Հինգշաբթի, 5 Մայիսի 2022 16:20
Նաիրա Բադալյան

2023 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը ներդնում է հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից վճարվող ռոյալթիի առաջադեմ համակարգը

2023 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը ներդնում է հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից վճարվող ռոյալթիի առաջադեմ համակարգը

Արմինֆո. Կառավարությունը հավանություն է տվել նաև «ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերին:

Նախագծերի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մետաղական օգտակար հանածոների համար վճարվող ռոյալթիի համակարգը մետաղների միջազգային գներին ավելի արձագանքող և ավելի պրոգրեսիվ դարձնելու նպատակադրմամբ: Ըստ հիմնավորման, ներկայումս մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրեր շահագործող կազմակերպությունների՝ մետաղների խտանյութի իրացումից ստացվող եկամուտները հարկվում են շահութահարկով և ռոյալթիով: Վերջինս նախատեսված է մետաղական օգտակար հանածոների օգտագործումը փոխհատուցելու, ինչպես նաև մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց կամ ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի օտարումից ստացվող շահութաբերության համար:

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թեև ռոյալթիի գործող համակարգը որոշակիորեն արձագանքում է մետաղների միջազգային գներին՝ այն իմաստով, որ վերջիններիս բարձրացման պարագայում ռոյալթիի դրույքաչափը, ի հաշիվ շահութաբերությունից կախված բաղադրիչի, որոշակիորեն աճում է, այդուհանդերձ ռոյալթիի դրույքաչափի աճը բավարար չէ մետաղների միջազգային գների էական բարձրացման պարագայում պետական բյուջեի համար արդարացի և հիմնավորված լրացուցիչ եկամուտներ ապահովելու տեսանկյունից։ Նախագծերով առաջարկվում է 2023 թ. հունվարի 1-ից դադարեցնել պղնձի և մոլիբդենի խտահանքի, ինչպես նաև մոլիբդենի արտահանման պետական տուրքի կիրառությունը:

Առաջարկվում է նաև, պահպանելով ներկայում գործող ռոյալթիի համակարգի հիմքում դրված ընդհանուր սկզբունքները, համակարգը դարձնել ավելի պրոգրեսիվ: Մասնավորապես, առաջարկվում է ռոյալթիի դրույքաչափի հաշվարկման բանաձևը վերանայել այնպես, որ մինչև 10 տոկոս շահութաբերության պայմաններում ռոյալթի վճարող կազմակերպությունների մոտ ռոյալթիի գծով հարկային բեռի բարձրացում չլինի: Այս մոտեցմամբ, նպատակ է դրվել ունենալ այնպիսի համակարգ, որի պայմաններում մետաղների միջազգային գների, և հետևաբար, կազմակերպությունների շահութաբերության մակարդակի նվազման պայմաններում ռոյալթիի գծով հարկային բեռը կազմակերպությունների արտադրատնտեսական գործունեության շարունակականության ապահովման տեսանկյունից չլինի խնդրահարույց: Ռոյալթիի դրույքաչափի հաշվարկման գործող բանաձևում կլրացվի 10 տոկոսից բարձր շահութաբերության պայմաններում հաշվարկվող լրացուցիչ բաղադրիչ, որի արդյունքում կհաշվարկվի հավելյալ ռոյալթի՝ 15 տոկոս դրույքաչափով: Առաջարկվում է փոխել նաև ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութի իրացման շրջանառությունը հաշվարկելիս գործող օրենսդրությամբ սահմանված որոշ սահմանաչափեր: Մասնավորապես, առաջարկվում է սահմանել, որ եթե հաշվարկված ռոյալթիի իրացման շրջանառությունը 15 տոկոս (գործող օրենսդրությամբ սահմանված 20 տոկոսի փոխարեն) կամ ավելի չափով ցածր է միջազգային գների հիման վրա հաշվարկված իրացման շրջանառությունից, ապա որպես իրացման շրջանառություն է հիմք ընդունվում միջազգային գների հիման վրա հաշվարկված իրացման շրջանառության 85 տոկոսը (գործող օրենսդրությամբ սահմանված 80 տոկոսի փոխարեն): Նախատեսվում է մետաղական օգտակար հանածոների համար վճարվող ռոյալթիի համակարգը դարձնել մետաղների միջազգային գներին ավելի արձագանքող և ավելի պրոգրեսիվ՝ դրանով իսկ մետաղների բարձր գների պայմաններում պետական բյուջեի համար ապահովելով լրացուցիչ հարկային եկամուտներ։ Մասնավորապես, նախագծերի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է ռոյալթիի տեսքով հավաքագրել այնքան լրացուցիչ գումար, որը գրեթե համարժեք կլինի ներկայումս պետական տուրքի տեսքով հավաքագրվող գումարի կեսին։ Ընդ որում, ներկայումս պետական տուրքի տեսքով հավաքագրվող գումար ասելով՝ ի նկատի է առնվում պետական տուրքի տեսքով փաստացի հավաքագրվող գումարի շուրջ 70 տոկոսը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ գումարի մնացյալ 30 տոկոսը, միևնույն է, շահութահարկի և ռոյալթիի տեսքով հավաքագրվելու էին, եթե պետական տուրքի համակարգը ներդրված չլիներ, և եթե վճարված պետական տուրքի գումարները նվազեցված չլինեին շահութահարկի և ռոյալթիի հաշվարկման բազաներից՝ որպես համախառն եկամտի նվազեցումներ։

 

Ինչպես հաղորդել է կառավարության մամուլի ծառայությունը, անդրադառնալով օրինագծերին՝ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այդ թեման բավական երկար ժամանակ է քննարկվել. «Մենք արձանագրում էինք, որ պղնձի գնի շարունակական բարձրացման արդյունքում պետական բյուջեի եկամուտներն այն մակարդակի չեն, որ պետք է լինեն: Մյուս կողմից էլ՝ ռոյալթիի համակարգի բարեփոխումը մեր օրակարգում էր, բայց նաև մեզ որոշակի ժամանակ էր պետք դրա վրա աշխատելու համար: Դրա համար որոշում կայացվեց և նախորդ տարի սեպտեմբերից, ըստ էության, սկսեց գործել արտահանման տուրքը: Գները, ինչպես գիտեք, անկանխատեսելի են, և մեր ընկալումը հետևյալն է՝ այնպիսի նշաձողեր սահմանենք, որ երբ գներն անկում ապրեն, մենք հարկային այնպիսի համակարգ ունենանք, որն ընկերություններին հնարավորություն կտա ցածր գների պայմաններում շարունակել իրենց աշխատանքը՝ նաև պահպանելով աշխատատեղերը, բնականոն զարգացումը և այլն: Իսկ բարձր գնային պայմաններում վճարվող հարկերի թիվն էականորեն լինի ավելին»:

 

Վարչապետի խոսքով՝ ռոյալթիի համակարգի քննարկումը շատ բազմաշերտ է և բարդ. «Երկար քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ Ազգային ժողովին առաջարկենք, որպեսզի ընդունեն այս տարբերակը: Մենք կարծում ենք, որ գտել ենք բալանսավորված մի որոշակի բանաձև, որով կկարողանանք ապահովել նաև պետական և հանրային շահը: Նաև հաշվի առնենք, որ արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շոշափելի բաժնեմաս ունի հիմնական արտադրողի մոտ՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում: Եվ այս առումով, կարծում ենք, որ որոշակի հավասարակշռության պիտի հասնենք, բայց բոլորս պետք է իմանանք, որ տուրքը մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ի շարունակելու է գործել և հունվարի 1-ից նոր սկսելու է գործել ռոյալթիի նոր համակարգը»:

Վարապետն անդրադարձել է նաև այն խոսակցություններին, թե ինչպես է կառավարությունը դարձել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփականատեր. «Ոմանք դա կասկածելի, կոռուպցիոն գործարք են համարում։ Սա շատ զարմանալի է։ Եթե որևէ իշխանավոր, կամ իշխանավորի հորեղբոր տղա օֆշորներով այդ սեփականության տերը դառնար, ոչ մեկ չէր անհանգստանա, ինչպես եղել է միշտ, բայց որ պետությունը գույք է ձեռք բերել, չգիտես ինչու՝ կասկածելի է թվում։ Ի՞նչն է կասկածելի. ներդրողը, ով ձեռք է բերել հին բաժնետերերից բաժնեմաս, որոշել է Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրատվություն անել, և Հայաստանի Հանրապետությունն էլ շնորհակալությամբ այդ նվիրատվությունն ընդունել է»:

 

Կառավարության ղեկավարը նշել է նաև, որ Հայաստանը հունվարից մինչև ապրիլի 20-ը 1 մլրդ դոլարից ավելի առևտրաշրջանառություն է ունեցել։ «Իհարկե, այստեղ որոշակի դեր ունի գնաճը, բայց մեր բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ գնաճի դերն այդ ամբողջի մեջ կարող է լինել 15-20 տոկոս, և ոչ ավելին։ Այսինքն, 1 մլրդ դոլարից ավելի առևտրաշրջնառություն ենք ունեցել այս տարվա 3 ամսում, գումարած ապրիլի 20 օրը։ Սա շատ կարևոր է և որոշակի լավատեսություն է հաղորդում»,- ասել է վարչապետը:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Team Telecom Armenia-ն Tech Week Gyumri-ի գործընկերն էTeam Telecom Armenia-ն Tech Week Gyumri-ի գործընկերն է
Կոնվերս Բանկը կհոգա ապահովագրության ծախսերը ծրագրային վարկավորման շրջանակումԿոնվերս Բանկը կհոգա ապահովագրության ծախսերը ծրագրային վարկավորման շրջանակում
Հայաստանն ու Ռուսաստանը կխորացնեն ռազմավարական գործընկերությունը ինչպես միջուկային, այնպես էլ ոչ միջուկային էներգետիկայի ոլորտումՀայաստանն ու Ռուսաստանը կխորացնեն ռազմավարական գործընկերությունը ինչպես միջուկային, այնպես էլ ոչ միջուկային էներգետիկայի ոլորտում
Կառավարությունը մրգերի եւ բանջարեղենի արտահանմանն առնչվող խնդիրը լուծելու միջոց է առաջարկումԿառավարությունը մրգերի եւ բանջարեղենի արտահանմանն առնչվող խնդիրը լուծելու միջոց է առաջարկում
Հայաստանում սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորումը 2022 թվականին հասել է 7,3 մլրդ դրամիՀայաստանում սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորումը 2022 թվականին հասել է 7,3 մլրդ դրամի
ՀԲ-ն տեխնիկական աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանի կրթական ոլորտին՝ ՀԲ-ն տեխնիկական աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանի կրթական ոլորտին՝ "Պետական-մասնավոր գործընկերության" ծրագրով
Կառավարությունը Սյունիքի մի շարք տարածքներ ճանաչել է Կառավարությունը Սյունիքի մի շարք տարածքներ ճանաչել է "հանրության գերակա շահ"՝ "Հյուսիս-Հարավ" միջանցքի կառուցման համար
Պատվիրեք Mastercard Standard և Mastercard Gold և օգտվեք արտոնյալ պայմաններով վարկային գծիցՊատվիրեք Mastercard Standard և Mastercard Gold և օգտվեք արտոնյալ պայմաններով վարկային գծից
Փաշինյանը հայտարարել է նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթոշակների եւ նպաստների բարձրացման մասինՓաշինյանը հայտարարել է նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթոշակների եւ նպաստների բարձրացման մասին
Հարկային մուտքերը մոտ 60 մլրդ դրամով կգերազանցեն առաջին կիսամյակի համար նախատեսված մակարդակը. ՓաշինյանՀարկային մուտքերը մոտ 60 մլրդ դրամով կգերազանցեն առաջին կիսամյակի համար նախատեսված մակարդակը. Փաշինյան
2022թ. կառավարության պարտքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կնվազի ավելի արագ, քան նախատեսված է. Ֆինանսների նախարար2022թ. կառավարության պարտքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կնվազի ավելի արագ, քան նախատեսված է. Ֆինանսների նախարար
Հայաստանը բջջային ինտերնետի արագությամբ 84-րդ տեղում է աշխարհումՀայաստանը բջջային ինտերնետի արագությամբ 84-րդ տեղում է աշխարհում
Նորագույն տեխնոլոգիաներ ներդրումների ներգրավման համար եւ ոչ միայն. «Մեյդ Ին Արմենիա» ՀԿ հավակնոտ նպատակներըՆորագույն տեխնոլոգիաներ ներդրումների ներգրավման համար եւ ոչ միայն. «Մեյդ Ին Արմենիա» ՀԿ հավակնոտ նպատակները
ACBABank-ը եւ Ամերիաբանկը ներդրումներով օգնել են շահառուներին անկանխիկ վճարումների ընդունման համակարգով հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ տրամադրելACBABank-ը եւ Ամերիաբանկը ներդրումներով օգնել են շահառուներին անկանխիկ վճարումների ընդունման համակարգով հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ տրամադրել
Հայաստանն ու Ռուսաստանը մտադիր են ընդլայնել համագործակցությունը գյուղատնտեսության եւ արդյունաբերության ոլորտներումՀայաստանն ու Ռուսաստանը մտադիր են ընդլայնել համագործակցությունը գյուղատնտեսության եւ արդյունաբերության ոլորտներում
"Ռոսիա" ավիաընկերությունը հուլիսի 2-ից կսկսի չվերթներ իրականացնել Սամարայից դեպի Երեւան
Համաշխարհային բանկը ներկայացրել է Հայաստանի ջրային ոլորտի ենթակառուցվածքների զարգացման վերաբերյալ ուսումնասիրությունՀամաշխարհային բանկը ներկայացրել է Հայաստանի ջրային ոլորտի ենթակառուցվածքների զարգացման վերաբերյալ ուսումնասիրություն
Հայաստանում հակվում են «ՎՎԷՌ ՏՕԻ» տիպի նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցմանՀայաստանում հակվում են «ՎՎԷՌ ՏՕԻ» տիպի նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման
Հայաստանում վերստին մտադիր են բացել «Հալալ» միջազգային ստանդարտացման և սերտիֆիկացման կենտրոնՀայաստանում վերստին մտադիր են բացել «Հալալ» միջազգային ստանդարտացման և սերտիֆիկացման կենտրոն
Fly one Armenia ավիաընկերությունը ուղիղ չվերթ է գործարկում դեպի Սանկտ ՊետերբուրգFly one Armenia ավիաընկերությունը ուղիղ չվերթ է գործարկում դեպի Սանկտ Պետերբուրգ
Կառավարությունը հաստատել է 7 մարզերում սուբվենցիոն ծրագրերի կատարման հերթական հայտերըԿառավարությունը հաստատել է 7 մարզերում սուբվենցիոն ծրագրերի կատարման հերթական հայտերը
Հայաստանում հակվում են նոր ԱԷԿ-ի համար 1000-1300 մեգավատ հզորությամբ ռեակտորի ընտրությանըՀայաստանում հակվում են նոր ԱԷԿ-ի համար 1000-1300 մեգավատ հզորությամբ ռեակտորի ընտրությանը
Արժեւորվող դրամին առնչվող դրամա. արդյո՞ք երկար կտեւի. Հայկազ ՖանյանԱրժեւորվող դրամին առնչվող դրամա. արդյո՞ք երկար կտեւի. Հայկազ Ֆանյան
Մինչեւ տարեվերջ Գեղարքունիքում կշահագործվի միջպետական Սեւան-Մարտունի-Գետափ այլընտրանքային ճանապարհըՄինչեւ տարեվերջ Գեղարքունիքում կշահագործվի միջպետական Սեւան-Մարտունի-Գետափ այլընտրանքային ճանապարհը
ԱԶԲ. Հայաստանը մեծ հնարավորություններ ունեցող երկիր էԱԶԲ. Հայաստանը մեծ հնարավորություններ ունեցող երկիր է
Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունները FLYONE ARMENIA  ընկերությանը Թուրքիայի օդային տարածքով չվերթերի իրականացման հնարավորություն չեն տրամադրելԹուրքիայի ավիացիոն իշխանությունները FLYONE ARMENIA  ընկերությանը Թուրքիայի օդային տարածքով չվերթերի իրականացման հնարավորություն չեն տրամադրել
ԵՏՀ. Արագացված գիտատեխնիկական զարգացումը ԵԱՏՄ անդամ երկրների ներուժը կբարձրացնի 35-40 տոկոսովԵՏՀ. Արագացված գիտատեխնիկական զարգացումը ԵԱՏՄ անդամ երկրների ներուժը կբարձրացնի 35-40 տոկոսով
Հայաստանի գործարար համայնքը տնտեսական իշխանություններին կոչ է արել շտապ միջոցներ ձեռնարկել ազգային արժույթի կտրուկ արժեւորման զոհ դարձած բիզնեսը փրկելու համարՀայաստանի գործարար համայնքը տնտեսական իշխանություններին կոչ է արել շտապ միջոցներ ձեռնարկել ազգային արժույթի կտրուկ արժեւորման զոհ դարձած բիզնեսը փրկելու համար
ՀԱԷԿ-ը միացել է երկրի միասնական էներգահամակարգինՀԱԷԿ-ը միացել է երկրի միասնական էներգահամակարգին
Հայաստանի փոխվարչապետը մասնակցել է ԵԶԲ խորհրդի նիստինՀայաստանի փոխվարչապետը մասնակցել է ԵԶԲ խորհրդի նիստին
Եվրասիական duty free-ն 30 տոկոսով ավելի թանկ է լինելու Եվրասիական duty free-ն 30 տոկոսով ավելի թանկ է լինելու "միջազգայինից". ուզում էին՝ ավելի լավ, ստացան՝ ինչպես միշտ
ՊԵԿ նախագահը ՀՄԿ գլխավոր քարտուղարին առաջարկել է Երեւանում անցկացնել ՀՄԿ շնագիտական գլոբալ 6-րդ ֆորումըՊԵԿ նախագահը ՀՄԿ գլխավոր քարտուղարին առաջարկել է Երեւանում անցկացնել ՀՄԿ շնագիտական գլոբալ 6-րդ ֆորումը
Հայաստանն ու Կորեան մաքսային ոլորտում համագործակցության շուրջ միջկառավարական համաձայնագրի կնքման անհրաժեշտություն են տեսնումՀայաստանն ու Կորեան մաքսային ոլորտում համագործակցության շուրջ միջկառավարական համաձայնագրի կնքման անհրաժեշտություն են տեսնում
Սուրեն Պարսյան. Հայաստանի արժութային շուկայում դիտվում է ԱՄՆ արժույթի ավելցուկՍուրեն Պարսյան. Հայաստանի արժութային շուկայում դիտվում է ԱՄՆ արժույթի ավելցուկ
Ամփոփվել են «Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացում 2022-2023» ծրագրի մրցույթի արդյունքներըԱմփոփվել են «Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացում 2022-2023» ծրագրի մրցույթի արդյունքները
Fly Arna-ն բացել է իր գրասենյակը Երեւանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանումFly Arna-ն բացել է իր գրասենյակը Երեւանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանում
Չի կարելի նույն ապրանքի կամ ծառայության համար տարբեր գներ սահմանել՝ կախված վճարման կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակից. ԿԲ ուղերձըՉի կարելի նույն ապրանքի կամ ծառայության համար տարբեր գներ սահմանել՝ կախված վճարման կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակից. ԿԲ ուղերձը
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԸ՝ «Հաւք» ԱԹՍ մրցույթի գլխավոր հովանավորԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԸ՝ «Հաւք» ԱԹՍ մրցույթի գլխավոր հովանավոր
Հայաստանը փոխում է համայնքներից սուբվենցիոն հայտերի ներկայացման կարգըՀայաստանը փոխում է համայնքներից սուբվենցիոն հայտերի ներկայացման կարգը
Հավաքել են ավելի շատ հարկեր՝ քան ակնկալում էին. Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են ավելի շատ ներդնել կապիտալ ծրագրերումՀավաքել են ավելի շատ հարկեր՝ քան ակնկալում էին. Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են ավելի շատ ներդնել կապիտալ ծրագրերում
Հայաստանի գնաճը սոցիալական աղետ է. տնտեսագետՀայաստանի գնաճը սոցիալական աղետ է. տնտեսագետ
Ինչպես է արժույթի փոխարժեքն ազդել շաքարավազի եւ արեւածաղկի յուղի արժեքի վրա. Հայաստանի ՄՊՀԻնչպես է արժույթի փոխարժեքն ազդել շաքարավազի եւ արեւածաղկի յուղի արժեքի վրա. Հայաստանի ՄՊՀ
Orion Summit-2022. Հայաստանի համար գլխավոր մարտահրավերը մտածողության փոփոխությունն էOrion Summit-2022. Հայաստանի համար գլխավոր մարտահրավերը մտածողության փոփոխությունն է
Ձեռներեցության Աշխարհի Գավաթ 2022-ի ազգային փուլի դիմումներն արդեն ընդունվում ենՁեռներեցության Աշխարհի Գավաթ 2022-ի ազգային փուլի դիմումներն արդեն ընդունվում են
Սեյլանյան. «Հանդիսանալով Հայաստանի առաջատար ոլորտներից մեկը` բանկային համակարգը կանգնած է եղել երկրում ԿՍՊ մշակույթի ձևավորման ակունքներում»Սեյլանյան. «Հանդիսանալով Հայաստանի առաջատար ոլորտներից մեկը` բանկային համակարգը կանգնած է եղել երկրում ԿՍՊ մշակույթի ձևավորման ակունքներում»
Նոր սերնդի MF տիպի ՀԴՄ-ների վրա POS տերմինալները պատրաստ են անկանխիկ գործարքները սպասարկելու համարՆոր սերնդի MF տիպի ՀԴՄ-ների վրա POS տերմինալները պատրաստ են անկանխիկ գործարքները սպասարկելու համար
Լիզինգային շուկայի առաջինն ու առաջատարը վերաբրենդավորվեցԼիզինգային շուկայի առաջինն ու առաջատարը վերաբրենդավորվեց
Եվրոպայում ամենախոշոր IT ընկերություններից մեկը՝ Asseco Group-ը, գրասենյակ է բացում ՀայաստանումԵվրոպայում ամենախոշոր IT ընկերություններից մեկը՝ Asseco Group-ը, գրասենյակ է բացում Հայաստանում
ԵԱԶԲ-ը գործարկել է ԵԱԶԲ-ը գործարկել է "Աշխատանքը ԵԱՏՄ-ում" հավելվածը՝ այն ներկայացնելով ԵԱՏՄ երկրների կառավարությունների ղեկավարներին
ԵԱՏՄ երկրները պայմանավորվել են Հայաստանում Հարավային երկաթուղի կառուցելԵԱՏՄ երկրները պայմանավորվել են Հայաստանում Հարավային երկաթուղի կառուցել
Հայաստանի ՄՊՀ-ն արձանագրում է դիզվառելիքի եւ ալյուրի գների աճՀայաստանի ՄՊՀ-ն արձանագրում է դիզվառելիքի եւ ալյուրի գների աճ
ԵԱՏՄ երկրների կառավարությունների ղեկավարները համագործակցության վերաբերյալ փաստաթղթեր են ստորագրելԵԱՏՄ երկրների կառավարությունների ղեկավարները համագործակցության վերաբերյալ փաստաթղթեր են ստորագրել
Ճանապարհային դեպարտամենտ. Լանջիկ-Գյումրի հատվածում ընթանում են ասֆալտբետոնե ծածկի վերին շերտի տեղադրման աշխատանքներՃանապարհային դեպարտամենտ. Լանջիկ-Գյումրի հատվածում ընթանում են ասֆալտբետոնե ծածկի վերին շերտի տեղադրման աշխատանքներ
Մոսկվայի բորսան սկսում է հայկական դրամով սակարկոթյունՄոսկվայի բորսան սկսում է հայկական դրամով սակարկոթյուն
Ժամանակակից տնտեսական մարտահրավերների համատեքստում կարևորագույն խնդիրներից մեկը մնում է ԵԱՏՄ երկրների պարենային անվտանգության ապահովումը. ՓաշինյանԺամանակակից տնտեսական մարտահրավերների համատեքստում կարևորագույն խնդիրներից մեկը մնում է ԵԱՏՄ երկրների պարենային անվտանգության ապահովումը. Փաշինյան
ԿԲ-ը պատժամիջոցներ է կիրառել արժութային շուկայում հակամրցակցային վարքագիծ դրսևորած փոխանակման կետերի նկատմամբԿԲ-ը պատժամիջոցներ է կիրառել արժութային շուկայում հակամրցակցային վարքագիծ դրսևորած փոխանակման կետերի նկատմամբ
ԱՎԲ. Հայաստանում գրանցվել է գնաճի նվազագույն մակարդակ՝ ԵԱՏՄ երկրների շրջանումԱՎԲ. Հայաստանում գրանցվել է գնաճի նվազագույն մակարդակ՝ ԵԱՏՄ երկրների շրջանում
Հայաստանի և Վրաստանի երկաթուղիները զարգացնում են համագործակցությունըՀայաստանի և Վրաստանի երկաթուղիները զարգացնում են համագործակցությունը
 Netcracker Technology-ն դիտարկում է հայկական շուկա մուտք գործելու հնարավորությունները    Netcracker Technology-ն դիտարկում է հայկական շուկա մուտք գործելու հնարավորությունները  
Արտակ Քամալյան. Հայաստանում պարենային ինքնաբավության մակարդակը կազմում է 73 տոկոս   Արտակ Քամալյան. Հայաստանում պարենային ինքնաբավության մակարդակը կազմում է 73 տոկոս  
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
01.07.2022
RUB7.46-0.29
USD407.950.74
EUR426.352.81
GBP491.82-0.99
CAD315.780.60
JPY30.140.28
CNY61.010.34
CHF424.640.06