Հինգշաբթի, 11 Մայիսի 2023 11:13

Լիզինգ. Առավելություններ եվ հնարավորություններ (Հարցազրույց «Արմսվիսբանկ»-ի գործադիր տնօրենի տեղակալ - վարկավորման դեպարտամենտի տնօրեն` Գրիգոր Հովհաննիսյանի հետ)

Լիզինգ. Առավելություններ եվ հնարավորություններ (Հարցազրույց «Արմսվիսբանկ»-ի գործադիր տնօրենի տեղակալ - վարկավորման դեպարտամենտի տնօրեն` Գրիգոր Հովհաննիսյանի հետ)

Արմինֆո.1.Վերջին շրջանում շատ հաճախ ենք լսում լիզինգ պրոդուկտի մասին, այդ թվում նաև Կառավարության աջակցման ծրագրերի համատեքստում: Վերջապես, ի՞նչ է լիզինգը:

 

Լիզինգը  դա  ֆինանսական ծառայությունների տեսակներից մեկն է, որի էությունը հիմնական միջոցների (օրինակ՝ ավտոմեքենա, հատուկ մեքենաներ կամ սարքավորումներ, անգամ անշարժ գույք) ձեռքբերման ֆինանսավորումն է։ Տվյալ դեպքում ֆինանսական կազմակերպությունը`Լիզինգատուն իր հաճախորդի` Լիզինգառուի պատվերով Մատակարարից ձեռք է բերում որոշակի գույք և վարձակալության հանձնում Լիզինգառուին:

Լիզինգ ստանալու հարցը դառնում է  արդիական, երբ ձեռնարկությունը կարիք ունի  համալրելու իր սարքավորումները կամ տրանսպորտային միջոցները, միևնույն ժամանակ սեփական միջոցները բավարար չեն  և չկա հնարավորություն  վարկ ստանալ։ Հենց այս ժամանակ օգնության է հասնում այնպիսի ֆինանսական գործիք, ինչպիսին լիզինգն է: Ներկայիս հայաստանյան բանկային շուկայում, որտեղ արդեն իսկ նկատվում է գրավով ֆինանսավորումների գերհագեցվածություն (ձեռնարկությունների մեծ մասը սպառել են գրավային ապահովությունների շրջանակում վարկավորվելու սահմանաչափերը), սակայն անհրաժեշտ է սեփական արտադրանքի ու ծառայությունների մրցունակության ապահովման նպատակով իրականացնել ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերում: Որպես առավել արդյունավետ ֆինանսավորման գործիք սկսում է կիրառվել լիզինգ պրոդուկտը:

Նշեմ նաև, որ  լիզինգի զարգացումը չափազանց նպաստավոր է նաև մեքենա-սարքավորումներ արտադրողների և վաճառողների համար, քանի որ այն հրաշալի հնարավորություն է ընձեռում լրացուցիչ վաճառքներ իրականացնելու համար։

Այսպիսով, լիզինգի այս տեսակի կիրառման դեպքում  Լիզինգառուն երկար ժամկետով ստանում է օգտագործման  անհրաժեշտ  սարքավորումներ, հետագայում գնման իրավունքով:

 

 1. Իսկ ի՞նչը կարող է հանդիսանալ լիզինիգի առարկա և տնտեսության որ ճյուղերում գործող ձեռնարկությունները կարող են օգտվել լիզինգային ֆինանսավորումից

 

Լիզինգը հաճախ օգտագործվում է ձեռնարկատերերի կամ ընկերությունների կողմից, որոնք կարիք ունեն թանկարժեք սարքավորումների, տրանսպորտային միջոցների, հատուկ սարքավորումների կամ կոմերցիոն` անշարժ գույքի:

Ամենից հաճախ լիզինգային ֆինանսավորում տրվում է հետևյալ գույքերի ձեռքբերման նպատակով.

 • Ավտոմեքենաներ և այլ տրանսպորտ. Ամենից հաճախ լիզինգային ընկերությունները մասնագիտանում են հենց այդպիսի օբյեկտներում, օրինակ՝ հատուկ սարքավորումներում՝ բեռնատարներ, աղբատարներ կամ տրակտորներ:
 • Սարքավորումներ. Լիզինգի համար նախատեսված գույքի ևս մեկ տարածված տեսակ: Դա կարող է լինել ցանկացած սարքավորում՝ կարի կամ հացաբուլկեղենի արտադրության, բուժսարքավորումներ և այլն։
 • Անշարժ գույք. Լիզինգը կարող է օգտագործվել կոմերցիոն անշարժ գույք ձեռք բերելու համար, օրինակ՝ գրասենյակային կամ առևտրային տարածք: Հայաստանյան բանկային շուկայում լիզինգային ֆինանսավորմամբ անշարժ գույքի ձեռքբերման գործարքներ հազվադեպ են իրականացվում:

Լիզինգի պայմանագրերի առարկաները անպայման պետք է լինեն ոչ սպառվող իրեր, այսինքն՝ գույք, որը կարող է մաշվել, բայց այն դեռ կարող է օգտագործվել համաձայն իր նպատակային նշանակության։ Հետևաբար, ժամանակավոր օգտագործման համար անհնար է վերցնել, օրինակ, շինանյութ, սննդամթերք, հումք և այլն։

Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ-ում լիզինգային ֆինանսավորումը նոր թափով սկսեց իրականացվել ՀՀ կառավարության կողմից ներդրված օժանդակության (սուբսիդավորման) ծրագրերի ներդրումից հետո: Ներկայումս դրանք հիմնականում ընդգրկում են գյուղատնտեսական հումքի և այլ մշակող արդյունաբերությունների ոլորտները: Սակայն այժմ ակտիվ քննարկումներ են իրականացվում ընդգրկել նաև տնտեսության այլ ճյուղեր:

Որպես վերոնշյալին հավելում` նշեմ նաև, որ լիզինգային նախագծերը նույն կերպ կարող են նոր շունչ հաղորդել նաև մինչ այժմ առավելապես ավանդական բանկային պրոդուկտներով գործող հայաստանյան բանկային շուկայի հետագա կայուն զարգացմանն ու աճին:

 

 1. Այնուամենայնիվ, ինչո՞վ է լիզինգը տարբերվում վարկից

 

Ընդհանրությունն այն է, որ ի վերջո Լիզինգառուն ստիպված կլինի վճարել ավելին, քան գույքի սկզբնական արժեքն է։ Լիզինգատուն (ֆինանսական հաստատությունը) ստանում է եկամուտ լիզինգի տոկոսների տեսքով (հակառակ դեպքում՝ ինչպե՞ս են եկամուտ ստանալու գործարքից)։  Ամենաէական տարբերությունն այն է, որ լիզինգի առարկան լիզինգի գործողության ողջ ընթացքում հանդիսանում է Լիզինգատուի սեփականությունը, որը հանձնված է լիզինգառուի օգտագործմանը:

 Չնայած բազմաթիվ նրբությունների, լիզինգային գործարքները շատ տարածված են, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ փոխարինում են դասական վարձույթին։ Այս միտումը կապված է լիզինգի առավելությունների հետ, որոնք նշում են հաճախորդների մեծ մասը։

 

 1. Իսկ որո՞նք են հանդիսանում լիզինգի առավելությունները

 

-Լիզինգի առավելությունների մի մասն արդեն իսկ նշեցի, իսկ որպես ամփոփում` հիմնական առավելությունները հետևյալներն են.

 • Ցածր սկզբնական ներդրում – լիզինգով ստացված  ակտիվի արժեքի 10-30%-ի չափով կանխավճար,
 • Երկար մարման ժամկետ՝ մինչև 10 տարի,
 • Հարկային բազայի նվազում` ծախսային հոդվածում ներառելով վարձակալության և արագացված ամորտիզացիայի վճարները,
 • Շրջանառու կապիտալի ծավալը արտադրական գործընթացում չի նվազում,
 • Հավելյալ շահույթը, որը հաճախորդը ստանում է սարքավորումներից, կարող է ծածկել վարձակալության վճարումները,
 •  Լիզինգի աջակցության ծրագրերի առկայություն։ ՀՀ կառավարությունը ընդունել է մի շարք սուբսիդավորման ծրագրեր, որոնցից օգտվելով շահառուների կողմից  վճարված  լիզինգի տոկոսների մեծ մասը  կսուբսիդավորվի Կառավարության կողմից:
 • Սարքավորումներ վաճառողները համագործակցելով  լիզինգային ընկերությունների հետ ստանում են    ապրանքի   ​​վաճառքի աճ և զեղչեր, քանի որ Լիզինգատու ընկերությունները ապահովում են մեծաքանակ գնումներ:

 

 1. Որո՞նք են լիզինգի տրամադրման պայմանները «Արմսվիսբանկ»-ում և ի՞նչ դիրք է Բանկը զբաղեցնում ՀՀ լիզինգային շուկայում

 

-«Արմսվիսբանկ»-ը ներգրավված է ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրերում, ինչը թույլ է տալիս տրամադրել առավել հարմար պայմաններով լիզինգ` ապահովելով նվազագույն տոկոսադրույք և մարման երկար ժամկետ:Բանկը տրամադրում է լիզինգային ֆինանսավորում, որոնց տոկոսի մեծ մասը սուբսիդավորվում էՀՀ կառավարության կողմից: Արդյունքում Լիզինգառուի կողմից վճարվում է առավելագույնը տարեկան 4-5%: Նշված ծրագրերից կարող են օգտվել այն ձեռնարկությունները, որոնք աշխատում են արդյունաբերության, տրանսպորտի, շինարարության և մի շարք այլ ոլորտներում: Լիզինգ կարող է տրամադրվել մինչև 120 ամիս ժամկետով (անշուշտ կախված ձեռքբերվող գույքի բնույթից, արժեքից և ամորտիզացիոն ժամկետից), ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով, կանխավճարը` սկսած 10%-ից:

Նշեմ, որ Բանկն իրականացրել է բազմաթիվ նախագծեր սննդամթերքի, գինու-կոնյակի, պահածոների արտադրության, շինարարության, միջազգային բեռնափոխադրումների ոլորտներում: Մի շարք դեպքերում իրականցվել է արտադրության ամբողջական վերազինում: Բանկի կողմից լիզինգով տրամադրվել են եվրոպական, չինական, ռուսական հայտնի արտադրողներից ձեռքբերված սարքավորումներ:

2022 թվականին Բանկըզբաղեցնում է ՀՀ 100 մլրդ դրամ ծավալով լիզինգային ընդհանուր պորտֆելի 4.3%-ը, հայտնվելով 5 առաջատար ֆինանսական կառույցների ցանկում: 2022թ. Բանկին հաջողվել է կրկնապատկելիր լիզինգային պորտֆելը:

Միաժամանակ հանդիսանում ենք Հայաստանի Լիզինգատուների Ասոցիացիայի անդամ, որի շրջանակում սերտ համագործակցում ենք ինչպես գործընկեր ֆինանսական կառույցների, այնպես էլ պետական մի շարք մարմինների հետ:

 

Ընթացիկ տարվա հունիսի 2-4-ը ընկած ժամանակահատվածում «Արմսվիսբանկ»-ը մասնակցելու է «Լիզինգ Էքսպո» միջոցառմանը, որը տեղի է ունենալու Կ. Դեմիրճյանի անվան Մարզահամերգային համալիրում, մուտքն ազատ է: Բոլոր հետաքրքրվողներին, ինչպես լիզինգով գույք ձեռքբերել ցանկացողներին, այնպես էլ մատակարարներին հրավիրում ենք Բանկի տաղավար ավելի մանրամասն ծանոթանալու Բանկի կողմից առաջարկվող ֆինանսական գործիքներին և քննարկելու հետագա համագործակցության հնարավորությունները:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Հայաստանը ԵԱԶԲ-ի հետ լրացուցիչ համաձայնագիր կստորագրի Հայաստանը ԵԱԶԲ-ի հետ լրացուցիչ համաձայնագիր կստորագրի "Աշխատանքի էլեկտրոնային բորսա" ծրագրի ֆինանսավորման շուրջ
2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ Հայաստանի պետական գանձարան մուտքագրվել  է 14.5% - ով ավելի  հարկեր, քան 2022-ի նույն ժամանակահատվածում2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ Հայաստանի պետական գանձարան մուտքագրվել  է 14.5% - ով ավելի  հարկեր, քան 2022-ի նույն ժամանակահատվածում
"Պոբեդա" ավիաընկերությունը չվերթներ կիրականացնի Սոչի-Գյումրի-Սոչի ուղղությամբ
Էկոնոմիկայի նախարար. Մինչև տարեվերջ ՀՆԱ-ի նկատմամբ ներդրումների հարաբերակցությունը կգերազանցի 2021 և 2022 թվականների ցուցանիշներըԷկոնոմիկայի նախարար. Մինչև տարեվերջ ՀՆԱ-ի նկատմամբ ներդրումների հարաբերակցությունը կգերազանցի 2021 և 2022 թվականների ցուցանիշները
Վահան Քերոբյանը հայտարարել է ԱՄԷ-ի հետ ստորագրվելիք մի շարք համաձայնագրերի մասինՎահան Քերոբյանը հայտարարել է ԱՄԷ-ի հետ ստորագրվելիք մի շարք համաձայնագրերի մասին
Հայաստանի ապահովագրական շուկայում ԱՊՊԱ գծով վնասաբերության գործակիցը սկսել է դանդաղորեն աճելՀայաստանի ապահովագրական շուկայում ԱՊՊԱ գծով վնասաբերության գործակիցը սկսել է դանդաղորեն աճել
Երևանում բացվել է Երևանում բացվել է "Արմենիա էքսպո-2023" առևտրաարդյունաբերական ցուցահանդեսը
Էկոնոմիկայի նախարարությունն աշխատանքային կապեր է հաստատում Գերմանիայի ՓՄՁ ասոցիացիայի հետԷկոնոմիկայի նախարարությունն աշխատանքային կապեր է հաստատում Գերմանիայի ՓՄՁ ասոցիացիայի հետ
Հայաստանի պետական պարտքը հասել է 11,4 մլրդ դոլարի, եւ սա սահմանը չէ. աճը շարունակվում էՀայաստանի պետական պարտքը հասել է 11,4 մլրդ դոլարի, եւ սա սահմանը չէ. աճը շարունակվում է
Կոնվերս Բանկ. Հանգստի լավագույն ուղղությունները 2023-ի աշնանըԿոնվերս Բանկ. Հանգստի լավագույն ուղղությունները 2023-ի աշնանը
Հայաստանը նախատեսում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգել էլեկտրամոբիլների ներկման համար սահմանված ԱԱՀ-ի արտոնությունըՀայաստանը նախատեսում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգել էլեկտրամոբիլների ներկման համար սահմանված ԱԱՀ-ի արտոնությունը
Երևանում մեկնարկել է հայ-կորեական տնտեսական համագործակցության առաջին համաժողովըԵրևանում մեկնարկել է հայ-կորեական տնտեսական համագործակցության առաջին համաժողովը
Հայաստանում թոշակառուների և 10% հետվճարի ծրագրով նպաստառուների անկանխիկ գնումները հասել են 43,2 մլրդ դրամիՀայաստանում թոշակառուների և 10% հետվճարի ծրագրով նպաստառուների անկանխիկ գնումները հասել են 43,2 մլրդ դրամի
Բաղդադում ավարտվել է հայ-իրաքյան տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի երրորդ նիստըԲաղդադում ավարտվել է հայ-իրաքյան տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի երրորդ նիստը
Երևանի բժշկական համալսարանի երկու շենքերը կվաճառվեն աճուրդովԵրևանի բժշկական համալսարանի երկու շենքերը կվաճառվեն աճուրդով
Ի՞նչ անել, եթե կորցրել եք բանկային քարտը․ IDBankԻ՞նչ անել, եթե կորցրել եք բանկային քարտը․ IDBank
Նիկոլ Փաշինյան. մեզ համար անընդունելի է Հայաստանի նկատմամբ հարկային և մաքսային պարտավորությունների չկատարումըՆիկոլ Փաշինյան. մեզ համար անընդունելի է Հայաստանի նկատմամբ հարկային և մաքսային պարտավորությունների չկատարումը
Հայաստանի ԿԲ-ը և ԱՄՀ-ըն քննարկել են դրամավարկային քաղաքականության նոր մոտեցումների ներդնումըՀայաստանի ԿԲ-ը և ԱՄՀ-ըն քննարկել են դրամավարկային քաղաքականության նոր մոտեցումների ներդնումը
Երևանյան լճի վրա լողացող արևային ֆոտովոլտային կայան են բացելԵրևանյան լճի վրա լողացող արևային ֆոտովոլտային կայան են բացել
IFC-ի համագործակցությունը Հայաստանի մասնավոր հատվածի հետ կարևոր է լավագույն ստանդարտների ներդրման տեսանկյունից. փոխվարչապետIFC-ի համագործակցությունը Հայաստանի մասնավոր հատվածի հետ կարևոր է լավագույն ստանդարտների ներդրման տեսանկյունից. փոխվարչապետ
Tech Week-ն այս տարի կընթանա ՎանաձորումTech Week-ն այս տարի կընթանա Վանաձորում
ՀՀ պատվիրակությունը մասնակցել է «Մեկ գոտի՝ մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության երկրների հարկային մարմինների ամենամյա համաժողովինՀՀ պատվիրակությունը մասնակցել է «Մեկ գոտի՝ մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության երկրների հարկային մարմինների ամենամյա համաժողովին
Արա Ավագյանը գլխավորել է ՎՏԲ-Հայաստան ԲանկըԱրա Ավագյանը գլխավորել է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը
JAC մեքենաներ՝ լիզինգի բացառիկ պայմաններովJAC մեքենաներ՝ լիզինգի բացառիկ պայմաններով
Վահե Դավթյան. Վահե Դավթյան. "Մերձավորարևելյան միջանցքն" ավելի է հետ մղում, այսպես կոչված, "Զանգեզուրի միջանցքի" գործարկման հեռանկարը
ԿԲ-ն բարելավել է Հայաստանի ՀՆԱ աճի 2023 թվականի կանխատեսումը՝ նախկին 6,9%-ից մինչեւ 7,2%ԿԲ-ն բարելավել է Հայաստանի ՀՆԱ աճի 2023 թվականի կանխատեսումը՝ նախկին 6,9%-ից մինչեւ 7,2%
5 iPhone 15 Կոնվերս Բանկի հաճախորդներին5 iPhone 15 Կոնվերս Բանկի հաճախորդներին
ՊԵԿ-ը նախատեսում է իրավական հիմքեր ստեղծել փոստային կապով ներկրվող ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման համարՊԵԿ-ը նախատեսում է իրավական հիմքեր ստեղծել փոստային կապով ներկրվող ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման համար
Հայաստանի ԿԲ-ն այս անգամ ավելի նկատելիորեն նվազեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ 10,25%-ից մինչեւ 9,75%Հայաստանի ԿԲ-ն այս անգամ ավելի նկատելիորեն նվազեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ 10,25%-ից մինչեւ 9,75%
Հայաստանն ու Իրանը մտադիր են ակտիվացնել համագործակցությունը հարկային և մաքսային ոլորտներում. ՊԵԿՀայաստանն ու Իրանը մտադիր են ակտիվացնել համագործակցությունը հարկային և մաքսային ոլորտներում. ՊԵԿ
Abu Dhabi Ferrari World ողջ ընտանիքով. Կոնվերս Բանկն արշավ է մեկնարկելAbu Dhabi Ferrari World ողջ ընտանիքով. Կոնվերս Բանկն արշավ է մեկնարկել
Ավելի շատ աշխատատեղ IDBank-ի Գյումրիի զանգերի կենտրոնումԱվելի շատ աշխատատեղ IDBank-ի Գյումրիի զանգերի կենտրոնում
Փորձագետ. Հայաստանին սպառնում է կարգավիճակի էական նվազում՝ որպես էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիրՓորձագետ. Հայաստանին սպառնում է կարգավիճակի էական նվազում՝ որպես էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր
Հայաստանում գնանկումը շատ չնչին է՝ սննդամթերքի զուսպ էժանացման եւ թանկացող ծառայությունների պատճառովՀայաստանում գնանկումը շատ չնչին է՝ սննդամթերքի զուսպ էժանացման եւ թանկացող ծառայությունների պատճառով
Ձեր բիզնեսը՝ մեր լուծումները․ IDBank-ի SoftPOS հավելվածը՝ Ձեր վաճառքի գործիքՁեր բիզնեսը՝ մեր լուծումները․ IDBank-ի SoftPOS հավելվածը՝ Ձեր վաճառքի գործիք
Վահան Քերոբյան. Հայաստանում առաջին 3 զբոսաշրջային կլաստերները կստեղծվեն Արենիում, Գյումրիում և ԴիլիջանումՎահան Քերոբյան. Հայաստանում առաջին 3 զբոսաշրջային կլաստերները կստեղծվեն Արենիում, Գյումրիում և Դիլիջանում
IDBank-ը ժամկետից շուտ ավարտել է 5 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի տեղաբաշխումըIDBank-ը ժամկետից շուտ ավարտել է 5 մլն դոլար ծավալով դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի տեղաբաշխումը
Հայաստանում մասնավոր ընկերություններն ու կազմակերպությունները կներգրավվեն աշխատուժի պատրաստման եւ դրա հետագա աշխատանքի տեղավորման գործումՀայաստանում մասնավոր ընկերություններն ու կազմակերպությունները կներգրավվեն աշխատուժի պատրաստման եւ դրա հետագա աշխատանքի տեղավորման գործում
Հարավկորեական SK Group խոշոր հոլդինգը հետաքրքրված է Հայաստանում գործունեությամբՀարավկորեական SK Group խոշոր հոլդինգը հետաքրքրված է Հայաստանում գործունեությամբ
Առաջիկա օրերին Երևանում կանցկացվի հայ-էմիրաթական գործարար համաժողով. ԱԳՆԱռաջիկա օրերին Երևանում կանցկացվի հայ-էմիրաթական գործարար համաժողով. ԱԳՆ
Կվերականգնվի Արաքս գետի հայկական կողմի ողողված պատնեշըԿվերականգնվի Արաքս գետի հայկական կողմի ողողված պատնեշը
Վահան Քերոբյանը՝ Wildberries-ին առնչվող իրավիճակի մասին. մենք ուսումնասիրում ենք իրավիճակը՝ Հասկանալու համար, թե արդյոք կան խախտումներ, որոնք խաթարում են մրցակցությունըՎահան Քերոբյանը՝ Wildberries-ին առնչվող իրավիճակի մասին. մենք ուսումնասիրում ենք իրավիճակը՝ Հասկանալու համար, թե արդյոք կան խախտումներ, որոնք խաթարում են մրցակցությունը
Հայաստանի պետական պարտքը շարունակում է աճել, սակայն, այժմ՝ արդեն նաև արտաքին պարտքի հաշվինՀայաստանի պետական պարտքը շարունակում է աճել, սակայն, այժմ՝ արդեն նաև արտաքին պարտքի հաշվին
Համաշխարհային բանկն Էկոնոմիկայի նախարարությունում ներկայացրել է Զբոսաշրջության և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների կատարելագործման ծրագիրըՀամաշխարհային բանկն Էկոնոմիկայի նախարարությունում ներկայացրել է Զբոսաշրջության և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների կատարելագործման ծրագիրը
Գոռ Ավետիսյան. Մինչև տարեվերջ կավարտվեն Տրանշ-3 ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման տեղադրման աշխատանքներըԳոռ Ավետիսյան. Մինչև տարեվերջ կավարտվեն Տրանշ-3 ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման տեղադրման աշխատանքները
ՀՖՖ-ն և IDBank-ը կշարունակեն համագործակցությունը ևս 1 տարովՀՖՖ-ն և IDBank-ը կշարունակեն համագործակցությունը ևս 1 տարով
Իշխանությունները խաղող մթերող ընկերություններին աջակցման նոր միջոցներ կառաջարկենԻշխանությունները խաղող մթերող ընկերություններին աջակցման նոր միջոցներ կառաջարկեն
"Հայփոստի" շենքը կվաճառվի "Ռենշին" ընկերությանը
8 ամսում Հայաստան է այցելել 1.59 մլն զբոսաշրջիկ8 ամսում Հայաստան է այցելել 1.59 մլն զբոսաշրջիկ
Ջիհադ Ազուր. Բուռն աճի պայմաններում կարևոր է խուսափել տնտեսության գերտաքացումից, զսպել գնաճը և ամրապնդել անբարենպաստ ցնցումներին դիմակայելու ունակությունըՋիհադ Ազուր. Բուռն աճի պայմաններում կարևոր է խուսափել տնտեսության գերտաքացումից, զսպել գնաճը և ամրապնդել անբարենպաստ ցնցումներին դիմակայելու ունակությունը
Իդրամը բոլորի համար է․ կոմերցիոն տնօրեն Գրիգորի ՅոլյանԻդրամը բոլորի համար է․ կոմերցիոն տնօրեն Գրիգորի Յոլյան
ՎԶԵԲ-ը և ԵՄ-ն ստորագրել են Ֆինանսական հասանելիության երաշխավորման ծրագրի շրջանակում առաջին վարկը ԱԿԲԱ բանկի հետՎԶԵԲ-ը և ԵՄ-ն ստորագրել են Ֆինանսական հասանելիության երաշխավորման ծրագրի շրջանակում առաջին վարկը ԱԿԲԱ բանկի հետ
3․500․572 դրամ՝ «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր»-ին3․500․572 դրամ՝ «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր»-ին
Հաջորդ տարի Երևանում կանցկացվի ՎԶԵԲ տարեկան ժողովՀաջորդ տարի Երևանում կանցկացվի ՎԶԵԲ տարեկան ժողով
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը դեռևս երկնիշ է, բայց՝ արդեն արգելակման նշաններովՀայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը դեռևս երկնիշ է, բայց՝ արդեն արգելակման նշաններով
Նիկոլաս Սխերմերս. Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի եւ Նիդերլանդների միջեւ համագործակցության ընդայնման լուրջ նախադրյալներ կանՆիկոլաս Սխերմերս. Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի եւ Նիդերլանդների միջեւ համագործակցության ընդայնման լուրջ նախադրյալներ կան
FLYONE ARMENIA-ն նոր ռեկորդ է սահմանել. ավիափոխադրողի ուղևորների թիվը հատել է 1 միլիոնի սահմանըFLYONE ARMENIA-ն նոր ռեկորդ է սահմանել. ավիափոխադրողի ուղևորների թիվը հատել է 1 միլիոնի սահմանը
Ինչպես հաշվարկել և վճարել ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց եկամտահարկըԻնչպես հաշվարկել և վճարել ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց եկամտահարկը
Սևանում բացվել է Tesvan  ծրագրային ապահովման և որակի ապահովման այլ ծառայությունների փորձարկման կենտրոնՍևանում բացվել է Tesvan  ծրագրային ապահովման և որակի ապահովման այլ ծառայությունների փորձարկման կենտրոն
Հայաստանի ապահովագրական շուկայում ԱՊՊԱ-ի գծով վնասաբերության գործակիցն արդեն մեկ տարի պահպանվում է 64%-ի մակարդակումՀայաստանի ապահովագրական շուկայում ԱՊՊԱ-ի գծով վնասաբերության գործակիցն արդեն մեկ տարի պահպանվում է 64%-ի մակարդակում
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
22.09.2023
RUB4.030.03
USD387.240.89
EUR411.87-1.60
GBP474.21-3.36
CAD287.870.19
JPY26.12-0.01
CNY53.990.13
CHF426.99-3.82