Ուրբաթ, 24 Փետրվարի 2017 23:18
Կարինա Մելիքյան

Ըստ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, ՀՆԱ-ի աճը 2017 թվականին կկազմի 2.2-3.2%, 2018 թվականին արագանալով մինչև 2.8-3.9%

Ըստ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, ՀՆԱ-ի աճը 2017 թվականին կկազմի 2.2-3.2%, 2018 թվականին արագանալով մինչև 2.8-3.9%

Արմինֆո. Կենտրոնական բանկը Հայաստանի ՀՆԱ 2017 թվականի աճը կանխատեսել է 2.2-3.2%, որը 2018-ին կարագանա մինչև 2.8-3.9%, իսկ 2019-ին`մինչև 3,2-4,4%: Կանխատեսումն արված է ՀՀ ԿԲ 2017 թվականի առաջին եռամսյակի Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրում, որտեղ ճշգրտվում է նաև ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը 2016 թվականին, նախորդ`1.3-1.8% -ից մինչև 0.3-0.5%: Սրանք 30% հավանականությամբ կանխատեսվող միջակայքն է, իսկ 90% հավանականոթյամբ, 2017-ին, սպասվում է ՀՆԱ-ի 1,2-4,6% աճ, 2018 –ին`1,3-5,8%, իսկ 2019-ին` 1,3 -6,7%, 2016-ի ճշգրտված` 0.1-0.9% աճի համեմատ:

ՀՀ կենտրոնական բանկն իր կանխատեսման մեջ ՀՆԱ-ի աճի արագացումը հիմնականում պայմանավորում է արտահանման հնարավորությունների ընդլայնումով նոր շուկաներ դուրս գալու և արտադրանքի նոր տեսականու միջոցով, հիմնվելով արտահանման ուղղվածություն ունեցող ընկերությունների խթանման կառավարության քաղաքականության վրա: Մինչդեռ, հաշվի առնելով սպասվող երկարաժամկետ տնտեսական միտումները գործընկերներ երկրներում, ինչպես նաև կառուցվածքային փոփոխությունները Հայաստանի տնտեսությունում, ՀՆԱ-ի աճի երկարաժամկետ հավասարակշռված մակարդակը գնահատվում է 4-5%, իսկ ներկայիս աճի պոտենցիալ մակարդակը`1-1,5%: Սակայն, Կենտրոնական բանկի առաջարկով, ՀՆԱ-ի աճի գնահատվող երկարաժամկետ այնպես էլ միջնաժամկետ տեմպերը կարող են դանդաղել, եթե չապահվվեն կառուցվածքային արագ բարեփոխումները և ներդրումների էական աճը երկրի տնտեսության արտահանումային ուղղվածություն ունեցող ոլորտներում: Հատկանշական է, որ կանխատեսվող ժամանակահատվածում ներդրումների արդյունավետությունը կարող է լինել բարձր, եթե դրանք հիմնականում ձևավորվեն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կամ ներքին խնայողությունների ֆինանսավորման հաշվին:

Արդյունաբերական հատվածում աճի կանխատեսումը 2017 թ-ին կկազմի 4,4-5,2%, 2016-ին կանխատեսված` 5,5 6,1% փոխարեն: Շինարարության ոլորտում կանխատեսումը վատթարացել է մինչև մինուս 2.5-3.1%, 2016-ին կանխատեսված`1.8-2.6% անկման փոխարեն: Ծառայությունների ոլորտում աճի կանխատեսումը գնահատվում է 2.4-3%, 2016-ին կաննխատեսվող` 2,2 2,6% փոխարեն: Գյուղատնտեսության ոլորտում ակնկալվում 4,5-5,3% աճ, 2016-ին կանխատեսվող` 0,7-0,1% անկման փոխարեն: Կանխատեսվող հորիզոնում արդյունաբերության աճը կկայունանա 5-6% միջակայքում, ծառայությունների ոլորտում աճը կարագանա մինչև 3.2-4%, շինարարությունում կարձանագրվի 0.7-1.3% աճ, իսկ գյուղատնտեսությունում աճը կկայունանա 4-5 % միջակայքում:

Դրամական փոխանցումների գհծով, ՀՀ Կենտրոնական բանկն ակնկալում է, որ 2017-ին կարձանագրվի 4-6% աճ (2016-ի կանխատեսումը ` 6-8% անկում), Ռուսաստանի տնտեսության վերականգնման, որտեղից տեղի է ունենում դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումները: Ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության կանխատեսումը բարելավվել է 0-2% (նախկին կանխատեսումը`1.5-2.5%, իսկ 2016-ի  կանխատեսումը`2-3%) պայմանավորված առևտրային պայմանների բարելավումով և վերը նշված գործոններով: Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման գհծով ՀՀ ԿԲ 2017 թվականին կանխատեսում է 5-7% աճ, իսկ ներմուծման գծով ակնկալվում է 0-2% աճ, նախկինում 2016-ի համար կանխատեսված` 14% արտահանման աճի և 0% ներմուծման փոխարեն: ԿԲ նախորդ կանխատեսման համեմատ 2017-ին արտահանման աճը կարագանա 4,6%, ներմուծման ակնկալվող անփոփոխ աճի պայմաններում:

Նշենք, որ Համաշխարհային բանկն իր դեկտեմբերի կանխատեսման մեջ վատթարացել է Հայաստանի 2016 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը (0%, նախկինում կանխատեսված 3,1% փոխարեն), որից հետո, հունվարյան կանխատեսումով Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ակնկալիքները բարելավվել են մինչև 2.4%, 2017-ին արագանալով մինչև 2,7%: ԱՄՀ-ն 2016 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կանխատեսում է 3.2%, 2017-ին արագանալով մինչև  3.4%: Մինչդեռ, ԱՄՀ-ն և Համաշխարհային բանկը Ռուսաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2017 թ.-ին կանխատեսում են`1.5%: ՎԶԵԲ-ը Հայաստանի ՀՆԱ 2017-ի աճը կանխատեսում է 2%, իսկ 2017-ի կանխատեսումները չեն արվել: ԵԱԶԲ-ն վատթարացրել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2016 թվականի աճի կանխատեսումը մինչև 0,6% (նախկին կանխատեսումը`2%), 2017-ին արագանալով մինչև 2,9%: Fitch- ը կանխատեսել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2016 թ. աճի դանդաղում, մինչև 0.8% (նախկին կանխատեսումը`2%), արագանալով 2017 թ-ին մինչև 2,1%, 2018 թ-ին.`մինչև 3.1%, իսկ Moody's- ն ակնկալում է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2016 թ. դանդաղ աճ`2,2%: ՀՀ ԿԲ-ն 2017-ի փետրվարին ճշգրտեց 2016-ի ՀՆԱ-ի աճի իր կանխատեսումը, մինչև 1.3-1.8%, նախորդ` 0.3 0.5% փոխարեն, արագանալով 2017 թ.-ին մինչև 2.2-3.2%: ՀՀ 2016-ի Պետական ​​բյուջեով ՀՆԱ աճն ամրագրված էր 2,2%, իսկ 2017-ի համար`3,2%: Ըստ վիճակագրության, Հայաստանի տնտեսական ակտիվության աճը 2016 թվականին դանդաղել է մինչև 0.5%, 2015-ի 3,1%-ի և 2017-ի 3,9% համեմատ, իսկ դրայվերները շարունակում են մնալ ծառայությունների ոլորտը (7,1%) և արդյունաբերական հատվածը (6, 7%):

Ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների, դեպի Հայաստան ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտների ներհոսքը 2016-ին կրճատվել է 6.1% (2015-ի անկումը` 23.5%), կազմելով $ 1,5 մլրդ, իսկ արտահոսքի աճը կազմել է 7.4% (2015-ի անկումը` 16,2%),  մինչև $ 817 մլն: Արդյունքում, ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը 2016-ին նվազել է 17.8%: Ռուսաստանից Հայաստան տրանսֆերտների ներհոսքը 2016-ին կրճատվել է 11,1% (2015-ի անկումը` 36.1%), մինչև $ 896,9 մլն, իսկ արտահոսքի աճը կազմել է 16,5% (2015-ի աճը` 0,7%), մինչև $ 333,4 մլն, ինչը Ռուսատսանից տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը նվազեցրել է 22%: Ներհոսքի և արտահոսքի դինամիկայում 2016 թվականին գերիշխող դիրքում էր Ռուսաստանը`58.5% և 40.8%, նախորդ տարվա`61.8% և 37.6% փոխարեն, ավելի զգալիորեն նվազելով 2014-ին` 83% և 59.8%: Ռուսաստանից Հայաստան տրանսֆերտների զուտ ներհոսքի անկումն սկսվել է 2014-ից (13% անկում), իսկ դրան նախորդող չորս տարիներին տեղի է ունեցել աճ`2010-ին - 24%, 2011-ին - 25%, 2012-ին - 18,2%, իսկ 2013-ին - 7,2%:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Տեսչական մարմին․2023 թվականին Տեսչական մարմին․2023 թվականին "Մաքս Ֆիշ" ձեռնարկությունում խախտումներ չեն հայտնաբերվել
Google Pay-ն արդեն հասանելի է Արմսվիսբանկ-ի Mastercard քարտապանների համարGoogle Pay-ն արդեն հասանելի է Արմսվիսբանկ-ի Mastercard քարտապանների համար
Վառելիքի քարտերը՝ հարմարավետության գործիք․ idplusՎառելիքի քարտերը՝ հարմարավետության գործիք․ idplus
ՊԵԿ-ի նախաձեռնությունը հարվածի տակ է դնում Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը. փորձագետՊԵԿ-ի նախաձեռնությունը հարվածի տակ է դնում Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը. փորձագետ
Հայաստանում արդեն կա ավելի քան 4,5 հազար վիրտուալ պոստերմինալՀայաստանում արդեն կա ավելի քան 4,5 հազար վիրտուալ պոստերմինալ
Գեղամ Գևորգյան. Հայաստանում բենզինի գների մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել մի շարք գործոններԳեղամ Գևորգյան. Հայաստանում բենզինի գների մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել մի շարք գործոններ
200 ՄՎտ հզորությամբ 2-3 ատոմային էներգաբլոկները հնարավորություն կտային ավելի արդյունավետ կառավարել երկրի էներգահամակարգը. ՀԾԿՀ ղեկավար200 ՄՎտ հզորությամբ 2-3 ատոմային էներգաբլոկները հնարավորություն կտային ավելի արդյունավետ կառավարել երկրի էներգահամակարգը. ՀԾԿՀ ղեկավար
ԱԶԲ-ը Հայաստանին 3 մլն դոլարի դրամաշնորհ կտրամադրի գյուղատնտեսության կենսամիջոցների ճկունության բարձրացման և գյուղական վայրերում պարենային անվտանգության բարելավման համարԱԶԲ-ը Հայաստանին 3 մլն դոլարի դրամաշնորհ կտրամադրի գյուղատնտեսության կենսամիջոցների ճկունության բարձրացման և գյուղական վայրերում պարենային անվտանգության բարելավման համար
Որպես նվիրատվություն ընդունելով Որպես նվիրատվություն ընդունելով "ՄՏՍ Հայաստան"-ի բաժնետոմսերի 20%-ը՝ կառավարությունն ուղերձ է հղում այլ ընկերությունների. Փաշինյան
Մի հայտնվեք նման իրավիճակներում. Պետական գանձարանը կփակի Խաչիկ գյուղի բնակիչների վարկերի գծով պարտքերըՄի հայտնվեք նման իրավիճակներում. Պետական գանձարանը կփակի Խաչիկ գյուղի բնակիչների վարկերի գծով պարտքերը
Փնտրվում է Միլիոնատեր․ Նոր Խաղարկություն ԻդրամիցՓնտրվում է Միլիոնատեր․ Նոր Խաղարկություն Իդրամից
Ակբա բանկը գլխամասային նոր գրասենյակ կունենաԱկբա բանկը գլխամասային նոր գրասենյակ կունենա
"Հյուսիս-Հարավ" նախագծի շրջանակում Երևան-Գյումրի մայրուղին պատրաստ կլինի 2025 թվականի վերջին
Նիկոլ Փաշինյանը՝ աշխատանքային միգրանտներին հարկելու մասին․ օրենքը չի գործել, որովհետև մեխանիզմներ չեն եղելՆիկոլ Փաշինյանը՝ աշխատանքային միգրանտներին հարկելու մասին․ օրենքը չի գործել, որովհետև մեխանիզմներ չեն եղել
Եվրոպական ներդրումային բանկը պատրաստ է ընդլայնել Երևանի քաղաքապետարանի հետ գործակցության բնագավառներըԵվրոպական ներդրումային բանկը պատրաստ է ընդլայնել Երևանի քաղաքապետարանի հետ գործակցության բնագավառները
ՀԾԿՀ. ավարտին է մոտենում ՀԾԿՀ. ավարտին է մոտենում "Մեծ Մասրիկ" արդյունաբերական նշանակության արևային էլեկտրակայանի շինարարությունը
"Հյուսիս-Հարավ" նախագծի շրջանակում Երևան-Գյումրի մայրուղին պատրաստ կլինի 2025 թվականի վերջին
Կոնվերս Բանկը ներկայացրել է Converse Markets հարթակըԿոնվերս Բանկը ներկայացրել է Converse Markets հարթակը
Արդյո՞ք կյանք կա շրջանառության հարկի համակարգի վերանայումից հետո. փորձագետԱրդյո՞ք կյանք կա շրջանառության հարկի համակարգի վերանայումից հետո. փորձագետ
Ռուսաստանից բենզինի արտահանման ժամանակավոր արգելքը Հայաստանին չի վերաբերվիՌուսաստանից բենզինի արտահանման ժամանակավոր արգելքը Հայաստանին չի վերաբերվի
Հայկական 14 տեխնոլոգիական ընկերություն մասնակցում է «Համաշխարհային բջջային կոնգրես 2024» միջազգային ցուցահանդեսին ԲարսելոնայումՀայկական 14 տեխնոլոգիական ընկերություն մասնակցում է «Համաշխարհային բջջային կոնգրես 2024» միջազգային ցուցահանդեսին Բարսելոնայում
Կոնվերս Բանկը մեկնակել է «Մեդիքալ» ընկերության պարտատոմսերի տեղաբաշխումըԿոնվերս Բանկը մեկնակել է «Մեդիքալ» ընկերության պարտատոմսերի տեղաբաշխումը
ՊԵԿ-ն առաջարկել է չհարկել տարեկան մինչև 12 մլն դրամ եկամուտ ունեցող աշխատանքային միգրանտներինՊԵԿ-ն առաջարկել է չհարկել տարեկան մինչև 12 մլն դրամ եկամուտ ունեցող աշխատանքային միգրանտներին
2023 թվին տնտեսական հանցագործությունների գծով ՀՀ քննչական կոմիտեն 20 տոկոսով ավելի գումար է վերադարձրել պետբյուջե2023 թվին տնտեսական հանցագործությունների գծով ՀՀ քննչական կոմիտեն 20 տոկոսով ավելի գումար է վերադարձրել պետբյուջե
Գնել Սանոսյան. Հայկական ճյուղային ընկերությունների և մասնագետների ներուժն աճում էԳնել Սանոսյան. Հայկական ճյուղային ընկերությունների և մասնագետների ներուժն աճում է
ԱԶԲ-ն Ամերիաբանկի բաժնեմասի առքուվաճառքի շուրջ պայմանագիր է ստորագրել BOG-ի հետԱԶԲ-ն Ամերիաբանկի բաժնեմասի առքուվաճառքի շուրջ պայմանագիր է ստորագրել BOG-ի հետ
Երեւանում տեղի կունե առաջին ներդրումային և ֆինանսական համաժողովը, որի բանախոսներից մեկը ABBYY ընկերությունների խմբի հիմնադիր Դավիթ Յանն էԵրեւանում տեղի կունե առաջին ներդրումային և ֆինանսական համաժողովը, որի բանախոսներից մեկը ABBYY ընկերությունների խմբի հիմնադիր Դավիթ Յանն է
Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունը 2024թ. հունվարին աճել է տարեկան 10,7% - ովՀայաստանում տնտեսական ակտիվությունը 2024թ. հունվարին աճել է տարեկան 10,7% - ով
Գևորգ Մանթաշյան. Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հետևողական աշխատանք է տանում Հայաստանում ստարտափների կայացման ուղղությամբԳևորգ Մանթաշյան. Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հետևողական աշխատանք է տանում Հայաստանում ստարտափների կայացման ուղղությամբ
S&P-ը Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը հաստատել է S&P-ը Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը հաստատել է "BB-" մակարդակում ՝ "Կայուն" կանխատեսմամբ ՝ 2024 թվականին ակնկալելով ՀՆԱ-ի 6,2% աճ
Մարտ ամսին Հայաստանում աշխատանքի կանցնի  օդային բեռնափոխադրումների ընկերությունըՄարտ ամսին Հայաստանում աշխատանքի կանցնի  օդային բեռնափոխադրումների ընկերությունը
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը "Ջերմուկ Գրուպ" ձեռնարկությունում ստուգման արդյունքում խախտումներ չի հայտնաբերել
Էրիկ Տինթրուպ. Գերմանիան կշարունակի աջակցել Հայաստանին զբոսաշրջության զարգացման գործումԷրիկ Տինթրուպ. Գերմանիան կշարունակի աջակցել Հայաստանին զբոսաշրջության զարգացման գործում
Արտոնյալ պայմաններ Business Prime փաթեթի հետԱրտոնյալ պայմաններ Business Prime փաթեթի հետ
Վճարիր հարկերը և հանգիստ երգիր. Փաշինյանը շոու-բիզնեսին հիշեցրել է հարկային պատասխանատվության մասինՎճարիր հարկերը և հանգիստ երգիր. Փաշինյանը շոու-բիզնեսին հիշեցրել է հարկային պատասխանատվության մասին
Ֆինանսների նախարարության և ՊԵԿ-ի ՏՏ դեպարտամենտների հիման վրա իշխանությունները մտադիր են ստեղծել Ֆինանսների նախարարության և ՊԵԿ-ի ՏՏ դեպարտամենտների հիման վրա իշխանությունները մտադիր են ստեղծել "Ջի սոլուշն" ՊՈԱԿ
Հայաստանի կարգավորիչն անհիմն է համարում Հայաստանի կարգավորիչն անհիմն է համարում "Ջերմուկի" շշերում քացախի առկայության մասին ռուսական կողմի մեղադրանքը
Նախարար. Հայաստանը Հնդկաստանին առաջարկում է երկիրը Եվրոպայի հետ կապող այլընտրանքային առեւտրային երթուղիՆախարար. Հայաստանը Հնդկաստանին առաջարկում է երկիրը Եվրոպայի հետ կապող այլընտրանքային առեւտրային երթուղի
Ասված է՝ արված է. ՓաշինյանԱսված է՝ արված է. Փաշինյան
Հայաստանի իշխանությունները որոշել են ժամանակավորապես հրաժարվել աշխատանքային միգրանտներին հարկելուցՀայաստանի իշխանությունները որոշել են ժամանակավորապես հրաժարվել աշխատանքային միգրանտներին հարկելուց
Ավտոապահովագրողների բյուրոն տեղեկացնում է 2024թ. ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ պայմանագրերում բանկային հաշվի համարը նշելու անհրաժեշտության մասին, թե ինչ պետք է անեն օտարերկրացիները՝ առայժմ չի հաղորդվումԱվտոապահովագրողների բյուրոն տեղեկացնում է 2024թ. ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ պայմանագրերում բանկային հաշվի համարը նշելու անհրաժեշտության մասին, թե ինչ պետք է անեն օտարերկրացիները՝ առայժմ չի հաղորդվում
Բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշով Հայաստանն առաջին տեղում է Հարավային Կովկասում. ՓաշինյանԲնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշով Հայաստանն առաջին տեղում է Հարավային Կովկասում. Փաշինյան
Սերգեյ Կոպիրկին. Ռուսաստանը պատրաստ է զարգացնել և ընդլայնել Հայաստանի հետ համագործակցությունը տեխնոլոգիական ոլորտում, այդ թվում ՝ նոր ուղղություններովՍերգեյ Կոպիրկին. Ռուսաստանը պատրաստ է զարգացնել և ընդլայնել Հայաստանի հետ համագործակցությունը տեխնոլոգիական ոլորտում, այդ թվում ՝ նոր ուղղություններով
Հայկական հեռախոսահամար ձեռք բերելն այժմ հնարավոր է աշխարհի ցանկացած կետիցՀայկական հեռախոսահամար ձեռք բերելն այժմ հնարավոր է աշխարհի ցանկացած կետից
RIA փոխանցումների համակարգը Արդշինբանկը ճանաչել է տարվա գործընկեր   RIA փոխանցումների համակարգը Արդշինբանկը ճանաչել է տարվա գործընկեր  
Ամերիաբանկի և BOGG-ի հավանական գործարքի գինը տրամաբանված է․ Կարեն ԶաքարյանԱմերիաբանկի և BOGG-ի հավանական գործարքի գինը տրամաբանված է․ Կարեն Զաքարյան
ՀՀ զբոսաշրջության կոմիտեն համագործակցություն կսկսի ՌԶԳ-ի հետ՝ Լոռիում, Տավուշում, Վայոց Ձորում և Սյունիքում կայուն զբոսաշրջության զարգացման համարՀՀ զբոսաշրջության կոմիտեն համագործակցություն կսկսի ՌԶԳ-ի հետ՝ Լոռիում, Տավուշում, Վայոց Ձորում և Սյունիքում կայուն զբոսաշրջության զարգացման համար
2024թ. ՀՆԱ-ի աճի վերաբերյալ Հայաստանի ֆինանսական իշխանությունների կանխատեսումները գերագնահատված են թվում. փորձագետ2024թ. ՀՆԱ-ի աճի վերաբերյալ Հայաստանի ֆինանսական իշխանությունների կանխատեսումները գերագնահատված են թվում. փորձագետ
Հայաստանի միջազգային ապրանքաշրջանառության աճն ուրախալի է, բայց դրա կառուցվածքը խղճուկ տպավորություն է թողնում. վերլուծաբանՀայաստանի միջազգային ապրանքաշրջանառության աճն ուրախալի է, բայց դրա կառուցվածքը խղճուկ տպավորություն է թողնում. վերլուծաբան
Թաթուլ Մանասերյան. Մրցակցային առավելությունների իրացման դեպքում Հայաստանում գործարար ակտիվության աճը 2024 թվականի արդյունքներով կարող է կազմել 7-8 տոկոսի սահմաններումԹաթուլ Մանասերյան. Մրցակցային առավելությունների իրացման դեպքում Հայաստանում գործարար ակտիվության աճը 2024 թվականի արդյունքներով կարող է կազմել 7-8 տոկոսի սահմաններում
Ռուստամ Բադասյան. Մինչև աշխատանքային միգրանտների հարկման հարցի վերջնական լուծումը հարկադրանքի միջոցներ չեն կիրառվիՌուստամ Բադասյան. Մինչև աշխատանքային միգրանտների հարկման հարցի վերջնական լուծումը հարկադրանքի միջոցներ չեն կիրառվի
Հայաստանում շահումով խաղերն ու խաղատները կվերահսկվեն ՊԵԿ մոնիտորինգային կենտրոնի միջոցովՀայաստանում շահումով խաղերն ու խաղատները կվերահսկվեն ՊԵԿ մոնիտորինգային կենտրոնի միջոցով
Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2023 թվականին դանդաղել է մինչև 8,7 տոկոսՀայաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2023 թվականին դանդաղել է մինչև 8,7 տոկոս
ՀԲՄ ղեկավար. Հայաստանի բանկային համակարգի RoE ցուցանիշը համադրելի է դարձել համանման տնտեսություն ունեցող երկրների հետՀԲՄ ղեկավար. Հայաստանի բանկային համակարգի RoE ցուցանիշը համադրելի է դարձել համանման տնտեսություն ունեցող երկրների հետ
Կոնվերս Բանկն առաջարկում է լայն ծածկույթով բանկային ծառայությունների փաթեթներԿոնվերս Բանկն առաջարկում է լայն ծածկույթով բանկային ծառայությունների փաթեթներ
Դանիել Ազատյանը՝  Հայաստանից HSBC-ի հեռանալու մասին. Այդ որոշումը 10 օրում չի կայացվելԴանիել Ազատյանը՝  Հայաստանից HSBC-ի հեռանալու մասին. Այդ որոշումը 10 օրում չի կայացվել
Դանիել Ազատյան. Հայաստանում վարկավորման ամենաբարձր աճը գրանցվել է շինարարության ոլորտում, մինչդեռ, արդյունաբերական հատվածում ՝ նվազումԴանիել Ազատյան. Հայաստանում վարկավորման ամենաբարձր աճը գրանցվել է շինարարության ոլորտում, մինչդեռ, արդյունաբերական հատվածում ՝ նվազում
ՀԲՄ ղեկավար. Միջազգային բրենդ ունեցող բանկի մուտքը Հայաստանի ֆինանսական շուկա միշտ ցանկալի է և կարևորՀԲՄ ղեկավար. Միջազգային բրենդ ունեցող բանկի մուտքը Հայաստանի ֆինանսական շուկա միշտ ցանկալի է և կարևոր
Հարկայիններն ու մաքսայիններն աշխատավարձի հավելավճարներ կստանանՀարկայիններն ու մաքսայիններն աշխատավարձի հավելավճարներ կստանան
Հայաստանի առևտրային բանկերն իրավունք կստանան երաշխիքներ տրամադրել ԵԱՏՄ գնումներին հայկական ընկերությունների մասնակցության համարՀայաստանի առևտրային բանկերն իրավունք կստանան երաշխիքներ տրամադրել ԵԱՏՄ գնումներին հայկական ընկերությունների մասնակցության համար
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
04.03.2024
RUB4.420.00
USD404.140.16
EUR438.651.91
GBP512.252.02
CAD298.060.51
JPY26.870.00
CNY56.140.02
CHF457.691.42