Երեթշաբթի, 23 Օգոստոսի 2016 18:41
Կարինա Մելիքյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկը 2019 թվականի համար կանխատեսում է վարկային ընդհանուր պորտֆելի գրեթե 50% աճ

ՀՀ Կենտրոնական բանկը 2019 թվականի համար կանխատեսում է վարկային ընդհանուր պորտֆելի գրեթե 50% աճ

Արմինֆո. Ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, Հայաստանի բանկային համակարգի ակտիվները 2016-2018 թվականներին կաճեն 28.7%, իսկ միջին տարեկան աճը կկազմի 8,8%: Ընդ որում, վարկային պորտֆելի գծով կանխատեսվում է եռամյա 45.5% աճ (տարեկան միջին` 13,3%): Ըստ ԿԲ «Բանկային համակարգի 2016-2018 թվականների զարգացման հեռանկարները»  պաշտոնական փաստաթղթի կանխատեսման, ակտիվների կառուցվածքը հիմնական բաղադրիչների առումով երեք տարիների ընթացքում կփոփոխվի հետևյալ կերպ: Կանխիկ միջոցները 3,8% -ից կնվազեն մինչև 2,9%, թղթակցային հաշիվները ԿԲ-ում և բանկերում կնվազեն 18,4% -ից մինչև 13,3%, բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված ավանդները/վարկերը կնվազեն 2,1% -ից մինչև 1,7%: Միևնույն ժամանակ, վարկային պորտֆելն ընդհանուր ակտիվներում կմեծանա 58.8% -ից մինչև 66.4%, ներդրումներն արժեթղթերում կբարձրանան 3.6% -ից մինչև 6.5%, լիզինգը և ֆակտորինգը ցույց կտան ոչ մեծ`0.8%-ից մինչև 1%: Հիմնական միջոցներ կմնան գրեթե անփոփոխ`3%-ից նվելով մինչև 2,8%:

Վարկային պորտֆելի կառուցվածքում 2016-2018 թվականներին 51.1% կաճեն  սպառողական վարկերը, միջին տարեկան աճը`14,9%, իսկ մասնաբաժինը 19,5% -ից կաճի մինչև 20.6%: Առևտրի վարկավորման ծավալները կենթարկվի եռամյա 46.1% աճ (տարեկան միջին աճը`13,5%), մասնաբաժնի` 16% -ից մինչև 16,3% աճով: վերամշակման արդյունաբերության վարկավորման ծավալները երեք տարիներին կաճեն 37.8% (միջին տարեկան աճը`11,3%), իսկ մասնաբաժինը պորտֆելում`7,8% -ից մինչև 8.1%: Հիփոթեքային պորտֆելը 2016-2018 թվականներին կավելանա 50.4% (միջին տարեկան աճը`14,6%), իսկ մասնաբաժնի աճը` 8,3% -ից մինչև 8,7%: Գյուղատնտեսական վարկերի մասնաբաժինն ընդհանուր պորտֆելում կնվազի`6.9% -ից մինչև 6.6%, շինարարության ոլորտում վարկավորման մասնաբաժնի չի փոխվի`5%, վարկավորումն արդյունաբերությունում գործնականում չի փոխվի`10.5% -ից մինչև 10.2%, իսկ ֆինանսական հատվածի վարկավորման մասնաբաժինը 5% -ից կնվազի մինչև 3.9%:

Ընդհանուր պարտավորությունները 2016-2018 թվականներին կաճեն 20.2% (տարեկան միջին աճը`6.4%): Դրանց կառուցվածքում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ավանդները երեք տարում կավելանան մոտ 27.2%, իսկ դրանց մասնաբաժինն ընդհանուր պարտավորությունների կառուցվածքում 60.6%-ից կաճի մինչև 64.1%: Մասնավորապես, ֆիզիկական անձանց ավանդները կավելանան 28,9%, իսկ իրավաբանական անձանց ավանդները`23.8%: Ավանդների կառուցվածքում ֆիզիկական անձանց միջոցների մասնաբաժինը 2016-2018 թվականներին կավելանա 66.4% -ից մինչև 67.3%, իսկ իրավաբանական անձանց միջոցների մասնաբաժինը, հակառակը, կնվազի`33.6% -ից մինչև 32,7%: Իսկ ըստ տեսակների, ցպահանջ ավանդների մասնաբաժինը 31,1%-ից կնվազի մինչև 30%, իսկ ժամկետային ավանդների մասնաբաժինը`68.9% -ից մինչև 70%: Ընդհանուր առմամբ, ցպահանջ ավանդները 2016- 2018 թվականներին կաճեն 22.6%, իսկ ժամկետային ավանդները`29.3%: 2016-2018 թվականներին բանկեր ծրագրում են ներգրավված միջբանկային ավանդների / վարկերի ծավալներն ավելացնել 32.2%, արդյունքում, դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր պարտավորություններում կաճի` 18,6% -ից մինչև 20.5%:

Ընդհանուր պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ մասնաբաժինների 2016-2018 թվականներին կփոխվի հետևյալ կերպ: Դրսից ներգրավված ավանդները / վարկերը` 18,6%-ից մինչև 20.5%, ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդները`33% - ից մինչև 35.3%, իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդները`9 % -ից մինչև 9,6%, իսկ իրավաբանական անձանց ցպահանջ ավանդները կմնան գրեթե անփոփոխ`11.3% -ից մինչև 11.4%, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց ցպահանջ ավանդները`7,5% -ից մինչև 7,9%:

Արդյունքում, բանկային համակարգի ընդհանուր եկամուտները 2016-2018 թվականներին կավելանան 35.1%, իսկ ընդհանուր ծախսերը`19,3%: Մասնավորապես, տոկոսային եկամուտների մասնաբաժինն ընդհանուր եկամուտներում կավելանա 76.7% -ից մինչև 80.3%, իսկ ոչ տոկոսային եկամուտների մասնաբաժինը կնվազի`23,3% -ից մինչև 19.7%: Այսպիսով, զուտ տոկոսային եկամուտները եռամյա կտրվածքով կաճեն 81,4%, իսկ ոչ տոկոսային եկամուտները կնվազեն 59.3%: Վարկերի գծով հնարավոր կորուստների պահուստին ուղղվող միջոցները երեք տարիների ընթացքում կնվազեն 41.8%, իսկ դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր ակտիվներում կնվազի 3,1%, մինչև 1.4%: Արդյունքում, բանկային համակարգի զուտ տոկոսային մարժան կտատանվի 2,9-5,3% միջակայքում:

Ըստ ԿԲ կանխատեսումների, Հայաստանի բանկերի ընդհանուր կապիտալը 2016-2018 թվականներին կաճի 79% (տարեկան միջին աճը`22,7%): Դրա կառուցվածքում կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը կկրճատվի 69% -ից մինչև 65%, ինչին  զուգահեռ կաճի շահույթի մասնաբաժինը`21% - ից մինչև 28%: Ակտիվների շահութաբերությունը (ROA) 2016-2018 թվականներին կանխատեսվում է մինուս 0,7% -ից մինչև պլյուս 2%, իսկ կապիտալի եկամտաբերությունը (ROE)`մինուս 4,2% -ից մինչև պլյուս 9.7%: Կանխատեսվող երեք տարվա ընթացքում բանկերին ROA և ROE գծով կարելի է բաժանել երեք խմբի: Այսպես, ROA գծով 2.5-3.5% միջակայքում են գտնվում 5 բանկեր,  1.5-2.5% միջակայզում`9 բանկեր, իսկ մնացածի մոտ այն ցածր է 1.5%-ից: ROE գծով 11-16% միջակայքում են 5 բանկեր, 8-11% միջակայքում`5 բանկեր, իսկ մնացածը` 8%-ից ցածր:

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության կազմած`Հայաստանի Բանկերի Ռենկինգի, երկրի բանկային համակարգի ակտիվները 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել են 3,5 տրլն դրամ, որի կառուցվածքում վարկային ներդրումների ծավալը կազմել է 67.6% կամ 2.4 մլրդ դրամ, իսկ ներդրումներն արժեթղթերում`8,9% կամ 310.4 մլրդ դրամ: Ընդհանուր պարտավորությունները նույն օրվա դրությամբ կազմել են 2.9 տրլն դրամ, որոնց կառուցվածքում 47,5% կամ 1,4 մլրդ դրամ են կազմել ժամկետային ավանդները: Բանկերի ընդհանուր կապիտալը հուլիսի 1-ին հասել է 582.6 մլրդ դրամի, որի 63.3%-ը կազմում է կանոնադրական կապիտալը, իսկ 26.2%-ը`կուտակված շահույթը: 2016 թվականի առաջին կիսամյակը Հայաստանի բանկերը եզրափակել են 12,4 մլրդ դրամ զուտ շահույթով: (ՀՀ դրամի հաշվարկային փոխարժեքը 2016-ի հունիսի 30-ին կազմել է 476.68 դրամ / դոլար):

Նշենք, որ ներկայումս Հայաստանում գործում է 19 բանկ, նախկին`21-ի փոխարեն: Շուկայից դուրս են եկել ԲՏԱ Բանկը և ՊրոԿրեդիտ Բանկը, համապատասխանաբար, միավորվելով Հայէկոնոմբանկին և Ինեկոբանկին: 2017 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում ԿԲ խստացված նորմատիվը, որի համաձայն` բանկերի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը պետք է կազմի 30 մլրդ. դրամ, ներկայիս` 5 մլրդ. դրամի փոխարեն:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Ֆրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններՖրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններ
Հայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովելՀայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովել
Չեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբՉեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբ
Հայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերովՀայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերով
Կապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել էԿապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել է
Հայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ովՀայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ով
ICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանըICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանը
Հայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգՀայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ
ՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններինՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններին
4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է
Գինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ինԳինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ին
Քաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունըՔաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը
ԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համարԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համար
Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում   Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում  
ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլարՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլար
Փոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համարՓոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համար
«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով
Քննարկվել են Քննարկվել են "Հյուսիս-Հարավ" ճանապարհային միջանցքի չորրորդ հատվածի կառուցման նախագծի մանրամասները
Չինական China Southern Airlines ավիաընկերությունը կսկսի չվերթներ իրականացնել դեպի ԵրեւանՉինական China Southern Airlines ավիաընկերությունը կսկսի չվերթներ իրականացնել դեպի Երեւան
Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն. հայկական արբանյակները ոչ ոքի չեն խանգարումՀեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն. հայկական արբանյակները ոչ ոքի չեն խանգարում
Ստացիր նվեր 3000 idcoin՝ սինքրոնացնելով Իդրամի և IDBank-ի հաշիվներդՍտացիր նվեր 3000 idcoin՝ սինքրոնացնելով Իդրամի և IDBank-ի հաշիվներդ
Արմսվիսբանկը եվ Արմենիա Ինշուրանսը հուշագիր են ստորագրելԱրմսվիսբանկը եվ Արմենիա Ինշուրանսը հուշագիր են ստորագրել
Կցորդ. Մոտ 1000 հայկական բեռնատարներ սպասում են «Լարսով» անցնելունԿցորդ. Մոտ 1000 հայկական բեռնատարներ սպասում են «Լարսով» անցնելուն
Կես տարվա ընթացքում Հայաստան է այցելել 964 հազար զբոսաշրջիկ, ինչը 4%-ով ցածր է մեկ տարվա վաղեմության ցուցանիշիցԿես տարվա ընթացքում Հայաստան է այցելել 964 հազար զբոսաշրջիկ, ինչը 4%-ով ցածր է մեկ տարվա վաղեմության ցուցանիշից
Գյումրիում կայացել է Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումըԳյումրիում կայացել է Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումը
Կարևորվել է տարածաշրջանային խոշոր ծրագրերում Հայաստանի ներգրավվածությունըԿարևորվել է տարածաշրջանային խոշոր ծրագրերում Հայաստանի ներգրավվածությունը
Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մեկ տարում աճել է 3% - ովՀայաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մեկ տարում աճել է 3% - ով
Հայաստանի մետալուրգիական ոլորտն անկումից հասել է երկնիշ աճիՀայաստանի մետալուրգիական ոլորտն անկումից հասել է երկնիշ աճի
Ռուսաստանի հետ Հայաստանի արտաքին առևտուրը շարունակում է աճել բարձր տեմպերով, և շարժիչ ուժն այժմ ներմուծումն էՌուսաստանի հետ Հայաստանի արտաքին առևտուրը շարունակում է աճել բարձր տեմպերով, և շարժիչ ուժն այժմ ներմուծումն է
Արդյունաբերական հատվածի աճը կտրուկ արագացել էԱրդյունաբերական հատվածի աճը կտրուկ արագացել է
Armenian Airlines ավիաընկերությունը գործարկել է Երևան-Ուֆա-Երևան չվերթըArmenian Airlines ավիաընկերությունը գործարկել է Երևան-Ուֆա-Երևան չվերթը
Հայաստանում գործազրկության մակարդակն աճել էՀայաստանում գործազրկության մակարդակն աճել է
Հայաստանի տնտեսությունը շատ խոցելի է արտաքին ցնցումների նկատմամբ. ԿԶԵՀՀայաստանի տնտեսությունը շատ խոցելի է արտաքին ցնցումների նկատմամբ. ԿԶԵՀ
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը սկսել է դանդաղելՀայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը սկսել է դանդաղել
ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստում քննարկվել են ռոբոտատեխնիկայի զարգացման միջպետական ծրագրի մշակման հնարավորություններըԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստում քննարկվել են ռոբոտատեխնիկայի զարգացման միջպետական ծրագրի մշակման հնարավորությունները
Ավտոկայանատեղերի տարեկան թույլտվությունների թիվը նվազել է, բայց Երևանի բյուջեի մուտքերը աճել են. առաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի գանձարանը հարստացել է 2,2 մլն դոլարովԱվտոկայանատեղերի տարեկան թույլտվությունների թիվը նվազել է, բայց Երևանի բյուջեի մուտքերը աճել են. առաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի գանձարանը հարստացել է 2,2 մլն դոլարով
OVIO-ն Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումում մասնակցեց՝ ներկայացնելով Հայաստանում ամենախոշոր Տվյալների մշակման կենտրոնըOVIO-ն Silicon Mountains 2024 Shirak տեխնոլոգիական ֆորումում մասնակցեց՝ ներկայացնելով Հայաստանում ամենախոշոր Տվյալների մշակման կենտրոնը
Smart Place․ խելացի լուծումներ հարմարավետ ու էներգախնայող ապրելակերպի համարSmart Place․ խելացի լուծումներ հարմարավետ ու էներգախնայող ապրելակերպի համար
Ամփոփում ենք IDBank Premier League 2023-2024 մրցաշրջանըԱմփոփում ենք IDBank Premier League 2023-2024 մրցաշրջանը
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար. Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկն է, որն ապահովում է ապրանքների ներմուծման և արտահանման զգալի մասըՀՀ էկոնոմիկայի նախարար. Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկն է, որն ապահովում է ապրանքների ներմուծման և արտահանման զգալի մասը
Հայաստանն ու ԱՄԷ-ն քննարկել են գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու ԱՄԷ-ն քննարկել են գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները
Սեկվե՞ստր է սպասվում. Հայկազ Ֆանյանը լույս է սփռում Հայաստանի պետբյուջեի ծրագրման շատ «սպիտակ բծերի» վրաՍեկվե՞ստր է սպասվում. Հայկազ Ֆանյանը լույս է սփռում Հայաստանի պետբյուջեի ծրագրման շատ «սպիտակ բծերի» վրա
Գևորգ Պապոյանը Եկատերինբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստինԳևորգ Պապոյանը Եկատերինբուրգում կմասնակցի ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստին
Ո՞նց, Իդրամով վճարում չունե՞ք․ արդեն 21 000-ից ավել վաճառակետ Իդրամով վճարում է ընդունումՈ՞նց, Իդրամով վճարում չունե՞ք․ արդեն 21 000-ից ավել վաճառակետ Իդրամով վճարում է ընդունում
Ակբա Լիզինգը գլխամասային նոր գրասենյակ ունիԱկբա Լիզինգը գլխամասային նոր գրասենյակ ունի
Կոնվերս Բանկի պարտատոմսերի տեղաբաշխումն ավարտվել է վաղաժամկետԿոնվերս Բանկի պարտատոմսերի տեղաբաշխումն ավարտվել է վաղաժամկետ
"Գազպրոմ Արմենիա"-ն ավելի քան 335 կմ ընդհանուր երկարությամբ ստորգետնյա գազատարների հետազոտություն կիրականացնի
Հայաստանում տարեկան գնաճը 2024թ. հունիսին կազմել է 0,8% ՝ նավթամթերքի թանկացման և ծառայություններիա աճող գների ֆոնինՀայաստանում տարեկան գնաճը 2024թ. հունիսին կազմել է 0,8% ՝ նավթամթերքի թանկացման և ծառայություններիա աճող գների ֆոնին
Համաշխարհային բանկը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համարՀամաշխարհային բանկը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար
JFPR-ը Հայաստանին 3 մլն դոլար դրամաշնորհ կտրամադրի գյուղական տնային տնտեսությունների դիմակայունության բարձրացման ծրագրի իրականացման համարJFPR-ը Հայաստանին 3 մլն դոլար դրամաշնորհ կտրամադրի գյուղական տնային տնտեսությունների դիմակայունության բարձրացման ծրագրի իրականացման համար
ՎԶԵԲ-ը 2 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրի Հայաստանին՝ ՎԶԵԲ-ը 2 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրի Հայաստանին՝ "Սյունիք" մաքսային եւ լոգիստիկ կենտրոնի ստեղծման համար
ՀԾԿՀ ղեկավար. Երեւանի ջրային աղբյուրների ծավալները նվազել են 20-30 տոկոսովՀԾԿՀ ղեկավար. Երեւանի ջրային աղբյուրների ծավալները նվազել են 20-30 տոկոսով
Հայաստանն ու Վրաստանը քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համատեղ տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման հնարավորություններըՀայաստանն ու Վրաստանը քննարկել են տեխնոլոգիական ոլորտում համատեղ տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները
Ամերիաբանկն ու ՔՈԱՖ-ը համատեղում են ջանքերը՝ ի նպաստ Լոռու մարզում մեղվաբուծության զարգացմանԱմերիաբանկն ու ՔՈԱՖ-ը համատեղում են ջանքերը՝ ի նպաստ Լոռու մարզում մեղվաբուծության զարգացման
էկոնոմիկայի փոխնախարար. Հայաստանի ագրոպարենային արտադրանքի 58 տոկոսն արտահանվում է ռուսական շուկաէկոնոմիկայի փոխնախարար. Հայաստանի ագրոպարենային արտադրանքի 58 տոկոսն արտահանվում է ռուսական շուկա
Էներգետիկայի փոխակերպման ինդեքսում Հայաստանի դիրքն ամենավատն է վերջին տասնամյակում. Էներգետիկայի փոխակերպման ինդեքսում Հայաստանի դիրքն ամենավատն է վերջին տասնամյակում. "Լույս" հիմնադրամ
ՊԵԿ-ում ներդրվել է Թվային հետախուզության լաբորատորիաՊԵԿ-ում ներդրվել է Թվային հետախուզության լաբորատորիա
Հայաստանի օֆշորի առանձնահատկությունները․ՊԵԿ-ը գնահատել է կորուստներըՀայաստանի օֆշորի առանձնահատկությունները․ՊԵԿ-ը գնահատել է կորուստները
Ռուստամ Բադասյանը հայտարարել է ստվերային տնտեսության կրճատման միտման մասինՌուստամ Բադասյանը հայտարարել է ստվերային տնտեսության կրճատման միտման մասին
Հայաստանում հավաքագրված մաքսային եկամուտները նվազել են, բայց հարկային մարմնի կողմից հավաքագրված եկամուտներն աճել ենՀայաստանում հավաքագրված մաքսային եկամուտները նվազել են, բայց հարկային մարմնի կողմից հավաքագրված եկամուտներն աճել են
Կարդալ ավելին
Արտ. փոխարժեքները
12.07.2024
RUB4.41-0.01
USD388.00-0.45
EUR422.531.06
GBP502.892.72
CAD284.960.05
JPY24.380.33
CNY53.500.04
CHF433.080.60