տարեկան աճով ), չորրորդը  ՌԵՍՈ-ն է՝  71,803 հազար միավոր (9,7% կամ 6,3 հազոր միավոր տարեկան աճով՝), հինգերորդը Սիլ Ինշուրանսն է՝ 56,405 հազար միավոր (3,5% կամ 2 հազար միավոր տարեկան անկում), եւ վեցերորդը Արմենիա Ինշուրանսն է՝ 44,204 հազար միավոր  (13% կամ 6,5 հազար միավոր տարեկան  անկումով)։

 

"Ռոսգոսստրախ Արմենիա" ԱԸ-ն առաջատար է նաև ապահովագրավճարների մասնաբաժնով շուկայի  ընդհանուր ծավալում՝ 30,2% (նախորդ տարվա 33,4% - ի դիմաց), հատուցումների մասնաբաժնով ՝ 32,06% (նախորդ տարվա 32,02% - ի դիմաց), և արդեն ավելի քան 51%-ով ընդգրկում է ԱՊՊԱ-ի E-ապահովագրերը (նախորդ տարվա 46,6% - ի դիմաց): Այս ընկերությունը շարունակում է առաջատար դիրք զբաղեցնել նաեւ գործող ԱՊՊԱ ապահովագրով տրանսպորտային միջոցների մասնաբաժնով' 29,96%, չնայած անցյալ տարվա 32,82%-ից որոշակի նվազմանը: Այդ ցուցանիշներով երկրորդ տեղում է "Նաիրի Ինշուրանսը" . ապահովագրավճարների գծով՝ 23,3 տոկոս, հատուցումների գծով ՝ 18,71 տոկոս, ԱՊՊԱ E-ապահովագրերի գծով ՝ 14,7 տոկոս, գործող ԱՊՊԱ-ի գծով ՝ 23,02 տոկոս: Իսկ երրորդ տեղում է "ԻՆԳՈ Արմենիան", համապատասխանաբար, 15,6%, 13,55%, 12,7%, 16,01% ըստ ապահովագրավճարների, հատուցումների,

E-ապահովագրերի, ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների թվի: Մյուս երեք ապահովագրական ընկերություններում այդ ցուցանիշների տեսակարար կշիռը շուկայի ընդհանուր արդյունքում շատ ավելի քիչ է։

 

Նշենք, որ Հայաստանում գործում է 20 դասից 17-ով աշխատող 6 ապահովագրական ընկերություն, բացառությամբ երկաթուղային տրանսպորտի ապահովագրության, երկաթուղային տրանսպորտի օգտագործումից բխող պատասխանատվության, դատական և արտադատական ծախսերի ապահովագրության: Ամենաշատ դասերի քանակով լիցենզավորված են "ԻՆԳՈ Արմենիան"՝ 16 (ջրային տրանսպորտի ապահովագրության դասով աշխատող միակ) և "Ռոսգոսստրախ Արմենիան"՝ 15: (Դոլարի նկատմամբ դրամի հաշվարկային փոխարժեքը 31.08.21-ի դրությամբ կազմել է 493.12 դրամ/$1):


Նորություններ
Վճարե՛ք Իդրամով առցանց խանութներում, ստացե՛ք անվճար առաքում կամ քեշբեք և մասնակցե՛ք խաղարկությանըՎճարե՛ք Իդրամով առցանց խանութներում, ստացե՛ք անվճար առաքում կամ քեշբեք և մասնակցե՛ք խաղարկությանը
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հայտարարում է հիփոթեքային վարկավորման արտոնյալ պայմանների մասին՝ «Կոմիտասի պարկ» բնակելի թաղամասում անշարժ գույքի ձեռք բերման համարՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հայտարարում է հիփոթեքային վարկավորման արտոնյալ պայմանների մասին՝ «Կոմիտասի պարկ» բնակելի թաղամասում անշարժ գույքի ձեռք բերման համար
Վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքները բարձրացել ենՎարկերի և ավանդների տոկոսադրույքները բարձրացել են
Սուրեն Պապիկյանը Մոսկվայում քննարկել է «Հյուսիս-Հարավ էլեկտրաէներգետիկական միջանցքը» եւ Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցումըՍուրեն Պապիկյանը Մոսկվայում քննարկել է «Հյուսիս-Հարավ էլեկտրաէներգետիկական միջանցքը» եւ Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցումը
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն ընդունել է Չեխիայի արդյունաբերության և առևտրի նախարարի տեղակալինՀայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն ընդունել է Չեխիայի արդյունաբերության և առևտրի նախարարի տեղակալին
Էկոնոմիկայի նախարարությունում քննարկվում է բիզնես-օմբուդսմենի ինստիտուտի ստեղծման նպատակահարմարության հարցըԷկոնոմիկայի նախարարությունում քննարկվում է բիզնես-օմբուդսմենի ինստիտուտի ստեղծման նպատակահարմարության հարցը
Կառավարությունը հավանություն է տվել ANIF-ի կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին որոշման նախագծինԿառավարությունը հավանություն է տվել ANIF-ի կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին որոշման նախագծին
Փաշինյան. Էներգետիկ բնագավառում ընդհանուր ոլորտային շուկաների ձևավորումը ԵԱՏՄ տնտեսական ինտեգրման ներուժի լիարժեք իրացման նախապայման էՓաշինյան. Էներգետիկ բնագավառում ընդհանուր ոլորտային շուկաների ձևավորումը ԵԱՏՄ տնտեսական ինտեգրման ներուժի լիարժեք իրացման նախապայման է
Մի շարք համաշխարհային բրենդների խանութների  կահույքի պաշտոնական մատակարարն ու դեղերի արտադրության ձեռնարկությունը հարկային արտոնություն են ստացել  կառավարությունիցՄի շարք համաշխարհային բրենդների խանութների  կահույքի պաշտոնական մատակարարն ու դեղերի արտադրության ձեռնարկությունը հարկային արտոնություն են ստացել  կառավարությունից
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը չի բացառել, որ «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» պետական ընկերության վարկանշմամբ կզբաղվի Standard & Poors-ըՀայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը չի բացառել, որ «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» պետական ընկերության վարկանշմամբ կզբաղվի Standard & Poors-ը
S&P գործակալությունը բարելավել է Ամերիաբանկի հեռանկարը` սահմանելով այն «դրական»S&P գործակալությունը բարելավել է Ամերիաբանկի հեռանկարը` սահմանելով այն «դրական»
Փորձագետ. Որպեսզի գազի գների ձեւավորումը, այնուամենայնիվ, լինի շուկայական, բավական է խելամիտ օգտագործել բորսայական հարթակներըՓորձագետ. Որպեսզի գազի գների ձեւավորումը, այնուամենայնիվ, լինի շուկայական, բավական է խելամիտ օգտագործել բորսայական հարթակները
Հեռախոսահամարի միջոցով ստացեք և կատարեք միջազգային փոխանցումներ․ Ակբա բանկՀեռախոսահամարի միջոցով ստացեք և կատարեք միջազգային փոխանցումներ․ Ակբա բանկ
ՏԿԵ նախարարը ծանոթացել է Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատանքներինՏԿԵ նախարարը ծանոթացել է Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատանքներին
Standard&Poors-ն առաջին անգամ Հայաստանին սուվերեն վարկանիշ է շնորհելStandard&Poors-ն առաջին անգամ Հայաստանին սուվերեն վարկանիշ է շնորհել
Ամերիաբանկն արժանացել է  «Տարվա ամենահուսալի Բանկ» հեղինակավոր մրցանակինԱմերիաբանկն արժանացել է  «Տարվա ամենահուսալի Բանկ» հեղինակավոր մրցանակին
Թվային տարածքում գործարկվել է Թվային տարածքում գործարկվել է "ռե Արմենիա" դրամահավաքի հարթակը
Հայաստանը 2022-ին ռազմական ծախսերի համար կհատկացնի ավելի՝ քան 2021 թվին,  բայց՝ ավելի քիչ, քան կառավարության պարտքի սպասարկմանն ու մարմանըՀայաստանը 2022-ին ռազմական ծախսերի համար կհատկացնի ավելի՝ քան 2021 թվին, բայց՝ ավելի քիչ, քան կառավարության պարտքի սպասարկմանն ու մարմանը
Հայաստանն ու Լեհաստանը մտադիր են ակտիվացնել համագործակցությունը երկու երկրների սթարթափների միջեւՀայաստանն ու Լեհաստանը մտադիր են ակտիվացնել համագործակցությունը երկու երկրների սթարթափների միջեւ
Global Finance․ԱրարատԲանկը ճանաչվել է Հայաստանի «Լավագույն ենթապահառու բանկ» Global Finance․ԱրարատԲանկը ճանաչվել է Հայաստանի «Լավագույն ենթապահառու բանկ» 
Հայաստանի կառավարության պատվիրակությունը կմասնակցի Հայաստանի կառավարության պատվիրակությունը կմասնակցի "Ռուսական էներգետիկ շաբաթին"
Հայաստանը մասնակցում է Քյոլնի Հայաստանը մասնակցում է Քյոլնի "Անուգա-2021" պատրաստի սննդամթերքի եւ ըմպելիքների ցուցահանդեսին
Դեսպան. Շվեդիան ողջունում է Հայաստանում համակարգային բարեփոխումների իրականացնելու կառավարության պատրաստակամությունըԴեսպան. Շվեդիան ողջունում է Հայաստանում համակարգային բարեփոխումների իրականացնելու կառավարության պատրաստակամությունը
Գնել Սանոսյանը եւ Կիշան Դան Դեվալը քննարկել են Գնել Սանոսյանը եւ Կիշան Դան Դեվալը քննարկել են "Հյուսիս-հարավ" ներդրումային ծրագիրը եւ իրանական Չաբահար նավահանգստի հնարավորությունները
ԵՆԲ-ը պատրաստ է աջակցել գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված Հայաստանի կառավարության ջանքերինԵՆԲ-ը պատրաստ է աջակցել գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված Հայաստանի կառավարության ջանքերին
Էկոնոմիկայի նախարարը մասնակցել է «ՊանԱրմենիան Էքսպո-2021» 12-րդ միջազգային բազմաբնույթ ցուցահանդես-ֆորումի բացմանըԷկոնոմիկայի նախարարը մասնակցել է «ՊանԱրմենիան Էքսպո-2021» 12-րդ միջազգային բազմաբնույթ ցուցահանդես-ֆորումի բացմանը
Դեսպան. Հայաստանի եւ Սլովենիայի միջեւ տնտեսական համագործակցությունը չի համապատասխանում առկա ներուժինԴեսպան. Հայաստանի եւ Սլովենիայի միջեւ տնտեսական համագործակցությունը չի համապատասխանում առկա ներուժին
ԱՆԻՖ-ն սկսում է համագործակցություն իտալական Ինտեսա Սանպաոլո խմբի հետԱՆԻՖ-ն սկսում է համագործակցություն իտալական Ինտեսա Սանպաոլո խմբի հետ
Տիգրան Խաչատրյանը և Կարոլին Գեգինատը քննարկել են ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի համագործակցության հեռանկարներըՏիգրան Խաչատրյանը և Կարոլին Գեգինատը քննարկել են ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի համագործակցության հեռանկարները
Կենտրոնական բանկի նախագահը հանդիպել է Իտալիայի նախարարների խորհրդի նախագահի հետԿենտրոնական բանկի նախագահը հանդիպել է Իտալիայի նախարարների խորհրդի նախագահի հետ
Կառավարությունը պատրաստվում է սփյուռքյան պարտատոմսերի թողարկմանըԿառավարությունը պատրաստվում է սփյուռքյան պարտատոմսերի թողարկմանը
Հայաստանն ու Ռուսաստանը բարձր տեխնոլոգիաների եւ ՏՏ ոլորտում համագործակցության խորացման ներուժ են տեսնումՀայաստանն ու Ռուսաստանը բարձր տեխնոլոգիաների եւ ՏՏ ոլորտում համագործակցության խորացման ներուժ են տեսնում
Արամ Սարգսյան. Հայաստանի զարգացման գրավականը համընդհանուր դիվերսիֆիկացումն էԱրամ Սարգսյան. Հայաստանի զարգացման գրավականը համընդհանուր դիվերսիֆիկացումն է
Ամերիաբանկն ընդլայնում է մարզային մասնաճյուղերի ցանցըԱմերիաբանկն ընդլայնում է մարզային մասնաճյուղերի ցանցը
2021թ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի  աճի վերաբերյալ ՀԲ-ի կանխատեսումը ավելի լավատեսական է, քան ՀՀ ԿԲ-ի կանխատեսումը.  6,1%՝  5,4%-ի դիմաց2021թ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի  աճի վերաբերյալ ՀԲ-ի կանխատեսումը ավելի լավատեսական է, քան ՀՀ ԿԲ-ի կանխատեսումը.  6,1%՝  5,4%-ի դիմաց
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը զգուշացնում է հաճախորդներին հեռախոսազանգերի միջոցով խարդախությունների մասին և կոչ է անում պահպանել բանկային տեղեկատվության գաղտնիությունըՎՏԲ-Հայաստան Բանկը զգուշացնում է հաճախորդներին հեռախոսազանգերի միջոցով խարդախությունների մասին և կոչ է անում պահպանել բանկային տեղեկատվության գաղտնիությունը
ԱՊՀ մասնակից պետությունների հարկայինները քննարկում են գործունեության ցուցանիշները և հարկային նոր կարգավորումներըԱՊՀ մասնակից պետությունների հարկայինները քննարկում են գործունեության ցուցանիշները և հարկային նոր կարգավորումները
ACBA Բանկ. հրապարակայնություն եւ զարգացման նոր պարադիգմACBA Բանկ. հրապարակայնություն եւ զարգացման նոր պարադիգմ
Հայաստանի արտաքին առեւտրային գործընկերների  առաջատար եռյակում Ռուսաստանից եւ Չինաստանից հետո գտնվում է ԻրանըՀայաստանի արտաքին առեւտրային գործընկերների  առաջատար եռյակում Ռուսաստանից եւ Չինաստանից հետո գտնվում է Իրանը
Ս. թ. 8 ամիսներին Հայաստանում տնտեսական ակտիվության 4,9% աճն առայժմ զիջում է նախաքովիդյան 7%-ինՍ. թ. 8 ամիսներին Հայաստանում տնտեսական ակտիվության 4,9% աճն առայժմ զիջում է նախաքովիդյան 7%-ին
Նախարար. Հայաստանի եւ ԱՄԷ-ի միջեւ համագործակցության ընդլայնման լայն հնարավորություններ եւ ներուժ կաՆախարար. Հայաստանի եւ ԱՄԷ-ի միջեւ համագործակցության ընդլայնման լայն հնարավորություններ եւ ներուժ կա
Տավուշի մարզի 140 ֆերմերների ֆինանսական գրագիտության մակարդակը բարձրացել է ՀՕՖ-ի և HSBC Հայաստանի համատեղ ծրագրի շնորհիվՏավուշի մարզի 140 ֆերմերների ֆինանսական գրագիտության մակարդակը բարձրացել է ՀՕՖ-ի և HSBC Հայաստանի համատեղ ծրագրի շնորհիվ
2022 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում նվազագույն կենսաթոշակն ու նպաստը կավելանան 2100 դրամով2022 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում նվազագույն կենսաթոշակն ու նպաստը կավելանան 2100 դրամով
ԱրարատԲանկը նշել է իր գործունեության 30-ամյակն ու  վերաբրենդավորման 1-ամյակըԱրարատԲանկը նշել է իր գործունեության 30-ամյակն ու  վերաբրենդավորման 1-ամյակը
Վարչապետն ընդունել է «Գեոպրոմայնինգ»-ի տնօրենների խորհրդի անդամ Ռոման ՏրոցենկոյինՎարչապետն ընդունել է «Գեոպրոմայնինգ»-ի տնօրենների խորհրդի անդամ Ռոման Տրոցենկոյին
2021 թվականի 8 ամսում ԵԱՏՄ-ում արդյունաբերական արտադրությունը 4,5 տոկոսով աճել է2021 թվականի 8 ամսում ԵԱՏՄ-ում արդյունաբերական արտադրությունը 4,5 տոկոսով աճել է
Արաբական Էմիրությունների մայրաքաղաքում EXPO-2020 համաշխարհային ցուցահանդեսում կայացել է Հայաստանի տաղավարի բացումըԱրաբական Էմիրությունների մայրաքաղաքում EXPO-2020 համաշխարհային ցուցահանդեսում կայացել է Հայաստանի տաղավարի բացումը
Երեւանում ընթանում է հայ-չեխական գործարար համաժողովԵրեւանում ընթանում է հայ-չեխական գործարար համաժողով
"Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ բաժնետոմսերի 60%-ի նոր սեփականատերը մտադիր է նոր պղնձաձուլական գործարանի շինարարություն սկսել Հայաստանում
Հայաստանի ԿԲ-ը ԱՊՀ 30-ամյակին նվիրված հուշադրամ է թողարկելՀայաստանի ԿԲ-ը ԱՊՀ 30-ամյակին նվիրված հուշադրամ է թողարկել
Հայաստանի կառավարությունը որպես նվիրատվություն ընդունել է Հայաստանի կառավարությունը որպես նվիրատվություն ընդունել է "Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ բաժնետոմսերի 25%-ը՝ ռուսական ընկերությունից
2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ից Պետեկամուտների կոմիտեն գործարկում է 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ից Պետեկամուտների կոմիտեն գործարկում է "մեկ պատուհան" էլեկտրոնային համակարգը
ՎԶԵԲ-ը 5 մլն դոլար է տրամադրել Հայաստանի ՓՄՁ-ների կանաչ տեխնոլոգիաների անցման համարՎԶԵԲ-ը 5 մլն դոլար է տրամադրել Հայաստանի ՓՄՁ-ների կանաչ տեխնոլոգիաների անցման համար
Ասիական զարգացման բանկը ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին արժանացրել է առևտրի ֆինանսավորման ոլորտում 2021թ․«Առաջատար գործընկեր բանկ ՀՀ-ում» մրցանակինԱսիական զարգացման բանկը ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին արժանացրել է առևտրի ֆինանսավորման ոլորտում 2021թ․«Առաջատար գործընկեր բանկ ՀՀ-ում» մրցանակին
Անկանխիկ հաշվարկը՝ որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիք. 2022 թվականից Հայաստանն առավելագույնս կսահմանափակի Անկանխիկ հաշվարկը՝ որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիք. 2022 թվականից Հայաստանն առավելագույնս կսահմանափակի "կանխիկ" շրջանառությունը
Հայաստանի պետբյուջեն շարունակում է ծածկել Արցախի բնակիչների կոմունալ ծախսերը եւ միջպետական վարկ տրամադրելՀայաստանի պետբյուջեն շարունակում է ծածկել Արցախի բնակիչների կոմունալ ծախսերը եւ միջպետական վարկ տրամադրել
Հայաստանի 2022 թվականի պետբյուջեի նախագիծը նախատեսում Է ՀՆԱ 7 տոկոս աճ ՝ 2021 թվականի վերջին սպասվող 6,5 տոկոսիցՀայաստանի 2022 թվականի պետբյուջեի նախագիծը նախատեսում Է ՀՆԱ 7 տոկոս աճ ՝ 2021 թվականի վերջին սպասվող 6,5 տոկոսից
"ԻՆԳՈ Արմենիա" ԱԸ-ն այցելել է ԱՐՄԵՆԱԼ գործարան  
Կայացել է Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման ծրագրի շնորհանդեսըԿայացել է Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման ծրագրի շնորհանդեսը
Նյութական ապրանքների առցանց վաճառքն ու առցանց-տաքսի ծառայությունները նոր կարգավորումներից դուրս են մնացել. Ում վրա կանդրադառնան նոր հարկային կանոններըՆյութական ապրանքների առցանց վաճառքն ու առցանց-տաքսի ծառայությունները նոր կարգավորումներից դուրս են մնացել. Ում վրա կանդրադառնան նոր հարկային կանոնները
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
15.10.2021
RUB6.720.03
USD478.42-0.34
EUR555.06-0.83
GBP656.77-0.18
CAD387.540.79
JPY41.83-0.42
CNY74.30-0.03
CHF518.16-2.12