Ուրբաթ, 24 Փետրվարի 2017 23:18
Կարինա Մելիքյան

Ըստ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, ՀՆԱ-ի աճը 2017 թվականին կկազմի 2.2-3.2%, 2018 թվականին արագանալով մինչև 2.8-3.9%

Ըստ Կենտրոնական բանկի կանխատեսման, ՀՆԱ-ի աճը 2017 թվականին կկազմի 2.2-3.2%, 2018 թվականին արագանալով մինչև 2.8-3.9%

Արմինֆո. Կենտրոնական բանկը Հայաստանի ՀՆԱ 2017 թվականի աճը կանխատեսել է 2.2-3.2%, որը 2018-ին կարագանա մինչև 2.8-3.9%, իսկ 2019-ին`մինչև 3,2-4,4%: Կանխատեսումն արված է ՀՀ ԿԲ 2017 թվականի առաջին եռամսյակի Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրում, որտեղ ճշգրտվում է նաև ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը 2016 թվականին, նախորդ`1.3-1.8% -ից մինչև 0.3-0.5%: Սրանք 30% հավանականությամբ կանխատեսվող միջակայքն է, իսկ 90% հավանականոթյամբ, 2017-ին, սպասվում է ՀՆԱ-ի 1,2-4,6% աճ, 2018 –ին`1,3-5,8%, իսկ 2019-ին` 1,3 -6,7%, 2016-ի ճշգրտված` 0.1-0.9% աճի համեմատ:

ՀՀ կենտրոնական բանկն իր կանխատեսման մեջ ՀՆԱ-ի աճի արագացումը հիմնականում պայմանավորում է արտահանման հնարավորությունների ընդլայնումով նոր շուկաներ դուրս գալու և արտադրանքի նոր տեսականու միջոցով, հիմնվելով արտահանման ուղղվածություն ունեցող ընկերությունների խթանման կառավարության քաղաքականության վրա: Մինչդեռ, հաշվի առնելով սպասվող երկարաժամկետ տնտեսական միտումները գործընկերներ երկրներում, ինչպես նաև կառուցվածքային փոփոխությունները Հայաստանի տնտեսությունում, ՀՆԱ-ի աճի երկարաժամկետ հավասարակշռված մակարդակը գնահատվում է 4-5%, իսկ ներկայիս աճի պոտենցիալ մակարդակը`1-1,5%: Սակայն, Կենտրոնական բանկի առաջարկով, ՀՆԱ-ի աճի գնահատվող երկարաժամկետ այնպես էլ միջնաժամկետ տեմպերը կարող են դանդաղել, եթե չապահվվեն կառուցվածքային արագ բարեփոխումները և ներդրումների էական աճը երկրի տնտեսության արտահանումային ուղղվածություն ունեցող ոլորտներում: Հատկանշական է, որ կանխատեսվող ժամանակահատվածում ներդրումների արդյունավետությունը կարող է լինել բարձր, եթե դրանք հիմնականում ձևավորվեն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կամ ներքին խնայողությունների ֆինանսավորման հաշվին:

Արդյունաբերական հատվածում աճի կանխատեսումը 2017 թ-ին կկազմի 4,4-5,2%, 2016-ին կանխատեսված` 5,5 6,1% փոխարեն: Շինարարության ոլորտում կանխատեսումը վատթարացել է մինչև մինուս 2.5-3.1%, 2016-ին կանխատեսված`1.8-2.6% անկման փոխարեն: Ծառայությունների ոլորտում աճի կանխատեսումը գնահատվում է 2.4-3%, 2016-ին կաննխատեսվող` 2,2 2,6% փոխարեն: Գյուղատնտեսության ոլորտում ակնկալվում 4,5-5,3% աճ, 2016-ին կանխատեսվող` 0,7-0,1% անկման փոխարեն: Կանխատեսվող հորիզոնում արդյունաբերության աճը կկայունանա 5-6% միջակայքում, ծառայությունների ոլորտում աճը կարագանա մինչև 3.2-4%, շինարարությունում կարձանագրվի 0.7-1.3% աճ, իսկ գյուղատնտեսությունում աճը կկայունանա 4-5 % միջակայքում:

Դրամական փոխանցումների գհծով, ՀՀ Կենտրոնական բանկն ակնկալում է, որ 2017-ին կարձանագրվի 4-6% աճ (2016-ի կանխատեսումը ` 6-8% անկում), Ռուսաստանի տնտեսության վերականգնման, որտեղից տեղի է ունենում դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումները: Ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության կանխատեսումը բարելավվել է 0-2% (նախկին կանխատեսումը`1.5-2.5%, իսկ 2016-ի  կանխատեսումը`2-3%) պայմանավորված առևտրային պայմանների բարելավումով և վերը նշված գործոններով: Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման գհծով ՀՀ ԿԲ 2017 թվականին կանխատեսում է 5-7% աճ, իսկ ներմուծման գծով ակնկալվում է 0-2% աճ, նախկինում 2016-ի համար կանխատեսված` 14% արտահանման աճի և 0% ներմուծման փոխարեն: ԿԲ նախորդ կանխատեսման համեմատ 2017-ին արտահանման աճը կարագանա 4,6%, ներմուծման ակնկալվող անփոփոխ աճի պայմաններում:

Նշենք, որ Համաշխարհային բանկն իր դեկտեմբերի կանխատեսման մեջ վատթարացել է Հայաստանի 2016 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը (0%, նախկինում կանխատեսված 3,1% փոխարեն), որից հետո, հունվարյան կանխատեսումով Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ակնկալիքները բարելավվել են մինչև 2.4%, 2017-ին արագանալով մինչև 2,7%: ԱՄՀ-ն 2016 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կանխատեսում է 3.2%, 2017-ին արագանալով մինչև  3.4%: Մինչդեռ, ԱՄՀ-ն և Համաշխարհային բանկը Ռուսաստանի ՀՆԱ-ի աճը 2017 թ.-ին կանխատեսում են`1.5%: ՎԶԵԲ-ը Հայաստանի ՀՆԱ 2017-ի աճը կանխատեսում է 2%, իսկ 2017-ի կանխատեսումները չեն արվել: ԵԱԶԲ-ն վատթարացրել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2016 թվականի աճի կանխատեսումը մինչև 0,6% (նախկին կանխատեսումը`2%), 2017-ին արագանալով մինչև 2,9%: Fitch- ը կանխատեսել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2016 թ. աճի դանդաղում, մինչև 0.8% (նախկին կանխատեսումը`2%), արագանալով 2017 թ-ին մինչև 2,1%, 2018 թ-ին.`մինչև 3.1%, իսկ Moody's- ն ակնկալում է Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2016 թ. դանդաղ աճ`2,2%: ՀՀ ԿԲ-ն 2017-ի փետրվարին ճշգրտեց 2016-ի ՀՆԱ-ի աճի իր կանխատեսումը, մինչև 1.3-1.8%, նախորդ` 0.3 0.5% փոխարեն, արագանալով 2017 թ.-ին մինչև 2.2-3.2%: ՀՀ 2016-ի Պետական ​​բյուջեով ՀՆԱ աճն ամրագրված էր 2,2%, իսկ 2017-ի համար`3,2%: Ըստ վիճակագրության, Հայաստանի տնտեսական ակտիվության աճը 2016 թվականին դանդաղել է մինչև 0.5%, 2015-ի 3,1%-ի և 2017-ի 3,9% համեմատ, իսկ դրայվերները շարունակում են մնալ ծառայությունների ոլորտը (7,1%) և արդյունաբերական հատվածը (6, 7%):

Ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալների, դեպի Հայաստան ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտների ներհոսքը 2016-ին կրճատվել է 6.1% (2015-ի անկումը` 23.5%), կազմելով $ 1,5 մլրդ, իսկ արտահոսքի աճը կազմել է 7.4% (2015-ի անկումը` 16,2%),  մինչև $ 817 մլն: Արդյունքում, ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը 2016-ին նվազել է 17.8%: Ռուսաստանից Հայաստան տրանսֆերտների ներհոսքը 2016-ին կրճատվել է 11,1% (2015-ի անկումը` 36.1%), մինչև $ 896,9 մլն, իսկ արտահոսքի աճը կազմել է 16,5% (2015-ի աճը` 0,7%), մինչև $ 333,4 մլն, ինչը Ռուսատսանից տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը նվազեցրել է 22%: Ներհոսքի և արտահոսքի դինամիկայում 2016 թվականին գերիշխող դիրքում էր Ռուսաստանը`58.5% և 40.8%, նախորդ տարվա`61.8% և 37.6% փոխարեն, ավելի զգալիորեն նվազելով 2014-ին` 83% և 59.8%: Ռուսաստանից Հայաստան տրանսֆերտների զուտ ներհոսքի անկումն սկսվել է 2014-ից (13% անկում), իսկ դրան նախորդող չորս տարիներին տեղի է ունեցել աճ`2010-ին - 24%, 2011-ին - 25%, 2012-ին - 18,2%, իսկ 2013-ին - 7,2%:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Հայաստանում հիմնադրվել է աերոտիեզերական մեքենաշինության դպրոցՀայաստանում հիմնադրվել է աերոտիեզերական մեքենաշինության դպրոց
Թվային տեխնոլոգիաներ և նորարարություններ Եվրասիայի համար. ճյուղի ղեկավարներն առանցքային հարցեր կքննարկեն ԵԱԶԲ-ի գործարար համաժողովումԹվային տեխնոլոգիաներ և նորարարություններ Եվրասիայի համար. ճյուղի ղեկավարներն առանցքային հարցեր կքննարկեն ԵԱԶԲ-ի գործարար համաժողովում
ՏՀՏ գործատուների միության խորհրդի անդամներն այցելել են OVIO-ի՝ տարածաշրջանում խոշորագույն տվյալների մշակման կենտրոնՏՀՏ գործատուների միության խորհրդի անդամներն այցելել են OVIO-ի՝ տարածաշրջանում խոշորագույն տվյալների մշակման կենտրոն
Փաշինյան. սկսվել է աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ խնդիրների լուծման ծրագրի մշակման աշխատանքըՓաշինյան. սկսվել է աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ խնդիրների լուծման ծրագրի մշակման աշխատանքը
Հասանելի են ակնթարթային դրամական փոխանցումներ Ռուսաստանից Հայաստան «ФОРА-БАНК» հավելվածովՀասանելի են ակնթարթային դրամական փոխանցումներ Ռուսաստանից Հայաստան «ФОРА-БАНК» հավելվածով
Հայաստանի ԿԲ-ը վերանայել է 2024 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 5,3-6,4%-ից մինչեւ 6,8-6,1%Հայաստանի ԿԲ-ը վերանայել է 2024 թվականի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 5,3-6,4%-ից մինչեւ 6,8-6,1%
ՆԳՆ. Իրավախախտումը հայտնաբերելու պահից 24 ժամվա ընթացքում ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու դեպքում տուգանքի չափը նվազում է 75 տոկոսովՆԳՆ. Իրավախախտումը հայտնաբերելու պահից 24 ժամվա ընթացքում ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու դեպքում տուգանքի չափը նվազում է 75 տոկոսով
ՀԲ-ը պահպանել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ավելի վաղ բարելավված կանխատեսումը ՝ 2024 թվականին 5,5%, իսկ 2025 թվականին 4,9% մակարդակումՀԲ-ը պահպանել է Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ավելի վաղ բարելավված կանխատեսումը ՝ 2024 թվականին 5,5%, իսկ 2025 թվականին 4,9% մակարդակում
Մարտին Գալստյան. բարենպաստ պայմաններում վարկային տոկոսադրույքները կարող են նվազելՄարտին Գալստյան. բարենպաստ պայմաններում վարկային տոկոսադրույքները կարող են նվազել
ՀՀ ԿԲ. ՀՆԱ-ի ներուժայինից բարձր աճը և ոչ ներառական բնույթը անորոշություն են ձևավորում տնտեսությունում համախառն առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունիցՀՀ ԿԲ. ՀՆԱ-ի ներուժայինից բարձր աճը և ոչ ներառական բնույթը անորոշություն են ձևավորում տնտեսությունում համախառն առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունից
ԿԲ ղեկավար. տարեվերջին Հայաստանում գնաճը կմոտենա 2,2% -2,5% ցուցանիշինԿԲ ղեկավար. տարեվերջին Հայաստանում գնաճը կմոտենա 2,2% -2,5% ցուցանիշին
Տարերքի հետեւանքների վերացման համար կառավարության ծախսերի ավելացման արդյունքում Հայաստանի Կենտրոնական բանկը լրացուցիչ խթաններ է ակնկալումՏարերքի հետեւանքների վերացման համար կառավարության ծախսերի ավելացման արդյունքում Հայաստանի Կենտրոնական բանկը լրացուցիչ խթաններ է ակնկալում
C360 բանկային ծառայությունների փաթեթները՝ Converse Mobile-ումC360 բանկային ծառայությունների փաթեթները՝ Converse Mobile-ում
idcoin: IDBank-ի հավատարմության համակարգի նոր գործիքըidcoin: IDBank-ի հավատարմության համակարգի նոր գործիքը
«Երևանի գինու օրերը»՝ Ակբա բանկի հետ«Երևանի գինու օրերը»՝ Ակբա բանկի հետ
Հայաստանի կենտրոնական բանկը շարունակում է իջեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այս անգամ՝ 8.25%-ից մինչեւ 8%Հայաստանի կենտրոնական բանկը շարունակում է իջեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այս անգամ՝ 8.25%-ից մինչեւ 8%
Հայաստանում 2029 թվից կչեղարկեն հիփոթեքային վարկերի համար եկամտահարկի վերադարձըՀայաստանում 2029 թվից կչեղարկեն հիփոթեքային վարկերի համար եկամտահարկի վերադարձը
Շուրջ 173 մլն դրամ և 30-ից ավելի շահառու հիմնադրամներ․ «Մի դրամի ուժը» 4 տարեկան էՇուրջ 173 մլն դրամ և 30-ից ավելի շահառու հիմնադրամներ․ «Մի դրամի ուժը» 4 տարեկան է
Մարզերում գործող բիզնեսի և անհատների համար Ամերիաբանկը մշակել է աշխատավարձային հատուկ առաջարկՄարզերում գործող բիզնեսի և անհատների համար Ամերիաբանկը մշակել է աշխատավարձային հատուկ առաջարկ
Հայտնի են ԵՊՀ Ուսխորհրդի հայտարարած մրցույթում հաղթողներըՀայտնի են ԵՊՀ Ուսխորհրդի հայտարարած մրցույթում հաղթողները
Հայաստանը կմասնակցի «Food Africa 2024» սննդի և ըմպելիքների միջազգային ցուցահանդեսինՀայաստանը կմասնակցի «Food Africa 2024» սննդի և ըմպելիքների միջազգային ցուցահանդեսին
EasyPay ընկերության աջակցությամբ մեկնարկել է «Ֆինանսական գրագիտություն» անվճար ծրագիրը Armenian Code Academy-ի և Տեխնոլոգիական Կրթություն հիմնադրամի կողմից EasyPay ընկերության աջակցությամբ մեկնարկել է «Ֆինանսական գրագիտություն» անվճար ծրագիրը Armenian Code Academy-ի և Տեխնոլոգիական Կրթություն հիմնադրամի կողմից 
Team-ը խթանում է բիզնես կրթությունը․ բացվեց CaseKey ակադեմիանTeam-ը խթանում է բիզնես կրթությունը․ բացվեց CaseKey ակադեմիան
Առողջապահական սարքավորումների լիզինգ՝ 1% տոկոսադրույքովԱռողջապահական սարքավորումների լիզինգ՝ 1% տոկոսադրույքով
Երեւանում կայացել է Հայաստանի և Հնդկաստանի գործարարների համաժողովԵրեւանում կայացել է Հայաստանի և Հնդկաստանի գործարարների համաժողով
Հայաստանն ընտրվել է ՄԱԿ տնտեսական և սոցիալական խորհրդի անդամՀայաստանն ընտրվել է ՄԱԿ տնտեսական և սոցիալական խորհրդի անդամ
Կենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբԿենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբ
Արմսվիսբանկը հունիսի 10-ից տեղաբաշխում է պարտատոմսերի 3 թողարկումներԱրմսվիսբանկը հունիսի 10-ից տեղաբաշխում է պարտատոմսերի 3 թողարկումներ
Մի դրամի ուժը՝ Կյանքի ճանապարհին․ հունիսի շահառուն Հզոր Միտքն էՄի դրամի ուժը՝ Կյանքի ճանապարհին․ հունիսի շահառուն Հզոր Միտքն է
Հայաստանում վերջին ջրհեղեղները հաստատում են պարենային անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը. հայտարարությունՀայաստանում վերջին ջրհեղեղները հաստատում են պարենային անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը. հայտարարություն
ԱրարատԲանկը դոլարային պարտատոմսեր կտեղաբաշխիԱրարատԲանկը դոլարային պարտատոմսեր կտեղաբաշխի
Ռուսաստանն աշխատում է Հայաստանում եւ Ղրղզստանում Ռուսաստանն աշխատում է Հայաստանում եւ Ղրղզստանում "Միռ" քարտերի գործողության վերականգնման ուղղությամբ
Ֆինանսների փոխնախարար. Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումը 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 14,3 տոկոսովՖինանսների փոխնախարար. Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումը 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 14,3 տոկոսով
Հայաստանում անցկացվել է առաջին Bug Bounty մրցույթըՀայաստանում անցկացվել է առաջին Bug Bounty մրցույթը
ԵՄ-ն առաջիկա 5 տարիներին 11 մլն եվրո կհատկացնի ԵՄ-ն առաջիկա 5 տարիներին 11 մլն եվրո կհատկացնի "Կայուն Սյունիք" ծրագրի իրականացման համար
Արդշինբանկը «Սանկտ Պետերբուրգի պալատները Երևանում» միջազգային երաժշտական փառատոնի ֆինանսական գործընկերն էԱրդշինբանկը «Սանկտ Պետերբուրգի պալատները Երևանում» միջազգային երաժշտական փառատոնի ֆինանսական գործընկերն է
Լիզինգ` առանց տոկոսադրույքիԼիզինգ` առանց տոկոսադրույքի
Կապան քաղաքում հին մարզադաշտի տեղում կկառուցվի ժամանակակից մարզահամալիրԿապան քաղաքում հին մարզադաշտի տեղում կկառուցվի ժամանակակից մարզահամալիր
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճն արագանում է, և որպես շարժիչ ուժ հանդես են գալիս առևտրի ոլորտն ու արդյունաբերության հատվածըՀայաստանում տնտեսական ակտիվության աճն արագանում է, և որպես շարժիչ ուժ հանդես են գալիս առևտրի ոլորտն ու արդյունաբերության հատվածը
Մարզպետարանները պետբյուջեից շուրջ 2,5 մլրդ դրամ կստանան սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համարՄարզպետարանները պետբյուջեից շուրջ 2,5 մլրդ դրամ կստանան սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համար
Փաշինյան. շրջանառության հարկից պետք է ընդհանրապես հրաժարվել, քանի որ այն ստեղծում է տնտեսական անառողջ միջավայրՓաշինյան. շրջանառության հարկից պետք է ընդհանրապես հրաժարվել, քանի որ այն ստեղծում է տնտեսական անառողջ միջավայր
Հայաստանը հատկապես դուր է եկել Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Ուկրաինայից, Չինաստանից և Բելառուսից ժամանած զբոսաշրջիկներինՀայաստանը հատկապես դուր է եկել Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Ուկրաինայից, Չինաստանից և Բելառուսից ժամանած զբոսաշրջիկներին
Հայաստանի Կենտրոնական բանկը բանկերի հաճախորդներին Հայաստանի Կենտրոնական բանկը բանկերի հաճախորդներին "մեղադրել" է "անտրամաբանական վարքագծի" համար
Հայաստանում ՌԴ թվային կցորդ. Ստորջրյա ՕՄԿՈՒ կառուցման  Ռուսաստանի փորձը կարող է էական լինել, այդ թվում ՝ Հայաստանի համարՀայաստանում ՌԴ թվային կցորդ. Ստորջրյա ՕՄԿՈՒ կառուցման  Ռուսաստանի փորձը կարող է էական լինել, այդ թվում ՝ Հայաստանի համար
Հայաստանում տարեկան գնաճը մայիսին 1,3%-ից նվազել է մինչեւ 0,3%՝ սննդամթերքի էժանացման հաշվինՀայաստանում տարեկան գնաճը մայիսին 1,3%-ից նվազել է մինչեւ 0,3%՝ սննդամթերքի էժանացման հաշվին
Գյուղատնտեսությունը դառնում է աշխատանքային ռեզերվուար ավելի արդյունավետ սպասարկման ինդուստրիայի  համար. փորձագետԳյուղատնտեսությունը դառնում է աշխատանքային ռեզերվուար ավելի արդյունավետ սպասարկման ինդուստրիայի  համար. փորձագետ
Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարը Մինսկում մասնակցել է ԵԱՏՄ երկրների Էկոնոմիկայի նախարարների խորհրդակցությանըՀայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարը Մինսկում մասնակցել է ԵԱՏՄ երկրների Էկոնոմիկայի նախարարների խորհրդակցությանը
Պապոյան. Արտահանման զարգացման ռազմավարությունը, գործնականում, պատրաստ էՊապոյան. Արտահանման զարգացման ռազմավարությունը, գործնականում, պատրաստ է
«Հյուսիս-Հարավ» ծրագրի շինարարական ոդիսականը. 12 տարում հանձնվել է ճանապարհի ընդամենը 10 տոկոսը«Հյուսիս-Հարավ» ծրագրի շինարարական ոդիսականը. 12 տարում հանձնվել է ճանապարհի ընդամենը 10 տոկոսը
OVIO-ն ներկայացրեց Հայաստանի հզորագույն Տվյալների մշակման կենտրոնի կիբերանվտանգությանն ուղղված լուծումներ «CyberGEN 2024» համաժողովումOVIO-ն ներկայացրեց Հայաստանի հզորագույն Տվյալների մշակման կենտրոնի կիբերանվտանգությանն ուղղված լուծումներ «CyberGEN 2024» համաժողովում
ՀՀ փոխվարչապետ. ԵԱՏՄ զարգացման կարևորագույն գործոնն ընդհանուր էներգետիկ շուկաների ձևավորման հարցն էՀՀ փոխվարչապետ. ԵԱՏՄ զարգացման կարևորագույն գործոնն ընդհանուր էներգետիկ շուկաների ձևավորման հարցն է
ՊԵԿ. Հայաստանի հարկատուներն իրականացրել են 1 տրլն 086 մլրդ դրամի 59,9 մլն գործարքՊԵԿ. Հայաստանի հարկատուներն իրականացրել են 1 տրլն 086 մլրդ դրամի 59,9 մլն գործարք
Փարիզում տեղի կունենա խոշորագույն պարենային ցուցահանդեսներից մեկը՝ Sial-2024՝  հայ արտադրողների մասնակցությամբՓարիզում տեղի կունենա խոշորագույն պարենային ցուցահանդեսներից մեկը՝ Sial-2024՝  հայ արտադրողների մասնակցությամբ
Արարատ Միրզոյան. Հայաստանն աջակցության խնդրանքով դիմել է Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամին և սպասում է պատասխանիԱրարատ Միրզոյան. Հայաստանն աջակցության խնդրանքով դիմել է Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամին և սպասում է պատասխանի
Հայաստանի արտադրողները կմասնակցեն Foodex Saudi-2024 միջազգային ցուցահանդեսինՀայաստանի արտադրողները կմասնակցեն Foodex Saudi-2024 միջազգային ցուցահանդեսին
Հայաստանն ու Ուկրաինան ուսումնասիրում են հայ-ուկրաինական տնտեսական հարաբերությունների խորացման հեռանկարներըՀայաստանն ու Ուկրաինան ուսումնասիրում են հայ-ուկրաինական տնտեսական հարաբերությունների խորացման հեռանկարները
Համաշխարհային բանկը 40 մլն դոլար է տրամադրում Հայաստանին՝ ի աջակցություն մաքուր էներգիայի անցման և էլեկտրահաղորդման ցանցերի արդիականացմանՀամաշխարհային բանկը 40 մլն դոլար է տրամադրում Հայաստանին՝ ի աջակցություն մաքուր էներգիայի անցման և էլեկտրահաղորդման ցանցերի արդիականացման
Ֆինանսների նախարարությունը հատուկ հաշիվ է բացել ջրհեղեղներից տուժած բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելու համարՖինանսների նախարարությունը հատուկ հաշիվ է բացել ջրհեղեղներից տուժած բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելու համար
ՀՀ փոխվարչապետ. Հայաստանը պատրաստ է ջանքեր գործադրել ԵԱՏՄ պարենային անվտանգության ապահովման համարՀՀ փոխվարչապետ. Հայաստանը պատրաստ է ջանքեր գործադրել ԵԱՏՄ պարենային անվտանգության ապահովման համար
Մարտին Գալստյան. Անշարժ գույքի շուկայի հագեցվածության մակարդակը բավականին բարձր էՄարտին Գալստյան. Անշարժ գույքի շուկայի հագեցվածության մակարդակը բավականին բարձր է
Կարդալ ավելին
Արտ. փոխարժեքները
14.06.2024
RUB4.400.04
USD388.490.45
EUR415.57-3.28
GBP493.58-2.10
CAD282.330.08
JPY24.740.05
CNY53.540.04
CHF434.892.00