Ուրբաթ, 24 Փետրվարի 2017 23:18
Կարինա Մելիքյան

Ըստ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, ՀՆԱ-ի աճը 2017 թվականին կկազմի 2.2-3.2%, 2018 թվականին արագանալով մինչև 2.8-3.9%

Ըստ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, ՀՆԱ-ի աճը 2017 թվականին կկազմի 2.2-3.2%, 2018 թվականին արագանալով մինչև 2.8-3.9%

Արմինֆո. Կենտրոնական բանկը Հայաստանի ՀՆԱ 2017 թվականի աճը կանխատեսել է 2.2-3.2%, որը 2018-ին կարագանա մինչև 2.8-3.9%, իսկ 2019-ին`մինչև 3,2-4,4%: Կանխատեսումն արված է ՀՀ ԿԲ 2017 թվականի առաջին եռամսյակի Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրում, որտեղ ճշգրտվում է նաև ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը 2016 թվականին, նախորդ`1.3-1.8% -ից մինչև 0.3-0.5%: Սրանք 30% հավանականությամբ կանխատեսվող միջակայքն է, իսկ 90% հավանականոթյամբ, 2017-ին, սպասվում է ՀՆԱ-ի 1,2-4,6% աճ, 2018 –ին`1,3-5,8%, իսկ 2019-ին` 1,3 -6,7%, 2016-ի ճշգրտված` 0.1-0.9% աճի համեմատ:

ՀՀ կենտրոնական բանկն իր կանխատեսման մեջ ՀՆԱ-ի աճի արագացումը հիմնականում պայմանավորում է արտահանման հնարավորությունների ընդլայնումով նոր շուկաներ դուրս գալու և արտադրանքի նոր տեսականու միջոցով, հիմնվելով արտահանման ուղղվածություն ունեցող ընկերությունների խթանման կառավարության քաղաքականության վրա: Մինչդեռ, հաշվի առնելով սպասվող երկարաժամկետ տնտեսական միտումները գործընկերներ երկրներում, ինչպես նաև կառուցվածքային փոփոխությունները Հայաստանի տնտեսությունում, ՀՆԱ-ի աճի երկարաժամկետ հավասարակշռված մակարդակը գնահատվում է 4-5%, իսկ ներկայիս աճի պոտենցիալ մակարդակը`1-1,5%: Սակայն, Կենտրոնական բանկի առաջարկով, ՀՆԱ-ի աճի գնահատվող երկարաժամկետ այնպես էլ միջնաժամկետ տեմպերը կարող են դանդաղել, եթե չապահվվեն կառուցվածքային արագ բարեփոխումները և ներդրումների էական աճը երկրի տնտեսության արտահանումային ուղղվածություն ունեցող ոլորտներում: Հատկանշական է, որ կանխատեսվող ժամանակահատվածում ներդրումների արդյունավետությունը կարող է լինել բարձր, եթե դրանք հիմնականում ձևավորվեն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կամ ներքին խնայողությունների ֆինանսավորման հաշվին:

Արդյունաբերական հատվածում աճի կանխատեսումը 2017 թ-ին կկազմի 4,4-5,2%, 2016-ին կանխատեսված` 5,5 6,1% փոխարեն: Շինարարության ոլորտում կանխատեսումը վատթարացել է մինչև մինուս 2.5-3.1%, 2016-ին կանխատեսված`1.8-2.6% անկման փոխարեն: Ծառայությունների ոլորտում աճի կանխատեսումը գնահատվում է 2.4-3%, 2016-ին կաննխատեսվող` 2,2 2,6% փոխարեն: Գյուղատնտեսության ոլորտում ակնկալվում 4,5-5,3% աճ, 2016-ին կանխատեսվող` 0,7-0,1% անկման փոխարեն: Կանխատեսվող հորիզոնում արդյունաբերության աճը կկայունանա 5-6% միջակայքում, ծառայությունների ոլորտում աճը կարագանա մինչև 3.2-4%, շինարարությունում կարձանագրվի 0.7-1.3% աճ, իսկ գյուղատնտեսությունում աճը կկայունանա 4-5 % միջակայքում:

Դրամական փոխանցումների գհծով, ՀՀ Կենտրոնական բանկն ակնկալում է, որ 2017-ին կարձանագրվի 4-6% աճ (2016-ի կանխատեսումը ` 6-8% անկում), Ռուսաստանի տնտեսության վերականգնման, որտեղից տեղի է ունենում դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումները: Ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության կանխատեսումը բարելավվել է 0-2% (նախկին կանխատեսումը`1.5-2.5%, իսկ 2016-ի  կանխատեսումը`2-3%) պայմանավորված առևտրային պայմանների բարելավումով և վերը նշված գործոններով: Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման գհծով ՀՀ ԿԲ 2017 թվականին կանխատեսում է 5-7% աճ, իսկ ներմուծման գծով ակնկալվում է 0-2% աճ, նախկինում 2016-ի համար կանխատեսված` 14% արտահանման աճի և 0% ներմուծման փոխարեն: ԿԲ նախորդ կանխատեսման համեմատ 2017-ին արտահանման աճը կարագանա 4,6%, ներմուծման ակնկալվող անփոփոխ աճի պայմաններում:

Նշենք, որ Համաշխարհային բանկն իր դեկտեմբերի կանխատեսման մեջ վատթարացել է Հայաստանի 2016 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը (0%, նախկինում կանխատեսված 3,1% փոխարեն), որից հետո, հունվարյան կանխատեսումով Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ակնկալիքները բարելավվել են մինչև 2.4%, 2017-ին արագանալով մինչև 2,7%: ԱՄՀ-ն 2016 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կանխատեսում է 3.2%, 2017-ին արագանալով մինչև  3.4%: Մինչդեռ, ԱՄՀ-ն և Համաշխարհային բանկը Ռուսաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2017 թ.-ին կանխատեսում են`1.5%: ՎԶԵԲ-ը Հայաստանի ՀՆԱ 2017-ի աճը կանխատեսում է 2%, իսկ 2017-ի կանխատեսումները չեն արվել: ԵԱԶԲ-ն վատթարացրել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2016 թվականի աճի կանխատեսումը մինչև 0,6% (նախկին կանխատեսումը`2%), 2017-ին արագանալով մինչև 2,9%: Fitch- ը կանխատեսել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2016 թ. աճի դանդաղում, մինչև 0.8% (նախկին կանխատեսումը`2%), արագանալով 2017 թ-ին մինչև 2,1%, 2018 թ-ին.`մինչև 3.1%, իսկ Moody's- ն ակնկալում է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2016 թ. դանդաղ աճ`2,2%: ՀՀ ԿԲ-ն 2017-ի փետրվարին ճշգրտեց 2016-ի ՀՆԱ-ի աճի իր կանխատեսումը, մինչև 1.3-1.8%, նախորդ` 0.3 0.5% փոխարեն, արագանալով 2017 թ.-ին մինչև 2.2-3.2%: ՀՀ 2016-ի Պետական ​​բյուջեով ՀՆԱ աճն ամրագրված էր 2,2%, իսկ 2017-ի համար`3,2%: Ըստ վիճակագրության, Հայաստանի տնտեսական ակտիվության աճը 2016 թվականին դանդաղել է մինչև 0.5%, 2015-ի 3,1%-ի և 2017-ի 3,9% համեմատ, իսկ դրայվերները շարունակում են մնալ ծառայությունների ոլորտը (7,1%) և արդյունաբերական հատվածը (6, 7%):

Ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների, դեպի Հայաստան ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտների ներհոսքը 2016-ին կրճատվել է 6.1% (2015-ի անկումը` 23.5%), կազմելով $ 1,5 մլրդ, իսկ արտահոսքի աճը կազմել է 7.4% (2015-ի անկումը` 16,2%),  մինչև $ 817 մլն: Արդյունքում, ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը 2016-ին նվազել է 17.8%: Ռուսաստանից Հայաստան տրանսֆերտների ներհոսքը 2016-ին կրճատվել է 11,1% (2015-ի անկումը` 36.1%), մինչև $ 896,9 մլն, իսկ արտահոսքի աճը կազմել է 16,5% (2015-ի աճը` 0,7%), մինչև $ 333,4 մլն, ինչը Ռուսատսանից տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը նվազեցրել է 22%: Ներհոսքի և արտահոսքի դինամիկայում 2016 թվականին գերիշխող դիրքում էր Ռուսաստանը`58.5% և 40.8%, նախորդ տարվա`61.8% և 37.6% փոխարեն, ավելի զգալիորեն նվազելով 2014-ին` 83% և 59.8%: Ռուսաստանից Հայաստան տրանսֆերտների զուտ ներհոսքի անկումն սկսվել է 2014-ից (13% անկում), իսկ դրան նախորդող չորս տարիներին տեղի է ունեցել աճ`2010-ին - 24%, 2011-ին - 25%, 2012-ին - 18,2%, իսկ 2013-ին - 7,2%:


Նորություններ
Բելառուսը շահագրգռված է Հայաստանի հետ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության ամրապնդմամբԲելառուսը շահագրգռված է Հայաստանի հետ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության ամրապնդմամբ
Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը սկսում է համագործակցություն IBM ընկերության հետ՝ արհեստական բանականության ոլորտում կրթական ծրագրի իրականացման գործումԳյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը սկսում է համագործակցություն IBM ընկերության հետ՝ արհեստական բանականության ոլորտում կրթական ծրագրի իրականացման գործում
Ճապոնիայի կառավարությունը դրամաշնորհներ կտրամադրի Արմավիրի եւ Լոռու մարզերում երկու ծրագիր իրականացնելու համարՃապոնիայի կառավարությունը դրամաշնորհներ կտրամադրի Արմավիրի եւ Լոռու մարզերում երկու ծրագիր իրականացնելու համար
Մհեր Գրիգորյան. ԵԱՏՄ շրջանակներում առեւտուրը լիարժեք չի լինի առանց գործառնություններում ազգային արժույթի մասնաբաժնի ավելացմանՄհեր Գրիգորյան. ԵԱՏՄ շրջանակներում առեւտուրը լիարժեք չի լինի առանց գործառնություններում ազգային արժույթի մասնաբաժնի ավելացման
ԵԱԶԲ-ն նախատեսում է ակտիվացնել իր աշխատանքը ՀայաստանումԵԱԶԲ-ն նախատեսում է ակտիվացնել իր աշխատանքը Հայաստանում
Արդշինբանկը ճանաչվել է տարվա լավագույն բանկ՝ ըստ The Banker միջազգային ամսագրիԱրդշինբանկը ճանաչվել է տարվա լավագույն բանկ՝ ըստ The Banker միջազգային ամսագրի
ԵԱԶԲ-ի վերլուծաբանները գնահատականներ չունեն այն տնտեսական օգուտների մասին, որոնք Հայաստանը կստանա տարածաշրջանային փոխադրամիջանցքների ապաշրջափակումիցԵԱԶԲ-ի վերլուծաբանները գնահատականներ չունեն այն տնտեսական օգուտների մասին, որոնք Հայաստանը կստանա տարածաշրջանային փոխադրամիջանցքների ապաշրջափակումից
Գնել Սանոսյանը դժգոհել է սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման ընթացքում նախագծային եւ շինարարական թերությունների հայտնաբերման դեպքերիցԳնել Սանոսյանը դժգոհել է սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման ընթացքում նախագծային եւ շինարարական թերությունների հայտնաբերման դեպքերից
Հայաստանի գործարարները դիմել են վարչապետին՝ առաջարկելով չչեղարկել թուրքական արտադրանքի ներկրման արգելքըՀայաստանի գործարարները դիմել են վարչապետին՝ առաջարկելով չչեղարկել թուրքական արտադրանքի ներկրման արգելքը
ԵԱԶԲ վերլուծաբան. Հայաստանի պետական պարտքի մակարդակը մինչեւ 2026 թվականը կմնա մինչհամավարակայինից բարձրԵԱԶԲ վերլուծաբան. Հայաստանի պետական պարտքի մակարդակը մինչեւ 2026 թվականը կմնա մինչհամավարակայինից բարձր
ԵԱԶԲ-ն պատրաստ է հանդես գալ որպես վարկատու «Եվրոպա- Արեւմտյան Չինաստան» փոխադրամիջանցքի ԵԱԶԲ-ն պատրաստ է հանդես գալ որպես վարկատու «Եվրոպա- Արեւմտյան Չինաստան» փոխադրամիջանցքի "Մերիդիան" ավտոճանապարհի կառուցման գործում
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է արտարժութային վարկեր փոքր բիզնեսի համարՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է արտարժութային վարկեր փոքր բիզնեսի համար
ՄՖԿ-ն քննարկում է Հայաստանի կառավարության նախանշած բարեփոխումներին հնարավոր մասնակցության ձևաչափերըՄՖԿ-ն քննարկում է Հայաստանի կառավարության նախանշած բարեփոխումներին հնարավոր մասնակցության ձևաչափերը
Հայաստանյան կորպորատիվ պարտատոմսերի ինդեքսներն արդեն հասանելի են AMX-Հայաստանի ֆոնդային բորսայի պաշտոնական կայքումՀայաստանյան կորպորատիվ պարտատոմսերի ինդեքսներն արդեն հասանելի են AMX-Հայաստանի ֆոնդային բորսայի պաշտոնական կայքում
ՀՀ կենտրոնական բանկը դարձել է SBFN միջազգային հեղինակավոր հարթակի անդամՀՀ կենտրոնական բանկը դարձել է SBFN միջազգային հեղինակավոր հարթակի անդամ
2022 թվականի հունվարի 1-ից ջրի սակագինը կբարձրանա մինչեւ 1 խմ դիմաց 200,47 դրամ. փոփոխությունը չի անդրադառնա սոցիալապես անապահով սպառողների վրա2022 թվականի հունվարի 1-ից ջրի սակագինը կբարձրանա մինչեւ 1 խմ դիմաց 200,47 դրամ. փոփոխությունը չի անդրադառնա սոցիալապես անապահով սպառողների վրա
ԵԱԶԲ-ը ձեւակերպել է եվրասիական տրանսպորտային կարկասի գաղափարըԵԱԶԲ-ը ձեւակերպել է եվրասիական տրանսպորտային կարկասի գաղափարը
Տիգրան Բալայանը նիդերլանդացի գործարարներին ներկայացրել է Հայաստանի ներդրումային հնարավորություններըՏիգրան Բալայանը նիդերլանդացի գործարարներին ներկայացրել է Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունները
Ձեռնարկություններն աշխարհով մեկ պայքարում են որակյալ մասնագետների համար, քանի որ աշխատանքի ընդունման պլանները խթանում են աճի հավակնություններըՁեռնարկություններն աշխարհով մեկ պայքարում են որակյալ մասնագետների համար, քանի որ աշխատանքի ընդունման պլանները խթանում են աճի հավակնությունները
Երեւանում գործարկվել է 254 ՄՎտ հզորությամբ նոր ՋԷԿ-ըԵրեւանում գործարկվել է 254 ՄՎտ հզորությամբ նոր ՋԷԿ-ը
Հայաստանում հարկերի հավաքագրումը 2021 թվականի նոյեմբերի 20-ի դրությամբ 4,5 տոկոսով գերազանցել է մինչճգնաժամային 2019 թվականի ցուցանիշներըՀայաստանում հարկերի հավաքագրումը 2021 թվականի նոյեմբերի 20-ի դրությամբ 4,5 տոկոսով գերազանցել է մինչճգնաժամային 2019 թվականի ցուցանիշները
Ռեստորանների ասոցիացիանՌեստորանների ասոցիացիան" սվիններով է ընդունել Առողջապահության նախարարության նոր որոշումը
ANIF-ը եւ «Մասդար» ընկերության ներկայացուցիչները քննարկել են ANIF-ը եւ «Մասդար» ընկերության ներկայացուցիչները քննարկել են "ԱԳ-2" նոր ծրագիրը
ԵԱԶԲ. Հայաստանի տնտեսության զարգացման հիմնական սցենարի գլխավոր ռիսկերն են մնում համավարակին առնչվող իրավիճակի անորոշությունը եւ բարձր մակարդակներում գնաճի ամրապնդումըԵԱԶԲ. Հայաստանի տնտեսության զարգացման հիմնական սցենարի գլխավոր ռիսկերն են մնում համավարակին առնչվող իրավիճակի անորոշությունը եւ բարձր մակարդակներում գնաճի ամրապնդումը
Ամերիաբանկը ներգրավել է 30 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկ ՕՊԵԿ-ի Միջազգային զարգացման հիմնադրամից` ՀՀ-ում կայուն էներգետիկայի և ՓՄՁ ֆինանսավորման համարԱմերիաբանկը ներգրավել է 30 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկ ՕՊԵԿ-ի Միջազգային զարգացման հիմնադրամից` ՀՀ-ում կայուն էներգետիկայի և ՓՄՁ ֆինանսավորման համար
Մի հաջողության պատմություն-Հարդարելով տրամադրությունըՄի հաջողության պատմություն-Հարդարելով տրամադրությունը
ԵԱԶԲ-ն 2022 թվականին բանկի մասնակից պետությունների միագումար ՀՆԱ-ի  2,9 % աճ է կանխատեսումԵԱԶԲ-ն 2022 թվականին բանկի մասնակից պետությունների միագումար ՀՆԱ-ի  2,9 % աճ է կանխատեսում
ՀՀ տրանսպորտային առաքիչների ասոցիացիայի նախագահը ՌԴ առևտրակային ներկայացուցչին ներկայացրել է ՀՀ տրանսպորտային առաքիչների ասոցիացիայի նախագահը ՌԴ առևտրակային ներկայացուցչին ներկայացրել է "Հյուսիսային Օսիա-Վրաստան-Հայաստան" երթուղու հնարավոր այլընտրանքները
Ամերիաբանկը մանրածախ բիզնեսի վարկավորման ցուցանիշներով գրանցել է զգալի աճ բոլոր ուղղություններով           Ամերիաբանկը մանրածախ բիզնեսի վարկավորման ցուցանիշներով գրանցել է զգալի աճ բոլոր ուղղություններով          
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է  Ռուսաստանի Դաշնություն SWIFT դրամական փոխանցումների ուղարկման ակցիաՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է  Ռուսաստանի Դաշնություն SWIFT դրամական փոխանցումների ուղարկման ակցիա
Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունը 2021թ. 10 ամիսներին աճել է տարեկան 4,3% - ովՀայաստանի տնտեսական ակտիվությունը 2021թ. 10 ամիսներին աճել է տարեկան 4,3% - ով
ԱրարատԲանկը 2021թ․ նոյեմբերի 26-ին հայտարարում է «Yellow Friday» ակցիաԱրարատԲանկը 2021թ․ նոյեմբերի 26-ին հայտարարում է «Yellow Friday» ակցիա
Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտու նոր շահագործողը նախատեսում է սննդամթերքի փաթեթավորման գործարան կառուցելՄեղրիի ազատ տնտեսական գոտու նոր շահագործողը նախատեսում է սննդամթերքի փաթեթավորման գործարան կառուցել
Էլեկտրասկուտերների վարձակալության ընկերությունը հարկային արտոնություն է ստացել  կառավարությունիցԷլեկտրասկուտերների վարձակալության ընկերությունը հարկային արտոնություն է ստացել  կառավարությունից
Սյունիքի մարզի առաջնահերթ խնդիրների լուծման համար կառավարության հատկացումներն արդեն հասել են 1,1 մլրդ դրամիՍյունիքի մարզի առաջնահերթ խնդիրների լուծման համար կառավարության հատկացումներն արդեն հասել են 1,1 մլրդ դրամի
Հայաստանի կառավարության պատվիրակությունը Թբիլիսիում կքննարկի  տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարներըՀայաստանի կառավարության պատվիրակությունը Թբիլիսիում կքննարկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարները
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկել է  առաջին բանկային չատ-բոտը WhatsApp և Facebook մեսենջերներումՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկել է առաջին բանկային չատ-բոտը WhatsApp և Facebook մեսենջերներում
FLYONE ARMENIA ավիաընկերությունը սկսում է մատչելի ավիատոմսերի վաճառք՝ 7 կարևոր ուղղությունովFLYONE ARMENIA ավիաընկերությունը սկսում է մատչելի ավիատոմսերի վաճառք՝ 7 կարևոր ուղղությունով
Մեկնարկել է Կապսի ջրամբարի կառուցման մրցութային գործընթացըՄեկնարկել է Կապսի ջրամբարի կառուցման մրցութային գործընթացը
Անկանխիկ պլաստիկ գործառնությունները շարունակում են թափ հավաքել. ընդհանուր ծավալի 30%-ի սահմանագիծն արդեն անցել ենԱնկանխիկ պլաստիկ գործառնությունները շարունակում են թափ հավաքել. ընդհանուր ծավալի 30%-ի սահմանագիծն արդեն անցել են
Հայաստանը 20 մլն եվրո վարկ կներգրավի քաղաքային վերգետնյա տրանսպորտի արդիականացման համարՀայաստանը 20 մլն եվրո վարկ կներգրավի քաղաքային վերգետնյա տրանսպորտի արդիականացման համար
Վարոս Սիմոնյանն ստանձնել է ԵՏՀ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով Կոլեգիայի անդամի (նախարարի) պաշտոնըՎարոս Սիմոնյանն ստանձնել է ԵՏՀ ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով Կոլեգիայի անդամի (նախարարի) պաշտոնը
Ռուսաստանյան ընկերությունը հաղթել է մետրոյի Ռուսաստանյան ընկերությունը հաղթել է մետրոյի "Աջափնյակ" կայարանի նախագծման մրցույթում. Երեւանի քաղաքապետը հույս ունի, որ նախագիծը շուտով կֆինանսավորվի
Կոնվերս Բանկ. Black Friday-ին՝ նաեւ Cash back-ովԿոնվերս Բանկ. Black Friday-ին՝ նաեւ Cash back-ով
Նոյեմբերի 24-26-ը Մինսկում տեղի կունենա հայ-բելառուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստըՆոյեմբերի 24-26-ը Մինսկում տեղի կունենա հայ-բելառուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը
Հայաստանի պլաստիկ շուկայում քարտերի թիվը գերազանցել է 2,621 մլն-ը՝ 5,3 տոկոս տարեկան աճովՀայաստանի պլաստիկ շուկայում քարտերի թիվը գերազանցել է 2,621 մլն-ը՝ 5,3 տոկոս տարեկան աճով
Հայաստանն ու Բելառուսը քննարկում են օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հեռանկարներըՀայաստանն ու Բելառուսը քննարկում են օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հեռանկարները
Մհեր Գրիգորյանը և Սերգեյ Գլազևը քննարկել են ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության հիմնական ուղղություններըՄհեր Գրիգորյանը և Սերգեյ Գլազևը քննարկել են ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության հիմնական ուղղությունները
ՌԴ ԳՀՖԻ մակրոտնտեսական հետազոտությունների կենտրոնը պատրաստ է աջակցել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանըՌԴ ԳՀՖԻ մակրոտնտեսական հետազոտությունների կենտրոնը պատրաստ է աջակցել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը
Չի-Ֆուն Չան.  Հայաստանը կարող է դառնալ մտավոր սեփականության, ծրագրային ապահովման խոշոր արտահանող և կարևոր լուծումների ստեղծողՉի-Ֆուն Չան.  Հայաստանը կարող է դառնալ մտավոր սեփականության, ծրագրային ապահովման խոշոր արտահանող և կարևոր լուծումների ստեղծող
ԵԱՏՄ քաղաքացիների համար հասանելի կդառնան բոլոր միութենական պետությունների բանկերի վարկերը եւ փոխառություններըԵԱՏՄ քաղաքացիների համար հասանելի կդառնան բոլոր միութենական պետությունների բանկերի վարկերը եւ փոխառությունները
Ինչպես խուսափել Black Friday-ի «սեւ»> դարձերեսից. Մի քանի խորհուրդ Կոնվերս ԲանկիցԻնչպես խուսափել Black Friday-ի «սեւ»> դարձերեսից. Մի քանի խորհուրդ Կոնվերս Բանկից
Թույլ տուր քեզ ավելին․ Rocket line` հայկական «Գնիր հիմա, վճարիր հետո» առաջատար վճարային ձևաչափը Idram&IDBank թվային հարթակիցԹույլ տուր քեզ ավելին․ Rocket line` հայկական «Գնիր հիմա, վճարիր հետո» առաջատար վճարային ձևաչափը Idram&IDBank թվային հարթակից
Նոյեմբերի 24-27-ը Երեւանում տեղի կունենա Նոյեմբերի 24-27-ը Երեւանում տեղի կունենա "Եվրասիա 2021" առաջին առեւտրաարդյունաբերական միջազգային ցուցահանդեսը եւ Եվրասիական գործարար համաժողովը
ICAO-ն և IATA-ն նույնականացման ծածկագրեր են շնորհել FLYONE ARMENIA ավիաընկերությանըICAO-ն և IATA-ն նույնականացման ծածկագրեր են շնորհել FLYONE ARMENIA ավիաընկերությանը
Փաշինյան. Հայաստանն արձանագրել է ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրի ծավալի աճի կայուն տեմպերՓաշինյան. Հայաստանն արձանագրել է ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրի ծավալի աճի կայուն տեմպեր
Կառավարությունն առաջարկում է առանձնացնել սոցիալապես անապահով սպառողների խումբ, որոնց չի վերաբերվի ջրի սակագնի բարձրացումըԿառավարությունն առաջարկում է առանձնացնել սոցիալապես անապահով սպառողների խումբ, որոնց չի վերաբերվի ջրի սակագնի բարձրացումը
Մի հաջողության պատմություն- Երբ գաղափարը դառնում է իրականությունՄի հաջողության պատմություն- Երբ գաղափարը դառնում է իրականություն
2018 թվականից Հայաստանի համայնքների ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը, հաշվի առնելով սուբվենցիոն ծրագրերը, կազմում է շուրջ 400 մլն դոլար. Փաշինյան2018 թվականից Հայաստանի համայնքների ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը, հաշվի առնելով սուբվենցիոն ծրագրերը, կազմում է շուրջ 400 մլն դոլար. Փաշինյան
Իրանական ընկերությունների խումբը պատրաստ է ներդրումներ կատարել Իրանական ընկերությունների խումբը պատրաստ է ներդրումներ կատարել "Մեղրի" ԱՏԳ-ում.  Էկոնոմիկայի նախարար
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
03.12.2021
RUB6.650.04
USD489.991.49
EUR553.440.31
GBP650.950.12
CAD382.00-0.15
JPY43.240.07
CNY76.880.22
CHF532.141.45