Երեթշաբթի, 23 Օգոստոսի 2016 18:41
Կարինա Մելիքյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկը 2019 թվականի համար կանխատեսում է վարկային ընդհանուր պորտֆելի գրեթե 50% աճ

ՀՀ Կենտրոնական բանկը 2019 թվականի համար կանխատեսում է վարկային ընդհանուր պորտֆելի գրեթե 50% աճ

Արմինֆո. Ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, Հայաստանի բանկային համակարգի ակտիվները 2016-2018 թվականներին կաճեն 28.7%, իսկ միջին տարեկան աճը կկազմի 8,8%: Ընդ որում, վարկային պորտֆելի գծով կանխատեսվում է եռամյա 45.5% աճ (տարեկան միջին` 13,3%): Ըստ ԿԲ «Բանկային համակարգի 2016-2018 թվականների զարգացման հեռանկարները»  պաշտոնական փաստաթղթի կանխատեսման, ակտիվների կառուցվածքը հիմնական բաղադրիչների առումով երեք տարիների ընթացքում կփոփոխվի հետևյալ կերպ: Կանխիկ միջոցները 3,8% -ից կնվազեն մինչև 2,9%, թղթակցային հաշիվները ԿԲ-ում և բանկերում կնվազեն 18,4% -ից մինչև 13,3%, բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված ավանդները/վարկերը կնվազեն 2,1% -ից մինչև 1,7%: Միևնույն ժամանակ, վարկային պորտֆելն ընդհանուր ակտիվներում կմեծանա 58.8% -ից մինչև 66.4%, ներդրումներն արժեթղթերում կբարձրանան 3.6% -ից մինչև 6.5%, լիզինգը և ֆակտորինգը ցույց կտան ոչ մեծ`0.8%-ից մինչև 1%: Հիմնական միջոցներ կմնան գրեթե անփոփոխ`3%-ից նվելով մինչև 2,8%:

Վարկային պորտֆելի կառուցվածքում 2016-2018 թվականներին 51.1% կաճեն  սպառողական վարկերը, միջին տարեկան աճը`14,9%, իսկ մասնաբաժինը 19,5% -ից կաճի մինչև 20.6%: Առևտրի վարկավորման ծավալները կենթարկվի եռամյա 46.1% աճ (տարեկան միջին աճը`13,5%), մասնաբաժնի` 16% -ից մինչև 16,3% աճով: վերամշակման արդյունաբերության վարկավորման ծավալները երեք տարիներին կաճեն 37.8% (միջին տարեկան աճը`11,3%), իսկ մասնաբաժինը պորտֆելում`7,8% -ից մինչև 8.1%: Հիփոթեքային պորտֆելը 2016-2018 թվականներին կավելանա 50.4% (միջին տարեկան աճը`14,6%), իսկ մասնաբաժնի աճը` 8,3% -ից մինչև 8,7%: Գյուղատնտեսական վարկերի մասնաբաժինն ընդհանուր պորտֆելում կնվազի`6.9% -ից մինչև 6.6%, շինարարության ոլորտում վարկավորման մասնաբաժնի չի փոխվի`5%, վարկավորումն արդյունաբերությունում գործնականում չի փոխվի`10.5% -ից մինչև 10.2%, իսկ ֆինանսական հատվածի վարկավորման մասնաբաժինը 5% -ից կնվազի մինչև 3.9%:

Ընդհանուր պարտավորությունները 2016-2018 թվականներին կաճեն 20.2% (տարեկան միջին աճը`6.4%): Դրանց կառուցվածքում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ավանդները երեք տարում կավելանան մոտ 27.2%, իսկ դրանց մասնաբաժինն ընդհանուր պարտավորությունների կառուցվածքում 60.6%-ից կաճի մինչև 64.1%: Մասնավորապես, ֆիզիկական անձանց ավանդները կավելանան 28,9%, իսկ իրավաբանական անձանց ավանդները`23.8%: Ավանդների կառուցվածքում ֆիզիկական անձանց միջոցների մասնաբաժինը 2016-2018 թվականներին կավելանա 66.4% -ից մինչև 67.3%, իսկ իրավաբանական անձանց միջոցների մասնաբաժինը, հակառակը, կնվազի`33.6% -ից մինչև 32,7%: Իսկ ըստ տեսակների, ցպահանջ ավանդների մասնաբաժինը 31,1%-ից կնվազի մինչև 30%, իսկ ժամկետային ավանդների մասնաբաժինը`68.9% -ից մինչև 70%: Ընդհանուր առմամբ, ցպահանջ ավանդները 2016- 2018 թվականներին կաճեն 22.6%, իսկ ժամկետային ավանդները`29.3%: 2016-2018 թվականներին բանկեր ծրագրում են ներգրավված միջբանկային ավանդների / վարկերի ծավալներն ավելացնել 32.2%, արդյունքում, դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր պարտավորություններում կաճի` 18,6% -ից մինչև 20.5%:

Ընդհանուր պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ մասնաբաժինների 2016-2018 թվականներին կփոխվի հետևյալ կերպ: Դրսից ներգրավված ավանդները / վարկերը` 18,6%-ից մինչև 20.5%, ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդները`33% - ից մինչև 35.3%, իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդները`9 % -ից մինչև 9,6%, իսկ իրավաբանական անձանց ցպահանջ ավանդները կմնան գրեթե անփոփոխ`11.3% -ից մինչև 11.4%, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց ցպահանջ ավանդները`7,5% -ից մինչև 7,9%:

Արդյունքում, բանկային համակարգի ընդհանուր եկամուտները 2016-2018 թվականներին կավելանան 35.1%, իսկ ընդհանուր ծախսերը`19,3%: Մասնավորապես, տոկոսային եկամուտների մասնաբաժինն ընդհանուր եկամուտներում կավելանա 76.7% -ից մինչև 80.3%, իսկ ոչ տոկոսային եկամուտների մասնաբաժինը կնվազի`23,3% -ից մինչև 19.7%: Այսպիսով, զուտ տոկոսային եկամուտները եռամյա կտրվածքով կաճեն 81,4%, իսկ ոչ տոկոսային եկամուտները կնվազեն 59.3%: Վարկերի գծով հնարավոր կորուստների պահուստին ուղղվող միջոցները երեք տարիների ընթացքում կնվազեն 41.8%, իսկ դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր ակտիվներում կնվազի 3,1%, մինչև 1.4%: Արդյունքում, բանկային համակարգի զուտ տոկոսային մարժան կտատանվի 2,9-5,3% միջակայքում:

Ըստ ԿԲ կանխատեսումների, Հայաստանի բանկերի ընդհանուր կապիտալը 2016-2018 թվականներին կաճի 79% (տարեկան միջին աճը`22,7%): Դրա կառուցվածքում կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը կկրճատվի 69% -ից մինչև 65%, ինչին  զուգահեռ կաճի շահույթի մասնաբաժինը`21% - ից մինչև 28%: Ակտիվների շահութաբերությունը (ROA) 2016-2018 թվականներին կանխատեսվում է մինուս 0,7% -ից մինչև պլյուս 2%, իսկ կապիտալի եկամտաբերությունը (ROE)`մինուս 4,2% -ից մինչև պլյուս 9.7%: Կանխատեսվող երեք տարվա ընթացքում բանկերին ROA և ROE գծով կարելի է բաժանել երեք խմբի: Այսպես, ROA գծով 2.5-3.5% միջակայքում են գտնվում 5 բանկեր,  1.5-2.5% միջակայզում`9 բանկեր, իսկ մնացածի մոտ այն ցածր է 1.5%-ից: ROE գծով 11-16% միջակայքում են 5 բանկեր, 8-11% միջակայքում`5 բանկեր, իսկ մնացածը` 8%-ից ցածր:

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության կազմած`Հայաստանի Բանկերի Ռենկինգի, երկրի բանկային համակարգի ակտիվները 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել են 3,5 տրլն դրամ, որի կառուցվածքում վարկային ներդրումների ծավալը կազմել է 67.6% կամ 2.4 մլրդ դրամ, իսկ ներդրումներն արժեթղթերում`8,9% կամ 310.4 մլրդ դրամ: Ընդհանուր պարտավորությունները նույն օրվա դրությամբ կազմել են 2.9 տրլն դրամ, որոնց կառուցվածքում 47,5% կամ 1,4 մլրդ դրամ են կազմել ժամկետային ավանդները: Բանկերի ընդհանուր կապիտալը հուլիսի 1-ին հասել է 582.6 մլրդ դրամի, որի 63.3%-ը կազմում է կանոնադրական կապիտալը, իսկ 26.2%-ը`կուտակված շահույթը: 2016 թվականի առաջին կիսամյակը Հայաստանի բանկերը եզրափակել են 12,4 մլրդ դրամ զուտ շահույթով: (ՀՀ դրամի հաշվարկային փոխարժեքը 2016-ի հունիսի 30-ին կազմել է 476.68 դրամ / դոլար):

Նշենք, որ ներկայումս Հայաստանում գործում է 19 բանկ, նախկին`21-ի փոխարեն: Շուկայից դուրս են եկել ԲՏԱ Բանկը և ՊրոԿրեդիտ Բանկը, համապատասխանաբար, միավորվելով Հայէկոնոմբանկին և Ինեկոբանկին: 2017 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում ԿԲ խստացված նորմատիվը, որի համաձայն` բանկերի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը պետք է կազմի 30 մլրդ. դրամ, ներկայիս` 5 մլրդ. դրամի փոխարեն:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին ապրում է Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին ապրում է "Քաղաքապետերի դաշնագիր - Արևելք"-ի ակտիվ մասնակից համայնքներում
Վահե Դավթյան. Հայաստանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքն առայժմ պատրաստ չէ նոր աշխարհատնտեսական կոնֆիգուրացիայինՎահե Դավթյան. Հայաստանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքն առայժմ պատրաստ չէ նոր աշխարհատնտեսական կոնֆիգուրացիային
4․653․223 դրամ՝ «ԱրենՄեհրաբյան» հիմնադրամին դեկտեմբերամսվա «Միդրամիուժը» կուղղվի Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին4․653․223 դրամ՝ «ԱրենՄեհրաբյան» հիմնադրամին դեկտեմբերամսվա «Միդրամիուժը» կուղղվի Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին
Կանխատեսում. Առանց սոցիալական աջակցության Հայաստանում աղքատության մակարդակը կարող է հասնել 49 տոկոսիԿանխատեսում. Առանց սոցիալական աջակցության Հայաստանում աղքատության մակարդակը կարող է հասնել 49 տոկոսի
2021 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2019 թվի համեմատ աճել է 0.1%-ով2021 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2019 թվի համեմատ աճել է 0.1%-ով
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կխստացնի վերահսկողությունը կենդանիների սպանդի եւ մսի իրացման ոլորտումՍննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կխստացնի վերահսկողությունը կենդանիների սպանդի եւ մսի իրացման ոլորտում
Ֆինանսների նախարարությունում որոշել են կառուցապատողներին խթանել հարկերի բարձրացմամբՖինանսների նախարարությունում որոշել են կառուցապատողներին խթանել հարկերի բարձրացմամբ
Կառավարությունը ՏՏ հատվածին կաջակցի հարկատուի հաշվինԿառավարությունը ՏՏ հատվածին կաջակցի հարկատուի հաշվին
Արդշինբանկն անցկացնում է ակցիա 10000 դրամ դրամական փոխանցում կատարող յուրաքանչյուր 300-րդ հաճախորդի համարԱրդշինբանկն անցկացնում է ակցիա 10000 դրամ դրամական փոխանցում կատարող յուրաքանչյուր 300-րդ հաճախորդի համար
2023 թվից բարձրացվելու են բարձրագույն դատական համակարգի անդամների աշխատավարձերը2023 թվից բարձրացվելու են բարձրագույն դատական համակարգի անդամների աշխատավարձերը
Դմիտրի Մարիյասին. ՄԱԿ ԵՏՀ-ի շրջանակներում իրականացվող 59 ծրագրերից 13-ը իրականացվում են ՀայաստանումԴմիտրի Մարիյասին. ՄԱԿ ԵՏՀ-ի շրջանակներում իրականացվող 59 ծրագրերից 13-ը իրականացվում են Հայաստանում
Եվրամիությունը Հայաստանին 33 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրիԵվրամիությունը Հայաստանին 33 մլն եվրո դրամաշնորհ կտրամադրի
Ակբա բանկն ու ԵՊՀ-ն հուշագիր են ստորագրելԱկբա բանկն ու ԵՊՀ-ն հուշագիր են ստորագրել
Ամերիաբանկը դեկտեմբերի 1-ին ձեռնամուխ կլինի 10 մլն դոլար ծավալի դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի նախնական տեղաբաշխմանըԱմերիաբանկը դեկտեմբերի 1-ին ձեռնամուխ կլինի 10 մլն դոլար ծավալի դոլարային պարտատոմսերի հերթական տրանշի նախնական տեղաբաշխմանը
Հայաստանում մշակվում են պետական եւ մասնավոր հատվածների համագործակցության մոդելներՀայաստանում մշակվում են պետական եւ մասնավոր հատվածների համագործակցության մոդելներ
Պատկերացնու՞մ եք. սմարթֆոնը կարող է դառնալ վճարային տերմինալ:   Պատկերացնու՞մ եք. սմարթֆոնը կարող է դառնալ վճարային տերմինալ:  
«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի և «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի համատեղ ծրագիրը  խթանում է նորարար և կայուն գյուղանտեսությունը փոքր ֆերմերների շրջանակում«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի և «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի համատեղ ծրագիրը  խթանում է նորարար և կայուն գյուղանտեսությունը փոքր ֆերմերների շրջանակում
ԶՊՄԿ-ը հերքում է պոչամբարում վթարի մասին տեղեկատվությունըԶՊՄԿ-ը հերքում է պոչամբարում վթարի մասին տեղեկատվությունը
"Քաղաքացիական պայմանագիրը" ԿԲ նախագահի տեղակալի պաշտոնի համար առաջադրել է Արմեն Նուրբեկյանի թեկնածությունը
Էկոնոմիկայի նախարարությունը Էկոնոմիկայի նախարարությունը "թթվածնով" կապահովի միջազգային շուկայի հետ աշխատող ՏՏ ընկերություններին
Մհեր Գրիգորյանը կարևորել է ՎԶԵԲ-ի հետ Հայաստանի համար առանցքային նշանակություն ունեցող ոլորտներում իրականացվող ծրագրերըՄհեր Գրիգորյանը կարևորել է ՎԶԵԲ-ի հետ Հայաստանի համար առանցքային նշանակություն ունեցող ոլորտներում իրականացվող ծրագրերը
Վահան Քերոբյան. Մեր նպատակն է ներդրումների ծավալը հասցնել ՀՆԱ-ի 25 տոկոսիՎահան Քերոբյան. Մեր նպատակն է ներդրումների ծավալը հասցնել ՀՆԱ-ի 25 տոկոսի
Ameria PhonePOS.  Նոր հավելված` սմարթֆոնով անկանխիկ վճարումներ ստանալու համարAmeria PhonePOS.  Նոր հավելված` սմարթֆոնով անկանխիկ վճարումներ ստանալու համար
ԵԱԶԲ-ում մշակվել է հարթակ ստեղծելու հայեցակարգ, որում կարող են իրականացվել բազմարժութային թվային գործարքներ. Տիգրան ՍարգսյանԵԱԶԲ-ում մշակվել է հարթակ ստեղծելու հայեցակարգ, որում կարող են իրականացվել բազմարժութային թվային գործարքներ. Տիգրան Սարգսյան
ՊԵԿ-ը հաղորդում է որոշ տրանսպորրտային միջոցների մաքսային գործառնությունները ժամանակավորապես այլ մաքսատուն-վարչություններում իրականացնելու հնարավորության մասինՊԵԿ-ը հաղորդում է որոշ տրանսպորրտային միջոցների մաքսային գործառնությունները ժամանակավորապես այլ մաքսատուն-վարչություններում իրականացնելու հնարավորության մասին
Կապիտալ ծախսերի թերակատարումը խոսում է պրոֆեսիոնալիզմի պակասի մասին. տնտեսագետԿապիտալ ծախսերի թերակատարումը խոսում է պրոֆեսիոնալիզմի պակասի մասին. տնտեսագետ
Արևային էլեկտրակայանների անվերահսկելի կառուցումը կարող է անդրադառնալ Հայաստանի պարենային անվտանգության վրա. փորձագետԱրևային էլեկտրակայանների անվերահսկելի կառուցումը կարող է անդրադառնալ Հայաստանի պարենային անվտանգության վրա. փորձագետ
ԵԱԶԲ. 2023 թվականին եվրասիական տարածաշրջանի տնտեսությունների համար արտաքին պայմանները կարող են վատթարանալԵԱԶԲ. 2023 թվականին եվրասիական տարածաշրջանի տնտեսությունների համար արտաքին պայմանները կարող են վատթարանալ
2023 թվականից Հայաստանում ջրի սակագինը կբարձրանա2023 թվականից Հայաստանում ջրի սակագինը կբարձրանա
Մինչև 2028 թվականը Հայաստանը նախատեսում է տիեզերք արձակել հայկական ևս երկու արբանյակՄինչև 2028 թվականը Հայաստանը նախատեսում է տիեզերք արձակել հայկական ևս երկու արբանյակ
ԱԶԲ-ը կաջակցի Հայաստանին հողմային էներգետիկայի զարգացման գործումԱԶԲ-ը կաջակցի Հայաստանին հողմային էներգետիկայի զարգացման գործում
ԱՄՆ-ը դիտարկում է Հայաստանին շուկայական տնտեսության կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունըԱՄՆ-ը դիտարկում է Հայաստանին շուկայական տնտեսության կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը
Պարտատոմսերի հերթական դոլարային տրանշը IDBank-իցՊարտատոմսերի հերթական դոլարային տրանշը IDBank-ից
Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկները բախվել են անկանխիկ վճարումների պահանջներով պայմանավորված դժվարությունների. պատգամավորՀայաստան ժամանող զբոսաշրջիկները բախվել են անկանխիկ վճարումների պահանջներով պայմանավորված դժվարությունների. պատգամավոր
Հարկայինը պարզաբանել է բնակարանի վարձակալության դիմաց եկամուտների հարկման առանձնահատկություններըՀարկայինը պարզաբանել է բնակարանի վարձակալության դիմաց եկամուտների հարկման առանձնահատկությունները
ԱրարատԲանկը՝ «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ-ի պարտատոմսերի տեղաբաշխող   ԱրարատԲանկը՝ «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ-ի պարտատոմսերի տեղաբաշխող  
Visa-յի արշավի հաջողակ հաղթողը Կոնվերս Բանկի հաճախորդ էVisa-յի արշավի հաջողակ հաղթողը Կոնվերս Բանկի հաճախորդ է
 Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ստանալ նոր վճարային քարտ և միանալ խրախուսման արշավին Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ստանալ նոր վճարային քարտ և միանալ խրախուսման արշավին
Վահան Քերոբյան. Հայաստանի տնտեսությունն արագ վերականգնվել է Վահան Քերոբյան. Հայաստանի տնտեսությունն արագ վերականգնվել է "սեպտեմբերյան շոկից" հետո
Google Pay-ն այլևս հասանելի է ԱրարատԲանկի քարտապանների համարGoogle Pay-ն այլևս հասանելի է ԱրարատԲանկի քարտապանների համար
2021-2022թթ.-ին Ակբա բանկը շուրջ 246.000.000 ՀՀ դրամ է տրամադրել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին2021-2022թթ.-ին Ակբա բանկը շուրջ 246.000.000 ՀՀ դրամ է տրամադրել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին
ԱԶԲ-ն ցանկանում է ընդլայնել Հայաստանի հետ փոխգործակցային ծրագրերը, որոնք վերաբերում են տրանսպորտային հաղորդակցության, «կանաչ տնտեսության», կրթության ոլորտներինԱԶԲ-ն ցանկանում է ընդլայնել Հայաստանի հետ փոխգործակցային ծրագրերը, որոնք վերաբերում են տրանսպորտային հաղորդակցության, «կանաչ տնտեսության», կրթության ոլորտներին
Դրամի արժեւորումը դրական կանդրադառնա գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա. ՀԾԿՀ ղեկավարԴրամի արժեւորումը դրական կանդրադառնա գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա. ՀԾԿՀ ղեկավար
ԱԺ-ն հավանություն է տվել միկրոձեռնարկությունների համար պայմանները խստացնելու կառավարության նախաձեռնությանըԱԺ-ն հավանություն է տվել միկրոձեռնարկությունների համար պայմանները խստացնելու կառավարության նախաձեռնությանը
Փաշինյանը կոչ է արել չվախենալ պետական պարտքի բացարձակ մեծությունիցՓաշինյանը կոչ է արել չվախենալ պետական պարտքի բացարձակ մեծությունից
Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Երևանում մշտական ներկայացուցչություն կբացիԶարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Երևանում մշտական ներկայացուցչություն կբացի
Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան ՋրբաշյանՀայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան Ջրբաշյան
IDBank-ի «Մալաթիա» մասնաճյուղն՝ ավելի հարմարավետ ու ժամանակակիցIDBank-ի «Մալաթիա» մասնաճյուղն՝ ավելի հարմարավետ ու ժամանակակից
Նախարար Խաչատրյան. ՏՀՏ ոլորտում զբաղվածների 43 տոկոսը կանայք ենՆախարար Խաչատրյան. ՏՀՏ ոլորտում զբաղվածների 43 տոկոսը կանայք են
Հայաստանը մասնակցել է ԵԱՏՄ ագրոարդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի 3-րդ նիստինՀայաստանը մասնակցել է ԵԱՏՄ ագրոարդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի 3-րդ նիստին
Հայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը հրապարակել է իր Կայուն զարգացման առաջին զեկույցըՀայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը հրապարակել է իր Կայուն զարգացման առաջին զեկույցը
IDBank-ի քարտերով արդեն հնարավոր է վճարել Apple Pay-ի միջոցովIDBank-ի քարտերով արդեն հնարավոր է վճարել Apple Pay-ի միջոցով
Կոնվերս Բանկը հայտարարում է արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մեկնարկի մասինԿոնվերս Բանկը հայտարարում է արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մեկնարկի մասին
Խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ. Հայաստանում գինու արտադրության ծավալները 5 տարվա ընթացքում ավելացել են գրեթե 2 անգամԽաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ. Հայաստանում գինու արտադրության ծավալները 5 տարվա ընթացքում ավելացել են գրեթե 2 անգամ
Իրանը հարստացրել է ուրանի արդյունահանումը մինչեւ 60 տոկոսԻրանը հարստացրել է ուրանի արդյունահանումը մինչեւ 60 տոկոս
Խմելու ջուրը մինչև 2024 թվականը քաղաքացիների համար չի թանկանաԽմելու ջուրը մինչև 2024 թվականը քաղաքացիների համար չի թանկանա
Գնել Սանոսյանը՝ ուկրաինահայ գործարարներին. տեղական շինարարական ընկերությունների ներուժը չի բավարարումԳնել Սանոսյանը՝ ուկրաինահայ գործարարներին. տեղական շինարարական ընկերությունների ներուժը չի բավարարում
ԱԶԲ Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչության գլխավոր տնօրենը պատմել է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացման հեռանկարային ուղղությունների մասինԱԶԲ Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչության գլխավոր տնօրենը պատմել է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացման հեռանկարային ուղղությունների մասին
Ֆինանսների նախարարությունը ներկայացրել է 2022թ. գործունեության հաշվետվությունըՖինանսների նախարարությունը ներկայացրել է 2022թ. գործունեության հաշվետվությունը
Իրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման նախագծի գործարկման մասինԻրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման նախագծի գործարկման մասին
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
02.12.2022
RUB6.39-0.07
USD395.20-0.15
EUR416.074.15
GBP485.115.08
CAD294.11-0.27
JPY29.480.51
CNY56.020.51
CHF423.354.95