Շաբաթ, 4 Հուլիսի 2015 14:06

Կառավարության փոխառությունների աճը 2015 թվականի հունվար-մայիսին գրեթե 170 մլն դոլարով խորացրել է Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը` մինչև 3,9 մլրդ դոլար

Կառավարության փոխառությունների աճը 2015 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին գրեթե 170 մլն դոլարով (92 մլրդ դրամ) խորացրել է Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը՝ մինչև 3,9 մլրդ դոլար (1,9 տրլն դրամ): 2013-2014 թթ. նույն ժամանակահատվածում պատկերը հակառակն էր:

Մասնավորապես, 2014 թ. հունվար-մայիսին դիտվել է արտաքին պարտքի 33 մլն դոլարով անկում՝ կառավարության փոխառությունների ավելի քան 8 մլն դոլար, եւ Կենտրոնական բանկի փոխառությունների 25 մլն դոլար նվազման շնորհիվ, իսկ 2013 թ. հունվար-մայիսին արտաքին պարտքի 90 մլն դոլար անկումը պայմանավորված էր կառավարության եւ Կենտրոնական բանկի փոխառությունների գրեթե հավասար, համապատասխանաբար, 47 մլն դոլար եւ 43 մլն դոլար նվազմամբ:

Այս ֆոնին Հայաստանի ներքին պետական պարտքը, որը 2013 եւ 2014 թվականների վերլուծման ժամանակահատվածում նվազել է, համապատասխանաբար, 18 մլն եւ 5 մլն դոլարով, 2015 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կտրուկ աճել է 27 մլն դոլարով՝ արտարժութային եվրապարտատոմսերի գծով պարտքային բեռի էական աճի պատճառով (մոտ 43 մլն դոլար)՝ դրամային պետական պարտատոմսերի գծով դրա 14 մլն դոլար եւ վարկերի գծով 2 մլն դոլար անկման պայմաններում: 2015 թվականի մայիսի վերջին ոսկու-արտարժությային պահուստները ծածկում են արտաքին պարտքի 41% -ը, մինչդեռ 2010 եւ 2013 թթ. պահուստներով կարելի էր ապահովել 58% ծածկում՝ 2014 թ. մինչեւ 39% կտրուկ անկման դեպքում: Պատճառը հասկանալի է. պահուստները չէին աճում՝ տարեցտարի ավելացող արտաքին պարտքի ֆոնին: 2009-2013 թթ. Հայաստանի ՀՆԱ-ում արտաքին պարտքի մասնաբաժինը տատանվում էր 35-38% սահմաններում, 2010 թ. կազմելով նվազագույնը եւ 2012 թ.՝ առավելագույնը, սակայն արդեն 2014 թ. ընդհանուր պետական պարտքի գծով այդ շեմը հասավ 46,6%, որից միայն արտաքին պարտքի գծով՝ 39 7%: Արտաքին պարտքին առնչվող նման իրավիճակը կառավարությանն ստիպեց փոփոխություններ կատարել «Պետական պարտքի մասին» օրենքում, որոնք շտապ կարգով հաստատվեցին ՀՀ ԱԺ կողմից՝ ս.թ. հունիսի 23-ին: Մասնավորապես, մինչ այդ փոփոխություններն օրենքը նախատեսում էր պետական պարտքի մասով հետեւյալ սահմանափակումները. պարտքը չպետք է գերազանցի նախորդ տարվա ՀՆԱ ցուցանիշի 60%-ը, սակայն եթե գերազանցում է ՀՆԱ 50%-ը, պետական բյուջեի դեֆիցիտը չպետք է գերազանցի վերջին երեք տարիների ՀՆԱ 3%-ը:

Իսկ այժմ սահմանվել է, որ պետական պարտքի շեմով պետք է զբաղվի կառավարությունը, քանի որ նորացված օրենքի համաձայն, այժմ արդեն պետական պարտք են համարվում բացառապես կառավարության կողմից ներգրավված միջոցները, պարտքի հաշվարկից դուրս թողնելով Կենտրոնական բանկի պարտքերը, ինչին համապատասխան, «պետական պարտք» հասկացությունը փոխարինվել է «կառավարության պարտքով»: 2015 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ԱրմԻնֆո-ին տրամադրված ՀՀ ֆինանսների նախարարության նախնական տվյալների համաձայն, արտաքին պարտքի կառուցվածքում 89% կամ 3.5 մլրդ դոլարը բաժին է ընկնում կառավարությանը, իսկ մնացած 11%-ը կամ 434.4 մլն դոլարը՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկին: Ընդ որում կառավարության արտաքին պարտքը, հունվար-փետրվարին անկման 2.4% -ից մինչեւ 0.6% դանդաղումից հետո, մարտին աճել է 6% -ով, ապրիլին աճի մինչեւ 1% դանդաղմամբ, իսկ մայիսին 0.4% անկմամբ, 2015 թ. հունվար-մայիս ամիսներին ավելանալով 5% -ով, մինչդեռ Կենտրոնական բանկի արտաքին պարտքը հունվար-փետրվարին անկման 3,4%-ից մինչեւ 0,6% դանդաղումից հետո մարտին դրսեւորել է 0.4% աճ՝ ապրիլին տեմպերն արագացնելով մինչեւ 2.1%, սակայն մայիսին անցնելով 1.2% անկման, արդյունքում հունվար-մայիս ամիսներին կրճատվելով 1.3% -ով: Հայաստանի ընդհանուր պետական պարտքը 2015 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 2.216 տրլն դրամ կամ 4.630 մլրդ դոլար, մայիսին նվազելով 0,6%-ով, սակայն հունվար-մայիս ամիսներին աճելով 4,2%-ով: Դրա կառուցվածքում ներքին պետական պարտքի բաժինը կազմում է 15% կամ 327 մլրդ դրամով (683.3 մլն դոլար), մայիսին 1% անկմամբ, հունվար-մայիսին՝ 4,1% աճով: Ներքին պետական պարտքում պետական պարտատոմսերի տեսակարար կշիռը 2015 թվականի հունվար-մայիսին նվազել է 92,8% -ից մինչեւ 87.2%, բացարձակ մեծության 2.3% նվազմամբ, Հայաստանի եվրապարտատոմսերի մասնաբաժինն աճել է 6,2% -ից մինչեւ 12.2%, բացարձակ մեծությունն աճել է 2 անգամ, առեւտրային վարկերի մասնաբաժինը նվազել է 0,6%-ից մինչեւ 0,3%՝ բացարձակ մեծության 50% անկման պայմաններում, իսկ մնացած մասը՝ երաշխիքները, որոնց բաժինը պահպանվել է 0,3% մակարդակում, ցույց են տվել բացարձակ մեծության 3 , 8% անկում:

Նշենք, որ Հայաստանի կառավարությունը կանխատեսում է Հայաստանի պետական պարտքի աճ՝ 2014 թ. 4,442 մլրդ դոլարից մինչեւ 2015 թ, պետական բյուջեի նախագծում սահմանված 4.953 մլրդ դոլար: Արդյունքում, Հայաստանի պետական պարտքի տարեկան աճը կկազմի 6%, իսկ երկու տարում 8%: 2015 թ. բյուջեի նախագծում ամրագրված է արտաքին պարտքի մինչեւ 4,129 մլրդ դոլար աճ (տարեկան աճ 9%, իսկ երկու տարում՝ 5,8%), 2014 թվականի 3,785 մլրդ դոլարի եւ 2013 թվականին արձանագրված 3,904 մլրդ դոլարի դիմաց: 2013 թ.-ից մինչեւ 2015թ. -ը ներառյալ ընդհանուր պետական պարտքի կառուցվածքում արտաքին պարտքի բաժինը կնվազի 85% -ից մինչեւ 83.4%: Արտաքին պարտքի կառուցվածքում Կենտրոնական բանկին բաժին է ընկել 2013 թ. արդյունքներով 13%, 2014 թ. նվազելով մինչեւ 11.6%, իսկ 2015 թ. կանխատեսվում է մինչեւ12,2% (505 մլն դոլար) ավելացում: Հայաստանի ներքին պարտքը 2015 թվականին կհասնի 824 մլն դոլարի կամ երկրի ընդհանուր պետական պարտքի 16,6% -ի, 25.6%-ով գերազանցելով 2014 թ. ցուցանիշը, եւ 20,3%-ով՝ 2013 թ. ցուցանիշը: 2015 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի ընդհանուր պարտքը կազմել է 2.109 տրլն դրամ կամ 4.4 մլրդ դոլար (2013 թ. 1,9 տրլն դրամի դիմաց), որի կառուցվածքում արտաքին պարտքը՝ 1.8 տրլն դրամ կամ 3.8 մլրդ դոլար (2013 թ. 1,6 տրլն դրամի դիմաց), իսկ ներքինը՝ 311,7 մլրդ դրամ կամ 656,3 մլն դոլար (2013 թ. 277,7 տրլն դրամ): Ոսկու-արտարժութային պահուստներն այդ օրվա դրությամբ կազմել են 1.5 մլրդ դոլար՝ 2013 թ. 2,3 մլրդ, եւ 2012 թ. 1,8 մլրդ դիմաց: Նշենք, որ 2008 թ. ոսկու-արտարժութայի պահուստների 15.2% անկումից հետո (ճգնաժամի առնչությամբ) 2009 թ. ճգնաժամի գագաթնակետին եւ դրամի կտրուկ արժեզրկման տարում (մարտի 3-ին՝ 22%), արտաքին աղբյուրներից միջոցների ներգրավումը թույլ տվեց 42.4% ավելացնել ոսկու-արտարժույթի պահուստները: Այնուհետեւ 2010 թվականին ոսկուժարտարժույթի պահուտսները կրճատվեցին 7% -ով, աննշան աճի հասնելով 2011 թ. (3,5%), իսկ այնուհետեւ կրկին վերականգնելով 7% անկում 2012 թ.: 2013 թ. 3-րդ եռամսյակում պահուստների էական համալրմամբ հաջողվել էր տարեվերջին դրանք ավեալցնել 25.2%-ով, բայց դրամի զգալի արժեզրկումը 2014 թվականի վերջին եռամսյակում (հատկապես՝ դեկտեմբերին) եւ արժութային տատանումները մեղմելու համար պահուստներից հատկացված միջոցները վերջինները 34 %-ով կրճատեցին: 2014 թվականին Հայաստանի արտաքին պարտքն ավելացել է 13.5%-ով, ՀՆԱ 3,4% աճի պայմաններում:

2009-2013 թթ. արտաքին պարտքն աճել է 32% -ով՝ ՀՆԱ աճի դանդաղ տեմպերի պայմաններում (հաշվի առնելով 2009 թ. 14 տոկոս անկումը): Համեմատության համար հիշեցնենք, որ 2008 թ. արտաքին պարտքի բաժինը ՀՆԱ-ում շատ ավելի ցածր էր, մոտ 30%, եվ դա՝ պարտքի մեծության 21% աճի պայմաններում, երբ ՀՆԱ տարեկան աճը ճգնաժամի առնչությամբ դանդաղել էր 13,7%-ից մինչեւ 6.9 %: Բնակչության մեկ շնչի հաշվով պարտքի տեսակարար բեռը 2015 թվականի 1-ին եռամսյակում 1500 դոլարից ավելացել է մինչեւ 1540 դոլար, ընդ որում միայն արտաքին պարտքի գծով ավելացել է 1300-ից մինչեւ 1305 դոլար (2009 թ. 550 դոլարի դիմաց): Փորձագետները կարծում են, որ, հաշվի առնելով բարձր միգրացիան, որի արդյունքում Հայաստանի բնակչության թիվը վիճակագրական տվյալներից շատ ավելի ցածր է (2015 թ. I եռամսյակում 3.007 մլն մարդ՝ 2014թ. 3,010 միլիոն մարդու, 2013 թ. 3,017 մլն. եւ 2012 թ. 3,027 մլն. մարդու դիմաց), բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող արտաքին պարտքի բեռն, այնուամենայնիվ, անհամեմատ ավելի մեծ է: -գ-

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Հայաստանում հիմնադրվել է աերոտիեզերական մեքենաշինության դպրոցՀայաստանում հիմնադրվել է աերոտիեզերական մեքենաշինության դպրոց
Թվային տեխնոլոգիաներ և նորարարություններ Եվրասիայի համար. ճյուղի ղեկավարներն առանցքային հարցեր կքննարկեն ԵԱԶԲ-ի գործարար համաժողովումԹվային տեխնոլոգիաներ և նորարարություններ Եվրասիայի համար. ճյուղի ղեկավարներն առանցքային հարցեր կքննարկեն ԵԱԶԲ-ի գործարար համաժողովում
ՏՀՏ գործատուների միության խորհրդի անդամներն այցելել են OVIO-ի՝ տարածաշրջանում խոշորագույն տվյալների մշակման կենտրոնՏՀՏ գործատուների միության խորհրդի անդամներն այցելել են OVIO-ի՝ տարածաշրջանում խոշորագույն տվյալների մշակման կենտրոն
Փաշինյան. սկսվել է աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ խնդիրների լուծման ծրագրի մշակման աշխատանքըՓաշինյան. սկսվել է աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ խնդիրների լուծման ծրագրի մշակման աշխատանքը
Հասանելի են ակնթարթային դրամական փոխանցումներ Ռուսաստանից Հայաստան «ФОРА-БАНК» հավելվածովՀասանելի են ակնթարթային դրամական փոխանցումներ Ռուսաստանից Հայաստան «ФОРА-БАНК» հավելվածով
Հայաստանի ԿԲ-ը վերանայել է 2024 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 5,3-6,4%-ից մինչեւ 6,8-6,1%Հայաստանի ԿԲ-ը վերանայել է 2024 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 5,3-6,4%-ից մինչեւ 6,8-6,1%
ՆԳՆ. Իրավախախտումը հայտնաբերելու պահից 24 ժամվա ընթացքում ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու դեպքում տուգանքի չափը նվազում է 75 տոկոսովՆԳՆ. Իրավախախտումը հայտնաբերելու պահից 24 ժամվա ընթացքում ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու դեպքում տուգանքի չափը նվազում է 75 տոկոսով
ՀԲ-ը պահպանել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ավելի վաղ բարելավված կանխատեսումը ՝ 2024 թվականին 5,5%, իսկ 2025 թվականին 4,9% մակարդակումՀԲ-ը պահպանել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ավելի վաղ բարելավված կանխատեսումը ՝ 2024 թվականին 5,5%, իսկ 2025 թվականին 4,9% մակարդակում
Մարտին Գալստյան. բարենպաստ պայմաններում վարկային տոկոսադրույքները կարող են նվազելՄարտին Գալստյան. բարենպաստ պայմաններում վարկային տոկոսադրույքները կարող են նվազել
ՀՀ ԿԲ. ՀՆԱ-ի ներուժայինից բարձր աճը և ոչ ներառական բնույթը անորոշություն են ձևավորում տնտեսությունում համախառն առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունիցՀՀ ԿԲ. ՀՆԱ-ի ներուժայինից բարձր աճը և ոչ ներառական բնույթը անորոշություն են ձևավորում տնտեսությունում համախառն առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունից
ԿԲ ղեկավար. տարեվերջին Հայաստանում գնաճը կմոտենա 2,2% -2,5% ցուցանիշինԿԲ ղեկավար. տարեվերջին Հայաստանում գնաճը կմոտենա 2,2% -2,5% ցուցանիշին
Տարերքի հետեւանքների վերացման համար կառավարության ծախսերի ավելացման արդյունքում Հայաստանի Կենտրոնական բանկը լրացուցիչ խթաններ է ակնկալումՏարերքի հետեւանքների վերացման համար կառավարության ծախսերի ավելացման արդյունքում Հայաստանի Կենտրոնական բանկը լրացուցիչ խթաններ է ակնկալում
C360 բանկային ծառայությունների փաթեթները՝ Converse Mobile-ումC360 բանկային ծառայությունների փաթեթները՝ Converse Mobile-ում
idcoin: IDBank-ի հավատարմության համակարգի նոր գործիքըidcoin: IDBank-ի հավատարմության համակարգի նոր գործիքը
«Երևանի գինու օրերը»՝ Ակբա բանկի հետ«Երևանի գինու օրերը»՝ Ակբա բանկի հետ
Հայաստանի կենտրոնական բանկը շարունակում է իջեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այս անգամ՝ 8.25%-ից մինչեւ 8%Հայաստանի կենտրոնական բանկը շարունակում է իջեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այս անգամ՝ 8.25%-ից մինչեւ 8%
Հայաստանում 2029 թվից կչեղարկեն հիփոթեքային վարկերի համար եկամտահարկի վերադարձըՀայաստանում 2029 թվից կչեղարկեն հիփոթեքային վարկերի համար եկամտահարկի վերադարձը
Շուրջ 173 մլն դրամ և 30-ից ավելի շահառու հիմնադրամներ․ «Մի դրամի ուժը» 4 տարեկան էՇուրջ 173 մլն դրամ և 30-ից ավելի շահառու հիմնադրամներ․ «Մի դրամի ուժը» 4 տարեկան է
Մարզերում գործող բիզնեսի և անհատների համար Ամերիաբանկը մշակել է աշխատավարձային հատուկ առաջարկՄարզերում գործող բիզնեսի և անհատների համար Ամերիաբանկը մշակել է աշխատավարձային հատուկ առաջարկ
Հայտնի են ԵՊՀ Ուսխորհրդի հայտարարած մրցույթում հաղթողներըՀայտնի են ԵՊՀ Ուսխորհրդի հայտարարած մրցույթում հաղթողները
Հայաստանը կմասնակցի «Food Africa 2024» սննդի և ըմպելիքների միջազգային ցուցահանդեսինՀայաստանը կմասնակցի «Food Africa 2024» սննդի և ըմպելիքների միջազգային ցուցահանդեսին
EasyPay ընկերության աջակցությամբ մեկնարկել է «Ֆինանսական գրագիտություն» անվճար ծրագիրը Armenian Code Academy-ի և Տեխնոլոգիական Կրթություն հիմնադրամի կողմից EasyPay ընկերության աջակցությամբ մեկնարկել է «Ֆինանսական գրագիտություն» անվճար ծրագիրը Armenian Code Academy-ի և Տեխնոլոգիական Կրթություն հիմնադրամի կողմից 
Team-ը խթանում է բիզնես կրթությունը․ բացվեց CaseKey ակադեմիանTeam-ը խթանում է բիզնես կրթությունը․ բացվեց CaseKey ակադեմիան
Առողջապահական սարքավորումների լիզինգ՝ 1% տոկոսադրույքովԱռողջապահական սարքավորումների լիզինգ՝ 1% տոկոսադրույքով
Երեւանում կայացել է Հայաստանի և Հնդկաստանի գործարարների համաժողովԵրեւանում կայացել է Հայաստանի և Հնդկաստանի գործարարների համաժողով
Հայաստանն ընտրվել է ՄԱԿ տնտեսական և սոցիալական խորհրդի անդամՀայաստանն ընտրվել է ՄԱԿ տնտեսական և սոցիալական խորհրդի անդամ
Կենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբԿենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբ
Արմսվիսբանկը հունիսի 10-ից տեղաբաշխում է պարտատոմսերի 3 թողարկումներԱրմսվիսբանկը հունիսի 10-ից տեղաբաշխում է պարտատոմսերի 3 թողարկումներ
Մի դրամի ուժը՝ Կյանքի ճանապարհին․ հունիսի շահառուն Հզոր Միտքն էՄի դրամի ուժը՝ Կյանքի ճանապարհին․ հունիսի շահառուն Հզոր Միտքն է
Հայաստանում վերջին ջրհեղեղները հաստատում են պարենային անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը. հայտարարությունՀայաստանում վերջին ջրհեղեղները հաստատում են պարենային անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը. հայտարարություն
ԱրարատԲանկը դոլարային պարտատոմսեր կտեղաբաշխիԱրարատԲանկը դոլարային պարտատոմսեր կտեղաբաշխի
Ռուսաստանն աշխատում է Հայաստանում եւ Ղրղզստանում Ռուսաստանն աշխատում է Հայաստանում եւ Ղրղզստանում "Միռ" քարտերի գործողության վերականգնման ուղղությամբ
Ֆինանսների փոխնախարար. Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումը 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 14,3 տոկոսովՖինանսների փոխնախարար. Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումը 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 14,3 տոկոսով
Հայաստանում անցկացվել է առաջին Bug Bounty մրցույթըՀայաստանում անցկացվել է առաջին Bug Bounty մրցույթը
ԵՄ-ն առաջիկա 5 տարիներին 11 մլն եվրո կհատկացնի ԵՄ-ն առաջիկա 5 տարիներին 11 մլն եվրո կհատկացնի "Կայուն Սյունիք" ծրագրի իրականացման համար
Արդշինբանկը «Սանկտ Պետերբուրգի պալատները Երևանում» միջազգային երաժշտական փառատոնի ֆինանսական գործընկերն էԱրդշինբանկը «Սանկտ Պետերբուրգի պալատները Երևանում» միջազգային երաժշտական փառատոնի ֆինանսական գործընկերն է
Լիզինգ` առանց տոկոսադրույքիԼիզինգ` առանց տոկոսադրույքի
Կապան քաղաքում հին մարզադաշտի տեղում կկառուցվի ժամանակակից մարզահամալիրԿապան քաղաքում հին մարզադաշտի տեղում կկառուցվի ժամանակակից մարզահամալիր
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճն արագանում է, և որպես շարժիչ ուժ հանդես են գալիս առևտրի ոլորտն ու արդյունաբերության հատվածըՀայաստանում տնտեսական ակտիվության աճն արագանում է, և որպես շարժիչ ուժ հանդես են գալիս առևտրի ոլորտն ու արդյունաբերության հատվածը
Մարզպետարանները պետբյուջեից շուրջ 2,5 մլրդ դրամ կստանան սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համարՄարզպետարանները պետբյուջեից շուրջ 2,5 մլրդ դրամ կստանան սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համար
Փաշինյան. շրջանառության հարկից պետք է ընդհանրապես հրաժարվել, քանի որ այն ստեղծում է տնտեսական անառողջ միջավայրՓաշինյան. շրջանառության հարկից պետք է ընդհանրապես հրաժարվել, քանի որ այն ստեղծում է տնտեսական անառողջ միջավայր
Հայաստանը հատկապես դուր է եկել Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Ուկրաինայից, Չինաստանից և Բելառուսից ժամանած զբոսաշրջիկներինՀայաստանը հատկապես դուր է եկել Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Ուկրաինայից, Չինաստանից և Բելառուսից ժամանած զբոսաշրջիկներին
Հայաստանի Կենտրոնական բանկը բանկերի հաճախորդներին Հայաստանի Կենտրոնական բանկը բանկերի հաճախորդներին "մեղադրել" է "անտրամաբանական վարքագծի" համար
Հայաստանում ՌԴ թվային կցորդ. Ստորջրյա ՕՄԿՈՒ կառուցման  Ռուսաստանի փորձը կարող է էական լինել, այդ թվում ՝ Հայաստանի համարՀայաստանում ՌԴ թվային կցորդ. Ստորջրյա ՕՄԿՈՒ կառուցման  Ռուսաստանի փորձը կարող է էական լինել, այդ թվում ՝ Հայաստանի համար
Հայաստանում տարեկան գնաճը մայիսին 1,3%-ից նվազել է մինչեւ 0,3%՝ սննդամթերքի էժանացման հաշվինՀայաստանում տարեկան գնաճը մայիսին 1,3%-ից նվազել է մինչեւ 0,3%՝ սննդամթերքի էժանացման հաշվին
Գյուղատնտեսությունը դառնում է աշխատանքային ռեզերվուար ավելի արդյունավետ սպասարկման ինդուստրիայի  համար. փորձագետԳյուղատնտեսությունը դառնում է աշխատանքային ռեզերվուար ավելի արդյունավետ սպասարկման ինդուստրիայի  համար. փորձագետ
Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարը Մինսկում մասնակցել է ԵԱՏՄ երկրների Էկոնոմիկայի նախարարների խորհրդակցությանըՀայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարը Մինսկում մասնակցել է ԵԱՏՄ երկրների Էկոնոմիկայի նախարարների խորհրդակցությանը
Պապոյան. Արտահանման զարգացման ռազմավարությունը, գործնականում, պատրաստ էՊապոյան. Արտահանման զարգացման ռազմավարությունը, գործնականում, պատրաստ է
«Հյուսիս-Հարավ» ծրագրի շինարարական ոդիսականը. 12 տարում հանձնվել է ճանապարհի ընդամենը 10 տոկոսը«Հյուսիս-Հարավ» ծրագրի շինարարական ոդիսականը. 12 տարում հանձնվել է ճանապարհի ընդամենը 10 տոկոսը
OVIO-ն ներկայացրեց Հայաստանի հզորագույն Տվյալների մշակման կենտրոնի կիբերանվտանգությանն ուղղված լուծումներ «CyberGEN 2024» համաժողովումOVIO-ն ներկայացրեց Հայաստանի հզորագույն Տվյալների մշակման կենտրոնի կիբերանվտանգությանն ուղղված լուծումներ «CyberGEN 2024» համաժողովում
ՀՀ փոխվարչապետ. ԵԱՏՄ զարգացման կարևորագույն գործոնն ընդհանուր էներգետիկ շուկաների ձևավորման հարցն էՀՀ փոխվարչապետ. ԵԱՏՄ զարգացման կարևորագույն գործոնն ընդհանուր էներգետիկ շուկաների ձևավորման հարցն է
ՊԵԿ. Հայաստանի հարկատուներն իրականացրել են 1 տրլն 086 մլրդ դրամի 59,9 մլն գործարքՊԵԿ. Հայաստանի հարկատուներն իրականացրել են 1 տրլն 086 մլրդ դրամի 59,9 մլն գործարք
Փարիզում տեղի կունենա խոշորագույն պարենային ցուցահանդեսներից մեկը՝ Sial-2024՝  հայ արտադրողների մասնակցությամբՓարիզում տեղի կունենա խոշորագույն պարենային ցուցահանդեսներից մեկը՝ Sial-2024՝  հայ արտադրողների մասնակցությամբ
Արարատ Միրզոյան. Հայաստանն աջակցության խնդրանքով դիմել է Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամին և սպասում է պատասխանիԱրարատ Միրզոյան. Հայաստանն աջակցության խնդրանքով դիմել է Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամին և սպասում է պատասխանի
Հայաստանի արտադրողները կմասնակցեն Foodex Saudi-2024 միջազգային ցուցահանդեսինՀայաստանի արտադրողները կմասնակցեն Foodex Saudi-2024 միջազգային ցուցահանդեսին
Հայաստանն ու Ուկրաինան ուսումնասիրում են հայ-ուկրաինական տնտեսական հարաբերությունների խորացման հեռանկարներըՀայաստանն ու Ուկրաինան ուսումնասիրում են հայ-ուկրաինական տնտեսական հարաբերությունների խորացման հեռանկարները
Համաշխարհային բանկը 40 մլն դոլար է տրամադրում Հայաստանին՝ ի աջակցություն մաքուր էներգիայի անցման և էլեկտրահաղորդման ցանցերի արդիականացմանՀամաշխարհային բանկը 40 մլն դոլար է տրամադրում Հայաստանին՝ ի աջակցություն մաքուր էներգիայի անցման և էլեկտրահաղորդման ցանցերի արդիականացման
Ֆինանսների նախարարությունը հատուկ հաշիվ է բացել ջրհեղեղներից տուժած բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելու համարՖինանսների նախարարությունը հատուկ հաշիվ է բացել ջրհեղեղներից տուժած բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելու համար
ՀՀ փոխվարչապետ. Հայաստանը պատրաստ է ջանքեր գործադրել ԵԱՏՄ պարենային անվտանգության ապահովման համարՀՀ փոխվարչապետ. Հայաստանը պատրաստ է ջանքեր գործադրել ԵԱՏՄ պարենային անվտանգության ապահովման համար
Մարտին Գալստյան. Անշարժ գույքի շուկայի հագեցվածության մակարդակը բավականին բարձր էՄարտին Գալստյան. Անշարժ գույքի շուկայի հագեցվածության մակարդակը բավականին բարձր է
Կարդալ ավելին
Արտ. փոխարժեքները
14.06.2024
RUB4.400.04
USD388.490.45
EUR415.57-3.28
GBP493.58-2.10
CAD282.330.08
JPY24.740.05
CNY53.540.04
CHF434.892.00