Երեթշաբթի, 23 Օգոստոսի 2016 18:41
Կարինա Մելիքյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկը 2019 թվականի համար կանխատեսում է վարկային ընդհանուր պորտֆելի գրեթե 50% աճ

ՀՀ Կենտրոնական բանկը 2019 թվականի համար կանխատեսում է վարկային ընդհանուր պորտֆելի գրեթե 50% աճ

Արմինֆո. Ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, Հայաստանի բանկային համակարգի ակտիվները 2016-2018 թվականներին կաճեն 28.7%, իսկ միջին տարեկան աճը կկազմի 8,8%: Ընդ որում, վարկային պորտֆելի գծով կանխատեսվում է եռամյա 45.5% աճ (տարեկան միջին` 13,3%): Ըստ ԿԲ «Բանկային համակարգի 2016-2018 թվականների զարգացման հեռանկարները»  պաշտոնական փաստաթղթի կանխատեսման, ակտիվների կառուցվածքը հիմնական բաղադրիչների առումով երեք տարիների ընթացքում կփոփոխվի հետևյալ կերպ: Կանխիկ միջոցները 3,8% -ից կնվազեն մինչև 2,9%, թղթակցային հաշիվները ԿԲ-ում և բանկերում կնվազեն 18,4% -ից մինչև 13,3%, բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված ավանդները/վարկերը կնվազեն 2,1% -ից մինչև 1,7%: Միևնույն ժամանակ, վարկային պորտֆելն ընդհանուր ակտիվներում կմեծանա 58.8% -ից մինչև 66.4%, ներդրումներն արժեթղթերում կբարձրանան 3.6% -ից մինչև 6.5%, լիզինգը և ֆակտորինգը ցույց կտան ոչ մեծ`0.8%-ից մինչև 1%: Հիմնական միջոցներ կմնան գրեթե անփոփոխ`3%-ից նվելով մինչև 2,8%:

Վարկային պորտֆելի կառուցվածքում 2016-2018 թվականներին 51.1% կաճեն  սպառողական վարկերը, միջին տարեկան աճը`14,9%, իսկ մասնաբաժինը 19,5% -ից կաճի մինչև 20.6%: Առևտրի վարկավորման ծավալները կենթարկվի եռամյա 46.1% աճ (տարեկան միջին աճը`13,5%), մասնաբաժնի` 16% -ից մինչև 16,3% աճով: վերամշակման արդյունաբերության վարկավորման ծավալները երեք տարիներին կաճեն 37.8% (միջին տարեկան աճը`11,3%), իսկ մասնաբաժինը պորտֆելում`7,8% -ից մինչև 8.1%: Հիփոթեքային պորտֆելը 2016-2018 թվականներին կավելանա 50.4% (միջին տարեկան աճը`14,6%), իսկ մասնաբաժնի աճը` 8,3% -ից մինչև 8,7%: Գյուղատնտեսական վարկերի մասնաբաժինն ընդհանուր պորտֆելում կնվազի`6.9% -ից մինչև 6.6%, շինարարության ոլորտում վարկավորման մասնաբաժնի չի փոխվի`5%, վարկավորումն արդյունաբերությունում գործնականում չի փոխվի`10.5% -ից մինչև 10.2%, իսկ ֆինանսական հատվածի վարկավորման մասնաբաժինը 5% -ից կնվազի մինչև 3.9%:

Ընդհանուր պարտավորությունները 2016-2018 թվականներին կաճեն 20.2% (տարեկան միջին աճը`6.4%): Դրանց կառուցվածքում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ավանդները երեք տարում կավելանան մոտ 27.2%, իսկ դրանց մասնաբաժինն ընդհանուր պարտավորությունների կառուցվածքում 60.6%-ից կաճի մինչև 64.1%: Մասնավորապես, ֆիզիկական անձանց ավանդները կավելանան 28,9%, իսկ իրավաբանական անձանց ավանդները`23.8%: Ավանդների կառուցվածքում ֆիզիկական անձանց միջոցների մասնաբաժինը 2016-2018 թվականներին կավելանա 66.4% -ից մինչև 67.3%, իսկ իրավաբանական անձանց միջոցների մասնաբաժինը, հակառակը, կնվազի`33.6% -ից մինչև 32,7%: Իսկ ըստ տեսակների, ցպահանջ ավանդների մասնաբաժինը 31,1%-ից կնվազի մինչև 30%, իսկ ժամկետային ավանդների մասնաբաժինը`68.9% -ից մինչև 70%: Ընդհանուր առմամբ, ցպահանջ ավանդները 2016- 2018 թվականներին կաճեն 22.6%, իսկ ժամկետային ավանդները`29.3%: 2016-2018 թվականներին բանկեր ծրագրում են ներգրավված միջբանկային ավանդների / վարկերի ծավալներն ավելացնել 32.2%, արդյունքում, դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր պարտավորություններում կաճի` 18,6% -ից մինչև 20.5%:

Ընդհանուր պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ մասնաբաժինների 2016-2018 թվականներին կփոխվի հետևյալ կերպ: Դրսից ներգրավված ավանդները / վարկերը` 18,6%-ից մինչև 20.5%, ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդները`33% - ից մինչև 35.3%, իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդները`9 % -ից մինչև 9,6%, իսկ իրավաբանական անձանց ցպահանջ ավանդները կմնան գրեթե անփոփոխ`11.3% -ից մինչև 11.4%, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց ցպահանջ ավանդները`7,5% -ից մինչև 7,9%:

Արդյունքում, բանկային համակարգի ընդհանուր եկամուտները 2016-2018 թվականներին կավելանան 35.1%, իսկ ընդհանուր ծախսերը`19,3%: Մասնավորապես, տոկոսային եկամուտների մասնաբաժինն ընդհանուր եկամուտներում կավելանա 76.7% -ից մինչև 80.3%, իսկ ոչ տոկոսային եկամուտների մասնաբաժինը կնվազի`23,3% -ից մինչև 19.7%: Այսպիսով, զուտ տոկոսային եկամուտները եռամյա կտրվածքով կաճեն 81,4%, իսկ ոչ տոկոսային եկամուտները կնվազեն 59.3%: Վարկերի գծով հնարավոր կորուստների պահուստին ուղղվող միջոցները երեք տարիների ընթացքում կնվազեն 41.8%, իսկ դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր ակտիվներում կնվազի 3,1%, մինչև 1.4%: Արդյունքում, բանկային համակարգի զուտ տոկոսային մարժան կտատանվի 2,9-5,3% միջակայքում:

Ըստ ԿԲ կանխատեսումների, Հայաստանի բանկերի ընդհանուր կապիտալը 2016-2018 թվականներին կաճի 79% (տարեկան միջին աճը`22,7%): Դրա կառուցվածքում կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը կկրճատվի 69% -ից մինչև 65%, ինչին  զուգահեռ կաճի շահույթի մասնաբաժինը`21% - ից մինչև 28%: Ակտիվների շահութաբերությունը (ROA) 2016-2018 թվականներին կանխատեսվում է մինուս 0,7% -ից մինչև պլյուս 2%, իսկ կապիտալի եկամտաբերությունը (ROE)`մինուս 4,2% -ից մինչև պլյուս 9.7%: Կանխատեսվող երեք տարվա ընթացքում բանկերին ROA և ROE գծով կարելի է բաժանել երեք խմբի: Այսպես, ROA գծով 2.5-3.5% միջակայքում են գտնվում 5 բանկեր,  1.5-2.5% միջակայզում`9 բանկեր, իսկ մնացածի մոտ այն ցածր է 1.5%-ից: ROE գծով 11-16% միջակայքում են 5 բանկեր, 8-11% միջակայքում`5 բանկեր, իսկ մնացածը` 8%-ից ցածր:

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության կազմած`Հայաստանի Բանկերի Ռենկինգի, երկրի բանկային համակարգի ակտիվները 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել են 3,5 տրլն դրամ, որի կառուցվածքում վարկային ներդրումների ծավալը կազմել է 67.6% կամ 2.4 մլրդ դրամ, իսկ ներդրումներն արժեթղթերում`8,9% կամ 310.4 մլրդ դրամ: Ընդհանուր պարտավորությունները նույն օրվա դրությամբ կազմել են 2.9 տրլն դրամ, որոնց կառուցվածքում 47,5% կամ 1,4 մլրդ դրամ են կազմել ժամկետային ավանդները: Բանկերի ընդհանուր կապիտալը հուլիսի 1-ին հասել է 582.6 մլրդ դրամի, որի 63.3%-ը կազմում է կանոնադրական կապիտալը, իսկ 26.2%-ը`կուտակված շահույթը: 2016 թվականի առաջին կիսամյակը Հայաստանի բանկերը եզրափակել են 12,4 մլրդ դրամ զուտ շահույթով: (ՀՀ դրամի հաշվարկային փոխարժեքը 2016-ի հունիսի 30-ին կազմել է 476.68 դրամ / դոլար):

Նշենք, որ ներկայումս Հայաստանում գործում է 19 բանկ, նախկին`21-ի փոխարեն: Շուկայից դուրս են եկել ԲՏԱ Բանկը և ՊրոԿրեդիտ Բանկը, համապատասխանաբար, միավորվելով Հայէկոնոմբանկին և Ինեկոբանկին: 2017 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում ԿԲ խստացված նորմատիվը, որի համաձայն` բանկերի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը պետք է կազմի 30 մլրդ. դրամ, ներկայիս` 5 մլրդ. դրամի փոխարեն:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
GFN.AM-ը սկսում է Հայաստանում` NVIDIA GeForce NOW ամպային խաղերի ծառայության բետա փորձարկման համար գրանցումներըGFN.AM-ը սկսում է Հայաստանում` NVIDIA GeForce NOW ամպային խաղերի ծառայության բետա փորձարկման համար գրանցումները
ՀԱՊՀ-ում բացվեցին տեխնիկապես հագեցած 7 համակարգչային լաբորատորիաներՀԱՊՀ-ում բացվեցին տեխնիկապես հագեցած 7 համակարգչային լաբորատորիաներ
ԶՊՄԿ-ն 2022-ին վճարել է աննախադեպ հարկեր՝ գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը գրեթե երկուսուկես անգամԶՊՄԿ-ն 2022-ին վճարել է աննախադեպ հարկեր՝ գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը գրեթե երկուսուկես անգամ
Հայաստանի կապի օպերատորները 2022 թվականին կրճատել են հարկային վճարումները պետական գանձարանՀայաստանի կապի օպերատորները 2022 թվականին կրճատել են հարկային վճարումները պետական գանձարան
ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրում Հայաստանի մասնաբաժինն ավելացել է 1,2%-ից մինչեւ 2,9%ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրում Հայաստանի մասնաբաժինն ավելացել է 1,2%-ից մինչեւ 2,9%
Հայկական ԱԷԿ-ում պատասխանել են Ադրբեջանի օմբուդսմենի կոչինՀայկական ԱԷԿ-ում պատասխանել են Ադրբեջանի օմբուդսմենի կոչին
2022 թվականի արդյունքներ.  Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պահպանում է առաջատարի դիրքը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների շրջանում2022 թվականի արդյունքներ.  Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պահպանում է առաջատարի դիրքը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների շրջանում
Տնտեսվարողների համար սահմանային անցակետերով դյուրին և արագ տեղաշարժի ապահովումը ՊԵԿ առաջնահերթություններից է. ԲադասյանՏնտեսվարողների համար սահմանային անցակետերով դյուրին և արագ տեղաշարժի ապահովումը ՊԵԿ առաջնահերթություններից է. Բադասյան
Հայաստանն ու Կատարը քննարկել են ներդրումային համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու Կատարը քննարկել են ներդրումային համագործակցության հնարավորությունները
Վրաստանը դառնում է տարածաշրջանի ավտոմեքենաների մատակարարման լուրջ հանգույցՎրաստանը դառնում է տարածաշրջանի ավտոմեքենաների մատակարարման լուրջ հանգույց
Վարչապետին զեկուցվել է Կադաստրի կոմիտեի 2022թ. գործունեության կատարողականի մասինՎարչապետին զեկուցվել է Կադաստրի կոմիտեի 2022թ. գործունեության կատարողականի մասին
«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղում» արևային կայան է կառուցվել«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղում» արևային կայան է կառուցվել
Orion Worldwide Innovations. հայկական ստարտափները 2020-2022 թվականներին ներգրավել են 48 միլիոնի դոլարի ներդրումներOrion Worldwide Innovations. հայկական ստարտափները 2020-2022 թվականներին ներգրավել են 48 միլիոնի դոլարի ներդրումներ
Հայաստանն ու Լեհաստանը քննարկել են գյուղմթերքի արտահանման ծավալների ավելացման հնարավորություններըՀայաստանն ու Լեհաստանը քննարկել են գյուղմթերքի արտահանման ծավալների ավելացման հնարավորությունները
Հայաստանը ճանաչելի չէ միջազգային շուկաներում. Զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավարՀայաստանը ճանաչելի չէ միջազգային շուկաներում. Զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավար
Տիգրան Ջրբաշյան. ԱՊԱ ներկայումս առաջարկվող տեսքով ներդրումը չի հանգեցնի համակարգի արդյունավետության և որակի բարձրացմանըՏիգրան Ջրբաշյան. ԱՊԱ ներկայումս առաջարկվող տեսքով ներդրումը չի հանգեցնի համակարգի արդյունավետության և որակի բարձրացմանը
ՊԵԿ. 2023 թվականի առաջին 20 օրում Հայաստանում իրականացվել է 10.6%-ով ավելի գործարք ՀԴՄ կտրոններովՊԵԿ. 2023 թվականի առաջին 20 օրում Հայաստանում իրականացվել է 10.6%-ով ավելի գործարք ՀԴՄ կտրոններով
Իտալական բիզնեսը հետաքրքրված է Հայաստանի ներդրումային հնարավորություններովԻտալական բիզնեսը հետաքրքրված է Հայաստանի ներդրումային հնարավորություններով
Վահան Քերոբյանն Արցախի հարցը բարձրացրել է Բեռլինում՝ Պարենի և գյուղատնտեսության գլոբալ ֆորումումՎահան Քերոբյանն Արցախի հարցը բարձրացրել է Բեռլինում՝ Պարենի և գյուղատնտեսության գլոբալ ֆորումում
ՊԵԿ-ը կեղծ ակցիզային դրոշմանիշերով 1274 տուփ ծխախոտ է հայտնաբերելՊԵԿ-ը կեղծ ակցիզային դրոշմանիշերով 1274 տուփ ծխախոտ է հայտնաբերել
Հայաստանի բանկերի շահույթը 3 անգամ աճել է ոչ տոկոսային եկամուտների աննախադեպ աճի հաշվինՀայաստանի բանկերի շահույթը 3 անգամ աճել է ոչ տոկոսային եկամուտների աննախադեպ աճի հաշվին
«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ՎԶԵԲ-ի եւ ԱԶԲ-ի հետ քննարկել է Հյուսիս-Հարավ ծրագրի Տրանշ-4 հատվածի կառուցմանն առնչվող հարցեր«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ՎԶԵԲ-ի եւ ԱԶԲ-ի հետ քննարկել է Հյուսիս-Հարավ ծրագրի Տրանշ-4 հատվածի կառուցմանն առնչվող հարցեր
Վահան Քերոբյան. 2022 թվականի արդյունքներով տնտեսության արդիականացման ծրագրի ընդհանուր պորտֆելը գերազանցել է 56 մլրդ դրամըՎահան Քերոբյան. 2022 թվականի արդյունքներով տնտեսության արդիականացման ծրագրի ընդհանուր պորտֆելը գերազանցել է 56 մլրդ դրամը
Գերմանիայի հյուրանոցների ասոցիացիան հետաքրքրված է Հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբԳերմանիայի հյուրանոցների ասոցիացիան հետաքրքրված է Հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ
Պետությունն ուզում է աջակցել Սյունիքի և Վայոց ձորի հյուրանոցային հատվածին. հանրային քննարկման է ներկայացվել նախագիծՊետությունն ուզում է աջակցել Սյունիքի և Վայոց ձորի հյուրանոցային հատվածին. հանրային քննարկման է ներկայացվել նախագիծ
Քաղաքացիների հաշիվներից կալանքը հանելու ժամկետը կկրճատվի մինչեւ 1-2 օր՝ նախկին 7 և ավել օրվա փոխարենՔաղաքացիների հաշիվներից կալանքը հանելու ժամկետը կկրճատվի մինչեւ 1-2 օր՝ նախկին 7 և ավել օրվա փոխարեն
Հայաստանի կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը ԵԱԶԲ-ում ավելացել է մինչեւ 4,2291%, իսկ Ռուսաստանինը նվազել է մինչեւ 44,7878%Հայաստանի կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը ԵԱԶԲ-ում ավելացել է մինչեւ 4,2291%, իսկ Ռուսաստանինը նվազել է մինչեւ 44,7878%
Հայաստանն ու Գերմանիան քննարկել են տնտեսության ոլորտում համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցերՀայաստանն ու Գերմանիան քննարկել են տնտեսության ոլորտում համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր
Հայաստանում կկարգավորվեն էլեկտրաէներգիայի առեւտրի մեխանիզմներըՀայաստանում կկարգավորվեն էլեկտրաէներգիայի առեւտրի մեխանիզմները
Երեւանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում կներդրվի 350 մլն դոլարԵրեւանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում կներդրվի 350 մլն դոլար
2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ առևտրաշրջանառության ծավալը 2021 թվականի համեմատ ավելացել է գրեթե երկու անգամ՝ կազմելով 759 մլն դոլար. Փաշինյան2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ առևտրաշրջանառության ծավալը 2021 թվականի համեմատ ավելացել է գրեթե երկու անգամ՝ կազմելով 759 մլն դոլար. Փաշինյան
Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է Հայաստանի հետ առեւտրաշրջանառության 70 տոկոս աճի մասինԻրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է Հայաստանի հետ առեւտրաշրջանառության 70 տոկոս աճի մասին
Մի դրամի ուժի հունվար ամսվա շահառուն «Տալենտում» կրթական ծրագիրն էՄի դրամի ուժի հունվար ամսվա շահառուն «Տալենտում» կրթական ծրագիրն է
Ռուսական ներդրումները Հայաստանում շարունակում են գերակշռելՌուսական ներդրումները Հայաստանում շարունակում են գերակշռել
Հնդկական KGK Group-ը Հայաստանում ադամանդագործության գործարան կբացիՀնդկական KGK Group-ը Հայաստանում ադամանդագործության գործարան կբացի
Fly Arna-ն մեկնարկում է ուղիղ չվերթներ դեպի Սանկտ ՊետերբուրգFly Arna-ն մեկնարկում է ուղիղ չվերթներ դեպի Սանկտ Պետերբուրգ
Հայաստանում բեռնափոխադրումները 11 ամսում աճել են 10.4% - ով, ուղևորափոխադրումները ՝ 47.7% - ովՀայաստանում բեռնափոխադրումները 11 ամսում աճել են 10.4% - ով, ուղևորափոխադրումները ՝ 47.7% - ով
10% հետվճարի ծրագրով կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին վերադարձվել է 800 մլն դրամ գումար10% հետվճարի ծրագրով կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին վերադարձվել է 800 մլն դրամ գումար
ԵԱՏՄ երկրներ ավտոմեքենա վաճառելիս ՊԵԿ-ի տեղեկանքները չեղարկվել ենԵԱՏՄ երկրներ ավտոմեքենա վաճառելիս ՊԵԿ-ի տեղեկանքները չեղարկվել են
2022 թվականին, հնարավոր է, արձանագրվի ՕՈՒՆ - ի ներհոսքի ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին 6 տարում. տնտեսագետ2022 թվականին, հնարավոր է, արձանագրվի ՕՈՒՆ - ի ներհոսքի ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին 6 տարում. տնտեսագետ
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները 1,5 անգամ ավելացրել են դեպի Ռուսաստան փոխանցումների թիվըՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները 1,5 անգամ ավելացրել են դեպի Ռուսաստան փոխանցումների թիվը
Վարդան Արամյան. Ներդրումների ներկայիս որակի եւ մակարդակի պայմաններում տնտեսության ներուժի աճի մասին խոսելու հարկ չկաՎարդան Արամյան. Ներդրումների ներկայիս որակի եւ մակարդակի պայմաններում տնտեսության ներուժի աճի մասին խոսելու հարկ չկա
2022 թվականին Հայաստանի տնտեսության աճը, ամենայն հավանականությամբ, կհասնի 12,5-13%-ի. 2023 թվին կապահովենք, առնվազն, 7 տոկոս աճ. Վարչապետ2022 թվականին Հայաստանի տնտեսության աճը, ամենայն հավանականությամբ, կհասնի 12,5-13%-ի. 2023 թվին կապահովենք, առնվազն, 7 տոկոս աճ. Վարչապետ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն ակնկալում է, որ լաստանավային հաղորդակցությունը կգործարկվի 2023թ. առաջին եռամսյակումՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն ակնկալում է, որ լաստանավային հաղորդակցությունը կգործարկվի 2023թ. առաջին եռամսյակում
Հայաստանի համախառն միջազգային պահուստները պատմական առավելագույնից իջել ենՀայաստանի համախառն միջազգային պահուստները պատմական առավելագույնից իջել են
2022 թվականին Հայաստանը հավաքել է 1 տրլն 926 մլրդ դրամի հարկեր՝ նախատեսված 1 տրլն 844 մլրդ դրամի դիմաց2022 թվականին Հայաստանը հավաքել է 1 տրլն 926 մլրդ դրամի հարկեր՝ նախատեսված 1 տրլն 844 մլրդ դրամի դիմաց
Ռոբերտ Խաչատրյան. ընդունիչ կայանը և արբանյակի կառավարման կենտրոնը շահագործման կհանձնվեն 2023թ. ընթացքումՌոբերտ Խաչատրյան. ընդունիչ կայանը և արբանյակի կառավարման կենտրոնը շահագործման կհանձնվեն 2023թ. ընթացքում
Հայաստանը երկարաձգում է ԵՆԲ-ի հետ Հայաստանը երկարաձգում է ԵՆԲ-ի հետ "Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց" ծրագրի շուրջ համաձայնագիրը
Ագարակ-Քաջարան հատվածի շինարարության ծախսերը 85 մլն դրամով կգերազանցեն նախնական արժեքըԱգարակ-Քաջարան հատվածի շինարարության ծախսերը 85 մլն դրամով կգերազանցեն նախնական արժեքը
Հայաստանի համար ավելի իրատեսական է ԵԱԶԲ-ի 4,2 տոկոս աճի կանխատեսումը, սակայն կարեւոր է զարգացման նոր պարադիգմըՀայաստանի համար ավելի իրատեսական է ԵԱԶԲ-ի 4,2 տոկոս աճի կանխատեսումը, սակայն կարեւոր է զարգացման նոր պարադիգմը
2023 թվականի փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի ազատ շուկայի մասնաբաժինը կկազմի շուրջ 20%. ՀԾԿՀ ղեկավար2023 թվականի փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի ազատ շուկայի մասնաբաժինը կկազմի շուրջ 20%. ՀԾԿՀ ղեկավար
Հայաստանը մինչև 2023 թվականի հուլիսի 16-ը կերկարաձգի ցեմենտի և կլինկերի ներմուծման սահմանափակումներըՀայաստանը մինչև 2023 թվականի հուլիսի 16-ը կերկարաձգի ցեմենտի և կլինկերի ներմուծման սահմանափակումները
Team Telecom Armenia-ն ամփոփել է Շեյք վիճակախաղի արդյունքները. 2 բաժանորդ Volkswagen ID.4 է շահելTeam Telecom Armenia-ն ամփոփել է Շեյք վիճակախաղի արդյունքները. 2 բաժանորդ Volkswagen ID.4 է շահել
Իդրամի Նոր տարին սկսում ենք 2022 թվականի ամփոփմամբԻդրամի Նոր տարին սկսում ենք 2022 թվականի ամփոփմամբ
Փաշինյանն աշխատանքից ազատել է ֆինանսների փոխնախարարին և ֆինանսների նախարարի երկու նոր տեղակալ է նշանակելՓաշինյանն աշխատանքից ազատել է ֆինանսների փոխնախարարին և ֆինանսների նախարարի երկու նոր տեղակալ է նշանակել
Անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետվճար տրամադրելու գործընթացի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչեւ 2023թ. հունիսի 30-ըԱնկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետվճար տրամադրելու գործընթացի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչեւ 2023թ. հունիսի 30-ը
Նախատոնական օրերին Team Telecom Armenia-ի վաճառքի և սպասարկման կենտրոնները  կաշխատեն հատուկ գրաֆիկովՆախատոնական օրերին Team Telecom Armenia-ի վաճառքի և սպասարկման կենտրոնները կաշխատեն հատուկ գրաֆիկով
2022 թվականն աննախադեպ էր Հայաստանի ֆինանսաբանկային համակարգի համար.  Փաշինյան2022 թվականն աննախադեպ էր Հայաստանի ֆինանսաբանկային համակարգի համար. Փաշինյան
Արտարժույթ փոխարկող լավագույն բանկը Հայաստանում. «Եռակի լավագույն» Ամերիաբանկի նոր մրցանակըԱրտարժույթ փոխարկող լավագույն բանկը Հայաստանում. «Եռակի լավագույն» Ամերիաբանկի նոր մրցանակը
2022 թվականի տնտեսական աճը ներառական չէ և հանգեցնում է սոցիալական խզման մեծացման.  2022 թվականի տնտեսական աճը ներառական չէ և հանգեցնում է սոցիալական խզման մեծացման.  "Լույս" հիմնադրամ
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
26.01.2023
RUB5.730.00
USD395.65-0.37
EUR431.461.14
GBP490.253.03
CAD295.57-0.43
JPY30.500.03
CNY58.44-0.05
CHF430.901.70