Ուրբաթ, 9 Հոկտեմբերի 2015 17:05

ԵԱՏՄ շրջանակներում ապահովագրական միասնական շուկայի ներդրմանը կարելի է սպասել հինգ 5 տարուց ոչ շուտ

ԵԱՏՄ շրջանակներում ապահովագրական միասնական շուկայի ներդրմանը կարելի է սպասել հինգ 5 տարուց ոչ շուտ

Արմինֆո «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ապահովագրական ընկերության փոխտնօրեն Վահագն Աղավելյանի հարցազրույցը ԱրմԻնֆո լրատվական գործակալությանը

Ինչպե՞ս եք գնահատում Հայաստանի ապահովագրական շուկայի արդյունքները 2015 թվականի առաջին կիսամյակում: Ապահովագրության ո՞ր տեսակները ցուցադրեցին դրական/բացասական դինամիկա և ինչո՞վ էր պայմանավորված այդ փաստը:

Ապահովագրության կամավոր տեսակների դինամիկան, ինչպես կոպորատիվի, այնպես էլ մանրածախի հատվածներում, համեմատաբար կայուն էր: Մանրածախ կամավոր ապահովագրության ծավալներն առայժմ մեծ չեն, բայց դինամիկ ձևով աճում են և մոտ 5 տարի անց կարող են համեմատվել կորպորատիվ ապահովագրության և ԱՊՊԱ-ի ծավալների հետ: Կորպորատիվ ապահովագրությունը, մասնավորապես, իրավաբանական անձանց գույքի ապահովագրությունը, ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրությունը և աշխատակիցների առողջության ապահովագրությունը, ինչպես նաև բանկերի համալիր ապահովագրությունը (BBB), կայուն կերպով զարգանում են, չնայած, առաջին կիսամյակի արդյունքներով արձանագրվեց տարեկան աննշան անկում, ինչը հիմնականում պայմանավորված էր կորպորատիվ վաճառքների կրճատումով, որն էլ իր հերթին, կապված է տնտեսական ընդհանուր իրավիճակի հետ: Ինչ վերաբերվում է ԱՊՊԱ-ին, ըստ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների բյուրոյի տվյալների, ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում արձանագրվել է ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների թվի կրճատում, ընդ որում, կարելի է ենթադրել, որ այդ անկումը կապված է չօգտագործվող տրանսպորտային միջոցների հետ, քանի որ այդ տրանսպորտային միջոցների հետ կապված ապահովագրական պատահարների թիվը գրեթե չի փոխվել: Այդ միտումը պայմանավորված է նրանով, որ բնակչության մի մասը տնտեսական ընթացիկ պայմաններում գերադասում է կրճատել իր ծախսերը, հրաժարվելով նաև տրանսպորտային միջոցի շահագոծումից:

Հայտնի է, որ հայկական ընկերություններն  այնքան էլ չեն օգտվում ապահովագրական ծառայություններից: Կարո՞ղ եք նշել, թե հայկական ընկերությունների որ տոկոսն է ներգրավված կորպորատիվ ապահովագրական հատվածում:

Ես չեմ կարող բերել վիճակագրական տվյալներ, քանի որ դրանք բացակայում են: Մեր երկում չկա այնպիսի կառույց, որը կզբաղվեր նման վիճակագրական տեղեկությունների հավաքումով և մշակումով: Նույն իրավիճակն էր տիրում նաև ավտոմեքենաների շուկայում, մինչև չստեղծվեց Հայաստանի Ավտոապահովագրողների բյուրոն, որի վրա էլ դրվեց ԱՊՊԱ գծով վիճակագրության վարումը, ինչի շնորհիվ մենք արդեն ունենք գրանցված տրանսպորտային պատահարների թիվը, ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների թիվը, ապահովագրական պատահարների թիվը, ավտոապահովագրության պրեմիաների և հատուցումների ծավալները և այլն տեղեկություններ: Հայաստանում գործող ընկերությունների վերաբերյալ մենք չունենք նախնական տվյալներ, քանի որ ոչ մեկիս համար էլ գաղտնիք չէ, որ կան կազմակերպություններ, որոնք գոյություն ունեն միայն թղթի վրա և որևէ գործունեություն չեն իրականացնում: Բայց այդ անորոշությունն էլ ապահովագրողներին չի խանգարում կորպորատիվ ապահովագրության հատվածը զարգացնելու համար, քանի որ մենք արդեն սովորել ենք շուկայի որոշ, համեմատաբար «մշտական», մասնակիցներին, գիտենք մեր պոտենցիալ հաճախորդներին, որոնց համար էլ միմյանց հետ մրցակցում են ապահովագրական ընկերությունները:

Որքանո՞վ ազգային արժույթի արժեզրկումն ադրադարձավ ապահովարական պրոդուկտների գների վրա: Հատկապես ո՞ր տեսակները թանկացան (օրինակ, ԱՊՊԱ-ն կամ բժշկական ապահովագրությունը):

Հիմնականում թանկացան ապահովագրական այն պրոդուկտները, որոնց գները սահմանվում են՝ ելնելով տվյալ գույքի անմիջական գնից: Քանի որ գույքի գները մեր երկրում սահմանվում են դոլարով, հետևաբար, ապահովագրության այդ տեսակների պրեմիաների չափերը դրամական արտահայտությամբ կավելանան: Օրինակ, ԱՊՊԱ-գծով պրեմիան միջին հաշվով կազմում է տրանսպորտային միջոցի արժեքի 3%-ը: Այդ 3%-ը չի փոփոխվել, բայց փոխվել է դրամային արժեքը՝ բացարձակ արտահայտությամբ: Դրանով է պայմանավորված նաև ապահովագրական հատուցումների ծավալների աճը, քանի որ ավտոպահեստամասերը ձեռք են բերվում դոլարով, արտասահմանից, որոնց դրամային արժեքը կախված է դրամի փոխարժեքից: Նույնը կարելի է ասել առողջության ապահովագրության մասին, որը նույնպես թանկացել է՝ դրամային արժեքի բարձրացման, մասնավորապես, ներմուծվող դեղամիջոցների թանկացման պատճառով: Ապահովագրական մյուս պրոդուկտների գները, հիմնականում, մնացել են նույնը:

ԱՊՀ երկրներում ավտոապահովագրության հատվածն էական մասնաբաժին ունի ապահովագրողների պորտֆելում: ԱՊՊԱ ապահովագրությունը, մի կողմից, հանդիսացավ զարգացման յուրատեսակ իմպուլս, բայց մյուս կողմից, սկսվեց նկատվել ապահովագրության այդ տեսակի վնասաբերության աճ: Ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկում ապահովագրողները հատուցումների արդյունավետության կարգավորման և խաբեբայությունների դեպքերի նվազեցման ուղղությամբ:

Ես չասացի, որ ավելացել է խաբեբայությունների թիվը, ավելի շուտ, ավելացել են այդ հանցագործությունների բացահայտման դեպքերը: Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ ապահովագրական խաբեբաների գործունեությունը զարգանում է ապահովագրության զարգացմանը զուգընթաց, ինչպես ինտենսիվ, այնպես էլ էքստենսիվ ճանապարհներով, և Հայաստանը նույնպես չի կարող դրանից խուսափել: Սակայն, ապահովագրական շուկայի տնտեսական հանցագործությունների թվի աճին զուգահեռ զարգանում են նաև դրանց դեմ պայքարի մեթոդները, ընդ որում, մեր երկրում այդ զարգացումը մեկ քայլ առաջ է, ինչի մասին են վկայում խաբեբայությունների հետևանքով շուկային պատճառված կորուստների աննշան չափերը: Այս մի քանի տարիներին ապահովագրողները ձեռք բերեցին հսկայական փորձ և այժմ ավելի լավ են հասկանում, քան մի քանի տարի առաջ, թե որտեղ են թաքնված պոտենցիալ ռիսկերը, միաժամանակ իրականացնելով նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ:

Ինչպե՞ս են ընթանում գյուղատնտեսական ապահովագրության հայեցակարգի ստեղծման աշխատանքները:

Երկրում ագրոապահովագրության ինստիտուտի ներդրման կառավարական ծրագիրն առայժմ գտնվում է մշակման փուլում: Հայաստանի ապահովագրական ընկերություններն ինչ-որ առումով ներգրավված են այդ գործընթացին, բայց, ինքներդ էլ հասկանում եք, որ առայժմ վաղ է խոսել որևէ ծառայության մատուցման մասին: Որպեսզի ապահովագրական ընկերությունները ներգրավված լինեն ագրոապահովագրության համակարգում, սկզբում անհրաժեշտ է նախագծել հստակ ենթակառուցվածք, ստեղծել համակարգող մի մարմին՝ Ավտոապահովագրողների բյուրոյի օրինակով: Ընդ որում, պետությունը պետք է սահմանի իր դերը ռիսկերի զսպման գործընթացում, մասնավորապես, մշակի պետական աջակցության մեխանիզմներ, իսկ շուկան լիարժեք գործելու համար պետք է ներգրավված լինեն ապահովագրական համակարգի բոլոր մասնակիցները: Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ ագրոապահովագրության ոլորտը պետք է լինի օրենսդրորեն կարգավորված, սահմանված լինեն խաղի հստակ կանոնները: Այդ ուղղությամբ ընթանում են ակտիվ աշխատանքներ, բայց գործընթացը պահանջում է երկար ժամանակ և մեծ ուժեր: Գյուղատնտեսությունը Հայաստանում հայտարարված է առաջնահերթ արտահանումային ոլորտ, իսկ դրա զարգացման համար մեծ նշանակություն ունի ագրոապահովագրությունը, հատկապես հիմա, երբ Ռուսաստանի նկատմամբ գործում են պատժամիջոցները, և հայկական գյուղատնտեսական ապրանքների նկատմամբ պահանջարկն աճել է:

Ինչպիսի՞ կանխատեսումներ կարող են լինել Հայաստանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի և ԵԱՏՄ ողջ տարածքի տնտեսական զարգացման բացասական սպասումների լույսի ներքո:

Եթե ներկայիս տնտեսական իրավիճակը ձգձգվի, ապա կարելի է սպասել, որ տեղի կունենա ապահովագրված անձանց թվի կրճատում, ինչպես նաև պրեմիաների ծավալների անկում և ռիսկերի կամ ապահովագրական գումարների կրճատում, ինչը կապված կլինի ձեռնարկությունների և մասնավոր անձանց կողմից ապահովագրական ռիսկերի գնահատման ծախսերը կրճատելու կամ ապահովագրությունից, ընդհանրապես,  հրաժարվելու ցանկության հետ:

ԵԱՏՄ շրջանակներում նախատեսվում է միասնական ապահովագրական շուկայի ստեղծում: Ի՞նչ կարող է դա տալ Հայաստանի ապահովագրական համակարգին, կարելի՞ է արդյոք սպասել ապահովագրական պրոդուկտների թանկացում:

Հայաստանի ապահովագրական համակարգը ԵԱՏՄ մյուս երկրների ապահովագրական շուկաների համեմատ ավելի թույլ է զարգացած: Այդ առումով ենթադրում եմ, որ կլինի աճ: Առաջինը, կավելանա ապահովագրական պարտադիր տեսակների թիվը: Մեզ մոտ առայժմ գործում է միայն ԱՊՊԱ-ն, իսկ մյուս երկներում, օրինակ, Ռուսաստանում – դրանք բազմաթիվ են: Առաջին հերթին կներդրվի պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը: Ինչ վերաբերվում է ապահովագրության պարտադիր տեսակների արժեքին, կարծում եմ, որ կմշակվեն հաշվարկի տարածաշրջանային գործակիցներ, որոնք ներկայումս Ռուսաստանում գործում են ԱՊՊԱ սակագները հաշվարկելիս: Հաշվի առնելով սպառողների շահերը, աստիճանաբար կբարձրանան հատուցման սահմանաչափերը, քանի որ ԵԱՏՄ մյուս երկրներում դրանք ավելի բարձր են, քան Հայաստանում: Ընդհանուր առմամբ, կարծում եմ, որ միասնական ապահովագրական շուկան կարող է ստեղծվել 5 տարուց ոչ շուտ, երբ սահմանվեն խաղի միասնական կանոնները և ավարտվի օրենսդրությունների ներդաշնակեցման գործընթացը:

Արդյո՞ք դա չի ենթադրում, որ, օրինակ, Հայաստանում բժշկական պոլիս ստանացողն ապահովագրական պատահարի դեպքում կարող է բուժվել ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների բժշկական հաստատություններում: Ի՞նչ եք կարծում, դեպի ո՞ր կողմ կփոխվեն բժշկական ապահովագրության գները:

Կամավոր բժշկական ապահովագրությունը կարող է նախատեսել Հայաստանում ձեռք բերված պոլիսով մեկ այլ երկրում բուժում ստանալու հնարավորություն: Այդ հնարավորությունը կընձեռվի նաև պարտադիր բժշկական ապահովագրության շրջանակներում: Իմ կարծիքով, պարտադիր բժշկական ապահովագրությունն ամենացանկալի ապահովագրությունն է՝ բնակչության, ինչպես նաև ձեռնարկությունների և կառավարության համար, քանի որ բարձրացնում է բժշկական ծառայությունների հանդեպ մատչելիությունը: «Առողջության պրոբլեմների լավագույն լուծումը – առողջության ապահովագրությունն է» թեզն արդեն աքսիոմա է դարձել, որի ներդրումը Հայաստանում ընդամենը ժամանակի հարց է: Բայց կրկին անգամ չեմ կարող չնշել, որ պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը ներդնելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան ենթակառուցվածք, իր կարգավորիչ մարմնով, ստեղծել տվյալների միասնական բազա, որի մուտքն ազատ կլինի առողջապահության բոլոր աշխատակիցների համար, իսկ օրենսդրության մշակման և ներդաշնակեցման մասին էլ չեմ խոսում: Բացի այդ, անհրաժեշտություն է նաև բուժման միասնական ստանդարտների, այսպես կոչված, ալգոռիթմերի ներդրումը, որոնք համատեղ մշակված կլինեն  ապահովագրական ընկերությունների փորձագետների և բժշկության ոլորտի մասնագետների կողմից: Կարծում եմ, որ պարտադիր բժշկական ապահովագրության ներդրման ուղղությամբ առաջին քայլերն արդեն արված են, իսկ բուժհաստատություններն այսօր, ոչ ամբողջովին, բայց գրեթե պատրաստ են պարտադիր բժշկական ապահովագրությանը, քանի որ կամավոր բժշկական ապահովագրության շրջանակներում ձեռք են բերել ապահովագրական ընկերությունների հետ համագործակցելու 15-ամյա փորձ: 

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Visa-յի արշավի հաջողակ հաղթողը Կոնվերս Բանկի հաճախորդ էVisa-յի արշավի հաջողակ հաղթողը Կոնվերս Բանկի հաճախորդ է
 Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ստանալ նոր վճարային քարտ և միանալ խրախուսման արշավին Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ստանալ նոր վճարային քարտ և միանալ խրախուսման արշավին
Վահան Քերոբյան. Հայաստանի տնտեսությունն արագ վերականգնվել է Վահան Քերոբյան. Հայաստանի տնտեսությունն արագ վերականգնվել է "սեպտեմբերյան շոկից" հետո
Google Pay-ն այլևս հասանելի է ԱրարատԲանկի քարտապանների համարGoogle Pay-ն այլևս հասանելի է ԱրարատԲանկի քարտապանների համար
2021-2022թթ.-ին Ակբա բանկը շուրջ 246.000.000 ՀՀ դրամ է տրամադրել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին2021-2022թթ.-ին Ակբա բանկը շուրջ 246.000.000 ՀՀ դրամ է տրամադրել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին
ԱԶԲ-ն ցանկանում է ընդլայնել Հայաստանի հետ փոխգործակցային ծրագրերը, որոնք վերաբերում են տրանսպորտային հաղորդակցության, «կանաչ տնտեսության», կրթության ոլորտներինԱԶԲ-ն ցանկանում է ընդլայնել Հայաստանի հետ փոխգործակցային ծրագրերը, որոնք վերաբերում են տրանսպորտային հաղորդակցության, «կանաչ տնտեսության», կրթության ոլորտներին
Դրամի արժեւորումը դրական կանդրադառնա գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա. ՀԾԿՀ ղեկավարԴրամի արժեւորումը դրական կանդրադառնա գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա. ՀԾԿՀ ղեկավար
ԱԺ-ն հավանություն է տվել միկրոձեռնարկությունների համար պայմանները խստացնելու կառավարության նախաձեռնությանըԱԺ-ն հավանություն է տվել միկրոձեռնարկությունների համար պայմանները խստացնելու կառավարության նախաձեռնությանը
Փաշինյանը կոչ է արել չվախենալ պետական պարտքի բացարձակ մեծությունիցՓաշինյանը կոչ է արել չվախենալ պետական պարտքի բացարձակ մեծությունից
Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Երևանում մշտական ներկայացուցչություն կբացիԶարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Երևանում մշտական ներկայացուցչություն կբացի
Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան ՋրբաշյանՀայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան Ջրբաշյան
IDBank-ի «Մալաթիա» մասնաճյուղն՝ ավելի հարմարավետ ու ժամանակակիցIDBank-ի «Մալաթիա» մասնաճյուղն՝ ավելի հարմարավետ ու ժամանակակից
Նախարար Խաչատրյան. ՏՀՏ ոլորտում զբաղվածների 43 տոկոսը կանայք ենՆախարար Խաչատրյան. ՏՀՏ ոլորտում զբաղվածների 43 տոկոսը կանայք են
Հայաստանը մասնակցել է ԵԱՏՄ ագրոարդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի 3-րդ նիստինՀայաստանը մասնակցել է ԵԱՏՄ ագրոարդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի 3-րդ նիստին
Հայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը հրապարակել է իր Կայուն զարգացման առաջին զեկույցըՀայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը հրապարակել է իր Կայուն զարգացման առաջին զեկույցը
IDBank-ի քարտերով արդեն հնարավոր է վճարել Apple Pay-ի միջոցովIDBank-ի քարտերով արդեն հնարավոր է վճարել Apple Pay-ի միջոցով
Կոնվերս Բանկը հայտարարում է արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մեկնարկի մասինԿոնվերս Բանկը հայտարարում է արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մեկնարկի մասին
Խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ. Հայաստանում գինու արտադրության ծավալները 5 տարվա ընթացքում ավելացել են գրեթե 2 անգամԽաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ. Հայաստանում գինու արտադրության ծավալները 5 տարվա ընթացքում ավելացել են գրեթե 2 անգամ
Իրանը հարստացրել է ուրանի արդյունահանումը մինչեւ 60 տոկոսԻրանը հարստացրել է ուրանի արդյունահանումը մինչեւ 60 տոկոս
Խմելու ջուրը մինչև 2024 թվականը քաղաքացիների համար չի թանկանաԽմելու ջուրը մինչև 2024 թվականը քաղաքացիների համար չի թանկանա
Գնել Սանոսյանը՝ ուկրաինահայ գործարարներին. տեղական շինարարական ընկերությունների ներուժը չի բավարարումԳնել Սանոսյանը՝ ուկրաինահայ գործարարներին. տեղական շինարարական ընկերությունների ներուժը չի բավարարում
ԱԶԲ Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչության գլխավոր տնօրենը պատմել է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացման հեռանկարային ուղղությունների մասինԱԶԲ Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչության գլխավոր տնօրենը պատմել է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացման հեռանկարային ուղղությունների մասին
Ֆինանսների նախարարությունը ներկայացրել է 2022թ. գործունեության հաշվետվությունըՖինանսների նախարարությունը ներկայացրել է 2022թ. գործունեության հաշվետվությունը
Իրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման նախագծի գործարկման մասինԻրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման նախագծի գործարկման մասին
USAID-ը Հայաստանում ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման նոր ծրագիր է գործարկելUSAID-ը Հայաստանում ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման նոր ծրագիր է գործարկել
Ակբա բանկը պարտատոմսեր է տեղաբաշխելուԱկբա բանկը պարտատոմսեր է տեղաբաշխելու
Հայաստանի տնտեսության 2022 թվականի արդյունքներով, ամենայն հավանականությամբ, պատմական ռեկորդ չի արձանագրվի. Հայկազ ՖանյանՀայաստանի տնտեսության 2022 թվականի արդյունքներով, ամենայն հավանականությամբ, պատմական ռեկորդ չի արձանագրվի. Հայկազ Ֆանյան
Հայաստանն ու Ուկրաինան քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու Ուկրաինան քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները
Երեւանն ու Թեհրանը շարունակում են ընդլայնել տնտեսական հարաբերություններըԵրեւանն ու Թեհրանը շարունակում են ընդլայնել տնտեսական հարաբերությունները
Հայաստանի արտահանողներն իրենց խնդիրների մասին պատմել են էկոնոմիկայի նախարար Վահան ՔերոբյանինՀայաստանի արտահանողներն իրենց խնդիրների մասին պատմել են էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին
Վերին Լարսում իրավիճակը պահանջում է օպերատիվ լուծումներ. ՊԵԿ ներկայացուցիչները հարցը քննարկել են ՄոսկվայումՎերին Լարսում իրավիճակը պահանջում է օպերատիվ լուծումներ. ՊԵԿ ներկայացուցիչները հարցը քննարկել են Մոսկվայում
Տավուշում հիմնված  ընտանեկան բիզնեսի հաջողությունները. տնից հյուրատուն ու փոքր գինեգերծարանՏավուշում հիմնված  ընտանեկան բիզնեսի հաջողությունները. տնից հյուրատուն ու փոքր գինեգերծարան
Հայաստանում կապիտալ ծախսերի թերակատարումը տխուր ավանդույթ է դարձել. «Լույս» հիմնադրամՀայաստանում կապիտալ ծախսերի թերակատարումը տխուր ավանդույթ է դարձել. «Լույս» հիմնադրամ
Հայաստանը հանրաճանաչ ուղղություն է դառնում բելառուսների համարՀայաստանը հանրաճանաչ ուղղություն է դառնում բելառուսների համար
Ռոբերտ Խաչատրյան. Հայաստանում արբանյակի կառավարման կենտրոնը պատրաստ կլինի մինչեւ տարեվերջՌոբերտ Խաչատրյան. Հայաստանում արբանյակի կառավարման կենտրոնը պատրաստ կլինի մինչեւ տարեվերջ
Հայաստանում ձեռնամուխ են եղել առաջին արբանյակի կառուցման աշխատանքներինՀայաստանում ձեռնամուխ են եղել առաջին արբանյակի կառուցման աշխատանքներին
Գեոպրոմայնինգ ընկերության Մամլո ծառայությունԳեոպրոմայնինգ ընկերության Մամլո ծառայություն
Փոթի-Փոթի-"Կավկազ" նավահանգիստ լաստանավի գործարկման հարցում զգալի առաջընթաց է նախանշվել. փոխնախարար
Հայաստանը ԶՖԳ-ից եւ ԱԶԲ-ից վարկ կստանա ֆիսկալ կայունության եւ ֆինանսական շուկաների զարգացման համարՀայաստանը ԶՖԳ-ից եւ ԱԶԲ-ից վարկ կստանա ֆիսկալ կայունության եւ ֆինանսական շուկաների զարգացման համար
Օդանավակայանների միջազգային խորհուրդը պատրաստ է 400 մլն եվրո ուղղել Օդանավակայանների միջազգային խորհուրդը պատրաստ է 400 մլն եվրո ուղղել "Զվարթնոց" օդանավակայանի թողունակության ավելացմանը
Կոնվերսբանկը նոյեմբերի 22-ին վաճառքի կհանի 3 մլրդ դրամ եւ 10 մլն դոլար ծավալով դրամային եւ դոլարային պարտատոմսերի մեկական տրանշԿոնվերսբանկը նոյեմբերի 22-ին վաճառքի կհանի 3 մլրդ դրամ եւ 10 մլն դոլար ծավալով դրամային եւ դոլարային պարտատոմսերի մեկական տրանշ
Shell-ը մտադիր է իր ներկայացուցչությունը բացել ԵրեւանումShell-ը մտադիր է իր ներկայացուցչությունը բացել Երեւանում
Հայաստանի տնտեսությունն անառողջ է. տնտեսագետն առաջարկում է առկա խնդիրների լուծման եղանակներՀայաստանի տնտեսությունն անառողջ է. տնտեսագետն առաջարկում է առկա խնդիրների լուծման եղանակներ
Կառավարությունը Երևանի քաղաքապետարանի ձեռքերը կարձակի՝ վթարային շենքերի քանդման գործումԿառավարությունը Երևանի քաղաքապետարանի ձեռքերը կարձակի՝ վթարային շենքերի քանդման գործում
2023 թվականից Հայաստանում ներդրվում է ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ2023 թվականից Հայաստանում ներդրվում է ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ
Հայաստանում հասաանելի են google pay եւ google wallet ծառայություններըՀայաստանում հասաանելի են google pay եւ google wallet ծառայությունները
Իրան էլեկտրաէներգիայի արտահանման ներուժի գործարկման դեպքում դա կանդրադառնա ներքին սակագների վրա. Մհեր ԳրիգորյանԻրան էլեկտրաէներգիայի արտահանման ներուժի գործարկման դեպքում դա կանդրադառնա ներքին սակագների վրա. Մհեր Գրիգորյան
ՏՏ ոլորտի փոքր ձեռնարկությունների արտոնյալ հարկմանն ուղղված նոր օրինագիծ է նախապատրաստվում. նախարարՏՏ ոլորտի փոքր ձեռնարկությունների արտոնյալ հարկմանն ուղղված նոր օրինագիծ է նախապատրաստվում. նախարար
2023 թվականին պաշտպանական ծախսերը 2018 թվականի համեմատ կավելանան 113 տոկոսով. Փաշինյանը հայտարարել է պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու մասին2023 թվականին պաշտպանական ծախսերը 2018 թվականի համեմատ կավելանան 113 տոկոսով. Փաշինյանը հայտարարել է պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու մասին
ԿԲ-ը կարևորում է միջնաժամկետ հեռանկարում պետական պարտքի պահպանումը պատշաճ մակարդակում. Մարտին ԳալստյանԿԲ-ը կարևորում է միջնաժամկետ հեռանկարում պետական պարտքի պահպանումը պատշաճ մակարդակում. Մարտին Գալստյան
Փոխվարչապետ. Առաջիկա օրերին կհաստատվի ԱՄՀ-ի Փոխվարչապետ. Առաջիկա օրերին կհաստատվի ԱՄՀ-ի "Stand by" նոր եռամյա ծրագիրը
Հայաստանի արագացված տնտեսական զարգացումն այլընտրանք չունի. ֆինանսների նախարարՀայաստանի արագացված տնտեսական զարգացումն այլընտրանք չունի. ֆինանսների նախարար
Հայաստանում փոխվել են ավել վճարված հարկերի գումարների հաշվանցման կամ վերադարձման ժամկետներըՀայաստանում փոխվել են ավել վճարված հարկերի գումարների հաշվանցման կամ վերադարձման ժամկետները
Կոնվերս Բանկը խրախուսման արշավ է հայտարարելԿոնվերս Բանկը խրախուսման արշավ է հայտարարել
Team Telecom Armenia-ն վերացրել է ինտերնետ հասանելիության խնդիրները՝ գործարկելով պահեստային կապուղինTeam Telecom Armenia-ն վերացրել է ինտերնետ հասանելիության խնդիրները՝ գործարկելով պահեստային կապուղին
Google Pay-ը և Google Wallet-ը հասանելի են Ամերիաբանկի հաճախորդների համարGoogle Pay-ը և Google Wallet-ը հասանելի են Ամերիաբանկի հաճախորդների համար
Հայաստանի պետական պարտքը գերազանցել է 10 մլրդ դոլարի հոգեբանական նշագիծըՀայաստանի պետական պարտքը գերազանցել է 10 մլրդ դոլարի հոգեբանական նշագիծը
Աշխատավարձի նվազագույն չափը կավելանա 7 հազար դրամովԱշխատավարձի նվազագույն չափը կավելանա 7 հազար դրամով
Արդշինբանկը անդրոիդի սիրահարների համար ներկայացնում է Google Pay-ը ՀայաստանումԱրդշինբանկը անդրոիդի սիրահարների համար ներկայացնում է Google Pay-ը Հայաստանում
Կառավարությունը գերակատարել է 500 կմ ճանապարհ վերանորոգելու իր խոստումը. նախարարԿառավարությունը գերակատարել է 500 կմ ճանապարհ վերանորոգելու իր խոստումը. նախարար
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
25.11.2022
RUB6.53-0.02
USD395.05-0.24
EUR411.29-0.05
GBP478.17-0.53
CAD296.07-0.23
JPY28.35-0.26
CNY55.38-0.14
CHF418.62-0.61