Շաբաթ, 4 Հուլիսի 2015 14:06

Կառավարության փոխառությունների աճը 2015 թվականի հունվար-մայիսին գրեթե 170 մլն դոլարով խորացրել է Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը` մինչև 3,9 մլրդ դոլար

Կառավարության փոխառությունների աճը 2015 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին գրեթե 170 մլն դոլարով (92 մլրդ դրամ) խորացրել է Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը՝ մինչև 3,9 մլրդ դոլար (1,9 տրլն դրամ): 2013-2014 թթ. նույն ժամանակահատվածում պատկերը հակառակն էր:

Մասնավորապես, 2014 թ. հունվար-մայիսին դիտվել է արտաքին պարտքի 33 մլն դոլարով անկում՝ կառավարության փոխառությունների ավելի քան 8 մլն դոլար, եւ Կենտրոնական բանկի փոխառությունների 25 մլն դոլար նվազման շնորհիվ, իսկ 2013 թ. հունվար-մայիսին արտաքին պարտքի 90 մլն դոլար անկումը պայմանավորված էր կառավարության եւ Կենտրոնական բանկի փոխառությունների գրեթե հավասար, համապատասխանաբար, 47 մլն դոլար եւ 43 մլն դոլար նվազմամբ:

Այս ֆոնին Հայաստանի ներքին պետական պարտքը, որը 2013 եւ 2014 թվականների վերլուծման ժամանակահատվածում նվազել է, համապատասխանաբար, 18 մլն եւ 5 մլն դոլարով, 2015 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կտրուկ աճել է 27 մլն դոլարով՝ արտարժութային եվրապարտատոմսերի գծով պարտքային բեռի էական աճի պատճառով (մոտ 43 մլն դոլար)՝ դրամային պետական պարտատոմսերի գծով դրա 14 մլն դոլար եւ վարկերի գծով 2 մլն դոլար անկման պայմաններում: 2015 թվականի մայիսի վերջին ոսկու-արտարժությային պահուստները ծածկում են արտաքին պարտքի 41% -ը, մինչդեռ 2010 եւ 2013 թթ. պահուստներով կարելի էր ապահովել 58% ծածկում՝ 2014 թ. մինչեւ 39% կտրուկ անկման դեպքում: Պատճառը հասկանալի է. պահուստները չէին աճում՝ տարեցտարի ավելացող արտաքին պարտքի ֆոնին: 2009-2013 թթ. Հայաստանի ՀՆԱ-ում արտաքին պարտքի մասնաբաժինը տատանվում էր 35-38% սահմաններում, 2010 թ. կազմելով նվազագույնը եւ 2012 թ.՝ առավելագույնը, սակայն արդեն 2014 թ. ընդհանուր պետական պարտքի գծով այդ շեմը հասավ 46,6%, որից միայն արտաքին պարտքի գծով՝ 39 7%: Արտաքին պարտքին առնչվող նման իրավիճակը կառավարությանն ստիպեց փոփոխություններ կատարել «Պետական պարտքի մասին» օրենքում, որոնք շտապ կարգով հաստատվեցին ՀՀ ԱԺ կողմից՝ ս.թ. հունիսի 23-ին: Մասնավորապես, մինչ այդ փոփոխություններն օրենքը նախատեսում էր պետական պարտքի մասով հետեւյալ սահմանափակումները. պարտքը չպետք է գերազանցի նախորդ տարվա ՀՆԱ ցուցանիշի 60%-ը, սակայն եթե գերազանցում է ՀՆԱ 50%-ը, պետական բյուջեի դեֆիցիտը չպետք է գերազանցի վերջին երեք տարիների ՀՆԱ 3%-ը:

Իսկ այժմ սահմանվել է, որ պետական պարտքի շեմով պետք է զբաղվի կառավարությունը, քանի որ նորացված օրենքի համաձայն, այժմ արդեն պետական պարտք են համարվում բացառապես կառավարության կողմից ներգրավված միջոցները, պարտքի հաշվարկից դուրս թողնելով Կենտրոնական բանկի պարտքերը, ինչին համապատասխան, «պետական պարտք» հասկացությունը փոխարինվել է «կառավարության պարտքով»: 2015 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ԱրմԻնֆո-ին տրամադրված ՀՀ ֆինանսների նախարարության նախնական տվյալների համաձայն, արտաքին պարտքի կառուցվածքում 89% կամ 3.5 մլրդ դոլարը բաժին է ընկնում կառավարությանը, իսկ մնացած 11%-ը կամ 434.4 մլն դոլարը՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկին: Ընդ որում կառավարության արտաքին պարտքը, հունվար-փետրվարին անկման 2.4% -ից մինչեւ 0.6% դանդաղումից հետո, մարտին աճել է 6% -ով, ապրիլին աճի մինչեւ 1% դանդաղմամբ, իսկ մայիսին 0.4% անկմամբ, 2015 թ. հունվար-մայիս ամիսներին ավելանալով 5% -ով, մինչդեռ Կենտրոնական բանկի արտաքին պարտքը հունվար-փետրվարին անկման 3,4%-ից մինչեւ 0,6% դանդաղումից հետո մարտին դրսեւորել է 0.4% աճ՝ ապրիլին տեմպերն արագացնելով մինչեւ 2.1%, սակայն մայիսին անցնելով 1.2% անկման, արդյունքում հունվար-մայիս ամիսներին կրճատվելով 1.3% -ով: Հայաստանի ընդհանուր պետական պարտքը 2015 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 2.216 տրլն դրամ կամ 4.630 մլրդ դոլար, մայիսին նվազելով 0,6%-ով, սակայն հունվար-մայիս ամիսներին աճելով 4,2%-ով: Դրա կառուցվածքում ներքին պետական պարտքի բաժինը կազմում է 15% կամ 327 մլրդ դրամով (683.3 մլն դոլար), մայիսին 1% անկմամբ, հունվար-մայիսին՝ 4,1% աճով: Ներքին պետական պարտքում պետական պարտատոմսերի տեսակարար կշիռը 2015 թվականի հունվար-մայիսին նվազել է 92,8% -ից մինչեւ 87.2%, բացարձակ մեծության 2.3% նվազմամբ, Հայաստանի եվրապարտատոմսերի մասնաբաժինն աճել է 6,2% -ից մինչեւ 12.2%, բացարձակ մեծությունն աճել է 2 անգամ, առեւտրային վարկերի մասնաբաժինը նվազել է 0,6%-ից մինչեւ 0,3%՝ բացարձակ մեծության 50% անկման պայմաններում, իսկ մնացած մասը՝ երաշխիքները, որոնց բաժինը պահպանվել է 0,3% մակարդակում, ցույց են տվել բացարձակ մեծության 3 , 8% անկում:

Նշենք, որ Հայաստանի կառավարությունը կանխատեսում է Հայաստանի պետական պարտքի աճ՝ 2014 թ. 4,442 մլրդ դոլարից մինչեւ 2015 թ, պետական բյուջեի նախագծում սահմանված 4.953 մլրդ դոլար: Արդյունքում, Հայաստանի պետական պարտքի տարեկան աճը կկազմի 6%, իսկ երկու տարում 8%: 2015 թ. բյուջեի նախագծում ամրագրված է արտաքին պարտքի մինչեւ 4,129 մլրդ դոլար աճ (տարեկան աճ 9%, իսկ երկու տարում՝ 5,8%), 2014 թվականի 3,785 մլրդ դոլարի եւ 2013 թվականին արձանագրված 3,904 մլրդ դոլարի դիմաց: 2013 թ.-ից մինչեւ 2015թ. -ը ներառյալ ընդհանուր պետական պարտքի կառուցվածքում արտաքին պարտքի բաժինը կնվազի 85% -ից մինչեւ 83.4%: Արտաքին պարտքի կառուցվածքում Կենտրոնական բանկին բաժին է ընկել 2013 թ. արդյունքներով 13%, 2014 թ. նվազելով մինչեւ 11.6%, իսկ 2015 թ. կանխատեսվում է մինչեւ12,2% (505 մլն դոլար) ավելացում: Հայաստանի ներքին պարտքը 2015 թվականին կհասնի 824 մլն դոլարի կամ երկրի ընդհանուր պետական պարտքի 16,6% -ի, 25.6%-ով գերազանցելով 2014 թ. ցուցանիշը, եւ 20,3%-ով՝ 2013 թ. ցուցանիշը: 2015 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի ընդհանուր պարտքը կազմել է 2.109 տրլն դրամ կամ 4.4 մլրդ դոլար (2013 թ. 1,9 տրլն դրամի դիմաց), որի կառուցվածքում արտաքին պարտքը՝ 1.8 տրլն դրամ կամ 3.8 մլրդ դոլար (2013 թ. 1,6 տրլն դրամի դիմաց), իսկ ներքինը՝ 311,7 մլրդ դրամ կամ 656,3 մլն դոլար (2013 թ. 277,7 տրլն դրամ): Ոսկու-արտարժութային պահուստներն այդ օրվա դրությամբ կազմել են 1.5 մլրդ դոլար՝ 2013 թ. 2,3 մլրդ, եւ 2012 թ. 1,8 մլրդ դիմաց: Նշենք, որ 2008 թ. ոսկու-արտարժութայի պահուստների 15.2% անկումից հետո (ճգնաժամի առնչությամբ) 2009 թ. ճգնաժամի գագաթնակետին եւ դրամի կտրուկ արժեզրկման տարում (մարտի 3-ին՝ 22%), արտաքին աղբյուրներից միջոցների ներգրավումը թույլ տվեց 42.4% ավելացնել ոսկու-արտարժույթի պահուստները: Այնուհետեւ 2010 թվականին ոսկուժարտարժույթի պահուտսները կրճատվեցին 7% -ով, աննշան աճի հասնելով 2011 թ. (3,5%), իսկ այնուհետեւ կրկին վերականգնելով 7% անկում 2012 թ.: 2013 թ. 3-րդ եռամսյակում պահուստների էական համալրմամբ հաջողվել էր տարեվերջին դրանք ավեալցնել 25.2%-ով, բայց դրամի զգալի արժեզրկումը 2014 թվականի վերջին եռամսյակում (հատկապես՝ դեկտեմբերին) եւ արժութային տատանումները մեղմելու համար պահուստներից հատկացված միջոցները վերջինները 34 %-ով կրճատեցին: 2014 թվականին Հայաստանի արտաքին պարտքն ավելացել է 13.5%-ով, ՀՆԱ 3,4% աճի պայմաններում:

2009-2013 թթ. արտաքին պարտքն աճել է 32% -ով՝ ՀՆԱ աճի դանդաղ տեմպերի պայմաններում (հաշվի առնելով 2009 թ. 14 տոկոս անկումը): Համեմատության համար հիշեցնենք, որ 2008 թ. արտաքին պարտքի բաժինը ՀՆԱ-ում շատ ավելի ցածր էր, մոտ 30%, եվ դա՝ պարտքի մեծության 21% աճի պայմաններում, երբ ՀՆԱ տարեկան աճը ճգնաժամի առնչությամբ դանդաղել էր 13,7%-ից մինչեւ 6.9 %: Բնակչության մեկ շնչի հաշվով պարտքի տեսակարար բեռը 2015 թվականի 1-ին եռամսյակում 1500 դոլարից ավելացել է մինչեւ 1540 դոլար, ընդ որում միայն արտաքին պարտքի գծով ավելացել է 1300-ից մինչեւ 1305 դոլար (2009 թ. 550 դոլարի դիմաց): Փորձագետները կարծում են, որ, հաշվի առնելով բարձր միգրացիան, որի արդյունքում Հայաստանի բնակչության թիվը վիճակագրական տվյալներից շատ ավելի ցածր է (2015 թ. I եռամսյակում 3.007 մլն մարդ՝ 2014թ. 3,010 միլիոն մարդու, 2013 թ. 3,017 մլն. եւ 2012 թ. 3,027 մլն. մարդու դիմաց), բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող արտաքին պարտքի բեռն, այնուամենայնիվ, անհամեմատ ավելի մեծ է: -գ-

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Արդշինբանկը երկարաձգել է թվային քարտի 1 դրամով տրամադրման ակցիանԱրդշինբանկը երկարաձգել է թվային քարտի 1 դրամով տրամադրման ակցիան
Գյումրիում բազմաբնակարան նոր շենքեր են կառուցվել   Գյումրիում բազմաբնակարան նոր շենքեր են կառուցվել  
Հայաստանում կփոխվեն իրավաբանական անձանց կողմից գույքահարկի վճարման ժամկետներըՀայաստանում կփոխվեն իրավաբանական անձանց կողմից գույքահարկի վճարման ժամկետները
Հայաստանում 10 ամսում մինչեւ 14,5 տոկոս արագացած տնտեսական ակտիվության աճն ուղեկցվել է արտահանման եւ ներմուծման աճովՀայաստանում 10 ամսում մինչեւ 14,5 տոկոս արագացած տնտեսական ակտիվության աճն ուղեկցվել է արտահանման եւ ներմուծման աճով
Հայաստանում պետական պարտքը գերազանցել է 10 մլրդ դոլարի նշաձողը՝ ներքին պարտքի աճի հաշվինՀայաստանում պետական պարտքը գերազանցել է 10 մլրդ դոլարի նշաձողը՝ ներքին պարտքի աճի հաշվին
Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումներ՝ սկսած 0.63% փաստացի տոկոսադրույքիցԱգրոպարենային ոլորտի սարքավորումներ՝ սկսած 0.63% փաստացի տոկոսադրույքից
Ավիատոմսեր FLYONE ARMENIA-ից դեպի Բեյրութ, Դուբայ և Թել-Ավիվ ընդամենը 89 եվրո արժեքովԱվիատոմսեր FLYONE ARMENIA-ից դեպի Բեյրութ, Դուբայ և Թել-Ավիվ ընդամենը 89 եվրո արժեքով
Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին ապրում է Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին ապրում է "Քաղաքապետերի դաշնագիր - Արևելք"-ի ակտիվ մասնակից համայնքներում
Վահե Դավթյան. Հայաստանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքն առայժմ պատրաստ չէ նոր աշխարհատնտեսական կոնֆիգուրացիայինՎահե Դավթյան. Հայաստանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքն առայժմ պատրաստ չէ նոր աշխարհատնտեսական կոնֆիգուրացիային
4․653․223 դրամ՝ «ԱրենՄեհրաբյան» հիմնադրամին դեկտեմբերամսվա «Միդրամիուժը» կուղղվի Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին4․653․223 դրամ՝ «ԱրենՄեհրաբյան» հիմնադրամին դեկտեմբերամսվա «Միդրամիուժը» կուղղվի Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին
Կանխատեսում. Առանց սոցիալական աջակցության Հայաստանում աղքատության մակարդակը կարող է հասնել 49 տոկոսիԿանխատեսում. Առանց սոցիալական աջակցության Հայաստանում աղքատության մակարդակը կարող է հասնել 49 տոկոսի
2021 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2019 թվի համեմատ աճել է 0.1%-ով2021 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2019 թվի համեմատ աճել է 0.1%-ով
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կխստացնի վերահսկողությունը կենդանիների սպանդի եւ մսի իրացման ոլորտումՍննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կխստացնի վերահսկողությունը կենդանիների սպանդի եւ մսի իրացման ոլորտում
Ֆինանսների նախարարությունում որոշել են կառուցապատողներին խթանել հարկերի բարձրացմամբՖինանսների նախարարությունում որոշել են կառուցապատողներին խթանել հարկերի բարձրացմամբ
Կառավարությունը ՏՏ հատվածին կաջակցի հարկատուի հաշվինԿառավարությունը ՏՏ հատվածին կաջակցի հարկատուի հաշվին
Արդշինբանկն անցկացնում է ակցիա 10000 դրամ դրամական փոխանցում կատարող յուրաքանչյուր 300-րդ հաճախորդի համարԱրդշինբանկն անցկացնում է ակցիա 10000 դրամ դրամական փոխանցում կատարող յուրաքանչյուր 300-րդ հաճախորդի համար
2023 թվից բարձրացվելու են բարձրագույն դատական համակարգի անդամների աշխատավարձերը2023 թվից բարձրացվելու են բարձրագույն դատական համակարգի անդամների աշխատավարձերը
Դմիտրի Մարիյասին. ՄԱԿ ԵՏՀ-ի շրջանակներում իրականացվող 59 ծրագրերից 13-ը իրականացվում են ՀայաստանումԴմիտրի Մարիյասին. ՄԱԿ ԵՏՀ-ի շրջանակներում իրականացվող 59 ծրագրերից 13-ը իրականացվում են Հայաստանում
Եվրամիությունը Հայաստանին 33 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրիԵվրամիությունը Հայաստանին 33 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրի
Ակբա բանկն ու ԵՊՀ-ն հուշագիր են ստորագրելԱկբա բանկն ու ԵՊՀ-ն հուշագիր են ստորագրել
Ամերիաբանկը դեկտեմբերի 1-ին ձեռնամուխ կլինի 10 մլն դոլար ծավալի դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի նախնական տեղաբաշխմանըԱմերիաբանկը դեկտեմբերի 1-ին ձեռնամուխ կլինի 10 մլն դոլար ծավալի դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի նախնական տեղաբաշխմանը
Հայաստանում մշակվում են պետական եւ մասնավոր հատվածների համագործակցության մոդելներՀայաստանում մշակվում են պետական եւ մասնավոր հատվածների համագործակցության մոդելներ
Պատկերացնու՞մ եք. սմարթֆոնը կարող է դառնալ վճարային տերմինալ:   Պատկերացնու՞մ եք. սմարթֆոնը կարող է դառնալ վճարային տերմինալ:  
«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի և «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի համատեղ ծրագիրը  խթանում է նորարար և կայուն գյուղանտեսությունը փոքր ֆերմերների շրջանակում«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի և «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի համատեղ ծրագիրը  խթանում է նորարար և կայուն գյուղանտեսությունը փոքր ֆերմերների շրջանակում
ԶՊՄԿ-ը հերքում է պոչամբարում վթարի մասին տեղեկատվությունըԶՊՄԿ-ը հերքում է պոչամբարում վթարի մասին տեղեկատվությունը
"Քաղաքացիական պայմանագիրը" ԿԲ նախագահի տեղակալի պաշտոնի համար առաջադրել է Արմեն Նուրբեկյանի թեկնածությունը
Էկոնոմիկայի նախարարությունը Էկոնոմիկայի նախարարությունը "թթվածնով" կապահովի միջազգային շուկայի հետ աշխատող ՏՏ ընկերություններին
Մհեր Գրիգորյանը կարևորել է ՎԶԵԲ-ի հետ Հայաստանի համար առանցքային նշանակություն ունեցող ոլորտներում իրականացվող ծրագրերըՄհեր Գրիգորյանը կարևորել է ՎԶԵԲ-ի հետ Հայաստանի համար առանցքային նշանակություն ունեցող ոլորտներում իրականացվող ծրագրերը
Վահան Քերոբյան. Մեր նպատակն է ներդրումների ծավալը հասցնել ՀՆԱ-ի 25 տոկոսիՎահան Քերոբյան. Մեր նպատակն է ներդրումների ծավալը հասցնել ՀՆԱ-ի 25 տոկոսի
Ameria PhonePOS.  Նոր հավելված` սմարթֆոնով անկանխիկ վճարումներ ստանալու համարAmeria PhonePOS.  Նոր հավելված` սմարթֆոնով անկանխիկ վճարումներ ստանալու համար
ԵԱԶԲ-ում մշակվել է հարթակ ստեղծելու հայեցակարգ, որում կարող են իրականացվել բազմարժութային թվային գործարքներ. Տիգրան ՍարգսյանԵԱԶԲ-ում մշակվել է հարթակ ստեղծելու հայեցակարգ, որում կարող են իրականացվել բազմարժութային թվային գործարքներ. Տիգրան Սարգսյան
ՊԵԿ-ը հաղորդում է որոշ տրանսպորրտային միջոցների մաքսային գործառնությունները ժամանակավորապես այլ մաքսատուն-վարչություններում իրականացնելու հնարավորության մասինՊԵԿ-ը հաղորդում է որոշ տրանսպորրտային միջոցների մաքսային գործառնությունները ժամանակավորապես այլ մաքսատուն-վարչություններում իրականացնելու հնարավորության մասին
Կապիտալ ծախսերի թերակատարումը խոսում է պրոֆեսիոնալիզմի պակասի մասին. տնտեսագետԿապիտալ ծախսերի թերակատարումը խոսում է պրոֆեսիոնալիզմի պակասի մասին. տնտեսագետ
Արևային էլեկտրակայանների անվերահսկելի կառուցումը կարող է անդրադառնալ Հայաստանի պարենային անվտանգության վրա. փորձագետԱրևային էլեկտրակայանների անվերահսկելի կառուցումը կարող է անդրադառնալ Հայաստանի պարենային անվտանգության վրա. փորձագետ
ԵԱԶԲ. 2023 թվականին եվրասիական տարածաշրջանի տնտեսությունների համար արտաքին պայմանները կարող են վատթարանալԵԱԶԲ. 2023 թվականին եվրասիական տարածաշրջանի տնտեսությունների համար արտաքին պայմանները կարող են վատթարանալ
2023 թվականից Հայաստանում ջրի սակագինը կբարձրանա2023 թվականից Հայաստանում ջրի սակագինը կբարձրանա
Մինչև 2028 թվականը Հայաստանը նախատեսում է տիեզերք արձակել հայկական ևս երկու արբանյակՄինչև 2028 թվականը Հայաստանը նախատեսում է տիեզերք արձակել հայկական ևս երկու արբանյակ
ԱԶԲ-ը կաջակցի Հայաստանին հողմային էներգետիկայի զարգացման գործումԱԶԲ-ը կաջակցի Հայաստանին հողմային էներգետիկայի զարգացման գործում
ԱՄՆ-ը դիտարկում է Հայաստանին շուկայական տնտեսության կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունըԱՄՆ-ը դիտարկում է Հայաստանին շուկայական տնտեսության կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը
Պարտատոմսերի հերթական դոլարային տրանշը IDBank-իցՊարտատոմսերի հերթական դոլարային տրանշը IDBank-ից
Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկները բախվել են անկանխիկ վճարումների պահանջներով պայմանավորված դժվարությունների. պատգամավորՀայաստան ժամանող զբոսաշրջիկները բախվել են անկանխիկ վճարումների պահանջներով պայմանավորված դժվարությունների. պատգամավոր
Հարկայինը պարզաբանել է բնակարանի վարձակալության դիմաց եկամուտների հարկման առանձնահատկություններըՀարկայինը պարզաբանել է բնակարանի վարձակալության դիմաց եկամուտների հարկման առանձնահատկությունները
ԱրարատԲանկը՝ «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ-ի պարտատոմսերի տեղաբաշխող   ԱրարատԲանկը՝ «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ-ի պարտատոմսերի տեղաբաշխող  
Visa-յի արշավի հաջողակ հաղթողը Կոնվերս Բանկի հաճախորդ էVisa-յի արշավի հաջողակ հաղթողը Կոնվերս Բանկի հաճախորդ է
 Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ստանալ նոր վճարային քարտ և միանալ խրախուսման արշավին Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ստանալ նոր վճարային քարտ և միանալ խրախուսման արշավին
Վահան Քերոբյան. Հայաստանի տնտեսությունն արագ վերականգնվել է Վահան Քերոբյան. Հայաստանի տնտեսությունն արագ վերականգնվել է "սեպտեմբերյան շոկից" հետո
Google Pay-ն այլևս հասանելի է ԱրարատԲանկի քարտապանների համարGoogle Pay-ն այլևս հասանելի է ԱրարատԲանկի քարտապանների համար
2021-2022թթ.-ին Ակբա բանկը շուրջ 246.000.000 ՀՀ դրամ է տրամադրել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին2021-2022թթ.-ին Ակբա բանկը շուրջ 246.000.000 ՀՀ դրամ է տրամադրել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին
ԱԶԲ-ն ցանկանում է ընդլայնել Հայաստանի հետ փոխգործակցային ծրագրերը, որոնք վերաբերում են տրանսպորտային հաղորդակցության, «կանաչ տնտեսության», կրթության ոլորտներինԱԶԲ-ն ցանկանում է ընդլայնել Հայաստանի հետ փոխգործակցային ծրագրերը, որոնք վերաբերում են տրանսպորտային հաղորդակցության, «կանաչ տնտեսության», կրթության ոլորտներին
Դրամի արժեւորումը դրական կանդրադառնա գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա. ՀԾԿՀ ղեկավարԴրամի արժեւորումը դրական կանդրադառնա գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա. ՀԾԿՀ ղեկավար
ԱԺ-ն հավանություն է տվել միկրոձեռնարկությունների համար պայմանները խստացնելու կառավարության նախաձեռնությանըԱԺ-ն հավանություն է տվել միկրոձեռնարկությունների համար պայմանները խստացնելու կառավարության նախաձեռնությանը
Փաշինյանը կոչ է արել չվախենալ պետական պարտքի բացարձակ մեծությունիցՓաշինյանը կոչ է արել չվախենալ պետական պարտքի բացարձակ մեծությունից
Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Երևանում մշտական ներկայացուցչություն կբացիԶարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Երևանում մշտական ներկայացուցչություն կբացի
Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան ՋրբաշյանՀայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան Ջրբաշյան
IDBank-ի «Մալաթիա» մասնաճյուղն՝ ավելի հարմարավետ ու ժամանակակիցIDBank-ի «Մալաթիա» մասնաճյուղն՝ ավելի հարմարավետ ու ժամանակակից
Նախարար Խաչատրյան. ՏՀՏ ոլորտում զբաղվածների 43 տոկոսը կանայք ենՆախարար Խաչատրյան. ՏՀՏ ոլորտում զբաղվածների 43 տոկոսը կանայք են
Հայաստանը մասնակցել է ԵԱՏՄ ագրոարդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի 3-րդ նիստինՀայաստանը մասնակցել է ԵԱՏՄ ագրոարդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի 3-րդ նիստին
Հայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը հրապարակել է իր Կայուն զարգացման առաջին զեկույցըՀայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը հրապարակել է իր Կայուն զարգացման առաջին զեկույցը
IDBank-ի քարտերով արդեն հնարավոր է վճարել Apple Pay-ի միջոցովIDBank-ի քարտերով արդեն հնարավոր է վճարել Apple Pay-ի միջոցով
Կոնվերս Բանկը հայտարարում է արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մեկնարկի մասինԿոնվերս Բանկը հայտարարում է արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մեկնարկի մասին
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
06.12.2022
RUB6.28-0.08
USD395.59-0.32
EUR415.41-1.68
GBP481.67-3.20
CAD290.26-4.47
JPY28.96-0.28
CNY56.720.47
CHF420.08-2.95