Ուրբաթ, 6 Մայիսի 2016 17:13
Կարինա Մելիքյան

Հայաստանի աճող արտաքին պարտքը և բարձր միգրացիան ավելի են խորացնում բնակչության մեկ շնչին ընկնող պարտքի բեռը

Հայաստանի աճող արտաքին պարտքը և բարձր միգրացիան ավելի են խորացնում բնակչության մեկ շնչին ընկնող պարտքի բեռը

Արմինֆո. Հայաստանի պետական պարտքը 2016 թվականի ապրիլի 1-ին հասավ 5.2 մլրդ.դոլարի, ինչն ավելի խորացրեց բնակչույթան մեկ շնչին ընկնեղ պարտքի բեռը, որն արդեն կազմում է ավելի քան 1.7 հազար դոլար`աճող արտաքին պարտքի և բարձր միգրացիայի պայմաններում: Միայն արտաքին պարտքի գծով, որը հասել է 4.4 մլրդ.դոլարի, բնակչության մեկ շնչին ընկնող պարտքի բեռը 2016-ի առաջին եռամսյակում 1.4 հազարից հասել է մինչև 1.5 հազար դոլար (2009-ին` 550 դոլար): Հաշվի առնելով միգրացիայի իրական չափերը, բնակչության մեկ շնչին ընկնող բեռն զգալիորեն ավելի մեծ է:

Արտաքին պարտքի ծածկույթի աստիճանը ոսկու-արտարժույթի պահուստների հաշվին 2016 թվականին կազմել է 41.1%, 2014-ի համեմատ աճելով 39.3%, բայց զիջելով 2013-ի ցուցանիշին 57.7%, քանի որ 2013-ին, ոսկու-արտարժույթի պահուստների 27.8% աճի պայմաններում (մինչև 2.3 մլրդ.դոլար), արտաքին պարտքի աճի տեմպերն ավելի համեստ էին (5%, մինչև 3.9 մլրդ.դոլար), որից հետո, 2014-ին, ոսկու-արտարժույթի պահուստների 34.8% անկման պայմաներում (մինչև 1.5 մլրդ.դոլար), արտաքին պարտքն աճեց 13.7% (մինչև 3.8 մլրդ.դոլար): 2015 թվականին պահուստները և արտաքին պարտքը ցուցադրեցին աճի դինամիկա, համապատասխանաբար կազմելով`20% և 19%: Ըստ փորձագետների կանխատեսումների, Հայաստանի արտաքին պարտքի աճը կշարունակվի նաև 2017 թվականին, որից հետո միայն, բարենպաստ միտումների պայմաններում, կարելի է ակնկալել նվազում:

Ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության նախնական տվյալների, որոնք ԱրմԻնֆո գործակալությանն են տրամադրվել ՀՀ Ազգային վիակագրական ծառայությունից, 2016 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքն աճել է 13%, միայն առաջին եռամսյակում` 2.3%: Դրա կառուցվածքում արտաքին պարտքը կազմել է 85%, իսկ մնացած 15%-ը կազմել է ներքին պարտքը: Արտաքին պարտքը տարեկան կտրվածքով աճել է 12.3%, 2016-ի առաջին եռամսյակում` 2.1% (2015-ին` 2.8%, իսկ 2014-ին`0.9% աճ), կազմելով 4.4 մլրդ.դոլար: Ներքին պետական պարտքը կազմել է 380.4 մլրդ.դրամ կամ 790.4 մլն.դոլար, տարեկան աճը`13.6%, իսկ միայն առաջին եռամսյակում` 3.8%:

Արտաքին պարտքի կառուցվածքում 89% կամ 3.9 մլրդ.դոլար է կազմել կառավարության մասնաբաժինը, իսկ մնացած 11%-ը կամ 487.9 մլն.դոլարը կազմել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասնաբաժինը: Ընդ որում, կառավարության արտաքին պարտքը, որն ամեն ամիս աճում է, և որի աճի տեմպերը փետրվար-մարտին արագացել են` 0.5%-ից մինչև 1.4%, ընդհանուր առմամբ, 2016-ի առաջին եռամսյակում աճել է 2% (նախորդ տարվա 3.6% փոխարեն), միևնույն ժամանակ գրեթե նույն դինամիկան է դիտվել ՀՀ ԿԲ արտաքին պարտքի գծով, որը փետրվար-մարտին աճի տեմպերն արագացրել է` 0.5%-ից մինչև 1.7%, 2016-ի առաջին եռամսյակում ավելանալով`2.4% (նախորդ տարվա 3% անկման փոխարեն): Կառավարության արտաքին պարտքը տարեկան կտրվածքով աճել է 12.1%, իսկ ԿԲ պարտքը` 13.3%: Իսկ ներքին պարտքի կառուցվածքում գերակշռում են պետական պարտատոմսերը, որոնց մասնաբաժինը 2016-ի առաջին եռամսյակում 87%-ից աճել է մինչև 89% (բացարձակ արտահայտությամբ տարեկան աճը`18.1%, եռամսյակային աճը` 5.6%), որոնց հաջորդում են հայկական եվրաբոնդերը, 13%-ից նվազելով մինչև 11% (բացարձակ մեծության տարեկան աճը` 7.2%, եռամսյակի աճը` 12.4%), իսկ մնացած մասը կազմում են երաշխիքները (0.3%): Առևտրի վարկերը զրոյացվել են:

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության վերլուծաբանների, տասնամյա վաղեմության դինամիկայում ոսկու-արտարժույթի պահուստները ծածկում էին արտաքին պարտքի մոտ 56%-ը:Բայց հետագայում պահուստները չեն ծածկել արտաքին պարտքի նույնիսկ կեսը, քանի որ վերջինս ամեն տարի ավելացել է, իսկ ոսկու-արտարժույթի պահուստները ցուցադրել են տարաբնույթ դինամիկա: Այսպես, 2007-ի այդ պահուստներն աճել են 54.5%, 2008-ին,ճգնաժամի պայմաններում, տեղի է ունեցել 17.6% անկում: 2009-ին, երբ տեղի ունեցավ ՀՀ դրամի կտրուկ արժեզրկումը (22%), արտաքին աղբյուրներից միջոցների ներգրավումը թույլ տվեց ոսկու-արտարժույթի պահուստներն ավելացնել 42.9%:

2010-ին ոսկու-արտարժույթի պահուստները կրճատվեցին 7%, 2011-ին աճեցին 3.5%, իսկ 2012-ին նվազեցին 7%: 2013 թվականին պահուստների էական համալրումով հաջողվեց այն ավելացնել 25.2%, որոնք 2014-ին կրկին կրճատվեցին`34.8%`ՀՀ դրամի կտրուկ արժեզրկման (հատկապես դեկտեմբերին) հետևանքով:

2015 թվականին 20%-ով հաջողվեց վերականգնել ոսկու-արտարժույթի պահուստների մի մասը, ինչը թույլ տվեց դրանցով ապահովել արտաքին պարտքի 41%-ի ծածկույթ (2014-ի 39%-ի փոխարեն): Հայաստանի արտաքին պարտքը 2015 թվականին աճել է 16%, իսկ ՀՆԱ աճը կազմել է 3%: Հայաստանի ընդանուր պետական պարտքի մասնաբաժինը ՀՆԱ կառուցվածքում 2015-ի վերջին կազմել է 48.8%, իսկ արտաքին պարտքինը` 41.5%: 2009-2013 թվականներին արտաքին պարտքի մասնաբաժինը Հայաստանի ՀՆԱ կառուցվածքում տատանվել է 35-38% սահմաններում, բացարձակ արտահայտությամբ աճելով 32%: Համեմատության համար հիշեցնենք, որ 2008-ին արտաքին պարտքի մասնաբաժինը ցածր էր 30%-ից, երբ ընդհանուր պարտքն աճել էր 21%, իսկ ՀՆԱ աճը ճգնաժամի հետևանքով 13.7%-ից դանդաղել էր մինչև 6.9%:

2016 թվականի առաջին եռամսյակում Հայաստանի բնակչության մեկ շնչին ընկնող պարտքի բեռն աճել է` 1.5 հազարից մինչև 1.7 հազար դոլար, ընդ որում, միայն արտաքին պարտքի գծով այդ ցուցանիշը 1.3 հազարից աճել է մինչև 1.5 հազար դոլար (2009-ին` 550 դոլար): Փորձագեները, հաշվի առնելով բարձր միգրացիան, գտնում են, որ Հայստանի բնակչության թվաքանակը զգալիորեն զիջում է պաշտոնական տվյալներին (2.994 մլն մարդ., 2015-ին` 2.999 մլն, 2014-ին`3.010 մլն մարդ, 2013-ին` 3.017 մլն.մարդ, 2012-ին`3,027 մլն.մարդ), հետևաբար, բնակչության մեկ շնչի հաշվով պարտքի բեռը շատ ավելի բարձր է:

Հիշեցնենք, որ 2016-ի հունվարի 1-ին Հայաստանի ընդհանուր պարտքը կազմել է 2.5 մլրդ դրամ, կամ 5,1 մլրդ.դոլար (2014-ին` 2.1 տրլն.դրամ, 2013-ին` 1,9 տրլն դրամ), որի կառուցվածքում արտաքին պարտքը կազմում է 2.1 տրլն դրամ, կամ 4.3 մլրդ,դոլար, իսկ ներքին պարտքը`368.4 մլրդ դրամկամ 761,5 մլն.դոլար: Ոսկու-արժույթի պահուստները 2015-ին կազմել են 1,8 մլրդ.դոլար, 2014-ի 1,5 մլրդ.դոլարի համեմատ: Ոսկու-արտարժույթի պահուստները 2013-ին աճել են 27.8%, 2014-ին նվազել են 34.8%, իսկ 2015-ին կրկին աճել են 20%: 

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Հայաստանում կկայանա տնտեսական խոշոր համաժողովՀայաստանում կկայանա տնտեսական խոշոր համաժողով
Ամերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն էԱմերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն է
Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցուցակում մնացել է ապահովագրական ընկերությունների կեսըՀայաստանի խոշոր հարկատուների ցուցակում մնացել է ապահովագրական ընկերությունների կեսը
Global Finance. Կոնվերս Բանկն առևտրի ֆինանսավորմամբ Հայաստանի առաջատարն էGlobal Finance. Կոնվերս Բանկն առևտրի ֆինանսավորմամբ Հայաստանի առաջատարն է
Փորձագետն ընթացիկ տարում Հայաստանի տնտեսությունում գործարար ակտիվության մինչեւ 7 տոկոս աճ է կանխատեսումՓորձագետն ընթացիկ տարում Հայաստանի տնտեսությունում գործարար ակտիվության մինչեւ 7 տոկոս աճ է կանխատեսում
Wizz Air ավիաընկերությունը կսկսի թռիչքներ իրականացնել 4 նոր ուղղություններովWizz Air ավիաընկերությունը կսկսի թռիչքներ իրականացնել 4 նոր ուղղություններով
Պաոլո Սպանտիգատի. ԱԶԲ-ն պատրաստ է խորացնել աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանըՊաոլո Սպանտիգատի. ԱԶԲ-ն պատրաստ է խորացնել աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը
GFN.AM-ը սկսում է Հայաստանում` NVIDIA GeForce NOW ամպային խաղերի ծառայության բետա փորձարկման համար գրանցումներըGFN.AM-ը սկսում է Հայաստանում` NVIDIA GeForce NOW ամպային խաղերի ծառայության բետա փորձարկման համար գրանցումները
Կառավարությունում քննարկել են Հայաստանի հարկային ներուժըԿառավարությունում քննարկել են Հայաստանի հարկային ներուժը
ՀԱՊՀ-ում բացվեցին տեխնիկապես հագեցած 7 համակարգչային լաբորատորիաներՀԱՊՀ-ում բացվեցին տեխնիկապես հագեցած 7 համակարգչային լաբորատորիաներ
ԶՊՄԿ-ն 2022-ին վճարել է աննախադեպ հարկեր՝ գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը գրեթե երկուսուկես անգամԶՊՄԿ-ն 2022-ին վճարել է աննախադեպ հարկեր՝ գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը գրեթե երկուսուկես անգամ
Կառավարությունը կսուբսիդավորի Ջերմուկում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտների վնասներըԿառավարությունը կսուբսիդավորի Ջերմուկում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտների վնասները
Հայաստանի կապի օպերատորները 2022 թվականին կրճատել են հարկային վճարումները պետական գանձարանՀայաստանի կապի օպերատորները 2022 թվականին կրճատել են հարկային վճարումները պետական գանձարան
ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրում Հայաստանի մասնաբաժինն ավելացել է 1,2%-ից մինչեւ 2,9%ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրում Հայաստանի մասնաբաժինն ավելացել է 1,2%-ից մինչեւ 2,9%
Հայկական ԱԷԿ-ում պատասխանել են Ադրբեջանի օմբուդսմենի կոչինՀայկական ԱԷԿ-ում պատասխանել են Ադրբեջանի օմբուդսմենի կոչին
2022 թվականի արդյունքներ.  Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պահպանում է առաջատարի դիրքը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների շրջանում2022 թվականի արդյունքներ.  Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պահպանում է առաջատարի դիրքը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների շրջանում
Տնտեսվարողների համար սահմանային անցակետերով դյուրին և արագ տեղաշարժի ապահովումը ՊԵԿ առաջնահերթություններից է. ԲադասյանՏնտեսվարողների համար սահմանային անցակետերով դյուրին և արագ տեղաշարժի ապահովումը ՊԵԿ առաջնահերթություններից է. Բադասյան
Հայաստանն ու Կատարը քննարկել են ներդրումային համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու Կատարը քննարկել են ներդրումային համագործակցության հնարավորությունները
Վրաստանը դառնում է տարածաշրջանի ավտոմեքենաների մատակարարման լուրջ հանգույցՎրաստանը դառնում է տարածաշրջանի ավտոմեքենաների մատակարարման լուրջ հանգույց
Վարչապետին զեկուցվել է Կադաստրի կոմիտեի 2022թ. գործունեության կատարողականի մասինՎարչապետին զեկուցվել է Կադաստրի կոմիտեի 2022թ. գործունեության կատարողականի մասին
«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղում» արևային կայան է կառուցվել«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղում» արևային կայան է կառուցվել
Orion Worldwide Innovations. հայկական ստարտափները 2020-2022 թվականներին ներգրավել են 48 միլիոնի դոլարի ներդրումներOrion Worldwide Innovations. հայկական ստարտափները 2020-2022 թվականներին ներգրավել են 48 միլիոնի դոլարի ներդրումներ
Հայաստանն ու Լեհաստանը քննարկել են գյուղմթերքի արտահանման ծավալների ավելացման հնարավորություններըՀայաստանն ու Լեհաստանը քննարկել են գյուղմթերքի արտահանման ծավալների ավելացման հնարավորությունները
Հայաստանը ճանաչելի չէ միջազգային շուկաներում. Զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավարՀայաստանը ճանաչելի չէ միջազգային շուկաներում. Զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավար
Տիգրան Ջրբաշյան. ԱՊԱ ներկայումս առաջարկվող տեսքով ներդրումը չի հանգեցնի համակարգի արդյունավետության և որակի բարձրացմանըՏիգրան Ջրբաշյան. ԱՊԱ ներկայումս առաջարկվող տեսքով ներդրումը չի հանգեցնի համակարգի արդյունավետության և որակի բարձրացմանը
ՊԵԿ. 2023 թվականի առաջին 20 օրում Հայաստանում իրականացվել է 10.6%-ով ավելի գործարք ՀԴՄ կտրոններովՊԵԿ. 2023 թվականի առաջին 20 օրում Հայաստանում իրականացվել է 10.6%-ով ավելի գործարք ՀԴՄ կտրոններով
Իտալական բիզնեսը հետաքրքրված է Հայաստանի ներդրումային հնարավորություններովԻտալական բիզնեսը հետաքրքրված է Հայաստանի ներդրումային հնարավորություններով
Վահան Քերոբյանն Արցախի հարցը բարձրացրել է Բեռլինում՝ Պարենի և գյուղատնտեսության գլոբալ ֆորումումՎահան Քերոբյանն Արցախի հարցը բարձրացրել է Բեռլինում՝ Պարենի և գյուղատնտեսության գլոբալ ֆորումում
ՊԵԿ-ը կեղծ ակցիզային դրոշմանիշերով 1274 տուփ ծխախոտ է հայտնաբերելՊԵԿ-ը կեղծ ակցիզային դրոշմանիշերով 1274 տուփ ծխախոտ է հայտնաբերել
Հայաստանի բանկերի շահույթը 3 անգամ աճել է ոչ տոկոսային եկամուտների աննախադեպ աճի հաշվինՀայաստանի բանկերի շահույթը 3 անգամ աճել է ոչ տոկոսային եկամուտների աննախադեպ աճի հաշվին
Փորձագետ.  Կրիպտոոլորտի զարգացումը Հայաստանում նոր խաղացողների ներգրավման, հարկային բազայի եւ աշխատատեղերի աճի գրավականն էՓորձագետ.  Կրիպտոոլորտի զարգացումը Հայաստանում նոր խաղացողների ներգրավման, հարկային բազայի եւ աշխատատեղերի աճի գրավականն է
«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ՎԶԵԲ-ի եւ ԱԶԲ-ի հետ քննարկել է Հյուսիս-Հարավ ծրագրի Տրանշ-4 հատվածի կառուցմանն առնչվող հարցեր«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ՎԶԵԲ-ի եւ ԱԶԲ-ի հետ քննարկել է Հյուսիս-Հարավ ծրագրի Տրանշ-4 հատվածի կառուցմանն առնչվող հարցեր
Վահան Քերոբյան. 2022 թվականի արդյունքներով տնտեսության արդիականացման ծրագրի ընդհանուր պորտֆելը գերազանցել է 56 մլրդ դրամըՎահան Քերոբյան. 2022 թվականի արդյունքներով տնտեսության արդիականացման ծրագրի ընդհանուր պորտֆելը գերազանցել է 56 մլրդ դրամը
Գերմանիայի հյուրանոցների ասոցիացիան հետաքրքրված է Հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբԳերմանիայի հյուրանոցների ասոցիացիան հետաքրքրված է Հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ
Պետությունն ուզում է աջակցել Սյունիքի և Վայոց ձորի հյուրանոցային հատվածին. հանրային քննարկման է ներկայացվել նախագիծՊետությունն ուզում է աջակցել Սյունիքի և Վայոց ձորի հյուրանոցային հատվածին. հանրային քննարկման է ներկայացվել նախագիծ
Քաղաքացիների հաշիվներից կալանքը հանելու ժամկետը կկրճատվի մինչեւ 1-2 օր՝ նախկին 7 և ավել օրվա փոխարենՔաղաքացիների հաշիվներից կալանքը հանելու ժամկետը կկրճատվի մինչեւ 1-2 օր՝ նախկին 7 և ավել օրվա փոխարեն
Հայաստանի կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը ԵԱԶԲ-ում ավելացել է մինչեւ 4,2291%, իսկ Ռուսաստանինը նվազել է մինչեւ 44,7878%Հայաստանի կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը ԵԱԶԲ-ում ավելացել է մինչեւ 4,2291%, իսկ Ռուսաստանինը նվազել է մինչեւ 44,7878%
Հայաստանն ու Գերմանիան քննարկել են տնտեսության ոլորտում համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցերՀայաստանն ու Գերմանիան քննարկել են տնտեսության ոլորտում համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր
Հայաստանում կկարգավորվեն էլեկտրաէներգիայի առեւտրի մեխանիզմներըՀայաստանում կկարգավորվեն էլեկտրաէներգիայի առեւտրի մեխանիզմները
Երեւանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում կներդրվի 350 մլն դոլարԵրեւանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում կներդրվի 350 մլն դոլար
2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ առևտրաշրջանառության ծավալը 2021 թվականի համեմատ ավելացել է գրեթե երկու անգամ՝ կազմելով 759 մլն դոլար. Փաշինյան2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ առևտրաշրջանառության ծավալը 2021 թվականի համեմատ ավելացել է գրեթե երկու անգամ՝ կազմելով 759 մլն դոլար. Փաշինյան
Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է Հայաստանի հետ առեւտրաշրջանառության 70 տոկոս աճի մասինԻրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է Հայաստանի հետ առեւտրաշրջանառության 70 տոկոս աճի մասին
Մի դրամի ուժի հունվար ամսվա շահառուն «Տալենտում» կրթական ծրագիրն էՄի դրամի ուժի հունվար ամսվա շահառուն «Տալենտում» կրթական ծրագիրն է
Ռուսական ներդրումները Հայաստանում շարունակում են գերակշռելՌուսական ներդրումները Հայաստանում շարունակում են գերակշռել
Հնդկական KGK Group-ը Հայաստանում ադամանդագործության գործարան կբացիՀնդկական KGK Group-ը Հայաստանում ադամանդագործության գործարան կբացի
Fly Arna-ն մեկնարկում է ուղիղ չվերթներ դեպի Սանկտ ՊետերբուրգFly Arna-ն մեկնարկում է ուղիղ չվերթներ դեպի Սանկտ Պետերբուրգ
Հայաստանում բեռնափոխադրումները 11 ամսում աճել են 10.4% - ով, ուղևորափոխադրումները ՝ 47.7% - ովՀայաստանում բեռնափոխադրումները 11 ամսում աճել են 10.4% - ով, ուղևորափոխադրումները ՝ 47.7% - ով
10% հետվճարի ծրագրով կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին վերադարձվել է 800 մլն դրամ գումար10% հետվճարի ծրագրով կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին վերադարձվել է 800 մլն դրամ գումար
ԵԱՏՄ երկրներ ավտոմեքենա վաճառելիս ՊԵԿ-ի տեղեկանքները չեղարկվել ենԵԱՏՄ երկրներ ավտոմեքենա վաճառելիս ՊԵԿ-ի տեղեկանքները չեղարկվել են
2022 թվականին, հնարավոր է, արձանագրվի ՕՈՒՆ - ի ներհոսքի ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին 6 տարում. տնտեսագետ2022 թվականին, հնարավոր է, արձանագրվի ՕՈՒՆ - ի ներհոսքի ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին 6 տարում. տնտեսագետ
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները 1,5 անգամ ավելացրել են դեպի Ռուսաստան փոխանցումների թիվըՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները 1,5 անգամ ավելացրել են դեպի Ռուսաստան փոխանցումների թիվը
Վարդան Արամյան. Ներդրումների ներկայիս որակի եւ մակարդակի պայմաններում տնտեսության ներուժի աճի մասին խոսելու հարկ չկաՎարդան Արամյան. Ներդրումների ներկայիս որակի եւ մակարդակի պայմաններում տնտեսության ներուժի աճի մասին խոսելու հարկ չկա
2022 թվականին Հայաստանի տնտեսության աճը, ամենայն հավանականությամբ, կհասնի 12,5-13%-ի. 2023 թվին կապահովենք, առնվազն, 7 տոկոս աճ. Վարչապետ2022 թվականին Հայաստանի տնտեսության աճը, ամենայն հավանականությամբ, կհասնի 12,5-13%-ի. 2023 թվին կապահովենք, առնվազն, 7 տոկոս աճ. Վարչապետ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն ակնկալում է, որ լաստանավային հաղորդակցությունը կգործարկվի 2023թ. առաջին եռամսյակումՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն ակնկալում է, որ լաստանավային հաղորդակցությունը կգործարկվի 2023թ. առաջին եռամսյակում
Հայաստանի համախառն միջազգային պահուստները պատմական առավելագույնից իջել ենՀայաստանի համախառն միջազգային պահուստները պատմական առավելագույնից իջել են
2022 թվականին Հայաստանը հավաքել է 1 տրլն 926 մլրդ դրամի հարկեր՝ նախատեսված 1 տրլն 844 մլրդ դրամի դիմաց2022 թվականին Հայաստանը հավաքել է 1 տրլն 926 մլրդ դրամի հարկեր՝ նախատեսված 1 տրլն 844 մլրդ դրամի դիմաց
Ռոբերտ Խաչատրյան. ընդունիչ կայանը և արբանյակի կառավարման կենտրոնը շահագործման կհանձնվեն 2023թ. ընթացքումՌոբերտ Խաչատրյան. ընդունիչ կայանը և արբանյակի կառավարման կենտրոնը շահագործման կհանձնվեն 2023թ. ընթացքում
Հայաստանը երկարաձգում է ԵՆԲ-ի հետ Հայաստանը երկարաձգում է ԵՆԲ-ի հետ "Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց" ծրագրի շուրջ համաձայնագիրը
Ագարակ-Քաջարան հատվածի շինարարության ծախսերը 85 մլն դրամով կգերազանցեն նախնական արժեքըԱգարակ-Քաջարան հատվածի շինարարության ծախսերը 85 մլն դրամով կգերազանցեն նախնական արժեքը
Հայաստանի համար ավելի իրատեսական է ԵԱԶԲ-ի 4,2 տոկոս աճի կանխատեսումը, սակայն կարեւոր է զարգացման նոր պարադիգմըՀայաստանի համար ավելի իրատեսական է ԵԱԶԲ-ի 4,2 տոկոս աճի կանխատեսումը, սակայն կարեւոր է զարգացման նոր պարադիգմը
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
30.01.2023
RUB5.69-0.02
USD395.88-0.14
EUR431.870.60
GBP491.251.21
CAD297.25-0.15
JPY30.48-0.03
CNY58.540.05
CHF430.960.83