Երեթշաբթի, 30 Օգոստոսի 2016 19:38
Կարինա Մելիքյան

Հայաստանի բանկերի կեսի մոտ NPL-ները հատել են կրիտիկական սահմանի առավելագույն շեմը

Հայաստանի բանկերի կեսի մոտ NPL-ները հատել են կրիտիկական սահմանի առավելագույն շեմը

Արմինֆո. Հայաստանի բանկերի կեսի մոտ NPL-ներ վարկային պորտֆելներում հատել են կրիտիկական սահմանի առավելագույն շեմը, անցնելով 16%-ից, միջազգային կրիտիկակական 10-15% ​​միջակայքի համեմատ: Իսկ դրանց շարքում կան երկրի տնտեսության խոշոր կրեդիտորներ:

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության կազմած` Հայաստանի Բանկերի Ֆինանսական Վարկանիշի, բանկերի ընդհանուր վարկային պորտֆելում NPL-ը 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հասել է 13,2% -ի, նախորդ տարվա 10.5% -ի և եռամյա վաղեմության` 6,6%-ի համեմատ: Բանկերի ընդհանուր ակտիվներում NPL մասնաբաժինը հուլիսի 1-ին հասել է 9%-ի,  նախորդ տարվա 7,3% -ի և երեք տարի առաջվա` 4,5%-ի փոխարեն:

 

Ժամկետանց վարկերի բացարձակ արժեքը տարեկան կտրվածքով աճել է 37%, մինչև 310.3 մլրդ դրամ, 2015-ի I կիսամյակի 52% -ի փոխարեն: Աճի դանդաղումն ապահովել է հաշվեկշիռներից խոշոր ծավալների ժամկետանց վարկերի դուրս գրման միջոցով: Օրինակ, եթե երեք տարի առաջ NPL-ը վարկային պորտֆելի 15% -ը գերազանցում էր միայն երկու բանկերի մոտ, ապա 2016 թվականի I կիսամյակում այդ թիվը հասավ 10-ի:

 

NPL-ի կառուցվածքում 67%-ը բաժին է ընկել կասկածելի և անհուսալի վարկերին, ընդ որում, միայն վերջինները գերազանցել են 47%-ը բացարձակ արժեքի զգալի աճի հետևանքով: Իսկ անհուսալի վարկերի ավելի քան 76%-ը կուտակվել է հինգ բանկերի մոտ:

 

Ռիսկային վարկերի շարքում տարեկան անկում է արձանագրվել միայն վերահսկվող խմբում`34.3% (նախորդ տարվա աճը`42.1%), ինչին զուգահեռ 52.9%-ով ավելացան ոչ ստանդարտ վարկերը (նախորդ տարվա աճը`6,6%), կասկածելի վարիերը`6% (նախորդ տարվա աճը` 83,6%), իսկ անհույս վարկերն, ընդհանրապես, 2,2 անգամ ցատկեցին վեր (նախորդ տարվա աճը`2,3): Այս ֆոնին ստանդարտ վարկերը ցուցադրեցին ընդամենը 5,6%  տարեկան աճ, դանդաղելով նախորդ տարվա 12,2% աճից: Եռամյա կտրվածքով NPL-ը բացարձակ մեծությամբ աճեց 5.7 անգամ, կասկածելի վարկերը - 2.7 անգամ, ոչ ստանդարտ վարկերը - 3.5 անգամ, իսկ վերահսկվող վարկերը`ընդամենը 10%, ինչի ֆոնին ստանդարտ վարկերի 26,4% աճն ուներ շատ համեստ տեսք:

 

Տնտեսության ոլորտներից անհույս վարկերի զգալի ծավալ է կուտակվել առևտրի ոլորտում - 21%, արդյունաբերության ոլորտում - 17%, գյուղատնտեսական ոլորտում - 16%, շինարարությունում և ծառայությունների ոլորտում - 4-8%: Սպառողական պորտֆելում վատ վարկերը կազմում էն 20%, ընդ որում, դրանց հինգերորդ մասը կազմում է հիփոթեքը: Անհույս վարկերն արդյունաբերական հատվածում բացարձակ առումով մեկ տարում աճել են 26%, գյուղատնտեսության ոլորտում`6 անգամ, առևտրի ոլորտում`ավելի քան 3 անգամ, շինարարության ոլորտում`31%, ծառայությունների և հանրային սննդի ոլորտներում` ավելի քան 2 անգամ, սպառողական վարկավորման ծավալներում`2.2 անգամ, իսկ հիփոթեքում`գրեթե 2 անգամ: Անհույս վարկերի եռամյա վատթարացումն ավելի մտահոգիչ է, մասնավորապես, արդյունաբերության ոլորտում աճը կազմել է 5 անգամ, գյուղատնտեսական ոլորտում - 9 անգամ, առևտրի ոլորտում - ավելի քան 5 անգամ, շինարարության ոլորտում - 10 անգամ, սպասարկման և հասարակական սննդի ոլորտներում - 7 անգամ, սպառողական վարկավորումում - 5 անգամ, այդ թվում` հիփոթեքում - 3 անգամ:

 

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության Ֆինանսական տեղեկատվության և վերլուիծությունների ծառայության փորձագետների, ստեղծված իրավիճակը հիմնականում պայմանավորված է վերջին հինգ տարիներին տնտեսական ակտիվության դանդաղումով`7,8% -ից մինչև 4,7% (I կիսամյակ): Ընդ որում, արդյունաբերական արտադրանքի աճը հինգ տարում դանդաղել է 13% -ից մինչև 8.9%, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի աճը`8.1% -ից մինչև 3.3%, ծառայություններինը` 12% -ից մինչև 8.3%, առևտրի աճը`2, 4% աճից մինչև 0.3% անկում, էներգետիկ համալիրում`9.1% աճից մինչև 4.9% անկում, շինարարությունում` 6,7% -ից մինչև 7,8%: Այս ֆոնին արտահանումն արագացրել է աճի տեմպերը` 13.5% -ից մինչև 16.7%, իսկ ներմուծումը` 6.7% աճից մինչև 3.7% անկում, ինչը Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառության աճը դանդաղեցրել է`8.3 %-ից մինչև 2.7%: Մեկ տարի առաջ, 2015 թվականի I կիսամյակում արդյունաբերական արտադրությունը և ծառայությունների ոլորտն արձանագրեցին ավելի համեստ աճ`5,1% և 3,3%, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտը, հակառակը`աճի տեմպերն արագացրեց մինչև 14,5%, շինարարության ոլորտն ու էներգետիկ համալիրը դրական միջակայքում էին` համապատասխանաբար 0, 6% և 1.5%, առևտրի ոլորտում անկումը կազմեց 5.1%, և այս ֆոնի վրա արտահանումը և ներմուծումը ցուցադրեցին վայրընթաց միտում`համապատասխանաբար կազմելով 1.3% և 27.2%:  Հանքարդյունաբերությունը տարեկան կտրվածքով կտրում փոխեց աճի տեմպերը` 34,8% -ից մինչև 18,8%, վերամշակող արդյունաբերությունը`2.1% անկումից մինչև 5.1% աճ, մետաղագործական ոլորտը`17% աճից մինչև 15% անկում, տեքստիլ արդյունաբերությունը`16.1% աճից մինչև 6.4% անկում, իսկ քիմիական արդյունաբերությունը 18% աճից մինչև 47.7% աճ:

 

Արդյունաբերության վարկավորման ծավալների տարեկան աճն արագացել է 9%-ից մինչև 14%, գյուղատնտեսության ոլորտում 27% աճը փոխարինվել է 2% անկումով, շինարարության ոլորտում`8% աճից մինչև 0.2% անկում, առևտրի ոլորտում`12% աճից մինչև 1% անկում, ծառայողների և հասարակական սննդի ոլորտներում`63% աճից մինչև 8%, սպառողական վարկավորման ծավալներում աճը դանդաղել է` 8% -ից մինչև 6%, իսկ միայն հիփոթեքի գծով` 16.3% -ից մինչև 6.5%: ՓՄՁ վարկավորման ծավալը տարեկան կտրվածքով աճել է 12%, նախորդ տարվա 1,2%-ի համեմատ, բայց եռամսյակային անկումը, չնայած մի փոքր դանդաղման, դեռևս պահպանվում է:

 

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության` Հայաստանի Բանկերի Ֆինանսական Վարկանիշի, Հայաստանի բանկային համակարգի ակտիվները 2016-ի հուլիսի 1-ին կազմել են 3,5 տրլն դրամ, տարեկան աճի դանդաղումը`12.2% -ից մինչև 9.1%: Դրա կառուցվածքոում վարկային ներդրումները կազմել են 67.6% (2.4 մլրդ դրամ), նախորդ տարվա 65.9% -ի փոխարեն: Բացարձակ առումով վարկային պորտֆելն աճել է 12,3% (նախորդ տարվա աճը`12%), ինչը հիմնականում ապահովել է տնտեսության ակտիվ վարկավորման շնորհիվ (տարեկան աճը`12%), ինչպես նաև մանրածախ վարկավորման աճի 11% -ից մինչև 4% դանդքաղմանը զուգահեռ: 2016 թվականի առաջին կեսը բանկային համակարգը եզրափակել է 12.4 մլրդ դրամ շահույթով, տարեկան աճը`58,7%, նախորդ տարվա 55,6% անկման փոխարեն: Ընդ որում, շահույթի մոտ 56% -ն ապահովվել է արտարժույթով գործարքների հաշվին: Վարկավորումից ստացված եկամուտն աճել է տարեկան կտրվածքով`4%, իսկ ավանդների գծով ծախսերն աճել են 19% ծախսերի, բայց շատ արագ տեմպերով էին աճում եկամուտները միջբանկային վարկավորումից և նոստրո հաշիվներից`51.3%:

 

Նշենք նաև, որ այսօր Հայաստանում գործում են 19 բանկեր, և նրանցից ընդամենը յոթն է կատարել ընդհանուր կապիտալի հետ կապված նորմատիվը, որը 2017 թվականից պետք է կազմի առնվազն 30 մլրդ. դրամ, ներկայիս 5 մլրդ դրամի փոխարեն: 2016 թվականի հուլիսի 1-ին բանկային համակարգի ընդհանուր կապիտալը կազմել է 582.6 մլրդ դրամ, տարեկան աճը`19,4%, կանոնադրական կապիտալի` 28% աճի (մինչև 368.6 մլրդ դրամ) և կուտակված շահույթի 3.5% անկման հաշվին (մինչև 152,5 մլրդ դրամ): Տարեկան կտրվածքով կապիտալացվել է 9 բանկ, այդ թվում`Ինեկոբանկը, Հայէկոնոմբանկը, ՊրոԿրեդիտ Բանկի և ԲՏԱ Բանկի հետ միավորման շնորհիվ: Չնայած մնացած 12 բանկերից ոչ մեկը դեռ չի հայտարարել միաձուլման մասին, ինչը թելադրված է կապիտալի նորմատիվի կատարումով, բանկերի միավորումը կշարունակվի, ընդ որում, հատուկ սրությամբ է այս հարցը դրված կապիտալի ամենափոքր ծավալներ ունեցող 5 բանկերի առջև:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Հայաստանում կկայանա տնտեսական խոշոր համաժողովՀայաստանում կկայանա տնտեսական խոշոր համաժողով
Ամերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն էԱմերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն է
Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցուցակում մնացել է ապահովագրական ընկերությունների կեսըՀայաստանի խոշոր հարկատուների ցուցակում մնացել է ապահովագրական ընկերությունների կեսը
Global Finance. Կոնվերս Բանկն առևտրի ֆինանսավորմամբ Հայաստանի առաջատարն էGlobal Finance. Կոնվերս Բանկն առևտրի ֆինանսավորմամբ Հայաստանի առաջատարն է
Փորձագետն ընթացիկ տարում Հայաստանի տնտեսությունում գործարար ակտիվության մինչեւ 7 տոկոս աճ է կանխատեսումՓորձագետն ընթացիկ տարում Հայաստանի տնտեսությունում գործարար ակտիվության մինչեւ 7 տոկոս աճ է կանխատեսում
Wizz Air ավիաընկերությունը կսկսի թռիչքներ իրականացնել 4 նոր ուղղություններովWizz Air ավիաընկերությունը կսկսի թռիչքներ իրականացնել 4 նոր ուղղություններով
Պաոլո Սպանտիգատի. ԱԶԲ-ն պատրաստ է խորացնել աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանըՊաոլո Սպանտիգատի. ԱԶԲ-ն պատրաստ է խորացնել աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը
GFN.AM-ը սկսում է Հայաստանում` NVIDIA GeForce NOW ամպային խաղերի ծառայության բետա փորձարկման համար գրանցումներըGFN.AM-ը սկսում է Հայաստանում` NVIDIA GeForce NOW ամպային խաղերի ծառայության բետա փորձարկման համար գրանցումները
Կառավարությունում քննարկել են Հայաստանի հարկային ներուժըԿառավարությունում քննարկել են Հայաստանի հարկային ներուժը
ՀԱՊՀ-ում բացվեցին տեխնիկապես հագեցած 7 համակարգչային լաբորատորիաներՀԱՊՀ-ում բացվեցին տեխնիկապես հագեցած 7 համակարգչային լաբորատորիաներ
ԶՊՄԿ-ն 2022-ին վճարել է աննախադեպ հարկեր՝ գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը գրեթե երկուսուկես անգամԶՊՄԿ-ն 2022-ին վճարել է աննախադեպ հարկեր՝ գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը գրեթե երկուսուկես անգամ
Կառավարությունը կսուբսիդավորի Ջերմուկում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտների վնասներըԿառավարությունը կսուբսիդավորի Ջերմուկում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտների վնասները
Հայաստանի կապի օպերատորները 2022 թվականին կրճատել են հարկային վճարումները պետական գանձարանՀայաստանի կապի օպերատորները 2022 թվականին կրճատել են հարկային վճարումները պետական գանձարան
ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրում Հայաստանի մասնաբաժինն ավելացել է 1,2%-ից մինչեւ 2,9%ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրում Հայաստանի մասնաբաժինն ավելացել է 1,2%-ից մինչեւ 2,9%
Հայկական ԱԷԿ-ում պատասխանել են Ադրբեջանի օմբուդսմենի կոչինՀայկական ԱԷԿ-ում պատասխանել են Ադրբեջանի օմբուդսմենի կոչին
2022 թվականի արդյունքներ.  Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պահպանում է առաջատարի դիրքը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների շրջանում2022 թվականի արդյունքներ.  Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պահպանում է առաջատարի դիրքը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների շրջանում
Տնտեսվարողների համար սահմանային անցակետերով դյուրին և արագ տեղաշարժի ապահովումը ՊԵԿ առաջնահերթություններից է. ԲադասյանՏնտեսվարողների համար սահմանային անցակետերով դյուրին և արագ տեղաշարժի ապահովումը ՊԵԿ առաջնահերթություններից է. Բադասյան
Հայաստանն ու Կատարը քննարկել են ներդրումային համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու Կատարը քննարկել են ներդրումային համագործակցության հնարավորությունները
Վրաստանը դառնում է տարածաշրջանի ավտոմեքենաների մատակարարման լուրջ հանգույցՎրաստանը դառնում է տարածաշրջանի ավտոմեքենաների մատակարարման լուրջ հանգույց
Վարչապետին զեկուցվել է Կադաստրի կոմիտեի 2022թ. գործունեության կատարողականի մասինՎարչապետին զեկուցվել է Կադաստրի կոմիտեի 2022թ. գործունեության կատարողականի մասին
«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղում» արևային կայան է կառուցվել«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղում» արևային կայան է կառուցվել
Orion Worldwide Innovations. հայկական ստարտափները 2020-2022 թվականներին ներգրավել են 48 միլիոնի դոլարի ներդրումներOrion Worldwide Innovations. հայկական ստարտափները 2020-2022 թվականներին ներգրավել են 48 միլիոնի դոլարի ներդրումներ
Հայաստանն ու Լեհաստանը քննարկել են գյուղմթերքի արտահանման ծավալների ավելացման հնարավորություններըՀայաստանն ու Լեհաստանը քննարկել են գյուղմթերքի արտահանման ծավալների ավելացման հնարավորությունները
Հայաստանը ճանաչելի չէ միջազգային շուկաներում. Զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավարՀայաստանը ճանաչելի չէ միջազգային շուկաներում. Զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավար
Տիգրան Ջրբաշյան. ԱՊԱ ներկայումս առաջարկվող տեսքով ներդրումը չի հանգեցնի համակարգի արդյունավետության և որակի բարձրացմանըՏիգրան Ջրբաշյան. ԱՊԱ ներկայումս առաջարկվող տեսքով ներդրումը չի հանգեցնի համակարգի արդյունավետության և որակի բարձրացմանը
ՊԵԿ. 2023 թվականի առաջին 20 օրում Հայաստանում իրականացվել է 10.6%-ով ավելի գործարք ՀԴՄ կտրոններովՊԵԿ. 2023 թվականի առաջին 20 օրում Հայաստանում իրականացվել է 10.6%-ով ավելի գործարք ՀԴՄ կտրոններով
Իտալական բիզնեսը հետաքրքրված է Հայաստանի ներդրումային հնարավորություններովԻտալական բիզնեսը հետաքրքրված է Հայաստանի ներդրումային հնարավորություններով
Վահան Քերոբյանն Արցախի հարցը բարձրացրել է Բեռլինում՝ Պարենի և գյուղատնտեսության գլոբալ ֆորումումՎահան Քերոբյանն Արցախի հարցը բարձրացրել է Բեռլինում՝ Պարենի և գյուղատնտեսության գլոբալ ֆորումում
ՊԵԿ-ը կեղծ ակցիզային դրոշմանիշերով 1274 տուփ ծխախոտ է հայտնաբերելՊԵԿ-ը կեղծ ակցիզային դրոշմանիշերով 1274 տուփ ծխախոտ է հայտնաբերել
Հայաստանի բանկերի շահույթը 3 անգամ աճել է ոչ տոկոսային եկամուտների աննախադեպ աճի հաշվինՀայաստանի բանկերի շահույթը 3 անգամ աճել է ոչ տոկոսային եկամուտների աննախադեպ աճի հաշվին
Փորձագետ.  Կրիպտոոլորտի զարգացումը Հայաստանում նոր խաղացողների ներգրավման, հարկային բազայի եւ աշխատատեղերի աճի գրավականն էՓորձագետ.  Կրիպտոոլորտի զարգացումը Հայաստանում նոր խաղացողների ներգրավման, հարկային բազայի եւ աշխատատեղերի աճի գրավականն է
«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ՎԶԵԲ-ի եւ ԱԶԲ-ի հետ քննարկել է Հյուսիս-Հարավ ծրագրի Տրանշ-4 հատվածի կառուցմանն առնչվող հարցեր«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը ՎԶԵԲ-ի եւ ԱԶԲ-ի հետ քննարկել է Հյուսիս-Հարավ ծրագրի Տրանշ-4 հատվածի կառուցմանն առնչվող հարցեր
Վահան Քերոբյան. 2022 թվականի արդյունքներով տնտեսության արդիականացման ծրագրի ընդհանուր պորտֆելը գերազանցել է 56 մլրդ դրամըՎահան Քերոբյան. 2022 թվականի արդյունքներով տնտեսության արդիականացման ծրագրի ընդհանուր պորտֆելը գերազանցել է 56 մլրդ դրամը
Գերմանիայի հյուրանոցների ասոցիացիան հետաքրքրված է Հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբԳերմանիայի հյուրանոցների ասոցիացիան հետաքրքրված է Հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ
Պետությունն ուզում է աջակցել Սյունիքի և Վայոց ձորի հյուրանոցային հատվածին. հանրային քննարկման է ներկայացվել նախագիծՊետությունն ուզում է աջակցել Սյունիքի և Վայոց ձորի հյուրանոցային հատվածին. հանրային քննարկման է ներկայացվել նախագիծ
Քաղաքացիների հաշիվներից կալանքը հանելու ժամկետը կկրճատվի մինչեւ 1-2 օր՝ նախկին 7 և ավել օրվա փոխարենՔաղաքացիների հաշիվներից կալանքը հանելու ժամկետը կկրճատվի մինչեւ 1-2 օր՝ նախկին 7 և ավել օրվա փոխարեն
Հայաստանի կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը ԵԱԶԲ-ում ավելացել է մինչեւ 4,2291%, իսկ Ռուսաստանինը նվազել է մինչեւ 44,7878%Հայաստանի կանոնադրական կապիտալի մասնաբաժինը ԵԱԶԲ-ում ավելացել է մինչեւ 4,2291%, իսկ Ռուսաստանինը նվազել է մինչեւ 44,7878%
Հայաստանն ու Գերմանիան քննարկել են տնտեսության ոլորտում համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցերՀայաստանն ու Գերմանիան քննարկել են տնտեսության ոլորտում համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր
Հայաստանում կկարգավորվեն էլեկտրաէներգիայի առեւտրի մեխանիզմներըՀայաստանում կկարգավորվեն էլեկտրաէներգիայի առեւտրի մեխանիզմները
Երեւանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում կներդրվի 350 մլն դոլարԵրեւանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում կներդրվի 350 մլն դոլար
2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ առևտրաշրջանառության ծավալը 2021 թվականի համեմատ ավելացել է գրեթե երկու անգամ՝ կազմելով 759 մլն դոլար. Փաշինյան2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ առևտրաշրջանառության ծավալը 2021 թվականի համեմատ ավելացել է գրեթե երկու անգամ՝ կազմելով 759 մլն դոլար. Փաշինյան
Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է Հայաստանի հետ առեւտրաշրջանառության 70 տոկոս աճի մասինԻրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է Հայաստանի հետ առեւտրաշրջանառության 70 տոկոս աճի մասին
Մի դրամի ուժի հունվար ամսվա շահառուն «Տալենտում» կրթական ծրագիրն էՄի դրամի ուժի հունվար ամսվա շահառուն «Տալենտում» կրթական ծրագիրն է
Ռուսական ներդրումները Հայաստանում շարունակում են գերակշռելՌուսական ներդրումները Հայաստանում շարունակում են գերակշռել
Հնդկական KGK Group-ը Հայաստանում ադամանդագործության գործարան կբացիՀնդկական KGK Group-ը Հայաստանում ադամանդագործության գործարան կբացի
Fly Arna-ն մեկնարկում է ուղիղ չվերթներ դեպի Սանկտ ՊետերբուրգFly Arna-ն մեկնարկում է ուղիղ չվերթներ դեպի Սանկտ Պետերբուրգ
Հայաստանում բեռնափոխադրումները 11 ամսում աճել են 10.4% - ով, ուղևորափոխադրումները ՝ 47.7% - ովՀայաստանում բեռնափոխադրումները 11 ամսում աճել են 10.4% - ով, ուղևորափոխադրումները ՝ 47.7% - ով
10% հետվճարի ծրագրով կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին վերադարձվել է 800 մլն դրամ գումար10% հետվճարի ծրագրով կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին վերադարձվել է 800 մլն դրամ գումար
ԵԱՏՄ երկրներ ավտոմեքենա վաճառելիս ՊԵԿ-ի տեղեկանքները չեղարկվել ենԵԱՏՄ երկրներ ավտոմեքենա վաճառելիս ՊԵԿ-ի տեղեկանքները չեղարկվել են
2022 թվականին, հնարավոր է, արձանագրվի ՕՈՒՆ - ի ներհոսքի ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին 6 տարում. տնտեսագետ2022 թվականին, հնարավոր է, արձանագրվի ՕՈՒՆ - ի ներհոսքի ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին 6 տարում. տնտեսագետ
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները 1,5 անգամ ավելացրել են դեպի Ռուսաստան փոխանցումների թիվըՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները 1,5 անգամ ավելացրել են դեպի Ռուսաստան փոխանցումների թիվը
Վարդան Արամյան. Ներդրումների ներկայիս որակի եւ մակարդակի պայմաններում տնտեսության ներուժի աճի մասին խոսելու հարկ չկաՎարդան Արամյան. Ներդրումների ներկայիս որակի եւ մակարդակի պայմաններում տնտեսության ներուժի աճի մասին խոսելու հարկ չկա
2022 թվականին Հայաստանի տնտեսության աճը, ամենայն հավանականությամբ, կհասնի 12,5-13%-ի. 2023 թվին կապահովենք, առնվազն, 7 տոկոս աճ. Վարչապետ2022 թվականին Հայաստանի տնտեսության աճը, ամենայն հավանականությամբ, կհասնի 12,5-13%-ի. 2023 թվին կապահովենք, առնվազն, 7 տոկոս աճ. Վարչապետ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն ակնկալում է, որ լաստանավային հաղորդակցությունը կգործարկվի 2023թ. առաջին եռամսյակումՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն ակնկալում է, որ լաստանավային հաղորդակցությունը կգործարկվի 2023թ. առաջին եռամսյակում
Հայաստանի համախառն միջազգային պահուստները պատմական առավելագույնից իջել ենՀայաստանի համախառն միջազգային պահուստները պատմական առավելագույնից իջել են
2022 թվականին Հայաստանը հավաքել է 1 տրլն 926 մլրդ դրամի հարկեր՝ նախատեսված 1 տրլն 844 մլրդ դրամի դիմաց2022 թվականին Հայաստանը հավաքել է 1 տրլն 926 մլրդ դրամի հարկեր՝ նախատեսված 1 տրլն 844 մլրդ դրամի դիմաց
Ռոբերտ Խաչատրյան. ընդունիչ կայանը և արբանյակի կառավարման կենտրոնը շահագործման կհանձնվեն 2023թ. ընթացքումՌոբերտ Խաչատրյան. ընդունիչ կայանը և արբանյակի կառավարման կենտրոնը շահագործման կհանձնվեն 2023թ. ընթացքում
Հայաստանը երկարաձգում է ԵՆԲ-ի հետ Հայաստանը երկարաձգում է ԵՆԲ-ի հետ "Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց" ծրագրի շուրջ համաձայնագիրը
Ագարակ-Քաջարան հատվածի շինարարության ծախսերը 85 մլն դրամով կգերազանցեն նախնական արժեքըԱգարակ-Քաջարան հատվածի շինարարության ծախսերը 85 մլն դրամով կգերազանցեն նախնական արժեքը
Հայաստանի համար ավելի իրատեսական է ԵԱԶԲ-ի 4,2 տոկոս աճի կանխատեսումը, սակայն կարեւոր է զարգացման նոր պարադիգմըՀայաստանի համար ավելի իրատեսական է ԵԱԶԲ-ի 4,2 տոկոս աճի կանխատեսումը, սակայն կարեւոր է զարգացման նոր պարադիգմը
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
30.01.2023
RUB5.69-0.02
USD395.88-0.14
EUR431.870.60
GBP491.251.21
CAD297.25-0.15
JPY30.48-0.03
CNY58.540.05
CHF430.960.83