Երեթշաբթի, 23 Օգոստոսի 2016 18:41
Կարինա Մելիքյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկը 2019 թվականի համար կանխատեսում է վարկային ընդհանուր պորտֆելի գրեթե 50% աճ

ՀՀ Կենտրոնական բանկը 2019 թվականի համար կանխատեսում է վարկային ընդհանուր պորտֆելի գրեթե 50% աճ

Արմինֆո. Ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, Հայաստանի բանկային համակարգի ակտիվները 2016-2018 թվականներին կաճեն 28.7%, իսկ միջին տարեկան աճը կկազմի 8,8%: Ընդ որում, վարկային պորտֆելի գծով կանխատեսվում է եռամյա 45.5% աճ (տարեկան միջին` 13,3%): Ըստ ԿԲ «Բանկային համակարգի 2016-2018 թվականների զարգացման հեռանկարները»  պաշտոնական փաստաթղթի կանխատեսման, ակտիվների կառուցվածքը հիմնական բաղադրիչների առումով երեք տարիների ընթացքում կփոփոխվի հետևյալ կերպ: Կանխիկ միջոցները 3,8% -ից կնվազեն մինչև 2,9%, թղթակցային հաշիվները ԿԲ-ում և բանկերում կնվազեն 18,4% -ից մինչև 13,3%, բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված ավանդները/վարկերը կնվազեն 2,1% -ից մինչև 1,7%: Միևնույն ժամանակ, վարկային պորտֆելն ընդհանուր ակտիվներում կմեծանա 58.8% -ից մինչև 66.4%, ներդրումներն արժեթղթերում կբարձրանան 3.6% -ից մինչև 6.5%, լիզինգը և ֆակտորինգը ցույց կտան ոչ մեծ`0.8%-ից մինչև 1%: Հիմնական միջոցներ կմնան գրեթե անփոփոխ`3%-ից նվելով մինչև 2,8%:

Վարկային պորտֆելի կառուցվածքում 2016-2018 թվականներին 51.1% կաճեն  սպառողական վարկերը, միջին տարեկան աճը`14,9%, իսկ մասնաբաժինը 19,5% -ից կաճի մինչև 20.6%: Առևտրի վարկավորման ծավալները կենթարկվի եռամյա 46.1% աճ (տարեկան միջին աճը`13,5%), մասնաբաժնի` 16% -ից մինչև 16,3% աճով: վերամշակման արդյունաբերության վարկավորման ծավալները երեք տարիներին կաճեն 37.8% (միջին տարեկան աճը`11,3%), իսկ մասնաբաժինը պորտֆելում`7,8% -ից մինչև 8.1%: Հիփոթեքային պորտֆելը 2016-2018 թվականներին կավելանա 50.4% (միջին տարեկան աճը`14,6%), իսկ մասնաբաժնի աճը` 8,3% -ից մինչև 8,7%: Գյուղատնտեսական վարկերի մասնաբաժինն ընդհանուր պորտֆելում կնվազի`6.9% -ից մինչև 6.6%, շինարարության ոլորտում վարկավորման մասնաբաժնի չի փոխվի`5%, վարկավորումն արդյունաբերությունում գործնականում չի փոխվի`10.5% -ից մինչև 10.2%, իսկ ֆինանսական հատվածի վարկավորման մասնաբաժինը 5% -ից կնվազի մինչև 3.9%:

Ընդհանուր պարտավորությունները 2016-2018 թվականներին կաճեն 20.2% (տարեկան միջին աճը`6.4%): Դրանց կառուցվածքում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ավանդները երեք տարում կավելանան մոտ 27.2%, իսկ դրանց մասնաբաժինն ընդհանուր պարտավորությունների կառուցվածքում 60.6%-ից կաճի մինչև 64.1%: Մասնավորապես, ֆիզիկական անձանց ավանդները կավելանան 28,9%, իսկ իրավաբանական անձանց ավանդները`23.8%: Ավանդների կառուցվածքում ֆիզիկական անձանց միջոցների մասնաբաժինը 2016-2018 թվականներին կավելանա 66.4% -ից մինչև 67.3%, իսկ իրավաբանական անձանց միջոցների մասնաբաժինը, հակառակը, կնվազի`33.6% -ից մինչև 32,7%: Իսկ ըստ տեսակների, ցպահանջ ավանդների մասնաբաժինը 31,1%-ից կնվազի մինչև 30%, իսկ ժամկետային ավանդների մասնաբաժինը`68.9% -ից մինչև 70%: Ընդհանուր առմամբ, ցպահանջ ավանդները 2016- 2018 թվականներին կաճեն 22.6%, իսկ ժամկետային ավանդները`29.3%: 2016-2018 թվականներին բանկեր ծրագրում են ներգրավված միջբանկային ավանդների / վարկերի ծավալներն ավելացնել 32.2%, արդյունքում, դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր պարտավորություններում կաճի` 18,6% -ից մինչև 20.5%:

Ընդհանուր պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ մասնաբաժինների 2016-2018 թվականներին կփոխվի հետևյալ կերպ: Դրսից ներգրավված ավանդները / վարկերը` 18,6%-ից մինչև 20.5%, ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդները`33% - ից մինչև 35.3%, իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդները`9 % -ից մինչև 9,6%, իսկ իրավաբանական անձանց ցպահանջ ավանդները կմնան գրեթե անփոփոխ`11.3% -ից մինչև 11.4%, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց ցպահանջ ավանդները`7,5% -ից մինչև 7,9%:

Արդյունքում, բանկային համակարգի ընդհանուր եկամուտները 2016-2018 թվականներին կավելանան 35.1%, իսկ ընդհանուր ծախսերը`19,3%: Մասնավորապես, տոկոսային եկամուտների մասնաբաժինն ընդհանուր եկամուտներում կավելանա 76.7% -ից մինչև 80.3%, իսկ ոչ տոկոսային եկամուտների մասնաբաժինը կնվազի`23,3% -ից մինչև 19.7%: Այսպիսով, զուտ տոկոսային եկամուտները եռամյա կտրվածքով կաճեն 81,4%, իսկ ոչ տոկոսային եկամուտները կնվազեն 59.3%: Վարկերի գծով հնարավոր կորուստների պահուստին ուղղվող միջոցները երեք տարիների ընթացքում կնվազեն 41.8%, իսկ դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր ակտիվներում կնվազի 3,1%, մինչև 1.4%: Արդյունքում, բանկային համակարգի զուտ տոկոսային մարժան կտատանվի 2,9-5,3% միջակայքում:

Ըստ ԿԲ կանխատեսումների, Հայաստանի բանկերի ընդհանուր կապիտալը 2016-2018 թվականներին կաճի 79% (տարեկան միջին աճը`22,7%): Դրա կառուցվածքում կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը կկրճատվի 69% -ից մինչև 65%, ինչին  զուգահեռ կաճի շահույթի մասնաբաժինը`21% - ից մինչև 28%: Ակտիվների շահութաբերությունը (ROA) 2016-2018 թվականներին կանխատեսվում է մինուս 0,7% -ից մինչև պլյուս 2%, իսկ կապիտալի եկամտաբերությունը (ROE)`մինուս 4,2% -ից մինչև պլյուս 9.7%: Կանխատեսվող երեք տարվա ընթացքում բանկերին ROA և ROE գծով կարելի է բաժանել երեք խմբի: Այսպես, ROA գծով 2.5-3.5% միջակայքում են գտնվում 5 բանկեր,  1.5-2.5% միջակայզում`9 բանկեր, իսկ մնացածի մոտ այն ցածր է 1.5%-ից: ROE գծով 11-16% միջակայքում են 5 բանկեր, 8-11% միջակայքում`5 բանկեր, իսկ մնացածը` 8%-ից ցածր:

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության կազմած`Հայաստանի Բանկերի Ռենկինգի, երկրի բանկային համակարգի ակտիվները 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել են 3,5 տրլն դրամ, որի կառուցվածքում վարկային ներդրումների ծավալը կազմել է 67.6% կամ 2.4 մլրդ դրամ, իսկ ներդրումներն արժեթղթերում`8,9% կամ 310.4 մլրդ դրամ: Ընդհանուր պարտավորությունները նույն օրվա դրությամբ կազմել են 2.9 տրլն դրամ, որոնց կառուցվածքում 47,5% կամ 1,4 մլրդ դրամ են կազմել ժամկետային ավանդները: Բանկերի ընդհանուր կապիտալը հուլիսի 1-ին հասել է 582.6 մլրդ դրամի, որի 63.3%-ը կազմում է կանոնադրական կապիտալը, իսկ 26.2%-ը`կուտակված շահույթը: 2016 թվականի առաջին կիսամյակը Հայաստանի բանկերը եզրափակել են 12,4 մլրդ դրամ զուտ շահույթով: (ՀՀ դրամի հաշվարկային փոխարժեքը 2016-ի հունիսի 30-ին կազմել է 476.68 դրամ / դոլար):

Նշենք, որ ներկայումս Հայաստանում գործում է 19 բանկ, նախկին`21-ի փոխարեն: Շուկայից դուրս են եկել ԲՏԱ Բանկը և ՊրոԿրեդիտ Բանկը, համապատասխանաբար, միավորվելով Հայէկոնոմբանկին և Ինեկոբանկին: 2017 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում ԿԲ խստացված նորմատիվը, որի համաձայն` բանկերի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը պետք է կազմի 30 մլրդ. դրամ, ներկայիս` 5 մլրդ. դրամի փոխարեն:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Երևանի ավտոպարկը կհամալրվի ևս 250 18 մետրանոց ավտոբուսներովԵրևանի ավտոպարկը կհամալրվի ևս 250 18 մետրանոց ավտոբուսներով
Քաղաքապետարանը կառավարությանն առաջարկել է վերանայել Քաղաքապետարանը կառավարությանն առաջարկել է վերանայել "Վեոլիա Ջուր"-ի հետ պայմանագիրը. ընկերությունն ավելի մեծ ներդրումների կարիք ունի՝ տարիների ընթացքում կուտակված խնդիրները լուծելու համար
Տիգրան Ավինյանը՝ Տիգրան Ավինյանը՝ "Մետրո Աջափնյակ" նախագծի մասին. ավելի լավ է ավելի շատ ժամանակ ծախսենք նախագծային փուլում, քան հետո լուրջ խոչընդոտների բախվենք
ՀԱԷԿ-ում քննարկել են Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցմանը ֆրանսիական կողմի մասնակցության հնարավորությունըՀԱԷԿ-ում քննարկել են Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցմանը ֆրանսիական կողմի մասնակցության հնարավորությունը
7 ամսում մաքսայինները կանխել են շուրջ 340 կգ ընդհանուր քաշով մաքսանենգ դեղերի ներմուծումը Հայաստան  7 ամսում մաքսայինները կանխել են շուրջ 340 կգ ընդհանուր քաշով մաքսանենգ դեղերի ներմուծումը Հայաստան
Քաջարան-Ագարակ 32կմ ճանապարհահատվածում իրանական ընկերությունները կկառուցեն 17 կամուրջ‚ 2 թունել‚ 5 փոխհատումՔաջարան-Ագարակ 32կմ ճանապարհահատվածում իրանական ընկերությունները կկառուցեն 17 կամուրջ‚ 2 թունել‚ 5 փոխհատում
«Ամբեր Կապիտալի» կողմից կառավարվող «ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ Հիմնադրամը» կավելացնի ներդրումները Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում«Ամբեր Կապիտալի» կողմից կառավարվող «ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ Հիմնադրամը» կավելացնի ներդրումները Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում
Էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակում է սկսնակ և փոքր ձեռներեցների աջակցության ծրագրի նախագիծԷկոնոմիկայի նախարարությունը մշակում է սկսնակ և փոքր ձեռներեցների աջակցության ծրագրի նախագիծ
Ինչ տուգանք է սպասվում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագիրը ժամանակին չներկայացնելու համարԻնչ տուգանք է սպասվում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագիրը ժամանակին չներկայացնելու համար
Հայաստանի անշարժ գույքի շուկայում օտարերկրացիների հետ գործարքները մեկ տարում կրճատվել են 21,8%-ովՀայաստանի անշարժ գույքի շուկայում օտարերկրացիների հետ գործարքները մեկ տարում կրճատվել են 21,8%-ով
Մարզերում հողի առքուվաճառքի գործարքներն աճել են 12.7%-ովՄարզերում հողի առքուվաճառքի գործարքներն աճել են 12.7%-ով
Առաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի բնակարանները թանկացել են 4,2 տոկոսով՝ դրանց առքուվաճառքի գործարքների 11% աճի դեպքումԱռաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի բնակարանները թանկացել են 4,2 տոկոսով՝ դրանց առքուվաճառքի գործարքների 11% աճի դեպքում
Գնել Սանոսյանը ծանոթացել է «Մասրիկ-1» արևային կայանի կառուցման ընթացքինԳնել Սանոսյանը ծանոթացել է «Մասրիկ-1» արևային կայանի կառուցման ընթացքին
Առաջին անգամ Հայաստանի կառավարության պարտքի կազմում ներքին պարտքը գերազանցել է արտաքին պարտքըԱռաջին անգամ Հայաստանի կառավարության պարտքի կազմում ներքին պարտքը գերազանցել է արտաքին պարտքը
ՄԱԿ ԶԾ. երբ տանը տաք է, և ավելի քիչ գումար է ծախսվումՄԱԿ ԶԾ. երբ տանը տաք է, և ավելի քիչ գումար է ծախսվում
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պատրաստ է աջակցել հեռահաղորդակցությանը. Մխիթար Հայրապետյանն այցելել է Team Telecom Armenia ընկերությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պատրաստ է աջակցել հեռահաղորդակցությանը. Մխիթար Հայրապետյանն այցելել է Team Telecom Armenia ընկերություն
Աբու Դաբիում կանցկացվի հայ-էմիրաթական գործարար համաժողովԱբու Դաբիում կանցկացվի հայ-էմիրաթական գործարար համաժողով
IDBank-ը շարունակում է «Քո կողքին» ծրագիրըIDBank-ը շարունակում է «Քո կողքին» ծրագիրը
Երևանի քաղաքապետարանում դժգոհություն են հայտնել Երևանի քաղաքապետարանում դժգոհություն են հայտնել "Վեոլիա ջուր" ջրամատակարարման միասնական օպերատորի սպասարկման որակի առնչությամբ
Տիգրան Մկրտչյանն ընդգծել է Սալոնիկի միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին Հայաստանի ակտիվ մասնակցության անհրաժեշտությունըՏիգրան Մկրտչյանն ընդգծել է Սալոնիկի միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին Հայաստանի ակտիվ մասնակցության անհրաժեշտությունը
Air Arabia-ն պատրաստվում է արբիտրաժային հայց ներկայացնել Հայաստանի դեմ                 Air Arabia-ն պատրաստվում է արբիտրաժային հայց ներկայացնել Հայաստանի դեմ                
Ժամկետից շուտ ամբողջապես տեղաբաշխվել են Արմսվիսբանկի դրամային պարտատոմսերըԺամկետից շուտ ամբողջապես տեղաբաշխվել են Արմսվիսբանկի դրամային պարտատոմսերը
ԿԶԵՀ-ը Երևանում անցկացրել է սեմինար՝ նվիրված գնումների կազմակերպմանը և ֆինանսների կառավարմանը՝ նախագծերի իրականացման ընթացքումԿԶԵՀ-ը Երևանում անցկացրել է սեմինար՝ նվիրված գնումների կազմակերպմանը և ֆինանսների կառավարմանը՝ նախագծերի իրականացման ընթացքում
ԻԻՀ դեսպան. Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման գիծը շահագործման կհանձնվի մի քանի ամիս անցԻԻՀ դեսպան. Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման գիծը շահագործման կհանձնվի մի քանի ամիս անց
"Արմենալ" գործարանի նոր ղեկավարությունը, հնարավոր է, զբաղվի գործարանը վաճառքի նախապատրաստմամբ
«Զվարթնոց» օդանավակայան. մեր թիմն արել և անում է հնարավոր ամեն ինչ՝ ավելացած երթևեկությունն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար«Զվարթնոց» օդանավակայան. մեր թիմն արել և անում է հնարավոր ամեն ինչ՝ ավելացած երթևեկությունն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար
Payoneer. Արտերկրից եկամուտ ստացողների գիտակցված ընտրությունըPayoneer. Արտերկրից եկամուտ ստացողների գիտակցված ընտրությունը
Հայաստանի բանկերին հաջողվել է պահպանել շահույթի երկնիշ աճը՝ վարկավորման ակտիվացման շնորհիվՀայաստանի բանկերին հաջողվել է պահպանել շահույթի երկնիշ աճը՝ վարկավորման ակտիվացման շնորհիվ
ՀՀ ԿԲ-ն տարեկան շահույթի 80%-ը կուղղի անտոկոս պետական պարտամուրհակի մի մասի մարմանըՀՀ ԿԲ-ն տարեկան շահույթի 80%-ը կուղղի անտոկոս պետական պարտամուրհակի մի մասի մարմանը
Հայաստանում քչերին է հետաքրքրում հայ սպառողի կողմից պեստիցիդների բարձր պարունակությամբ գյուղմթերք օգտագործելու փաստը.  Պիպոյանը՝ Հայաստանում քչերին է հետաքրքրում հայ սպառողի կողմից պեստիցիդների բարձր պարունակությամբ գյուղմթերք օգտագործելու փաստը.  Պիպոյանը՝ "Ռոսսելխոզնադզորի" հաղորդագրության մասին
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանել է հեղուկ գազի թանկացման պատճառներըՄրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանել է հեղուկ գազի թանկացման պատճառները
ՊԵԿ-ն առաջարկում է հարկային վարչարարության նոր մեխանիզմներ ներդնելՊԵԿ-ն առաջարկում է հարկային վարչարարության նոր մեխանիզմներ ներդնել
ԿԶԵՀ-ը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների որակի բարձրացման ծրագրի իրականացման համարԿԶԵՀ-ը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների որակի բարձրացման ծրագրի իրականացման համար
ՀԲ-ը Հայաստանին 110 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի ՀԲ-ը Հայաստանին 110 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի "Համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի ծրագրին" աջակցելու համար
Ingo-ն Հայաստանի ապահովագրական շուկայում ներկայացրել է նոր պրոդուկտ ՝ աշխատանքի կորստից ապահովագրությունIngo-ն Հայաստանի ապահովագրական շուկայում ներկայացրել է նոր պրոդուկտ ՝ աշխատանքի կորստից ապահովագրություն
Քանի դեռ Հայաստանում իշխանության ղեկին Փաշինյանն է, պաշտոնական Երևանը BRICS-ին միանալու ցանկություն չի հայտնի. կարծիքՔանի դեռ Հայաստանում իշխանության ղեկին Փաշինյանն է, պաշտոնական Երևանը BRICS-ին միանալու ցանկություն չի հայտնի. կարծիք
Հայաստանում կհիմնվի տոհմակայան՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիների մթերատվության բարձրացման համարՀայաստանում կհիմնվի տոհմակայան՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիների մթերատվության բարձրացման համար
Կոնվերս Բանկն աջակցում է էներգաարդյունավետության բարձրացմանըԿոնվերս Բանկն աջակցում է էներգաարդյունավետության բարձրացմանը
Անդրանիկ Գրիգորյան. Կոնվերս Բանկը Հայաստանում նորարարության առաջնագծումԱնդրանիկ Գրիգորյան. Կոնվերս Բանկը Հայաստանում նորարարության առաջնագծում
Փորձագետ. Հարավային Կովկասում պետք է ձևավորվի միասնական շուկա ՝ առանց ռազմավարական գործընկերներիՓորձագետ. Հարավային Կովկասում պետք է ձևավորվի միասնական շուկա ՝ առանց ռազմավարական գործընկերների
Թաթուլ Մանասերյան. Նոր աշխարհակարգը ցույց կտա, որ Հայաստանը կարող է և պետք է համագործակցի բոլոր երկրների հետԹաթուլ Մանասերյան. Նոր աշխարհակարգը ցույց կտա, որ Հայաստանը կարող է և պետք է համագործակցի բոլոր երկրների հետ
Նախկին վարչապետ. Հայաստանին անհրաժեշտ է 600 ՄՎտ հզորությամբ ստացիոնար բլոկՆախկին վարչապետ. Հայաստանին անհրաժեշտ է 600 ՄՎտ հզորությամբ ստացիոնար բլոկ
Ֆրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններՖրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններ
Հայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովելՀայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովել
Չեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբՉեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբ
Հայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերովՀայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերով
Կապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել էԿապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել է
Հայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ովՀայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ով
ICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանըICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանը
Հայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգՀայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ
ՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններինՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններին
4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է
Գինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ինԳինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ին
Քաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունըՔաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը
ԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համարԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համար
Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում   Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում  
ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլարՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլար
Փոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համարՓոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համար
«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով
Քննարկվել են Քննարկվել են "Հյուսիս-Հարավ" ճանապարհային միջանցքի չորրորդ հատվածի կառուցման նախագծի մանրամասները
Կարդալ ավելին
Արտ. փոխարժեքները
24.07.2024
RUB4.450.03
USD388.390.48
EUR421.09-0.26
GBP501.260.78
CAD281.69-0.22
JPY25.130.27
CNY53.370.04
CHF437.972.70