Ուրբաթ, 24 Սեպտեմբերի 2021 16:35
Կարինա Մելիքյան

Հայաստանում վերսկսվել է ԱՊՊԱ ապահովագրով փոխադրամիջոցների աճը, եւ դիտվել է հավաքագրումների բարձրացման միտում

Հայաստանում վերսկսվել է ԱՊՊԱ ապահովագրով փոխադրամիջոցների աճը, եւ դիտվել է հավաքագրումների բարձրացման միտում

Արմինֆո. Հայաստանում վերսկսվել է ԱՊՊԱ ապահովագրով տրանսպորտային միջոցների աճ։ Եվ, ինչպես վկայում են Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի տվյալները, 2021թ. հունվար-օգոստոսին դրանց թիվն ավելացել է 1%-ով' մեկ տարի առաջ 2,9% անկումից հետո, բայց առայժմ խիստ զիջում է 13% - ի կանխատեսումային վերընթաց տեմպերին 2019թ. նույն ժամանակահատվածում: Սակայն քանակական արտահայտությամբ ս. թ. հունվար-օգոստոս ամիսներին գրեթե հաջողվել է վերականգնել նախաքովիդային նշաձողը  556 082 միավոր 567 483 միավոր դիմաց:

 

Նախաքովիդային վերընթաց տեմպերին խիստ զիջել է նաև կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի թվի վերսկսված աճը։ Այսպես, հաշվետու ժամանակահատվածում դինամիկան 16,8% անկումից հասել է 5,6% աճի, ընդ որում, խիստ զիջելով երկամյա վաղեմության  34% աճին։ Արդյունքում, ս. թ. հունվար-օգոստոս ամիսներին կնքվել է ավելի քիչ ԱՊՊԱ պայմանագիր, քան նախաքովվիդյան նույն ժամանակահատվածում՝ 633 805 հատ՝ 721 821 հատի դիմաց: Իսկ հավաքագրված ապահովագրավճարների ծավալը գերազանցել է 13.9 մլրդ դրամը (28.2 մլն դոլար)՝ 8.2% անկմումից մինչեւ 7% աճ տարեկան դինամիկայով, որը խիստ զիջում է նախաքովիդյան 25.2% վերընթացին: Մեկ ԱՊՊԱ պայմանագրի  ապահովագրավճարի միջին չափը հաշվետու ժամանակահատվածում կազմել է 21 929 դրամ' 10,4%-ից մինչեւ 1,3% տարեկան աճի դանդաղմամբ:

 

Ավելի համեստ աճ են նախանշել հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության մմմեջ մտած ԱՊՊԱ պայմանագրերը՝ 4,7% (մեկ տարի առաջվա 16,9%-ի եւ երկամյա վաղեմության 33%-ի աճի դիմաց)՝ կազմելով 646 332: Այդ պայմանագրերով ապահովագրավճարների ծավալը կազմել է 14.6 մլրդ դրամ ($29.7 մլն)'   վերսկսելով աճը, սակայն նախաքովիդյան նշաձողին զիջող տեմպով' 5.2% 16.2% - ի դիմաց:

 

Սակայն, դիտվում է լուծված 2021թ. հունվար-օգոստոսին ԱՊՊԱ պայմանագրերի թվի էական աճ ՝ 3,9 անգամ՝ տարեկան վաղեմության նույն ժամանակահատվածի համեմատ, կազմելով 43 658, մինչդեռ 2019-2020թթ. դրանց քանակն արագ նվազել է։ Եւ գրեթե նույնքան,  3 անգամ ավելացել է վերադարձված կամ վերադարձման ենթակա ապահովագների ծավալը՝ հասնելով 544.5 մլն դրամի ($1.1 մլն):

 

Այս ֆոնին պահպանվում է ԱՊՊԱ  E-ապահովագրերի վաճառքի բարձր ակտիվությունը՝

135 188 հատ, չնայած վերջին երկու տարվա ընթացքում աճի 3.6 անգամ դանդաղմանը՝ մինչեւ

63.5%: Արդյունքում, ԱՊՊԱ պայմանագրերի ընդհանուր քանակի մեջ E-ապահովագրերի մասնաբաժինը բարձրացել է նախաքովիդյան 5%-ից  մինչեւ 21%՝ հաշվետու ժամանակահատվածում:

 

2021 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին ապահովագրական հատուցում ստանալու 50 375 հայտ է ներկայացվել, ինչը 14,8%-ով ավելի է մեկ տարվա վաղեմության ցուցանիշից (նախորդ տարվա 12,4% անկման դիմաց): Իսկ վճարումների ծավալը գերազանցել է 10.8 մլրդ դրամը ($22 մլն)՝ տարեկան 13% աճով (Նախորդ տարվա 4,1% անկման դիմաց)։ Ընդ որում, 23 362 հայտեր վերաբերում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պարզեցված ձեւակերպման դեպքերին (եվրոարձանագրությամբ)՝ տարեկան 32,5 տոկոս աճով (նախորդ տարվա 24,1 տոկոս անկման դիմաց), որոնց գծով վճարված հատուցումների ծավալը գերազանցել է 1.8 մլրդ դրամը ՝ տարեկան կտրվածքով աճելով 46,2 տոկոսով (նախորդ տարվա 28,3 տոկոս անկման դիմաց), իսկ մեկ վճարման միջին չափը ՝ 78,282 հազար դրամ (5,5 տոկոս անկումից տարեկան Ընդհանուր ապահովագրական հատուցումներով մեկ վճարման միջին չափը կրճատվել է 1,5% - ով (նախորդ տարվա 9,4% աճի դիմաց) ' կազմելով 215,019 հազար դրամ:

 

ԱՊՊԱ-ի գծով վնասաբերության գործակիցը 2021թ. հունվար-օգոստոսին բարձրացել է մինչեւ 79% ՝ 2020թ. նույն ժամանակահատվածի 61% - ից, ընդ որում, ավելի քիչ նկատելիորեն գերազանցելով նախաքովիդյան 72% - ը:

 

2021թ. հունվար-օգոստոսին 2020թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատ գործող ԱՊՊԱ պայմանագրով տրանսպորտային միջոցների թիվն ավելացել է 5,239 հազարով: Մասնավորապես, 3 ԱԸ-ում արձանագրվել է այդ ցուցանիշի աճ ընդհանուր առմամբ գրեթե 28 հազարով, իսկ մնացած 3 ԱԸ-ներում, հակառակը՝ անկում 23 հազար միավորով: Ընդ որում, առավելագույն կրճատում է դիտվել է Ռոսգոսստրախ Արմենիա-ում՝ 14,2 հազար միավորով, իսկ ամենամեծ աճը՝ Նաիրի Ինշուրանսում ՝ 16,7 հազար: Այնուամենայնիվ, գործող ԱՊՊԱ ապաաահոովագրով տրանսպորտային միջոցների քանակով առաջատարը շարունակում է մնալ "Ռոսգոսստրախ Արմենիան"՝ 166,610 հազար միավոր  (7,9% տարեկան անկում), երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Նաիրի Ինշուրանսը՝ 128,008 հազար միավոր (տարեկան 15 տոկոս աճով), երրորդը ԻՆԳՈ Արմենիան է՝ 89 052 միավոր (6% կամ 5 հազար.միավոր տարեկան աճով ), չորրորդը  ՌԵՍՈ-ն է՝  71,803 հազար միավոր (9,7% կամ 6,3 հազոր միավոր տարեկան աճով՝), հինգերորդը Սիլ Ինշուրանսն է՝ 56,405 հազար միավոր (3,5% կամ 2 հազար միավոր տարեկան անկում), եւ վեցերորդը Արմենիա Ինշուրանսն է՝ 44,204 հազար միավոր  (13% կամ 6,5 հազար միավոր տարեկան  անկումով)։

 

"Ռոսգոսստրախ Արմենիա" ԱԸ-ն առաջատար է նաև ապահովագրավճարների մասնաբաժնով շուկայի  ընդհանուր ծավալում՝ 30,2% (նախորդ տարվա 33,4% - ի դիմաց), հատուցումների մասնաբաժնով ՝ 32,06% (նախորդ տարվա 32,02% - ի դիմաց), և արդեն ավելի քան 51%-ով ընդգրկում է ԱՊՊԱ-ի E-ապահովագրերը (նախորդ տարվա 46,6% - ի դիմաց): Այս ընկերությունը շարունակում է առաջատար դիրք զբաղեցնել նաեւ գործող ԱՊՊԱ ապահովագրով տրանսպորտային միջոցների մասնաբաժնով' 29,96%, չնայած անցյալ տարվա 32,82%-ից որոշակի նվազմանը: Այդ ցուցանիշներով երկրորդ տեղում է "Նաիրի Ինշուրանսը" . ապահովագրավճարների գծով՝ 23,3 տոկոս, հատուցումների գծով ՝ 18,71 տոկոս, ԱՊՊԱ E-ապահովագրերի գծով ՝ 14,7 տոկոս, գործող ԱՊՊԱ-ի գծով ՝ 23,02 տոկոս: Իսկ երրորդ տեղում է "ԻՆԳՈ Արմենիան", համապատասխանաբար, 15,6%, 13,55%, 12,7%, 16,01% ըստ ապահովագրավճարների, հատուցումների,

E-ապահովագրերի, ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների թվի: Մյուս երեք ապահովագրական ընկերություններում այդ ցուցանիշների տեսակարար կշիռը շուկայի ընդհանուր արդյունքում շատ ավելի քիչ է։

 

Նշենք, որ Հայաստանում գործում է 20 դասից 17-ով աշխատող 6 ապահովագրական ընկերություն, բացառությամբ երկաթուղային տրանսպորտի ապահովագրության, երկաթուղային տրանսպորտի օգտագործումից բխող պատասխանատվության, դատական և արտադատական ծախսերի ապահովագրության: Ամենաշատ դասերի քանակով լիցենզավորված են "ԻՆԳՈ Արմենիան"՝ 16 (ջրային տրանսպորտի ապահովագրության դասով աշխատող միակ) և "Ռոսգոսստրախ Արմենիան"՝ 15: (Դոլարի նկատմամբ դրամի հաշվարկային փոխարժեքը 31.08.21-ի դրությամբ կազմել է 493.12 դրամ/$1):

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
ԵԱՏՄ-ում վերազգային եվրասիական ընկերությունների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկներ են ներկայացրելԵԱՏՄ-ում վերազգային եվրասիական ընկերությունների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկներ են ներկայացրել
Ճապոնական կողմը հետաքրքրություն է հայտնել «Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ համագործակցության մասովՃապոնական կողմը հետաքրքրություն է հայտնել «Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ համագործակցության մասով
Հայաստանի ֆոնդային բորսան և Կենտրոնական դեպոզիտարիան վերահաստատել են ISO 27001 և ISO 9001 հավաստագրերըՀայաստանի ֆոնդային բորսան և Կենտրոնական դեպոզիտարիան վերահաստատել են ISO 27001 և ISO 9001 հավաստագրերը
Հայաստանի ԿԲ-ն զգալիորեն բարելավել է 2022թ. արտահանման և ներմուծման կանխատեսվող աճը՝ նախկին 5,1-8,3%-ից մինչեւ 28-24%Հայաստանի ԿԲ-ն զգալիորեն բարելավել է 2022թ. արտահանման և ներմուծման կանխատեսվող աճը՝ նախկին 5,1-8,3%-ից մինչեւ 28-24%
Հայաստանի ՀՆԱ-ում արտահանման, ներմուծման եւ փոխանցումների մասնաբաժինը 2023 թվականին կկրճատվի  2022թ. համեմատ. Պետբյուջեի մակրոտնտեսական շրջանակներըՀայաստանի ՀՆԱ-ում արտահանման, ներմուծման եւ փոխանցումների մասնաբաժինը 2023 թվականին կկրճատվի  2022թ. համեմատ. Պետբյուջեի մակրոտնտեսական շրջանակները
"ՊանԱրմենիան Էքսպո 2022"-ը կհավաքի առեւտրի տարբեր ոլորտներ ներկայացնող շուրջ 120 ընկերությունների՝ Ռուսաստանից, Հայաստանից, Իրանից, Գերմանիայից եւ այլ երկրներից
IFC-ի նոր վարկ Evocabank-ին` Հայաստանում փոքր բիզնեսի զարգացմանը և աշխատատեղերի ստեղծմանն աջակցելու համար   IFC-ի նոր վարկ Evocabank-ին` Հայաստանում փոքր բիզնեսի զարգացմանը և աշխատատեղերի ստեղծմանն աջակցելու համար  
ՊԵԿ նախագահը ԱՄՀ ներկայացուցիչների հետ քննարկել է հարկային մարմինների համար բանկային տեղեկատվության հասանելիության ապահովման հարցերըՊԵԿ նախագահը ԱՄՀ ներկայացուցիչների հետ քննարկել է հարկային մարմինների համար բանկային տեղեկատվության հասանելիության ապահովման հարցերը
Ադրբեջանական գնդակոծությունների պատճառով վնասվել է դեպի Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գիծը. ՆախարարԱդրբեջանական գնդակոծությունների պատճառով վնասվել է դեպի Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գիծը. Նախարար
Մարզպետ. Սոթքի ոսկու հանքը 40 տոկոսով է գործում՝ հակառակորդի գործողությունների պատճառովՄարզպետ. Սոթքի ոսկու հանքը 40 տոկոսով է գործում՝ հակառակորդի գործողությունների պատճառով
Սեպտեմբերյան անկանխիկ գնումների 10% հետվճարը կարող է գերազանցել միլիարդ դրամըՍեպտեմբերյան անկանխիկ գնումների 10% հետվճարը կարող է գերազանցել միլիարդ դրամը
FLY ONE ARMENIA ավիաընկերությունը թռիչքներ կիրականացնի Երևան-Միլան-Երևան երթուղովFLY ONE ARMENIA ավիաընկերությունը թռիչքներ կիրականացնի Երևան-Միլան-Երևան երթուղով
Հարկայինները մոտ 180 մլն դոլարով գերակատարել են հարկերի հավաքագրման ծրագրային ցուցանիշըՀարկայինները մոտ 180 մլն դոլարով գերակատարել են հարկերի հավաքագրման ծրագրային ցուցանիշը
Հայաստանում 2023 թվականից կբարձրացնեն պետծառայողների աշխատավարձը, բայց կկրճատեն պարգեւավճարների ու հավելավճարների ֆոնդըՀայաստանում 2023 թվականից կբարձրացնեն պետծառայողների աշխատավարձը, բայց կկրճատեն պարգեւավճարների ու հավելավճարների ֆոնդը
Երևանը դարձել է ամենապահանջված ուղղություններից մեկը Red Wings ավիաընկերության ուղևորների համարԵրևանը դարձել է ամենապահանջված ուղղություններից մեկը Red Wings ավիաընկերության ուղևորների համար
Հայաստանի ՀՆԱ աճը 2022 թվականին կկազմի 11-12 տոկոս. Ֆինանսների նախարարՀայաստանի ՀՆԱ աճը 2022 թվականին կկազմի 11-12 տոկոս. Ֆինանսների նախարար
Երևանի քաղաքապետարանն ու Ասիական զարգացման բանկը նախանշել են համագործակցության հետագա ուղղություններըԵրևանի քաղաքապետարանն ու Ասիական զարգացման բանկը նախանշել են համագործակցության հետագա ուղղությունները
Կառավարությունը քննարկել է 2023թ. բյուջեի նախագիծըԿառավարությունը քննարկել է 2023թ. բյուջեի նախագիծը
Team Telecom Armenia-ն հաղորդել է ինտերնետ հասանելիության վերականգնման մասինTeam Telecom Armenia-ն հաղորդել է ինտերնետ հասանելիության վերականգնման մասին
Հայաստանում հիմնվել է խխունջաբուծության առաջին ֆերմանՀայաստանում հիմնվել է խխունջաբուծության առաջին ֆերման
ՎԶԵԲ-ը բարելավել է Հայաստանի 2022 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 4,5 տոկոսից մինչեւ 8 տոկոսՎԶԵԲ-ը բարելավել է Հայաստանի 2022 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 4,5 տոկոսից մինչեւ 8 տոկոս
1200 ՄՎտ հզորությամբ նոր ատոմային էներգաբլոկ կառուցելու Հայաստանի իշխանությունների մտադրությունները սխալական են. Փորձագետ1200 ՄՎտ հզորությամբ նոր ատոմային էներգաբլոկ կառուցելու Հայաստանի իշխանությունների մտադրությունները սխալական են. Փորձագետ
Մեկնարկել են Wizz Air ավիաընկերության Հռոմ-Երևան- Հռոմ երթուղով չվերթերըՄեկնարկել են Wizz Air ավիաընկերության Հռոմ-Երևան- Հռոմ երթուղով չվերթերը
ՊԵԿ. Առցանց անմաքս առեւտրի շեմը կգործի մինչեւ 2023 թվականի ապրիլի 1-ըՊԵԿ. Առցանց անմաքս առեւտրի շեմը կգործի մինչեւ 2023 թվականի ապրիլի 1-ը
ՀՀ-ում ՌԴ առեւտրային ներկայացուցիչը և ՊԵԿ փոխնախագահը քննարկել են հարկային և մաքսային վարչարարության բնագավառում համագործակցության  ընդլայնմանն առնչվող հարցերՀՀ-ում ՌԴ առեւտրային ներկայացուցիչը և ՊԵԿ փոխնախագահը քննարկել են հարկային և մաքսային վարչարարության բնագավառում համագործակցության  ընդլայնմանն առնչվող հարցեր
Կայացել է ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) ներքո գործող Աշխարհագրական նշումների ենթակոմիտեի երրորդ նիստըԿայացել է ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) ներքո գործող Աշխարհագրական նշումների ենթակոմիտեի երրորդ նիստը
Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2022թ. արդյունքներով կլինի երկնիշ. տնտեսագետՀայաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2022թ. արդյունքներով կլինի երկնիշ. տնտեսագետ
25 մլն ԱՄՆ դոլար` մասնավոր հատվածին աջակցելու համար25 մլն ԱՄՆ դոլար` մասնավոր հատվածին աջակցելու համար
"Տինկոֆ" մուտքային SWIFT-փոխանցումները հասանելի կլինեն ԱՊՀ երեք երկրներում, որոնց թվում է Հայաստանը
Միլանում մեկնարկել է «Տեքստիլ Ալիանս Հայաստան-Իտալիա» համաժողովը՝ Հայաստանի նորաձևության ոլորտի եւ տեքստիլ արդյունաբերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբՄիլանում մեկնարկել է «Տեքստիլ Ալիանս Հայաստան-Իտալիա» համաժողովը՝ Հայաստանի նորաձևության ոլորտի եւ տեքստիլ արդյունաբերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ
Դմիտրի Վոլվաչ. Մոսկվայի բորսայում ռուբլի-դրամ արժութային զույգով սակարկությունների ծավալներն աճել են ավելի քան 1000 անգամԴմիտրի Վոլվաչ. Մոսկվայի բորսայում ռուբլի-դրամ արժութային զույգով սակարկությունների ծավալներն աճել են ավելի քան 1000 անգամ
Վահան Քերոբյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրենինՎահան Քերոբյանն ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրենին
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly Arna-ն ձեռք է բերել երկրորդ Airbus 320 ինքնաթիռըՀայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly Arna-ն ձեռք է բերել երկրորդ Airbus 320 ինքնաթիռը
ՎԶԵԲ-ը կլիմայի կառավարման հարթակ է գործարկել Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի առաջատար գործարարների համարՎԶԵԲ-ը կլիմայի կառավարման հարթակ է գործարկել Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի առաջատար գործարարների համար
Հայաստանն անցնում է նպաստների վճարման անկանխիկ եղանակիՀայաստանն անցնում է նպաստների վճարման անկանխիկ եղանակի
ՎԶԵԲ-ը ԱԿԲԱ բանկին 25 մլն դոլարի ֆինանսական փաթեթ է տրամադրել ՄՓՄՁ եւ կին ձեռներեցների վարկավորման համարՎԶԵԲ-ը ԱԿԲԱ բանկին 25 մլն դոլարի ֆինանսական փաթեթ է տրամադրել ՄՓՄՁ եւ կին ձեռներեցների վարկավորման համար
Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի 33 հողամաս ճանաչվել է գերակա շահ՝ Հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակումԱրագածոտնի և Շիրակի մարզերի 33 հողամաս ճանաչվել է գերակա շահ՝ Հյուսիս-հարավ ծրագրի շրջանակում
Եվս մեկ քայլ՝ հայ-ռուսական ապակենտրոնացված համագործակցության առաջմղման գործում  Փաշինյանի ուղերձը Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներինԵվս մեկ քայլ՝ հայ-ռուսական ապակենտրոնացված համագործակցության առաջմղման գործում Փաշինյանի ուղերձը Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի մասնակիցներին
"Իրան Խոդրո" ընկերությունն սկսել է ավտոմեքենաների մատակարարումը Հայաստան
Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահինՆիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախագահին
Հայաստանն ու Չինաստանը դիտարկում են երկրների միջեւ ուղիղ ավիահաղորդակցություն կազմակերպելու հնարավորությունըՀայաստանն ու Չինաստանը դիտարկում են երկրների միջեւ ուղիղ ավիահաղորդակցություն կազմակերպելու հնարավորությունը
«Սև ծով-Պարսից ծոց-Հնդկական օվկիանոս» մեգանախագծին Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումն էապես կզսպեր Բաքվի ագրեսիան. Քաղաքագետ«Սև ծով-Պարսից ծոց-Հնդկական օվկիանոս» մեգանախագծին Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումն էապես կզսպեր Բաքվի ագրեսիան. Քաղաքագետ
Փոխվարչապետ. ՀԲ հետ համատեղ ծրագրերը մշտապես ունեցել են ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համարՓոխվարչապետ. ՀԲ հետ համատեղ ծրագրերը մշտապես ունեցել են ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համար
TOTAL-ն Էջմիածնում վարպետների և վաճառող-խորհրդատուների պատրաստման ուսումնական կենտրոն է բացելTOTAL-ն Էջմիածնում վարպետների և վաճառող-խորհրդատուների պատրաստման ուսումնական կենտրոն է բացել
2022թ. ամռան սկզբից ի վեր Viber-ը Հայաստանում արգելափակել է ավելի քան 25 հազար կեղծ օգտահաշիվ2022թ. ամռան սկզբից ի վեր Viber-ը Հայաստանում արգելափակել է ավելի քան 25 հազար կեղծ օգտահաշիվ
ՀԲ-ը պատրաստակամ է շարունակելու օժանդակությունը ՀՀ կառավարությանը՝ գործունեության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբՀԲ-ը պատրաստակամ է շարունակելու օժանդակությունը ՀՀ կառավարությանը՝ գործունեության ծրագրով նախանշված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ
Մեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում FLY ONE Armenia-ն տեղափոխել է ավելի քան 200 հազար ուղեւորիՄեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում FLY ONE Armenia-ն տեղափոխել է ավելի քան 200 հազար ուղեւորի
ՎԶԵԲ ղեկավար. Մենք կարող ենք աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմանըՎԶԵԲ ղեկավար. Մենք կարող ենք աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմանը
Հայաստանում զբաղվածության աճը 2021-ի համեմատ ապահովվել է բացառապես մասնավոր հատվածի հաշվին։ Պետական հատվածում աշխատողների թիվը նվազել է 0,2 տոկոսով. ԹունյանՀայաստանում զբաղվածության աճը 2021-ի համեմատ ապահովվել է բացառապես մասնավոր հատվածի հաշվին։ Պետական հատվածում աշխատողների թիվը նվազել է 0,2 տոկոսով. Թունյան
Հայաստանի արտաքին առևտրային գործընկերների առաջատար հնգյակում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան և ԱՄՆ-ըՀայաստանի արտաքին առևտրային գործընկերների առաջատար հնգյակում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան և ԱՄՆ-ը
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ծանոթացել է Արագածոտնի ապագա լեռնադահուկային համալիրի շինարարական աշխատանքների ընթացքինԷկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ծանոթացել է Արագածոտնի ապագա լեռնադահուկային համալիրի շինարարական աշխատանքների ընթացքին
 Փաշինյանը հանձնարարել է նոր ներդրողներ գտնել չշահագործվող հանքերի համար Փաշինյանը հանձնարարել է նոր ներդրողներ գտնել չշահագործվող հանքերի համար
4․676․836 դրամ՝ Հերոսների վերականգնողական քաղաքին․ «Մի դրամի ուժի» հաջորդ շահառուն «4090» հիմնադրամն է4․676․836 դրամ՝ Հերոսների վերականգնողական քաղաքին․ «Մի դրամի ուժի» հաջորդ շահառուն «4090» հիմնադրամն է
 Հայաստանում բիզնեսի գրանցման գործընթացը կհեշտացնեն Հայաստանում բիզնեսի գրանցման գործընթացը կհեշտացնեն
Կառավարությունը մշակել է ավտոշուկաների գործունեության նկատմամբ պահանջներԿառավարությունը մշակել է ավտոշուկաների գործունեության նկատմամբ պահանջներ
"ԱԿԲԱ Բանկ"-ը միացել է թոշակառուների և նպաստառուների համար նախատեսված հետվճարի ծրագրին
Երեւանում ներկայացվել է jobbit նորարարական գործիքըԵրեւանում ներկայացվել է jobbit նորարարական գործիքը
Օտարերկրյա ներդրողները փոխվարչապետին պատմել են առկա խնդիրների մասինՕտարերկրյա ներդրողները փոխվարչապետին պատմել են առկա խնդիրների մասին
Արարատբանկը սեպտեմբերի 8-ին վաճառքի կհանի 3 մլն դոլարի պարտատոմսերի հերթական տրանշըԱրարատբանկը սեպտեմբերի 8-ին վաճառքի կհանի 3 մլն դոլարի պարտատոմսերի հերթական տրանշը
Ամերիաբանկը սկսել է 10 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի առաջնային տեղաբաշխումըԱմերիաբանկը սկսել է 10 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի առաջնային տեղաբաշխումը
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
30.09.2022
RUB7.570.45
USD405.65-0.28
EUR396.081.84
GBP448.939.35
CAD295.90-0.77
JPY28.080.02
CNY57.140.05
CHF414.06-0.75