Շաբաթ, 4 Հուլիսի 2015 14:06

Կառավարության փոխառությունների աճը 2015 թվականի հունվար-մայիսին գրեթե 170 մլն դոլարով խորացրել է Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը` մինչև 3,9 մլրդ դոլար

Կառավարության փոխառությունների աճը 2015 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին գրեթե 170 մլն դոլարով (92 մլրդ դրամ) խորացրել է Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը՝ մինչև 3,9 մլրդ դոլար (1,9 տրլն դրամ): 2013-2014 թթ. նույն ժամանակահատվածում պատկերը հակառակն էր:

Մասնավորապես, 2014 թ. հունվար-մայիսին դիտվել է արտաքին պարտքի 33 մլն դոլարով անկում՝ կառավարության փոխառությունների ավելի քան 8 մլն դոլար, եւ Կենտրոնական բանկի փոխառությունների 25 մլն դոլար նվազման շնորհիվ, իսկ 2013 թ. հունվար-մայիսին արտաքին պարտքի 90 մլն դոլար անկումը պայմանավորված էր կառավարության եւ Կենտրոնական բանկի փոխառությունների գրեթե հավասար, համապատասխանաբար, 47 մլն դոլար եւ 43 մլն դոլար նվազմամբ:

Այս ֆոնին Հայաստանի ներքին պետական պարտքը, որը 2013 եւ 2014 թվականների վերլուծման ժամանակահատվածում նվազել է, համապատասխանաբար, 18 մլն եւ 5 մլն դոլարով, 2015 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին կտրուկ աճել է 27 մլն դոլարով՝ արտարժութային եվրապարտատոմսերի գծով պարտքային բեռի էական աճի պատճառով (մոտ 43 մլն դոլար)՝ դրամային պետական պարտատոմսերի գծով դրա 14 մլն դոլար եւ վարկերի գծով 2 մլն դոլար անկման պայմաններում: 2015 թվականի մայիսի վերջին ոսկու-արտարժությային պահուստները ծածկում են արտաքին պարտքի 41% -ը, մինչդեռ 2010 եւ 2013 թթ. պահուստներով կարելի էր ապահովել 58% ծածկում՝ 2014 թ. մինչեւ 39% կտրուկ անկման դեպքում: Պատճառը հասկանալի է. պահուստները չէին աճում՝ տարեցտարի ավելացող արտաքին պարտքի ֆոնին: 2009-2013 թթ. Հայաստանի ՀՆԱ-ում արտաքին պարտքի մասնաբաժինը տատանվում էր 35-38% սահմաններում, 2010 թ. կազմելով նվազագույնը եւ 2012 թ.՝ առավելագույնը, սակայն արդեն 2014 թ. ընդհանուր պետական պարտքի գծով այդ շեմը հասավ 46,6%, որից միայն արտաքին պարտքի գծով՝ 39 7%: Արտաքին պարտքին առնչվող նման իրավիճակը կառավարությանն ստիպեց փոփոխություններ կատարել «Պետական պարտքի մասին» օրենքում, որոնք շտապ կարգով հաստատվեցին ՀՀ ԱԺ կողմից՝ ս.թ. հունիսի 23-ին: Մասնավորապես, մինչ այդ փոփոխություններն օրենքը նախատեսում էր պետական պարտքի մասով հետեւյալ սահմանափակումները. պարտքը չպետք է գերազանցի նախորդ տարվա ՀՆԱ ցուցանիշի 60%-ը, սակայն եթե գերազանցում է ՀՆԱ 50%-ը, պետական բյուջեի դեֆիցիտը չպետք է գերազանցի վերջին երեք տարիների ՀՆԱ 3%-ը:

Իսկ այժմ սահմանվել է, որ պետական պարտքի շեմով պետք է զբաղվի կառավարությունը, քանի որ նորացված օրենքի համաձայն, այժմ արդեն պետական պարտք են համարվում բացառապես կառավարության կողմից ներգրավված միջոցները, պարտքի հաշվարկից դուրս թողնելով Կենտրոնական բանկի պարտքերը, ինչին համապատասխան, «պետական պարտք» հասկացությունը փոխարինվել է «կառավարության պարտքով»: 2015 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ Ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ԱրմԻնֆո-ին տրամադրված ՀՀ ֆինանսների նախարարության նախնական տվյալների համաձայն, արտաքին պարտքի կառուցվածքում 89% կամ 3.5 մլրդ դոլարը բաժին է ընկնում կառավարությանը, իսկ մնացած 11%-ը կամ 434.4 մլն դոլարը՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկին: Ընդ որում կառավարության արտաքին պարտքը, հունվար-փետրվարին անկման 2.4% -ից մինչեւ 0.6% դանդաղումից հետո, մարտին աճել է 6% -ով, ապրիլին աճի մինչեւ 1% դանդաղմամբ, իսկ մայիսին 0.4% անկմամբ, 2015 թ. հունվար-մայիս ամիսներին ավելանալով 5% -ով, մինչդեռ Կենտրոնական բանկի արտաքին պարտքը հունվար-փետրվարին անկման 3,4%-ից մինչեւ 0,6% դանդաղումից հետո մարտին դրսեւորել է 0.4% աճ՝ ապրիլին տեմպերն արագացնելով մինչեւ 2.1%, սակայն մայիսին անցնելով 1.2% անկման, արդյունքում հունվար-մայիս ամիսներին կրճատվելով 1.3% -ով: Հայաստանի ընդհանուր պետական պարտքը 2015 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 2.216 տրլն դրամ կամ 4.630 մլրդ դոլար, մայիսին նվազելով 0,6%-ով, սակայն հունվար-մայիս ամիսներին աճելով 4,2%-ով: Դրա կառուցվածքում ներքին պետական պարտքի բաժինը կազմում է 15% կամ 327 մլրդ դրամով (683.3 մլն դոլար), մայիսին 1% անկմամբ, հունվար-մայիսին՝ 4,1% աճով: Ներքին պետական պարտքում պետական պարտատոմսերի տեսակարար կշիռը 2015 թվականի հունվար-մայիսին նվազել է 92,8% -ից մինչեւ 87.2%, բացարձակ մեծության 2.3% նվազմամբ, Հայաստանի եվրապարտատոմսերի մասնաբաժինն աճել է 6,2% -ից մինչեւ 12.2%, բացարձակ մեծությունն աճել է 2 անգամ, առեւտրային վարկերի մասնաբաժինը նվազել է 0,6%-ից մինչեւ 0,3%՝ բացարձակ մեծության 50% անկման պայմաններում, իսկ մնացած մասը՝ երաշխիքները, որոնց բաժինը պահպանվել է 0,3% մակարդակում, ցույց են տվել բացարձակ մեծության 3 , 8% անկում:

Նշենք, որ Հայաստանի կառավարությունը կանխատեսում է Հայաստանի պետական պարտքի աճ՝ 2014 թ. 4,442 մլրդ դոլարից մինչեւ 2015 թ, պետական բյուջեի նախագծում սահմանված 4.953 մլրդ դոլար: Արդյունքում, Հայաստանի պետական պարտքի տարեկան աճը կկազմի 6%, իսկ երկու տարում 8%: 2015 թ. բյուջեի նախագծում ամրագրված է արտաքին պարտքի մինչեւ 4,129 մլրդ դոլար աճ (տարեկան աճ 9%, իսկ երկու տարում՝ 5,8%), 2014 թվականի 3,785 մլրդ դոլարի եւ 2013 թվականին արձանագրված 3,904 մլրդ դոլարի դիմաց: 2013 թ.-ից մինչեւ 2015թ. -ը ներառյալ ընդհանուր պետական պարտքի կառուցվածքում արտաքին պարտքի բաժինը կնվազի 85% -ից մինչեւ 83.4%: Արտաքին պարտքի կառուցվածքում Կենտրոնական բանկին բաժին է ընկել 2013 թ. արդյունքներով 13%, 2014 թ. նվազելով մինչեւ 11.6%, իսկ 2015 թ. կանխատեսվում է մինչեւ12,2% (505 մլն դոլար) ավելացում: Հայաստանի ներքին պարտքը 2015 թվականին կհասնի 824 մլն դոլարի կամ երկրի ընդհանուր պետական պարտքի 16,6% -ի, 25.6%-ով գերազանցելով 2014 թ. ցուցանիշը, եւ 20,3%-ով՝ 2013 թ. ցուցանիշը: 2015 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի ընդհանուր պարտքը կազմել է 2.109 տրլն դրամ կամ 4.4 մլրդ դոլար (2013 թ. 1,9 տրլն դրամի դիմաց), որի կառուցվածքում արտաքին պարտքը՝ 1.8 տրլն դրամ կամ 3.8 մլրդ դոլար (2013 թ. 1,6 տրլն դրամի դիմաց), իսկ ներքինը՝ 311,7 մլրդ դրամ կամ 656,3 մլն դոլար (2013 թ. 277,7 տրլն դրամ): Ոսկու-արտարժութային պահուստներն այդ օրվա դրությամբ կազմել են 1.5 մլրդ դոլար՝ 2013 թ. 2,3 մլրդ, եւ 2012 թ. 1,8 մլրդ դիմաց: Նշենք, որ 2008 թ. ոսկու-արտարժութայի պահուստների 15.2% անկումից հետո (ճգնաժամի առնչությամբ) 2009 թ. ճգնաժամի գագաթնակետին եւ դրամի կտրուկ արժեզրկման տարում (մարտի 3-ին՝ 22%), արտաքին աղբյուրներից միջոցների ներգրավումը թույլ տվեց 42.4% ավելացնել ոսկու-արտարժույթի պահուստները: Այնուհետեւ 2010 թվականին ոսկուժարտարժույթի պահուտսները կրճատվեցին 7% -ով, աննշան աճի հասնելով 2011 թ. (3,5%), իսկ այնուհետեւ կրկին վերականգնելով 7% անկում 2012 թ.: 2013 թ. 3-րդ եռամսյակում պահուստների էական համալրմամբ հաջողվել էր տարեվերջին դրանք ավեալցնել 25.2%-ով, բայց դրամի զգալի արժեզրկումը 2014 թվականի վերջին եռամսյակում (հատկապես՝ դեկտեմբերին) եւ արժութային տատանումները մեղմելու համար պահուստներից հատկացված միջոցները վերջինները 34 %-ով կրճատեցին: 2014 թվականին Հայաստանի արտաքին պարտքն ավելացել է 13.5%-ով, ՀՆԱ 3,4% աճի պայմաններում:

2009-2013 թթ. արտաքին պարտքն աճել է 32% -ով՝ ՀՆԱ աճի դանդաղ տեմպերի պայմաններում (հաշվի առնելով 2009 թ. 14 տոկոս անկումը): Համեմատության համար հիշեցնենք, որ 2008 թ. արտաքին պարտքի բաժինը ՀՆԱ-ում շատ ավելի ցածր էր, մոտ 30%, եվ դա՝ պարտքի մեծության 21% աճի պայմաններում, երբ ՀՆԱ տարեկան աճը ճգնաժամի առնչությամբ դանդաղել էր 13,7%-ից մինչեւ 6.9 %: Բնակչության մեկ շնչի հաշվով պարտքի տեսակարար բեռը 2015 թվականի 1-ին եռամսյակում 1500 դոլարից ավելացել է մինչեւ 1540 դոլար, ընդ որում միայն արտաքին պարտքի գծով ավելացել է 1300-ից մինչեւ 1305 դոլար (2009 թ. 550 դոլարի դիմաց): Փորձագետները կարծում են, որ, հաշվի առնելով բարձր միգրացիան, որի արդյունքում Հայաստանի բնակչության թիվը վիճակագրական տվյալներից շատ ավելի ցածր է (2015 թ. I եռամսյակում 3.007 մլն մարդ՝ 2014թ. 3,010 միլիոն մարդու, 2013 թ. 3,017 մլն. եւ 2012 թ. 3,027 մլն. մարդու դիմաց), բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող արտաքին պարտքի բեռն, այնուամենայնիվ, անհամեմատ ավելի մեծ է: -գ-

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Ֆրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններՖրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններ
Հայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովելՀայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովել
Չեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբՉեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբ
Հայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերովՀայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերով
Կապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել էԿապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել է
Հայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ովՀայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ով
ICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանըICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանը
Հայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգՀայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ
ՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններինՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններին
4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է
Գինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ինԳինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ին
Քաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունըՔաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը
ԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համարԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համար
Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում   Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում  
ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլարՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլար
Փոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համարՓոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համար
«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով
Քննարկվել են Քննարկվել են "Հյուսիս-Հարավ" ճանապարհային միջանցքի չորրորդ հատվածի կառուցման նախագծի մանրամասները
Չինական China Southern Airlines ավիաընկերությունը կսկսի չվերթներ իրականացնել դեպի ԵրեւանՉինական China Southern Airlines ավիաընկերությունը կսկսի չվերթներ իրականացնել դեպի Երեւան
Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն. հայկական արբանյակները ոչ ոքի չեն խանգարումՀեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն. հայկական արբանյակները ոչ ոքի չեն խանգարում
Ստացիր նվեր 3000 idcoin՝ սինքրոնացնելով Իդրամի և IDBank-ի հաշիվներդՍտացիր նվեր 3000 idcoin՝ սինքրոնացնելով Իդրամի և IDBank-ի հաշիվներդ
Արմսվիսբանկը եվ Արմենիա Ինշուրանսը հուշագիր են ստորագրելԱրմսվիսբանկը եվ Արմենիա Ինշուրանսը հուշագիր են ստորագրել
Կցորդ. Մոտ 1000 հայկական բեռնատարներ սպասում են «Լարսով» անցնելունԿցորդ. Մոտ 1000 հայկական բեռնատարներ սպասում են «Լարսով» անցնելուն
Կես տարվա ընթացքում Հայաստան է այցելել 964 հազար զբոսաշրջիկ, ինչը 4%-ով ցածր է մեկ տարվա վաղեմության ցուցանիշիցԿես տարվա ընթացքում Հայաստան է այցելել 964 հազար զբոսաշրջիկ, ինչը 4%-ով ցածր է մեկ տարվա վաղեմության ցուցանիշից
Գյումրիում կայացել է Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումըԳյումրիում կայացել է Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումը
Կարևորվել է տարածաշրջանային խոշոր ծրագրերում Հայաստանի ներգրավվածությունըԿարևորվել է տարածաշրջանային խոշոր ծրագրերում Հայաստանի ներգրավվածությունը
Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մեկ տարում աճել է 3% - ովՀայաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մեկ տարում աճել է 3% - ով
Հայաստանի մետալուրգիական ոլորտն անկումից հասել է երկնիշ աճիՀայաստանի մետալուրգիական ոլորտն անկումից հասել է երկնիշ աճի
Ռուսաստանի հետ Հայաստանի արտաքին առևտուրը շարունակում է աճել բարձր տեմպերով, և շարժիչ ուժն այժմ ներմուծումն էՌուսաստանի հետ Հայաստանի արտաքին առևտուրը շարունակում է աճել բարձր տեմպերով, և շարժիչ ուժն այժմ ներմուծումն է
Արդյունաբերական հատվածի աճը կտրուկ արագացել էԱրդյունաբերական հատվածի աճը կտրուկ արագացել է
Armenian Airlines ավիաընկերությունը գործարկել է Երևան-Ուֆա-Երևան չվերթըArmenian Airlines ավիաընկերությունը գործարկել է Երևան-Ուֆա-Երևան չվերթը
Հայաստանում գործազրկության մակարդակն աճել էՀայաստանում գործազրկության մակարդակն աճել է
Հայաստանի տնտեսությունը շատ խոցելի է արտաքին ցնցումների նկատմամբ. ԿԶԵՀՀայաստանի տնտեսությունը շատ խոցելի է արտաքին ցնցումների նկատմամբ. ԿԶԵՀ
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը սկսել է դանդաղելՀայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը սկսել է դանդաղել
ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստում քննարկվել են ռոբոտատեխնիկայի զարգացման միջպետական ծրագրի մշակման հնարավորություններըԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստում քննարկվել են ռոբոտատեխնիկայի զարգացման միջպետական ծրագրի մշակման հնարավորությունները
Ավտոկայանատեղերի տարեկան թույլտվությունների թիվը նվազել է, բայց Երևանի բյուջեի մուտքերը աճել են. առաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի գանձարանը հարստացել է 2,2 մլն դոլարովԱվտոկայանատեղերի տարեկան թույլտվությունների թիվը նվազել է, բայց Երևանի բյուջեի մուտքերը աճել են. առաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի գանձարանը հարստացել է 2,2 մլն դոլարով
OVIO-ն Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումում մասնակցեց՝ ներկայացնելով Հայաստանում ամենախոշոր Տվյալների մշակման կենտրոնըOVIO-ն Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումում մասնակցեց՝ ներկայացնելով Հայաստանում ամենախոշոր Տվյալների մշակման կենտրոնը
Smart Place․ խելացի լուծումներ հարմարավետ ու էներգախնայող ապրելակերպի համարSmart Place․ խելացի լուծումներ հարմարավետ ու էներգախնայող ապրելակերպի համար
Ամփոփում ենք IDBank Premier League 2023-2024 մրցաշրջանըԱմփոփում ենք IDBank Premier League 2023-2024 մրցաշրջանը
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար. Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկն է, որն ապահովում է ապրանքների ներմուծման և արտահանման զգալի մասըՀՀ էկոնոմիկայի նախարար. Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկն է, որն ապահովում է ապրանքների ներմուծման և արտահանման զգալի մասը
Հայաստանն ու ԱՄԷ-ն քննարկել են գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու ԱՄԷ-ն քննարկել են գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները
Սեկվե՞ստր է սպասվում. Հայկազ Ֆանյանը լույս է սփռում Հայաստանի պետբյուջեի ծրագրման շատ «սպիտակ բծերի» վրաՍեկվե՞ստր է սպասվում. Հայկազ Ֆանյանը լույս է սփռում Հայաստանի պետբյուջեի ծրագրման շատ «սպիտակ բծերի» վրա
Գևորգ Պապոյանը Եկատերինբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստինԳևորգ Պապոյանը Եկատերինբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստին
Ո՞նց, Իդրամով վճարում չունե՞ք․ արդեն 21 000-ից ավել վաճառակետ Իդրամով վճարում է ընդունումՈ՞նց, Իդրամով վճարում չունե՞ք․ արդեն 21 000-ից ավել վաճառակետ Իդրամով վճարում է ընդունում
Ակբա Լիզինգը գլխամասային նոր գրասենյակ ունիԱկբա Լիզինգը գլխամասային նոր գրասենյակ ունի
Կոնվերս Բանկի պարտատոմսերի տեղաբաշխումն ավարտվել է վաղաժամկետԿոնվերս Բանկի պարտատոմսերի տեղաբաշխումն ավարտվել է վաղաժամկետ
"Գազպրոմ Արմենիա"-ն ավելի քան 335 կմ ընդհանուր երկարությամբ ստորգետնյա գազատարների հետազոտություն կիրականացնի
Հայաստանում տարեկան գնաճը 2024թ. հունիսին կազմել է 0,8% ՝ նավթամթերքի թանկացման և ծառայություններիա աճող գների ֆոնինՀայաստանում տարեկան գնաճը 2024թ. հունիսին կազմել է 0,8% ՝ նավթամթերքի թանկացման և ծառայություններիա աճող գների ֆոնին
Համաշխարհային բանկը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համարՀամաշխարհային բանկը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար
JFPR-ը Հայաստանին 3 մլն դոլար դրամաշնորհ կտրամադրի գյուղական տնային տնտեսությունների դիմակայունության բարձրացման ծրագրի իրականացման համարJFPR-ը Հայաստանին 3 մլն դոլար դրամաշնորհ կտրամադրի գյուղական տնային տնտեսությունների դիմակայունության բարձրացման ծրագրի իրականացման համար
ՎԶԵԲ-ը 2 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրի Հայաստանին՝ ՎԶԵԲ-ը 2 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրի Հայաստանին՝ "Սյունիք" մաքսային եւ լոգիստիկ կենտրոնի ստեղծման համար
ՀԾԿՀ ղեկավար. Երեւանի ջրային աղբյուրների ծավալները նվազել են 20-30 տոկոսովՀԾԿՀ ղեկավար. Երեւանի ջրային աղբյուրների ծավալները նվազել են 20-30 տոկոսով
Հայաստանն ու Վրաստանը քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համատեղ տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման հնարավորություններըՀայաստանն ու Վրաստանը քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համատեղ տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները
Ամերիաբանկն ու ՔՈԱՖ-ը համատեղում են ջանքերը՝ ի նպաստ Լոռու մարզում մեղվաբուծության զարգացմանԱմերիաբանկն ու ՔՈԱՖ-ը համատեղում են ջանքերը՝ ի նպաստ Լոռու մարզում մեղվաբուծության զարգացման
էկոնոմիկայի փոխնախարար. Հայաստանի ագրոպարենային արտադրանքի 58 տոկոսն արտահանվում է ռուսական շուկաէկոնոմիկայի փոխնախարար. Հայաստանի ագրոպարենային արտադրանքի 58 տոկոսն արտահանվում է ռուսական շուկա
Էներգետիկայի փոխակերպման ինդեքսում Հայաստանի դիրքն ամենավատն է վերջին տասնամյակում. Էներգետիկայի փոխակերպման ինդեքսում Հայաստանի դիրքն ամենավատն է վերջին տասնամյակում. "Լույս" հիմնադրամ
ՊԵԿ-ում ներդրվել է Թվային հետախուզության լաբորատորիաՊԵԿ-ում ներդրվել է Թվային հետախուզության լաբորատորիա
Հայաստանի օֆշորի առանձնահատկությունները․ՊԵԿ-ը գնահատել է կորուստներըՀայաստանի օֆշորի առանձնահատկությունները․ՊԵԿ-ը գնահատել է կորուստները
Ռուստամ Բադասյանը հայտարարել է ստվերային տնտեսության կրճատման միտման մասինՌուստամ Բադասյանը հայտարարել է ստվերային տնտեսության կրճատման միտման մասին
Հայաստանում հավաքագրված մաքսային եկամուտները նվազել են, բայց հարկային մարմնի կողմից հավաքագրված եկամուտներն աճել ենՀայաստանում հավաքագրված մաքսային եկամուտները նվազել են, բայց հարկային մարմնի կողմից հավաքագրված եկամուտներն աճել են
Կարդալ ավելին
Արտ. փոխարժեքները
12.07.2024
RUB4.41-0.01
USD388.00-0.45
EUR422.531.06
GBP502.892.72
CAD284.960.05
JPY24.380.33
CNY53.500.04
CHF433.080.60