Երեթշաբթի, 30 Օգոստոսի 2016 19:38
Կարինա Մելիքյան

Հայաստանի բանկերի կեսի մոտ NPL-ները հատել են կրիտիկական սահմանի առավելագույն շեմը

Հայաստանի բանկերի կեսի մոտ NPL-ները հատել են կրիտիկական սահմանի առավելագույն շեմը

Արմինֆո. Հայաստանի բանկերի կեսի մոտ NPL-ներ վարկային պորտֆելներում հատել են կրիտիկական սահմանի առավելագույն շեմը, անցնելով 16%-ից, միջազգային կրիտիկակական 10-15% ​​միջակայքի համեմատ: Իսկ դրանց շարքում կան երկրի տնտեսության խոշոր կրեդիտորներ:

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության կազմած` Հայաստանի Բանկերի Ֆինանսական Վարկանիշի, բանկերի ընդհանուր վարկային պորտֆելում NPL-ը 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հասել է 13,2% -ի, նախորդ տարվա 10.5% -ի և եռամյա վաղեմության` 6,6%-ի համեմատ: Բանկերի ընդհանուր ակտիվներում NPL մասնաբաժինը հուլիսի 1-ին հասել է 9%-ի,  նախորդ տարվա 7,3% -ի և երեք տարի առաջվա` 4,5%-ի փոխարեն:

 

Ժամկետանց վարկերի բացարձակ արժեքը տարեկան կտրվածքով աճել է 37%, մինչև 310.3 մլրդ դրամ, 2015-ի I կիսամյակի 52% -ի փոխարեն: Աճի դանդաղումն ապահովել է հաշվեկշիռներից խոշոր ծավալների ժամկետանց վարկերի դուրս գրման միջոցով: Օրինակ, եթե երեք տարի առաջ NPL-ը վարկային պորտֆելի 15% -ը գերազանցում էր միայն երկու բանկերի մոտ, ապա 2016 թվականի I կիսամյակում այդ թիվը հասավ 10-ի:

 

NPL-ի կառուցվածքում 67%-ը բաժին է ընկել կասկածելի և անհուսալի վարկերին, ընդ որում, միայն վերջինները գերազանցել են 47%-ը բացարձակ արժեքի զգալի աճի հետևանքով: Իսկ անհուսալի վարկերի ավելի քան 76%-ը կուտակվել է հինգ բանկերի մոտ:

 

Ռիսկային վարկերի շարքում տարեկան անկում է արձանագրվել միայն վերահսկվող խմբում`34.3% (նախորդ տարվա աճը`42.1%), ինչին զուգահեռ 52.9%-ով ավելացան ոչ ստանդարտ վարկերը (նախորդ տարվա աճը`6,6%), կասկածելի վարիերը`6% (նախորդ տարվա աճը` 83,6%), իսկ անհույս վարկերն, ընդհանրապես, 2,2 անգամ ցատկեցին վեր (նախորդ տարվա աճը`2,3): Այս ֆոնին ստանդարտ վարկերը ցուցադրեցին ընդամենը 5,6%  տարեկան աճ, դանդաղելով նախորդ տարվա 12,2% աճից: Եռամյա կտրվածքով NPL-ը բացարձակ մեծությամբ աճեց 5.7 անգամ, կասկածելի վարկերը - 2.7 անգամ, ոչ ստանդարտ վարկերը - 3.5 անգամ, իսկ վերահսկվող վարկերը`ընդամենը 10%, ինչի ֆոնին ստանդարտ վարկերի 26,4% աճն ուներ շատ համեստ տեսք:

 

Տնտեսության ոլորտներից անհույս վարկերի զգալի ծավալ է կուտակվել առևտրի ոլորտում - 21%, արդյունաբերության ոլորտում - 17%, գյուղատնտեսական ոլորտում - 16%, շինարարությունում և ծառայությունների ոլորտում - 4-8%: Սպառողական պորտֆելում վատ վարկերը կազմում էն 20%, ընդ որում, դրանց հինգերորդ մասը կազմում է հիփոթեքը: Անհույս վարկերն արդյունաբերական հատվածում բացարձակ առումով մեկ տարում աճել են 26%, գյուղատնտեսության ոլորտում`6 անգամ, առևտրի ոլորտում`ավելի քան 3 անգամ, շինարարության ոլորտում`31%, ծառայությունների և հանրային սննդի ոլորտներում` ավելի քան 2 անգամ, սպառողական վարկավորման ծավալներում`2.2 անգամ, իսկ հիփոթեքում`գրեթե 2 անգամ: Անհույս վարկերի եռամյա վատթարացումն ավելի մտահոգիչ է, մասնավորապես, արդյունաբերության ոլորտում աճը կազմել է 5 անգամ, գյուղատնտեսական ոլորտում - 9 անգամ, առևտրի ոլորտում - ավելի քան 5 անգամ, շինարարության ոլորտում - 10 անգամ, սպասարկման և հասարակական սննդի ոլորտներում - 7 անգամ, սպառողական վարկավորումում - 5 անգամ, այդ թվում` հիփոթեքում - 3 անգամ:

 

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության Ֆինանսական տեղեկատվության և վերլուիծությունների ծառայության փորձագետների, ստեղծված իրավիճակը հիմնականում պայմանավորված է վերջին հինգ տարիներին տնտեսական ակտիվության դանդաղումով`7,8% -ից մինչև 4,7% (I կիսամյակ): Ընդ որում, արդյունաբերական արտադրանքի աճը հինգ տարում դանդաղել է 13% -ից մինչև 8.9%, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի աճը`8.1% -ից մինչև 3.3%, ծառայություններինը` 12% -ից մինչև 8.3%, առևտրի աճը`2, 4% աճից մինչև 0.3% անկում, էներգետիկ համալիրում`9.1% աճից մինչև 4.9% անկում, շինարարությունում` 6,7% -ից մինչև 7,8%: Այս ֆոնին արտահանումն արագացրել է աճի տեմպերը` 13.5% -ից մինչև 16.7%, իսկ ներմուծումը` 6.7% աճից մինչև 3.7% անկում, ինչը Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառության աճը դանդաղեցրել է`8.3 %-ից մինչև 2.7%: Մեկ տարի առաջ, 2015 թվականի I կիսամյակում արդյունաբերական արտադրությունը և ծառայությունների ոլորտն արձանագրեցին ավելի համեստ աճ`5,1% և 3,3%, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտը, հակառակը`աճի տեմպերն արագացրեց մինչև 14,5%, շինարարության ոլորտն ու էներգետիկ համալիրը դրական միջակայքում էին` համապատասխանաբար 0, 6% և 1.5%, առևտրի ոլորտում անկումը կազմեց 5.1%, և այս ֆոնի վրա արտահանումը և ներմուծումը ցուցադրեցին վայրընթաց միտում`համապատասխանաբար կազմելով 1.3% և 27.2%:  Հանքարդյունաբերությունը տարեկան կտրվածքով կտրում փոխեց աճի տեմպերը` 34,8% -ից մինչև 18,8%, վերամշակող արդյունաբերությունը`2.1% անկումից մինչև 5.1% աճ, մետաղագործական ոլորտը`17% աճից մինչև 15% անկում, տեքստիլ արդյունաբերությունը`16.1% աճից մինչև 6.4% անկում, իսկ քիմիական արդյունաբերությունը 18% աճից մինչև 47.7% աճ:

 

Արդյունաբերության վարկավորման ծավալների տարեկան աճն արագացել է 9%-ից մինչև 14%, գյուղատնտեսության ոլորտում 27% աճը փոխարինվել է 2% անկումով, շինարարության ոլորտում`8% աճից մինչև 0.2% անկում, առևտրի ոլորտում`12% աճից մինչև 1% անկում, ծառայողների և հասարակական սննդի ոլորտներում`63% աճից մինչև 8%, սպառողական վարկավորման ծավալներում աճը դանդաղել է` 8% -ից մինչև 6%, իսկ միայն հիփոթեքի գծով` 16.3% -ից մինչև 6.5%: ՓՄՁ վարկավորման ծավալը տարեկան կտրվածքով աճել է 12%, նախորդ տարվա 1,2%-ի համեմատ, բայց եռամսյակային անկումը, չնայած մի փոքր դանդաղման, դեռևս պահպանվում է:

 

Ըստ ԱրմԻնֆո գործակալության` Հայաստանի Բանկերի Ֆինանսական Վարկանիշի, Հայաստանի բանկային համակարգի ակտիվները 2016-ի հուլիսի 1-ին կազմել են 3,5 տրլն դրամ, տարեկան աճի դանդաղումը`12.2% -ից մինչև 9.1%: Դրա կառուցվածքոում վարկային ներդրումները կազմել են 67.6% (2.4 մլրդ դրամ), նախորդ տարվա 65.9% -ի փոխարեն: Բացարձակ առումով վարկային պորտֆելն աճել է 12,3% (նախորդ տարվա աճը`12%), ինչը հիմնականում ապահովել է տնտեսության ակտիվ վարկավորման շնորհիվ (տարեկան աճը`12%), ինչպես նաև մանրածախ վարկավորման աճի 11% -ից մինչև 4% դանդքաղմանը զուգահեռ: 2016 թվականի առաջին կեսը բանկային համակարգը եզրափակել է 12.4 մլրդ դրամ շահույթով, տարեկան աճը`58,7%, նախորդ տարվա 55,6% անկման փոխարեն: Ընդ որում, շահույթի մոտ 56% -ն ապահովվել է արտարժույթով գործարքների հաշվին: Վարկավորումից ստացված եկամուտն աճել է տարեկան կտրվածքով`4%, իսկ ավանդների գծով ծախսերն աճել են 19% ծախսերի, բայց շատ արագ տեմպերով էին աճում եկամուտները միջբանկային վարկավորումից և նոստրո հաշիվներից`51.3%:

 

Նշենք նաև, որ այսօր Հայաստանում գործում են 19 բանկեր, և նրանցից ընդամենը յոթն է կատարել ընդհանուր կապիտալի հետ կապված նորմատիվը, որը 2017 թվականից պետք է կազմի առնվազն 30 մլրդ. դրամ, ներկայիս 5 մլրդ դրամի փոխարեն: 2016 թվականի հուլիսի 1-ին բանկային համակարգի ընդհանուր կապիտալը կազմել է 582.6 մլրդ դրամ, տարեկան աճը`19,4%, կանոնադրական կապիտալի` 28% աճի (մինչև 368.6 մլրդ դրամ) և կուտակված շահույթի 3.5% անկման հաշվին (մինչև 152,5 մլրդ դրամ): Տարեկան կտրվածքով կապիտալացվել է 9 բանկ, այդ թվում`Ինեկոբանկը, Հայէկոնոմբանկը, ՊրոԿրեդիտ Բանկի և ԲՏԱ Բանկի հետ միավորման շնորհիվ: Չնայած մնացած 12 բանկերից ոչ մեկը դեռ չի հայտարարել միաձուլման մասին, ինչը թելադրված է կապիտալի նորմատիվի կատարումով, բանկերի միավորումը կշարունակվի, ընդ որում, հատուկ սրությամբ է այս հարցը դրված կապիտալի ամենափոքր ծավալներ ունեցող 5 բանկերի առջև:


Նորություններ
Կառավարությունը ծրագրեր է նախապատրաստում հայրենական արտադրողներին աջակցելու համար՝ թուրքական ներմուծման արգելքի չեղարկման առնչությամբԿառավարությունը ծրագրեր է նախապատրաստում հայրենական արտադրողներին աջակցելու համար՝ թուրքական ներմուծման արգելքի չեղարկման առնչությամբ
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն առաջարկում է Չատ-բանկ DIRECT-ի օգտատերերին ավանդների և վարկերի ձևակերպում արտոնյալ պայմաններովՎՏԲ-Հայաստան Բանկն առաջարկում է Չատ-բանկ DIRECT-ի օգտատերերին ավանդների և վարկերի ձևակերպում արտոնյալ պայմաններով
Վահագն Խաչատրյանը հայկական կողմից կգլխավորի Բուլղարիայի հետ տնտեսական եւ գիտատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովըՎահագն Խաչատրյանը հայկական կողմից կգլխավորի Բուլղարիայի հետ տնտեսական եւ գիտատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովը
Էկոնոմիկայի նախարար. 2022 թվին Հայաստանը մտադիր է հասնել տնտեսության 7 տոկոս աճիԷկոնոմիկայի նախարար. 2022 թվին Հայաստանը մտադիր է հասնել տնտեսության 7 տոկոս աճի
Apple Pay-ը հասանելի է Ակբա բանկի հաճախորդներին .     iPhone-ի և Apple Watch-ի միջոցով վճարելու ավելի ապահով, անվտանգ և վստահելի միջոցApple Pay-ը հասանելի է Ակբա բանկի հաճախորդներին . iPhone-ի և Apple Watch-ի միջոցով վճարելու ավելի ապահով, անվտանգ և վստահելի միջոց
Apple Pay-ը այսուհետ հասանելի է Կոնվերս Բանկի հաճախորդներին որպես iPhone-ի, Apple Watch-ի  միջոցով վճարման ավելի ապահով, անվտանգ և վստահելի միջոցApple Pay-ը այսուհետ հասանելի է Կոնվերս Բանկի հաճախորդներին որպես iPhone-ի, Apple Watch-ի  միջոցով վճարման ավելի ապահով, անվտանգ և վստահելի միջոց
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քննարկվել են գինեգործության ոլորտի զարգացման հեռանկարներըՆիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քննարկվել են գինեգործության ոլորտի զարգացման հեռանկարները
Apple Pay-ը հասանելի է Արդշինբանկի հաճախորդների համարApple Pay-ը հասանելի է Արդշինբանկի հաճախորդների համար
2022 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանը կսահմանափակի 2022 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանը կսահմանափակի "կանխիկի" շրջանառությունը
Բնապահպանական ծրագրերը Արմենալի առաջնահերթությունԲնապահպանական ծրագրերը Արմենալի առաջնահերթություն
Հայաստան-Ղազախստան տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովը հայկական կողմից կգլխավորի էկոնոմիկայի նախարարըՀայաստան-Ղազախստան տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովը հայկական կողմից կգլխավորի էկոնոմիկայի նախարարը
ԱՆԻՖ հիմնադրամը 1.4 մլն դոլար կներդնի տրանսպորտի եւ բեռնափոխադրումների ոլորտումԱՆԻՖ հիմնադրամը 1.4 մլն դոլար կներդնի տրանսպորտի եւ բեռնափոխադրումների ոլորտում
Հայաստանի տեսչական մարմինը սահմանափակումներ է մտցնում Ղազախստանից, ՌԴ-ից, Չեխիայից եւ Լեհաստանից մի շարք ապրանքների ներմուծման համարՀայաստանի տեսչական մարմինը սահմանափակումներ է մտցնում Ղազախստանից, ՌԴ-ից, Չեխիայից եւ Լեհաստանից մի շարք ապրանքների ներմուծման համար
12 տարվա ընթացքում Հյուսիս-Հարավ ծրագրով կառուցվել է ավտոմայրուղու ընդամենը 5.5% - ը12 տարվա ընթացքում Հյուսիս-Հարավ ծրագրով կառուցվել է ավտոմայրուղու ընդամենը 5.5% - ը
Հայաստանի տնտեսությունում օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը մինչեւ 2021թ. հոկտեմբեր աճել է ՕՈՒՆ աճի հաշվինՀայաստանի տնտեսությունում օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը մինչեւ 2021թ. հոկտեմբեր աճել է ՕՈՒՆ աճի հաշվին
ԵԱԶԲ-ի վերլուծաբանները ներկայացրել են այս տարի առաջին մակրոտնտեսական ամփոփագիրը. տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում ավելացել է 5,2 տոկոսովԵԱԶԲ-ի վերլուծաբանները ներկայացրել են այս տարի առաջին մակրոտնտեսական ամփոփագիրը. տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում ավելացել է 5,2 տոկոսով
Հայաստանի նախագահի ԱՄԷ այցի արդյունքները. Wizz Air Abu Dhabi-ն կսկսի թռիչքներ իրականացնել ԵրևանՀայաստանի նախագահի ԱՄԷ այցի արդյունքները. Wizz Air Abu Dhabi-ն կսկսի թռիչքներ իրականացնել Երևան
Հայաստանի նախագահը և «Մասդարի» ղեկավարը քննարկել են Հայաստանում հողմաէներգետիկայի բնագավառում լայնածավալ ներդրումների հեռանկարներըՀայաստանի նախագահը և «Մասդարի» ղեկավարը քննարկել են Հայաստանում հողմաէներգետիկայի բնագավառում լայնածավալ ներդրումների հեռանկարները
«Մի դրամի ուժը»՝  «City of smile» հիմնադրամին«Մի դրամի ուժը»՝  «City of smile» հիմնադրամին
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly ARNA-ն նախատեսում է մայիսի վերջին սկսել ավիաթռիչքներըՀայաստանի ազգային ավիափոխադրող Fly ARNA-ն նախատեսում է մայիսի վերջին սկսել ավիաթռիչքները
Կնքվել է գաղտնի գազային համաձայնագիր. Տնտեսագետը հայտարարում է սոցիալական ճգնաժամի խորացման անխուսափելիության մասին՝ գազի թանկացման պատճառով    Կնքվել է գաղտնի գազային համաձայնագիր. Տնտեսագետը հայտարարում է սոցիալական ճգնաժամի խորացման անխուսափելիության մասին՝ գազի թանկացման պատճառով    
IDBank-ը զգուշացնում է․ պահպանեք Ձեր անձնական տվյալներըIDBank-ը զգուշացնում է․ պահպանեք Ձեր անձնական տվյալները
Գազը, ամենայն հավանականությամբ, կթանկանա արդեն ապրիլի 1-ից. Գազը, ամենայն հավանականությամբ, կթանկանա արդեն ապրիլի 1-ից. "Գազպրոմ Արմենիան" սակագների հաշվարկման նոր բանաձեւ է առաջարկել 
ՀՀ կառավարությունը Հայկական ԱԷԿ-ին հերթական փոխառությունն է հատկացրել ռուսական վարկի սպասարկման համարՀՀ կառավարությունը Հայկական ԱԷԿ-ին հերթական փոխառությունն է հատկացրել ռուսական վարկի սպասարկման համար
FLYONE ARMENIA ավիաընկերությունը սկսում է չվերթների իրականացումը Երեւան-Ստամբուլ-Երեւան երթուղովFLYONE ARMENIA ավիաընկերությունը սկսում է չվերթների իրականացումը Երեւան-Ստամբուլ-Երեւան երթուղով
Կառավարությունը կավելացնի սահմանամերձ համայնքներում սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորումըԿառավարությունը կավելացնի սահմանամերձ համայնքներում սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորումը
Ջրից եւ էլեկտրաէներգիայից հետո, հնարավոր է, Հայաստանում, կբարձրանա  գազի սակագինըՋրից եւ էլեկտրաէներգիայից հետո, հնարավոր է, Հայաստանում, կբարձրանա  գազի սակագինը
Ներկայացվել է ՀՀ-ում «Կանաչ» Ֆինանսավորման ոլորտի օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրության արդյունքներըՆերկայացվել է ՀՀ-ում «Կանաչ» Ֆինանսավորման ոլորտի օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրության արդյունքները
Հայաստանի բանկերի հաճախորդների բազան մինչեւ 2021 թվականի նոյեմբեր աճել է 3,8 տոկոսովՀայաստանի բանկերի հաճախորդների բազան մինչեւ 2021 թվականի նոյեմբեր աճել է 3,8 տոկոսով
ՀԲ-ն անփոփոխ է թողել 2021-2022 թթ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի  աճի նախկին կանխատեսումը 6,1 տոկոսից մինչեւ 4,8 տոկոս դանդաղում 2023 թվին ակնկալելով տեմպերի մինչեւ 5,4 տոկոս արագացումՀԲ-ն անփոփոխ է թողել 2021-2022 թթ. Հայաստանի ՀՆԱ-ի  աճի նախկին կանխատեսումը 6,1 տոկոսից մինչեւ 4,8 տոկոս դանդաղում 2023 թվին ակնկալելով տեմպերի մինչեւ 5,4 տոկոս արագացում
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները կկարողանան քարտով կանխիկացնել կենսաթոշակն առանց միջնորդավճարիՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդները կկարողանան քարտով կանխիկացնել կենսաթոշակն առանց միջնորդավճարի
Կառավարությունը նվազագույնի է հասցնում հարկային մարմնի եւ հարկատուի միջեւ շփումներըԿառավարությունը նվազագույնի է հասցնում հարկային մարմնի եւ հարկատուի միջեւ շփումները
Ցորեն ներկրողները սնանկությունն օգտագործել են որպես հարկերից խուսափելու միջոցՑորեն ներկրողները սնանկությունն օգտագործել են որպես հարկերից խուսափելու միջոց
Ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ներդրումն արդեն սարերի հետևում չէՖիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ներդրումն արդեն սարերի հետևում չէ
Ծրագիրը գերակատարվել է. 2021 թվականին Հայաստանը 8,4 տոկոսով ավելի հարկ է հավաքել, քան նախաքովիդյան 2019 թվինԾրագիրը գերակատարվել է. 2021 թվականին Հայաստանը 8,4 տոկոսով ավելի հարկ է հավաքել, քան նախաքովիդյան 2019 թվին
2021 թվականի 11 ամիսներին Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 5,2%-ով2021 թվականի 11 ամիսներին Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 5,2%-ով
Թուրքական Pegasus ավիաընկերությունը Հայաստանի ՔԱԿ-ից Երևան-Ստամբուլ-Երևան չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն է ստացելԹուրքական Pegasus ավիաընկերությունը Հայաստանի ՔԱԿ-ից Երևան-Ստամբուլ-Երևան չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն է ստացել
2022 թվականին Սյունիքում լիովին կավարտվի այլընտրանքային ճանապարհների շինարարությունը2022 թվականին Սյունիքում լիովին կավարտվի այլընտրանքային ճանապարհների շինարարությունը
Փետրվարի 1-ից Հայաստանն անցնում է էլեկտրաէներգիայի շուկայի նոր մոդելիՓետրվարի 1-ից Հայաստանն անցնում է էլեկտրաէներգիայի շուկայի նոր մոդելի
Իշխան Մխիթարյան. Համավարակային ճգնաժամը մեզ անակնկալի չի բերելԻշխան Մխիթարյան. Համավարակային ճգնաժամը մեզ անակնկալի չի բերել
"Մեկ պատուհան" էլեկտրոնային համակարգին միացվել են Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը եւ Էկոնոմիկայի նախարարությունը
Անդրանիկ Գրիգորյանը՝ Կոնվերս Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն, Տնօրինության նախագահԱնդրանիկ Գրիգորյանը՝ Կոնվերս Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն, Տնօրինության նախագահ
Կառավարությունը սահմանել է ինքնակամ կառույցների և կիսակառույց ինքնակամ շինությունների  հաշվառման կարգըԿառավարությունը սահմանել է ինքնակամ կառույցների և կիսակառույց ինքնակամ շինությունների  հաշվառման կարգը
ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել միջազգային համագործակցության վերաբերյալ մի շարք առաջարկություններիՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել միջազգային համագործակցության վերաբերյալ մի շարք առաջարկությունների
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 15 տոկոս բաժնետոմսերի կառավարումը կհանձնվի ԱՆԻՖ-ի հավատարմագրային կառավարմանըԶանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 15 տոկոս բաժնետոմսերի կառավարումը կհանձնվի ԱՆԻՖ-ի հավատարմագրային կառավարմանը
«Դրիմքոմփանի» ընկերությունը մաքսային արտոնություններ է ստացել  կառավարությունից«Դրիմքոմփանի» ընկերությունը մաքսային արտոնություններ է ստացել  կառավարությունից
Թուրքական Pegasus բյուջետային ավիաընկերությունը հայտ է ներկայացրել Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ չվերթներ իրականացնելու համար   Թուրքական Pegasus բյուջետային ավիաընկերությունը հայտ է ներկայացրել Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ չվերթներ իրականացնելու համար  
Տարածաշրջանային փոփոխությունների արդյունքում կբարձրանա Հայաստանի տարանցիկ ներուժը. ՓաշինյանՏարածաշրջանային փոփոխությունների արդյունքում կբարձրանա Հայաստանի տարանցիկ ներուժը. Փաշինյան
Iran Airtour-ը ձեռնամուխ է եղել  Թեհրան-Երևան-Թեհրան չվերթների իրականացմանըIran Airtour-ը ձեռնամուխ է եղել  Թեհրան-Երևան-Թեհրան չվերթների իրականացմանը
Տնտեսագետ . Տնտեսագետ . "Զանգեզուրի միջանցքի" վտանգը կարելի էր շրջանցել՝ Հայաստանը հայտարարելով բաց երկիր
Պրեմիում դասի հաճախորդները կսպասարկվեն նոր գրասենյակումՊրեմիում դասի հաճախորդները կսպասարկվեն նոր գրասենյակում
Էկոնոմիկայի նախարարությունը մտադիր է ավելացնել բարձրտեխնոլոգիական արդյունաբերության մասնաբաժինը արտահանման կառուցվածքումԷկոնոմիկայի նախարարությունը մտադիր է ավելացնել բարձրտեխնոլոգիական արդյունաբերության մասնաբաժինը արտահանման կառուցվածքում
ԵՄ-ն 2.7 մլն եվրո կուղղորդի Կապանում, Իջևանում և Դիլիջանում ծրագրերի իրականացմանըԵՄ-ն 2.7 մլն եվրո կուղղորդի Կապանում, Իջևանում և Դիլիջանում ծրագրերի իրականացմանը
AMX-ը եւ ՀԿԴ-ն տարին ամփոփել են արժեթղթերի շուկայի ամենաակտիվ մասնակիցների պարգեւների հանձնմամբAMX-ը եւ ՀԿԴ-ն տարին ամփոփել են արժեթղթերի շուկայի ամենաակտիվ մասնակիցների պարգեւների հանձնմամբ
IDBamk : Ամփոփում ենք 2021-ըIDBamk : Ամփոփում ենք 2021-ը
2021 թվականին Հայաստանում կառուցվել են 750 կմ ճանապարհներ. նախարար2021 թվականին Հայաստանում կառուցվել են 750 կմ ճանապարհներ. նախարար
Հայաստանում միջին ամսական եկամուտը 2021 թվականին կազմել է մոտ 440 ԱՄՆ դոլարՀայաստանում միջին ամսական եկամուտը 2021 թվականին կազմել է մոտ 440 ԱՄՆ դոլար
Ֆինանսների նախարարը հաղորդել է ծախսերի ծրագրի գերակատարման մասին   Ֆինանսների նախարարը հաղորդել է ծախսերի ծրագրի գերակատարման մասին  
Վահան Քերոբյանը ներկայացրել է կառավարության 1-ին փոփոխված հակաճգնաժամային պետական ծրագրի մանրամասներըՎահան Քերոբյանը ներկայացրել է կառավարության 1-ին փոփոխված հակաճգնաժամային պետական ծրագրի մանրամասները
Հարկայինները ծրագիրը գերակատարել են ավելի քան 10 տոկոսով կամ 146 մլրդ դրամովՀարկայինները ծրագիրը գերակատարել են ավելի քան 10 տոկոսով կամ 146 մլրդ դրամով
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
18.01.2022
RUB6.28-0.02
USD481.520.03
EUR548.74-1.27
GBP656.02-2.61
CAD384.48-0.34
JPY42.00-0.06
CNY75.800.09
CHF526.42-0.78