Չորեքշաբթի, 6 Հոկտեմբերի 2021 19:16
Կարինա Մելիքյան

2021թ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի  աճի վերաբերյալ ՀԲ-ի կանխատեսումը ավելի լավատեսական է, քան ՀՀ ԿԲ-ի կանխատեսումը.  6,1%՝  5,4%-ի դիմաց

2021թ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի  աճի վերաբերյալ ՀԲ-ի կանխատեսումը ավելի լավատեսական է, քան ՀՀ ԿԲ-ի կանխատեսումը.  6,1%՝  5,4%-ի դիմաց

Արմինֆո. Համաշխարհային բանկը բարելավել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2021 թվականի աճի կանխատեսումը նախկին 3,4 տոկոսից մինչեւ նորացված 6,1 տոկոս ՝ առաջարկելով տնտեսության տնտեսական վերականգնման փուլ մտնելուց հետո աստիճանաբար հրաժարվել աջակցության պետական միջոցներից եւ կենտրոնանալ մրցակցային գործարար միջավայրի ստեղծման վրա, որը կայուն վերականգնման, ապագա ճգնաժամերի նկատմամբ կայունության եւ երկարաժամկետ տնտեսական աճի առանցքային ասպեկտն է

: Այս մասին նշվում է ՀԲ-ի "Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տնտեսական հեռանկարների թարմացում" նոր հոկտեմբերյան զեկույցում։ Մրցակցությունը եւ վերականգնումը հետպատերազմյան շրջանում", որտեղ Համաշխարհային բանկը դիտարկում է հեռանկարները եւ երկարաժամկետ խնդիրները , ՀԲ հարց է տալի. "COVID-19 - ը երկար ժամանակո՞վ է:"

 

Ճյուղային դասակարգման մեջ Համաշխարհային բանկը 2021 թվականին Հայաստանի տնտեսության աճի դրայվեր  է տեսնում ծառայությունների ոլորտը՝ 7,4 տոկոս աճով (2020թ. 9,8 տոկոս անկումից), ագրոհատվածը՝ 6,4 տոկոս աճով (2020թ.4,1 տոկոս անկումից) եւ արդյունաբերական հատվածը՝ 3,5 տոկոս աճով (2020թ. 3 տոկոս անկումից)։ Սակայն միջնաժամկետ հեռանկարում (2023թ.) ծառայությունների ոլորտն ու ագրոհատվածը կդանդաղեցնեն աճի տեմպերը, համապատասխանաբար, մինչև 5,9% և 3,9%, իսկ արդյունաբերական հատվածը, ընդհակառակը, կարագացնի աճը մինչև 5,1% ։

 

Զեկույցում նշվում է, որ նոր արգելափակումների կամ լուրջ ներքին կամ տարածաշրջանային անկայունության բացակայության դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը 2022 թվականի կեսերին կվերադառնա արտադրության նախաքովիդյան մակարդակին: Մասնավոր սպառումը կշարունակի խթանել վերականգնումը, քանի որ զբաղվածության մակարդակի աճը, աշխատավարձի մակարդակը եւ դրամական փոխանցումների ներհոսքը կավելացնեն տնային տնտեսությունների եկամուտները: ՀԲ-ի սպասումներով ՝ մասնավոր ներդրումների աճը կարագանա, մինչդեռ բյուջետային կոնսոլիդացիան կարող է դանդաղեցնել պետական ներդրումների աճը ։ Կառավարության միջնաժամկետ ծախսերի շրջանակներում նախատեսվում է 2020 թվականին պետական բյուջեի դեֆիցիտի կրճատում 2023 թվականին ՀՆԱ-ի 5,1 տոկոսից մինչև ՀՆԱ-ի 2,3 տոկոս, 2021-2022 թվականներին 5 տոկոսից մինչև 3 տոկոս նվազեցումից հետո, ինչը կնպաստի ՀՆԱ-ի նկատմամբ պետական պարտքի հարաբերակցության նվազեցմանը 2020թ. 67,4 տոկոսից մինչև 63,4 տոկոս 2023թ., 2021-2022 թթ. տարեկան նվազեցումից հետո 66,9 տոկոսից մինչև 65,8 տոկոս:

 

Արտադրության ծավալի վերականգնմանը զուգահեռ ՀԲ-ն կանխատեսում է, որ աշխատաշուկայի ավելի աստիճանական վերականգնումը կթուլացնի վերսկսված աճի ազդեցությունը աղքատության եւ անհավասարության վրա: ՀԲ-ի կարծիքով, աջակցության միջոցների ծավալների ավելացումը եւ ծրագրերի հասցեականության բարելավումըւ կարող են օգնել նվազագույնի հասցնել 2020 թվի տնտեսական ցնցումների երկարաժամկետ հետեւանքները տնտեսական հնարավորությունների, կենցաղային խոցելիության եւ գենդերային հավասարության համար:

 

ՀԲ-ն ենթադրում է, որ 2021 թվականին Հայաստանի բնակչության 46,4%-ը (2020թ.50,2% - ի դիմաց), եկամուտների կորստի պատճառով, կմնա աղքատության գծից ցածր, աղքատության մակարդակի հաշվարկով ՝ գնողունակության պարիտետի հիման վրա ՝ օրական 5,5 դոլար ծախսելու դեպքում: Հետագայում ՀԲ-ն ակնկալում է այդ ցուցանիշի նվազում մինչև 2022թ. 42,8% և 2023թ. 39,5%:

 

Համաշխարհային բանկի կանխատեսմամբ ՝ Հայաստանում գնաճի միջին մակարդակը 2021 թվականին կգերազանցի նպատակային միջակայքը (4%, + / -1,5) և կհասնի 6,1%-ի (2020թ.1.2% - ից), սակայն միջնաժամկետ հեռանկարում այն կմոտենա նպատակային մակարդակին, մասնավորապես, 2022 թվականին կնվազի մինչև 4,2% ՝ հետագայում 2023թ. - ին 4% - ի չափով նվազելով ՝ շնորհիվ ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության նպատակադրման զսպել գնաճային սպասումները: 2021թ. գնաճի բարձր տեմպերը բացասաբար կանդրադառնան տնային տնտեսությունների արդար հավասարության եւ բարեկեցության վրա։

 

Ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտը, ՀԲ-ի կանխատեսմամբ, 2021 թվականին կկրճատվի մինչեւ ՀՆԱ-ի 3%-ը (2020թ.3,8% - ից), իսկ այնուհետեւ միջնաժամկետ հեռանկարում (2022թ. ՀՆԱ-ի մինչեւ 4,1% եւ 2023թ. ՀՆԱ-ի 5,3% - ը) ներմուծման ամբողջական վերականգնմանը զուգընթաց մինչեւ 2023թ. - ի 12,8% աճ (2020թ. - ի 31,7%  անկումից), 2021-2022 թթ. տեմպերի արագացումից հետո ' 5,6% - ից մինչեւ 9,5%: Արտահանման գծով ՀԲ - ն նաեւ կանխատեսում է 2021 թվականին 6,5 տոկոս աճ (2020թ.32,4 տոկոս անկումից հետո) ՝ 2022թ. տեմպերի արագացմամբ մինչեւ 10,8 տոկոս եւ 2023թ. մինչեւ 12,5 տոկոս: ՀԲ - ն ակնկալում է, որ ՕՈՒՆ-ի ներհոսքը Հայաստան կավելանա, բայց կմնա ցածր՝ 2021թ.ՀՆԱ-ի 1,7% - ը ՝ 2022-2023 թթ. - ին աճելով մինչև ՀՆԱ-ի 2,3-2,6% - ը։

 

2021 թվականին ջերմոցային գազերի արտանետումների ծավալները, 2022-202 թվականներին 7,6 տոկոս անկումից հետո, 2021 թվականին կաճեն 5,3 տոկոսով եւ 2022-2023 թվականներին կշարունակեն աճել 4,5-4,8 տոկոսով: CO2-ի արտանետումները հանածո վառելիքի այրման արդյունքում էներգետիկայում կկազմեն ընդհանուր ծավալի 60,9 տոկոսը (2020թ. 60,2 տոկոսի դիմաց), հետագայում 2022թ. մինչեւ 61,3 տոկոս եւ 2023թ. մինչեւ 62%:

 

Զեկույցում նշվում է, որ կանխատեսման ռիսկերը հավասարակշռված են։ Նվազման հիմնական ռիսկերն են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների սահմանափակ առաջընթացը, COVID-19 հիվանդության դեպքերի թվի աճը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը եւ Հայաստանի հիմնական առեւտրային գործընկերների շրջանում դանդաղ վերականգնումը: Մյուս կողմից, մեծ քաղաքական որոշակիությունը կարող է նպաստել կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացման առաջընթացի վերականգնմանը ' միաժամանակ ավելացնելով պետական ներդրումները: ՀԲ-ն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ համաշխարհային տնտեսական ակտիվությունը վերականգնվում է եւ սպասվում է, որ Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում (ECA) արտադրությունը կաճի 2021 թվականին, COVID-19-ի զսպումը տարածաշրջանի խնդիր է մնում: Զարգացող շուկաների երկրներում եւ տարածաշրջանի զարգացող երկրներում հետազոտված ձեռնարկությունների տվյալները ցույց են տալիս, որ COVID-19-ը խորը եւ անդառնալի ազդեցություն է ունեցել ընկերությունների վրա: Բայց ճգնաժամը նաեւ խաղացել է մաքրող դեր, եւ տնտեսական գործունեությունը ECA կարծես վերաբաշխվել է հօգուտ ավելի արդյունավետ ընկերությունների ճգնաժամի ընթացքում: Բարձր նախաճգնաժամային աշխատանքային արտադրողականությամբ ձեռնարկությունները զգալիորեն ավելի քիչ վաճառքի եւ զբաղվածության անկում են ապրել, քան ցածր նախաճգնաժամային աշխատանքային արտադրողականությամբ ընկերությունները, ինչպես նաեւ ավելի շատ հակված էին հարմարվել ճգնաժամին 'առցանց գործունեության ծավալների ավելացման եւ հեռավար աշխատանքի միջոցով":

 

ՀԲ-ի կանխատեսմամբ ՝ համավարակի կործանարար հետեւանքները բնակչության մեկ շնչին ընկնող եկամուտների, աղքատության եւ անհավասարության աճի համար դրսեւորվելու են երկար ժամանակ: 2020թ. բնակչության մեկ շնչին ընկնող եկամտի կորուստներն ամբողջությամբ չեն վերացվի մինչեւ 2022 թվականը Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրների մեծ մասում: Բացի այդ, մեկ շնչին ընկնող եկամուտների աճը զարգացած տնտեսությունների համեմատ դանդաղել է, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ հետ է գնացել ։ Սպասվում է, որ 2021 թվականի վերջին մոտ 100 միլիոն մարդ կրկին կհայտնվի ծայրահեղ աղքատության մեջ: Հաաամավարակը նաեւ խորացրել է անհավասարությունը, քանի որ այն անհամաչափորեն մեծապես ազդել է բնակչության խոցելի խմբերի, այդ թվում ՝ կանանց, դպրոցական տարիքի երեխաների, ինչպես նաեւ ոչ ֆորմալ եւ  որակավորում չունեցող աշխատողների վրա:

 

ՀԲ-ն կարծում է, որ COVID-19-ի շարունակվող բռնկումը, հատկապես, նոր տարբերակների հայտնվելու լույսի ներքո, խիստ թուլացրել է գլոբալ վերականգնման հեռանկարները։ Մասնավորապես,

գլոբալ աճը կարող է դանդաղեցնել, եթե Դելտա-տարբերակի շարունակական հետեւանքները շարունակեն խախտել գործունեությունը։ Արեւելյան գործընկերության երկրներում աճի արդյունքների վատթարացումը կարող է թուլացնել արտաքին հեռանկարները ECA երկրների համար, որոնք ապավինում են արդյունաբերական ապրանքների արտահանմանը կամ խորը առեւտրային կապեր ունեն Արեւելյան Ասիայի եւ Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրների հետ: Համավարակի պատճառած մատակարարման խափանումները, պահպանման դեպքում, կարող են դանդաղեցնել համաշխարհային առևտրի վերականգնումը և հետագա բարձր ճնշում գործադրել գների վրա։

 

Ֆինանսական շուկայում սթրեսի ռիսկը նույնպես նկատելի է մնում, հատկապես անցյալ տարի պետական եւ կորպորատիվ պարտքի արագ աճից հետո: Դա հաջորդել է համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո պարտքի արագ կուտակման տասնամյակին։ Բարձր պարտքի պայմաններում ֆինանսական սթրեսը կարող է պայմանավորված լինել մի շարք ցնցումներով, որոնք անսպասելիորեն կավելացնեն փոխառությունների արժեքը: Տոկոսադրույքների հանկարծակի բարձրացումը կարող է պայմանավորված լինել աճող ռիսկի, գնաճի բարձրացմամբ կամ դրամավարկային քաղաքականության ավելի արագ խստացման ակնկալիքով: Որոշ երկրներում կա վտանգ, որ գնաճի վերջին արագացումը, հումքային ապրանքների գների աճի և արժույթի արժեզրկման պատճառով, կարող է թուլացնել գնաճային սպասումները ։ ECA-ի այն երկրների համար, որոնք խոշոր արտարժութային փոխառություններ են վերցրել եւ ունեն զգալի ապագա վճարումներ վճարման հետաձգման անհրաժեշտության առնչությամբ, կամ որոնք ունեն սահմանափակ արժութային պահուստներ, գնաճի կայուն աճը կարող է հանգեցնել հետագա արժեզրկման ' վատթարացնելով արժութային անհամապատասխանությունները: Սա կարող է հանգեցնել զգալի արտահոսքի, ցնդող պորտֆելային հոսքերի, որոնք հաճախ օգտագործվում են ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտը ֆինանսավորելու համար:

 

ԵԱՏՄ բոլոր երկրների վերաաբերյալ ՀԲ-ն 2021 թվականի համար կանխատեսում է տնտեսության աճ, բայց ավելի ցածր, քան Հայաստանում. Ռուսաստանում ՝ 4,3 տոկոսով ՝ մինչև 1,8 տոկոս դաբդաղմամբ 2023թ., Բելառուսում ՝ 1,2 տոկոսով ՝ մինչև 2,3 տոկոս արագացմամբ 2023թ., Ղազախստանում ՝ 3,5 տոկոսով՝ մինչև 4,8 տոկոս արագացմամբ 2023թ., Ղրղզստանում ՝ 2,3 տոկոսով ՝ մինչև 4,3 տոկոս արագացմամբ 2023թ.: Հայաստանի հարեւան Վրաստանում ՀԲ-ն 2021 թվականին ՀՆԱ-ի 8 տոկոս աճ է ակնկալում՝ 2023թ. միննչեւ 5 տոկոս դանդաղմամբ, իսկ Ադրբեջանում ՀՆԱ - ի աճը 2021թ. 5 տոկոսից կդանդաղի մինչև 2,7 տոկոս 2023թ.:

 

Նշենք, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ) սեպտեմբերին կտրուկ բարելավել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2021թ. աճի կանխատեսումը ՝ նախկին 1%-ից հասցնելով 6,5% - ի, սակայն զգուշացրել է. "ՀՆԱ-ի աճի տեմպերի նվազման ռիսկերը 2022թ. մնում են բարձր, այդ թվում ՝ աշխարհաքաղաքական լարվածության, արտաքին պահանջարկի դանդաղեցման եւ համաշխարհային ֆինանսական շուկայի բարձր փոփոխականության պատճառով: Covid-19 վարակների նոր ալիքը նույնպես կարող է վտանգ ներկայացնել, եւ այս համատեքստում պատվաստումների արագ աճը շատ ողջունելի է":


Նորություններ
ՀՀ կենտրոնական բանկը դարձել է SBFN միջազգային հեղինակավոր հարթակի անդամՀՀ կենտրոնական բանկը դարձել է SBFN միջազգային հեղինակավոր հարթակի անդամ
2022 թվականի հունվարի 1-ից ջրի սակագինը կբարձրանա մինչեւ 1 խմ դիմաց 200,47 դրամ. փոփոխությունը չի անդրադառնա սոցիալապես անապահով սպառողների վրա2022 թվականի հունվարի 1-ից ջրի սակագինը կբարձրանա մինչեւ 1 խմ դիմաց 200,47 դրամ. փոփոխությունը չի անդրադառնա սոցիալապես անապահով սպառողների վրա
ԵԱԶԲ-ը ձեւակերպել է եվրասիական տրանսպորտային կարկասի գաղափարըԵԱԶԲ-ը ձեւակերպել է եվրասիական տրանսպորտային կարկասի գաղափարը
Տիգրան Բալայանը նիդերլանդացի գործարարներին ներկայացրել է Հայաստանի ներդրումային հնարավորություններըՏիգրան Բալայանը նիդերլանդացի գործարարներին ներկայացրել է Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունները
Ձեռնարկություններն աշխարհով մեկ պայքարում են որակյալ մասնագետների համար, քանի որ աշխատանքի ընդունման պլանները խթանում են աճի հավակնություններըՁեռնարկություններն աշխարհով մեկ պայքարում են որակյալ մասնագետների համար, քանի որ աշխատանքի ընդունման պլանները խթանում են աճի հավակնությունները
Երեւանում գործարկվել է 254 ՄՎտ հզորությամբ նոր ՋԷԿ-ըԵրեւանում գործարկվել է 254 ՄՎտ հզորությամբ նոր ՋԷԿ-ը
Հայաստանում հարկերի հավաքագրումը 2021 թվականի նոյեմբերի 20-ի դրությամբ 4,5 տոկոսով գերազանցել է մինչճգնաժամային 2019 թվականի ցուցանիշներըՀայաստանում հարկերի հավաքագրումը 2021 թվականի նոյեմբերի 20-ի դրությամբ 4,5 տոկոսով գերազանցել է մինչճգնաժամային 2019 թվականի ցուցանիշները
Ռեստորանների ասոցիացիանՌեստորանների ասոցիացիան" սվիններով է ընդունել Առողջապահության նախարարության նոր որոշումը
ANIF-ը եւ «Մասդար» ընկերության ներկայացուցիչները քննարկել են ANIF-ը եւ «Մասդար» ընկերության ներկայացուցիչները քննարկել են "ԱԳ-2" նոր ծրագիրը
ԵԱԶԲ. Հայաստանի տնտեսության զարգացման հիմնական սցենարի գլխավոր ռիսկերն են մնում համավարակին առնչվող իրավիճակի անորոշությունը եւ բարձր մակարդակներում գնաճի ամրապնդումըԵԱԶԲ. Հայաստանի տնտեսության զարգացման հիմնական սցենարի գլխավոր ռիսկերն են մնում համավարակին առնչվող իրավիճակի անորոշությունը եւ բարձր մակարդակներում գնաճի ամրապնդումը
Ամերիաբանկը ներգրավել է 30 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկ ՕՊԵԿ-ի Միջազգային զարգացման հիմնադրամից` ՀՀ-ում կայուն էներգետիկայի և ՓՄՁ ֆինանսավորման համարԱմերիաբանկը ներգրավել է 30 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկ ՕՊԵԿ-ի Միջազգային զարգացման հիմնադրամից` ՀՀ-ում կայուն էներգետիկայի և ՓՄՁ ֆինանսավորման համար
Մի հաջողության պատմություն-Հարդարելով տրամադրությունըՄի հաջողության պատմություն-Հարդարելով տրամադրությունը
ԵԱԶԲ-ն 2022 թվականին բանկի մասնակից պետությունների միագումար ՀՆԱ-ի  2,9 % աճ է կանխատեսումԵԱԶԲ-ն 2022 թվականին բանկի մասնակից պետությունների միագումար ՀՆԱ-ի  2,9 % աճ է կանխատեսում
ՀՀ տրանսպորտային առաքիչների ասոցիացիայի նախագահը ՌԴ առևտրակային ներկայացուցչին ներկայացրել է ՀՀ տրանսպորտային առաքիչների ասոցիացիայի նախագահը ՌԴ առևտրակային ներկայացուցչին ներկայացրել է "Հյուսիսային Օսիա-Վրաստան-Հայաստան" երթուղու հնարավոր այլընտրանքները
Ամերիաբանկը մանրածախ բիզնեսի վարկավորման ցուցանիշներով գրանցել է զգալի աճ բոլոր ուղղություններով           Ամերիաբանկը մանրածախ բիզնեսի վարկավորման ցուցանիշներով գրանցել է զգալի աճ բոլոր ուղղություններով          
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է  Ռուսաստանի Դաշնություն SWIFT դրամական փոխանցումների ուղարկման ակցիաՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է  Ռուսաստանի Դաշնություն SWIFT դրամական փոխանցումների ուղարկման ակցիա
Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունը 2021թ. 10 ամիսներին աճել է տարեկան 4,3% - ովՀայաստանի տնտեսական ակտիվությունը 2021թ. 10 ամիսներին աճել է տարեկան 4,3% - ով
ԱրարատԲանկը 2021թ․ նոյեմբերի 26-ին հայտարարում է «Yellow Friday» ակցիաԱրարատԲանկը 2021թ․ նոյեմբերի 26-ին հայտարարում է «Yellow Friday» ակցիա
Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտու նոր շահագործողը նախատեսում է սննդամթերքի փաթեթավորման գործարան կառուցելՄեղրիի ազատ տնտեսական գոտու նոր շահագործողը նախատեսում է սննդամթերքի փաթեթավորման գործարան կառուցել
Էլեկտրասկուտերների վարձակալության ընկերությունը հարկային արտոնություն է ստացել  կառավարությունիցԷլեկտրասկուտերների վարձակալության ընկերությունը հարկային արտոնություն է ստացել  կառավարությունից
Սյունիքի մարզի առաջնահերթ խնդիրների լուծման համար կառավարության հատկացումներն արդեն հասել են 1,1 մլրդ դրամիՍյունիքի մարզի առաջնահերթ խնդիրների լուծման համար կառավարության հատկացումներն արդեն հասել են 1,1 մլրդ դրամի
Հայաստանի կառավարության պատվիրակությունը Թբիլիսիում կքննարկի  տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարներըՀայաստանի կառավարության պատվիրակությունը Թբիլիսիում կքննարկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարները
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկել է  առաջին բանկային չատ-բոտը WhatsApp և Facebook մեսենջերներումՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկել է առաջին բանկային չատ-բոտը WhatsApp և Facebook մեսենջերներում
FLYONE ARMENIA ավիաընկերությունը սկսում է մատչելի ավիատոմսերի վաճառք՝ 7 կարևոր ուղղությունովFLYONE ARMENIA ավիաընկերությունը սկսում է մատչելի ավիատոմսերի վաճառք՝ 7 կարևոր ուղղությունով
Մեկնարկել է Կապսի ջրամբարի կառուցման մրցութային գործընթացըՄեկնարկել է Կապսի ջրամբարի կառուցման մրցութային գործընթացը
Անկանխիկ պլաստիկ գործառնությունները շարունակում են թափ հավաքել. ընդհանուր ծավալի 30%-ի սահմանագիծն արդեն անցել ենԱնկանխիկ պլաստիկ գործառնությունները շարունակում են թափ հավաքել. ընդհանուր ծավալի 30%-ի սահմանագիծն արդեն անցել են
Հայաստանը 20 մլն եվրո վարկ կներգրավի քաղաքային վերգետնյա տրանսպորտի արդիականացման համարՀայաստանը 20 մլն եվրո վարկ կներգրավի քաղաքային վերգետնյա տրանսպորտի արդիականացման համար
Վարոս Սիմոնյանն ստանձնել է ԵՏՀ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով Կոլեգիայի անդամի (նախարարի) պաշտոնըՎարոս Սիմոնյանն ստանձնել է ԵՏՀ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով Կոլեգիայի անդամի (նախարարի) պաշտոնը
Ռուսաստանյան ընկերությունը հաղթել է մետրոյի Ռուսաստանյան ընկերությունը հաղթել է մետրոյի "Աջափնյակ" կայարանի նախագծման մրցույթում. Երեւանի քաղաքապետը հույս ունի, որ նախագիծը շուտով կֆինանսավորվի
Կոնվերս Բանկ. Black Friday-ին՝ նաեւ Cash back-ովԿոնվերս Բանկ. Black Friday-ին՝ նաեւ Cash back-ով
Նոյեմբերի 24-26-ը Մինսկում տեղի կունենա հայ-բելառուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստըՆոյեմբերի 24-26-ը Մինսկում տեղի կունենա հայ-բելառուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը
Հայաստանի պլաստիկ շուկայում քարտերի թիվը գերազանցել է 2,621 մլն-ը՝ 5,3 տոկոս տարեկան աճովՀայաստանի պլաստիկ շուկայում քարտերի թիվը գերազանցել է 2,621 մլն-ը՝ 5,3 տոկոս տարեկան աճով
Հայաստանն ու Բելառուսը քննարկում են օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հեռանկարներըՀայաստանն ու Բելառուսը քննարկում են օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հեռանկարները
Մհեր Գրիգորյանը և Սերգեյ Գլազևը քննարկել են ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության հիմնական ուղղություններըՄհեր Գրիգորյանը և Սերգեյ Գլազևը քննարկել են ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության հիմնական ուղղությունները
ՌԴ ԳՀՖԻ մակրոտնտեսական հետազոտությունների կենտրոնը պատրաստ է աջակցել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանըՌԴ ԳՀՖԻ մակրոտնտեսական հետազոտությունների կենտրոնը պատրաստ է աջակցել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը
Չի-Ֆուն Չան.  Հայաստանը կարող է դառնալ մտավոր սեփականության, ծրագրային ապահովման խոշոր արտահանող և կարևոր լուծումների ստեղծողՉի-Ֆուն Չան.  Հայաստանը կարող է դառնալ մտավոր սեփականության, ծրագրային ապահովման խոշոր արտահանող և կարևոր լուծումների ստեղծող
ԵԱՏՄ քաղաքացիների համար հասանելի կդառնան բոլոր միութենական պետությունների բանկերի վարկերը եւ փոխառություններըԵԱՏՄ քաղաքացիների համար հասանելի կդառնան բոլոր միութենական պետությունների բանկերի վարկերը եւ փոխառությունները
Ինչպես խուսափել Black Friday-ի «սեւ»> դարձերեսից. Մի քանի խորհուրդ Կոնվերս ԲանկիցԻնչպես խուսափել Black Friday-ի «սեւ»> դարձերեսից. Մի քանի խորհուրդ Կոնվերս Բանկից
Թույլ տուր քեզ ավելին․ Rocket line` հայկական «Գնիր հիմա, վճարիր հետո» առաջատար վճարային ձևաչափը Idram&IDBank թվային հարթակիցԹույլ տուր քեզ ավելին․ Rocket line` հայկական «Գնիր հիմա, վճարիր հետո» առաջատար վճարային ձևաչափը Idram&IDBank թվային հարթակից
Նոյեմբերի 24-27-ը Երեւանում տեղի կունենա Նոյեմբերի 24-27-ը Երեւանում տեղի կունենա "Եվրասիա 2021" առաջին առեւտրաարդյունաբերական միջազգային ցուցահանդեսը եւ Եվրասիական գործարար համաժողովը
ICAO-ն և IATA-ն նույնականացման ծածկագրեր են շնորհել FLYONE ARMENIA ավիաընկերությանըICAO-ն և IATA-ն նույնականացման ծածկագրեր են շնորհել FLYONE ARMENIA ավիաընկերությանը
Փաշինյան. Հայաստանն արձանագրել է ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրի ծավալի աճի կայուն տեմպերՓաշինյան. Հայաստանն արձանագրել է ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրի ծավալի աճի կայուն տեմպեր
Կառավարությունն առաջարկում է առանձնացնել սոցիալապես անապահով սպառողների խումբ, որոնց չի վերաբերվի ջրի սակագնի բարձրացումըԿառավարությունն առաջարկում է առանձնացնել սոցիալապես անապահով սպառողների խումբ, որոնց չի վերաբերվի ջրի սակագնի բարձրացումը
Մի հաջողության պատմություն- Երբ գաղափարը դառնում է իրականությունՄի հաջողության պատմություն- Երբ գաղափարը դառնում է իրականություն
2018 թվականից Հայաստանի համայնքների ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը, հաշվի առնելով սուբվենցիոն ծրագրերը, կազմում է շուրջ 400 մլն դոլար. Փաշինյան2018 թվականից Հայաստանի համայնքների ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը, հաշվի առնելով սուբվենցիոն ծրագրերը, կազմում է շուրջ 400 մլն դոլար. Փաշինյան
Իրանական ընկերությունների խումբը պատրաստ է ներդրումներ կատարել Իրանական ընկերությունների խումբը պատրաստ է ներդրումներ կատարել "Մեղրի" ԱՏԳ-ում.  Էկոնոմիկայի նախարար
Էլեկտրական շարժիչով աշխատող տրանսպորտային միջոցների համար սահմանված ԱԱՀ արտոնությունը կերկարաձգվի ևս 2 տարովԷլեկտրական շարժիչով աշխատող տրանսպորտային միջոցների համար սահմանված ԱԱՀ արտոնությունը կերկարաձգվի ևս 2 տարով
Կառավարությունը հաստատել է 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրըԿառավարությունը հաստատել է 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը
«Ռոսատոմի» ղեկավար.  Հպարտ եմ, որ մասնակցում ենք մի նախագծի, որն օգնեց ՀԱԷԿ-ը դարձնել ավելի անվտանգ և արդյունավետ«Ռոսատոմի» ղեկավար.  Հպարտ եմ, որ մասնակցում ենք մի նախագծի, որն օգնեց ՀԱԷԿ-ը դարձնել ավելի անվտանգ և արդյունավետ
Մեծամորի ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգումը մինչև 2036 թվականը դեռևս ցանկությունների ոլորտից է. Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի ղեկավարՄեծամորի ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգումը մինչև 2036 թվականը դեռևս ցանկությունների ոլորտից է. Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի ղեկավար
 Հայաստանի ԿԲ ղեկավար. Բյուջեի նախագիծն ուղղված է տնտեսական ներուժի էական աճին Հայաստանի ԿԲ ղեկավար. Բյուջեի նախագիծն ուղղված է տնտեսական ներուժի էական աճին
2022 թվականի հուլիսի 1-ից Երեւանում մեկնարկում է հիփոթեքային վարկի գծով եկամտահարկի վերադարձման համակարգի աստիճանական վերացումը2022 թվականի հուլիսի 1-ից Երեւանում մեկնարկում է հիփոթեքային վարկի գծով եկամտահարկի վերադարձման համակարգի աստիճանական վերացումը
Էկոնոմիկայի նախարարությունը UNIDO-ի հետ միասին կաշխատի Հայաստանում արդյունաբերության ներառական եւ կայուն զարգացման ուղղությամբԷկոնոմիկայի նախարարությունը UNIDO-ի հետ միասին կաշխատի Հայաստանում արդյունաբերության ներառական եւ կայուն զարգացման ուղղությամբ
Վարչապետը և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները քննարկել են ՏՏ ոլորտում նախագծերի իրականացման հնարավորություններըՎարչապետը և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները քննարկել են ՏՏ ոլորտում նախագծերի իրականացման հնարավորությունները
Դեպի թվային տնտեսություն․ Կկայանա Silicon Mountains գագաթնաժողովըԴեպի թվային տնտեսություն․ Կկայանա Silicon Mountains գագաթնաժողովը
Հայաստանը դիտարկում է ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի հետ տնտեսական համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններըՀայաստանը դիտարկում է ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի հետ տնտեսական համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները
Համաշխարհային բանկը ՀՀ կառավարության ծրագիրը գնահատում է որպես մարտահրավերներին դիմակայելու թիրախային ծրագիր. Աննա ԲյերդեՀամաշխարհային բանկը ՀՀ կառավարության ծրագիրը գնահատում է որպես մարտահրավերներին դիմակայելու թիրախային ծրագիր. Աննա Բյերդե
Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը վերահաստատել է ՀԲ-ի պատրաստակամությունը շարունակելու աջակցել ՀՀ կառավարությանը նախանշված ծրագրերի իրականացման գործումՀամաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը վերահաստատել է ՀԲ-ի պատրաստակամությունը շարունակելու աջակցել ՀՀ կառավարությանը նախանշված ծրագրերի իրականացման գործում
Հայաստանն ու Շվեյցարիան բացառում են եկամուտների եւ գույքի հարկերի առնչությամբ կրկնակի հարկումըՀայաստանն ու Շվեյցարիան բացառում են եկամուտների եւ գույքի հարկերի առնչությամբ կրկնակի հարկումը
Հայաստանում Իրանի դեսպանը վստահ է. Հայաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը կարելի է հասցնել 1 մլրդ դոլարիՀայաստանում Իրանի դեսպանը վստահ է. Հայաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը կարելի է հասցնել 1 մլրդ դոլարի
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
30.11.2021
RUB6.500.02
USD486.280.42
EUR552.464.12
GBP649.721.68
CAD380.32-0.93
JPY43.090.23
CNY76.230.16
CHF529.664.35