Հինգշաբթի, 6 Հուլիսի 2017 15:30
Ալեքսանդր Ավանեսով

ՀՀ ԿԲ. Հայաստանում լիովին վերականգնվել են մասնավոր սպառման ծավալները

ՀՀ ԿԲ. Հայաստանում լիովին վերականգնվել են մասնավոր սպառման ծավալները

Արմինֆո. Հայաստանում լիովին վերականգնվել են մասնավոր սպառման ծավալները: Այդ մասին այսօր Ազգային ժողովում հայտարարել է ՀՀ ԿԲ նախագահ Արթուր Ջավադյանը:

 

Նրա խոսքով, եղել է ժամանակաշրջան, երբ այդ ծավալները կազմել են -2%, բայց ներկայումս գրագետ ֆիսկալ քաղաքականության հաշվին հաջողվել է ձևավորել նոր իրավիճակ: Բացի այդ, շարունակել է նա, իրավիճակն ինքը նույնպես փոխվել է: Օրինակ՝ զգալիորեն աճել են մասնավոր տրանսֆերտների ծավալները, որոնք 2014 թվականից անշեղորեն անկում էին ապրում: «Այսօր տրանսֆերտների հետ կապված իրավիճակը բավարար է: Բացի այդ, արտահանման լուրջ աճը վերջին երկու տարում և ներմուծման աճը վերջին տարում նույնպես վկայում է ներքին շուկայում պահանջարկի վերականգնման մասին»,- նշել է ՀՀ ԿԲ ղեկավարը:

 

«Ուրախ եմ, որ տրանսֆերտների տեսակարար կշիռը երկրի ՀՆԱ-ում այսօր գտնվում է 10%-ից ցածր մակարդակի վրա: Միանշանակ մեր քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի տնտեսության աճի արագացմանը, գործազրկության կրճատմանը, արտահանման կտրուկ աճին, ինչը կհանգեցնի ՀՆԱ-ում մասնավոր տրանսֆերտային գործառնությունների համահարթեցման:

 

Նա նշել է նաև, որ դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնելիս ՀՀ ԿԲ-ն 2014 թվականից 12 անգամ նվազեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը մինչև ներկայիս 6%-ը: ԿԲ ղեկավարը նշել է, որ որդեգրվել է դրամավարկային պայմանների հետևողական մեղմացան քաղաքականություն: Կտրուկ  նվազում տեղի չի ունենում՝ ինֆլյացիոն սպասումների, իրական ներքին պահանջարկի նվազման, արտաքին մրցունակության վերականգնման պատճառով: Զգալի նվազումներ են տեղի ունեցել՝ պարտադիր պահուստավորման նորմատիվների համաձայն: Որպես ասվածի վկայություն՝ Արթուր Ջավադյանը նշել է անցած տարվա վերջին պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կտրուկ անկումը: «Այժմ իրավիճակը միանգամայն այլ է, քան մեկ տարի առաջ, ինչի մասին է վկայում ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից ավելի ցածր եկամտաբերությամբ պետական պարտատոմսերի վերջին թողարկման բարձր պահանջարկը: Կարճաժամկետ պարտատոմսերի գծով այն կազմել է միջինը 5%, միջինժամկետ՝ 5,5%, երկարաժամկետ՝ 3,5%-ից ցածր»,- ընդգծել է Արթուր Ջավադյանը՝ ավելացմելով, որ ելնելով առկա ռիսկերից՝ տոկոսադրույքները չեն կարող շատ ցածր լինել:

 

Նշենք, որ ՀՀ ԿԲ տվյալներով, 2016 թվականին տնտեսական աճի հիմնական շարժիչ ուժն էին ծառայությունների ոլորտը և արդյունավերության հատվածը, իսկ համախառն պահանջարկի տեսանկյունից արձանագրվեց սպառման և արտահանումների ծավալների աճ: Ինչպես նշվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի 2016 թվականի պետբյուջեի կատարման զեկույցում, ընթացիկ հաշվի դեֆիցիտը 2016-ին կազմել է ՀՆԱ-ի 2.7%, պահպանվելով նախորդ տարվա մակարդակում: Ընդլայնված հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունաում պետբյուջեի դեֆիցիտը 54.4% գերազանցեց կանխատեսված մակարդակը, ինչը 5.5%-ով մեծացրեց դեֆիցիտի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցությունը: Արդյունքում, պետական պարտքը կազմեց ՀՆԱ-ի 56.7%-ը:

 

Բյուջեի եկամտային մասը 2016 –ին ապահովվեց ուղղակի հարկերից, հիմնականում, եկամտահարկի, շահութահարկի, ինչպես նաև ակցիզային հարկի, շրջանառության հարկի և նպատակային սոցիալական վճարների հաշվին: Դրան զուգահեռ կրճատվեցին ԱԱՀ, մաքսային տուրքերի, բնապահպանական վճարների գծով մուտքերը: Հարկերի և տուրքերի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ի կառուցվածքում 2016-ին հասավ 21.3% -ի: Հարկերի առաձգականության գործակիցն աճեց 1.6%, 2015-ի 0.1%-ից: Պետական ​​բյուջեի ընթացիկ ծախսերն աճեցին 3.5%, իսկ ոչ ֆինանսական ակտիվներով ծախսերը`1,7%:

 

Արդյունքում, պետական ​​բյուջեի եկամուտային մասի ավելի ցածր կատարումը (92%), ծախսային մասի համեմատ (ավելի քան 99%), դեֆիցիտը ձևավորեցին 278 մլրդ դրամ մակարդակում, նախատեսված 180 մլրդ դրամի փոխարեն: Նախատեսված մակարդակը գերազանցող տարբերությունը ֆինանսավորվեց պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման և արտաքին աղբյուրներից ներգրավված վարկերի հաշվին, ընդ որում, նախատեսվածից ավելի ծավալներով: Դա 2016-ին հանգեցրեց դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների հարաբերակցության էական փոփոխության`ներքին աղբյորներից - 38.6%, իսկ արտաքին աղբյուրներից - 61.4%, 2015-ի, համապատասխանաբար, 4,7% և 95.3% փոխարեն:

 

Պետբյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման ծավալների աննախադեպ աճը ներքին աղբյուրների հաշվին պայմանավորված էր ՀՀ ԿԲ կողմից 2016-ին իրականացված ընդլայնված դրամավարկային քաղաքականությունով, հավելյալ իրացվելիության էական աճով բանկային համակարգում, որն ուղեկցվեց տոկոսադրույքների իջեցումով, ինչը պետական պարտատոմսերի նկատմամբ ձևավորեց զգալի պահանջարկ: Արդյունքում, շրջանառվող պետպարտատոմսերի ծավալը 2016-ին աճեց 58,5%, մինչև 187.6 մլրդ դրամ, նախատեսված 42 մլրդ-ի փոխարեն: Պետպարտատոմսերի եկամտաբերությունը 2016-ին կազմեց 13.15%, 2015-ի` 13.99% փոխարեն: Իսկ դրանց ժամկետայնությունն աճեց մինչև 2208 օր, 2015-ի`2065 օրվա փոխարեն, մարման ծանրաբեռնվածությունը բաշխելով մինչև 2036 թվականը: Ընդ որում, 2016-ի դեկտեմբերին, 2015-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ, կարճաժամկետ պետական ​​պարտատոմսերի միջին եկամտաբերությունը նվազեց մոտ 5 տոկոսային կետով, մինչև 6.9%, միջնաժամկետներինը` 5.4 տոկոսային կետով, մինչև 10.1%, իսկ երկարաժամկետներինը`3.7 տոկոսային կետով, մինչև 12.9%:

 

Գնաճը 2016-ին մնաց ցածր մակարդակում, Կենտրոնական բանկի կանխատեսվածից ցածր: Ներքին գների վրա հիմնականում ազդեցին արտաքին շուկաների գնանկումային միտումները, դրամական փոխանցումների շարունակվող անկումը և սննդամթերքի ցածր գները: Կենտրոնական բանկը, միջավայրը գնահատելոց որպես սակավ գնաճային,  մեկ տարվա ընթացքում ընդլայնված դրամավարկային քաղաքականություն, 2016-ին  վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն ընդհանուր առմամբ իջեցնելով 2,5 տոկոսային կետով`մինչև 6.25%: Դրամավարկային պայմանների մեղմումը հանգեցրեց տոկոսադրույքների նվազմանը ֆինանսական շուկայում, ինչպես նաև պետպարտատոմսերի եկամտաբերությանը: Այսպես, պետպարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը 2016-ին կազմեց 11.1% (2015-ին `14,6%): IV եռամսյակից սկսվեց վերականգնգվել համախառն պահանջարկը, չեզոքացնելով դեֆլյացիոն միտումները, ինչի արդյունքում գնաճը կազմեց 2.7%, նախորդ տարվա 1,9% -ի փոխարեն, իսկ 2016-ի հունվար-դեկտեմբերին արձանագրվեց 1,1% դեֆլյացիա:

 

Երկարաժամկետ հեռանկարում, ելնելով կայուն տնտեսական աճի հիմքերի ապահովման առաջնահերթությունից, Կենտրոնական բանկը առանձնապես կարևորում է ՀՀ կառավարության ծրագրերի հետևողական և արդյունավետ իրականացումը, որոնք ուղղված են ներդրումների խրախուսմանը և ենթակառուցվածքային բարեփոխումներին:

 

Հիշեցնենք, որ Համաշխարհային բանկը (ՀԲ) 2017 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կանխատեսում է 2,7%, 2018-ի համար`3.1%, իսկ 2019-ին `3.4%: ՀՀ պետական ​​բյուջեով ՀՆԱ աճը 2017-ին նախատեսված է 3,2%: Ըստ ՀՀ ԿԲ նորացված կանխատեսման, 2017-ին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կկազմի 3,2-4,4%, ԱՄՀ կանխատեսդմամբ` 2.9%, Fitch- 2.1%, ԵԱԶԲ - 2.9% և Ասիական Զարգացման Բանկ - 2 2%: Ըստ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, Հայաստանի ՀՆԱ-ն 2016-ին աճել է 0,2% և կազմել 5.068 տրլն դրամ ($ 10.5 մլրդ), ինչի արդյունքում արտաքին շրջանառության ծավալն աճել է 7,4%, մասնավորապես արտահանումը`20%, իսկ ներմուծումը`1.6%: ՀՀ պետական պարտքը  2016 թվականին աճել է 16% (մինչև $ 5.9 մլրդ), ընդ որում, արտաքին պարտքն աճել է 11% (մինչև $ 4.8 մլրդ), իսկ ներքին պարտքը`49.3% (մինչև $ 1.14 մլրդ):

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Կանխատեսում. Հայաստանի համար պատերազմի տնտեսական հետեւանքները դեռ առջեւում են  Կանխատեսում. Հայաստանի համար պատերազմի տնտեսական հետեւանքները դեռ առջեւում են  
"Հյուսիս-Հարավ" ճանապարհի 4-րդ տրանշին պետբյուջեից կուղղորդվի 3 մլրդ դոլար  
ՎԶԵԲ-ը 3 մլն եվրո կտրամադրի Հայաստանի աերոնավիգացիային  ՎԶԵԲ-ը 3 մլն եվրո կտրամադրի Հայաստանի աերոնավիգացիային  
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է վարկավորման ծրագիր՝ ՀՀ կառավարության  19-րդ միջոցառման շրջանակներումՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է վարկավորման ծրագիր՝ ՀՀ կառավարության  19-րդ միջոցառման շրջանակներում
S&P գործակալությունը վերանայել է Ամերիաբանկի հեռանկարը` սահմանելով այն «կայուն»S&P գործակալությունը վերանայել է Ամերիաբանկի հեռանկարը` սահմանելով այն «կայուն»
Հայաստանը կհայտնվի World Travel Awards-ի հավակնորդների թվում  Հայաստանը կհայտնվի World Travel Awards-ի հավակնորդների թվում  
Հայաստանն ու Իրանը մտադիր են ընդլայնել համագործակցությունը մի շարք տնտեսական ուղղություններովՀայաստանն ու Իրանը մտադիր են ընդլայնել համագործակցությունը մի շարք տնտեսական ուղղություններով
Համաշխարհային բանկը Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը թողել է անփոփոխ. 2021 թվին  3,4%՝  2022 թվին մինչեւ 4,3% արագացմամբՀամաշխարհային բանկը Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը թողել է անփոփոխ. 2021 թվին  3,4%՝  2022 թվին մինչեւ 4,3% արագացմամբ
Աննախադեպ պայմաններով ավտովարկեր ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի և «ՄԵԳՆԱ» ընկերության կողմիցԱննախադեպ պայմաններով ավտովարկեր ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի և «ՄԵԳՆԱ» ընկերության կողմից
ԱրարատԲանկը 14.5 մլն ԱՄՆ դոլար է ներգրավել «Սիմբիոտիքս» ներդրումային ընկերության նախաձեռնությամբԱրարատԲանկը 14.5 մլն ԱՄՆ դոլար է ներգրավել «Սիմբիոտիքս» ներդրումային ընկերության նախաձեռնությամբ
Էմիրաթական «Մասդար»  ընկերությունը Հայաստանում 200 ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան կկառուցիԷմիրաթական «Մասդար»  ընկերությունը Հայաստանում 200 ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան կկառուցի
ԵԱԶԲ-ն պատրաստ է դիտարկել տարածաշրջանում ինտեգրման նախագծերըԵԱԶԲ-ն պատրաստ է դիտարկել տարածաշրջանում ինտեգրման նախագծերը
Հայաստանի բանկերի հաճախորդների բազան մինչեւ ապրիլ համալրվել է տարեկան 6% - ով, իսկ հաշիվները ՝ 4,3%-ով  Հայաստանի բանկերի հաճախորդների բազան մինչեւ ապրիլ համալրվել է տարեկան 6% - ով, իսկ հաշիվները ՝ 4,3%-ով  
«Տելեկոմ Արմենիա»-ի ղեկավարը պատմել է Reinvent by Renderforest կոնֆերանսում իր հաջողության պատմության մասին«Տելեկոմ Արմենիա»-ի ղեկավարը պատմել է Reinvent by Renderforest կոնֆերանսում իր հաջողության պատմության մասին
Հայաստանի պետական պարտքը մոտենում է 9 մլրդ դոլարի  Հայաստանի պետական պարտքը մոտենում է 9 մլրդ դոլարի  
2020թ. Հայաստանի պետական բյուջեից մարզպետարաններին դոտացիաները կազմել են շուրջ 115 մլն դոլար  2020թ. Հայաստանի պետական բյուջեից մարզպետարաններին դոտացիաները կազմել են շուրջ 115 մլն դոլար  
Ֆինանսների նախարարություն. 2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտի բյուջեն վերանայվել է կրճատման ուղղությամբ  Ֆինանսների նախարարություն. 2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտի բյուջեն վերանայվել է կրճատման ուղղությամբ  
Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունը 2021թ. հունվար-ապրիլ ամիսներին աճել է տարեկան 2,6% - ով  Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունը 2021թ. հունվար-ապրիլ ամիսներին աճել է տարեկան 2,6% - ով  
Ռուսաստանից հնդկաձավարի արտահանումը ժամանակավորապես արգելվել է  Ռուսաստանից հնդկաձավարի արտահանումը ժամանակավորապես արգելվել է  
Նոր հնարավորություն բիզնեսի համարՆոր հնարավորություն բիզնեսի համար
Ամերիաբանկ. Այսուհետ օնլայն բիզնես վարկերը հաստատվելու են նաև հարկային հաշվետվությունների հիման վրաԱմերիաբանկ. Այսուհետ օնլայն բիզնես վարկերը հաստատվելու են նաև հարկային հաշվետվությունների հիման վրա
"Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ-ն հունիսի վերջին ժամկետից շուտ կանցնի ամբողջությամբ փակ ջրօգտագործման ցիկլի
2020 թվականին ԱՄՆ-ի, ԵԽ-ի եւ ՄԱԿ-ի դոնորների ֆինանսական աջակցությունը Հայաստանի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին գերազանցել է պետբյուջեի հատկացումները  2020 թվականին ԱՄՆ-ի, ԵԽ-ի եւ ՄԱԿ-ի դոնորների ֆինանսական աջակցությունը Հայաստանի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին գերազանցել է պետբյուջեի հատկացումները  
Ամերիաբանկը պատրաստ է բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխման. ՎԶԵԲ գործադիր տնօրեն Ֆրենսիս ՄալիժԱմերիաբանկը պատրաստ է բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխման. ՎԶԵԲ գործադիր տնօրեն Ֆրենսիս Մալիժ
2020 թվականին ԱԺ-ն 466 մլն դրամ է ծախսել պարգեւավճարների, դրամական պարգեւատրումների եւ հատուկ վճարների համար2020 թվականին ԱԺ-ն 466 մլն դրամ է ծախսել պարգեւավճարների, դրամական պարգեւատրումների եւ հատուկ վճարների համար
Հայաստանն առավել կանխատեսելի հարկային միջավայր է ձևավորում  կառուցապատողի համար  Հայաստանն առավել կանխատեսելի հարկային միջավայր է ձևավորում  կառուցապատողի համար  
ԵԱԶԲ-ն եւ ԵԱԶԲ-ն եւ "Ռոստելեկոմը" ընդլայնում են համագործակցությունը թվային ոլորտում  
2020 թվականին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության ծախսերը կազմել են մոտ 35 մլն դոլար2020 թվականին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության ծախսերը կազմել են մոտ 35 մլն դոլար
2020 թվին ԵՄ-ն Հայաստանին 68,7 մլն եվրո է հատկացրել բյուջետային աջակցության համար  2020 թվին ԵՄ-ն Հայաստանին 68,7 մլն եվրո է հատկացրել բյուջետային աջակցության համար  
Ակբա բանկը պարտատոմսեր է տեղաբաշխումԱկբա բանկը պարտատոմսեր է տեղաբաշխում
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը կրկնապատկել  է հիփոթեքային պորտֆելի ծավալըՎՏԲ-Հայաստան Բանկը կրկնապատկել  է հիփոթեքային պորտֆելի ծավալը
Էներգետիկայի նախկին փոխնախարարի եւ նախկին վարչապետի որդու ընկերությունը հերթական հարկային արտոնությունն է ստացել կառավարությունից  Էներգետիկայի նախկին փոխնախարարի եւ նախկին վարչապետի որդու ընկերությունը հերթական հարկային արտոնությունն է ստացել կառավարությունից  
ՊԵԿ ղեկավարը խոստովանել է.  հարկային հավաքագրումների աճը մեծապես պայմանավորված է ապրանքների գների բարձրացմամբ եւ ավելի լավ վարչարարությամբՊԵԿ ղեկավարը խոստովանել է.  հարկային հավաքագրումների աճը մեծապես պայմանավորված է ապրանքների գների բարձրացմամբ եւ ավելի լավ վարչարարությամբ
 Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Արդշինբանկը երեխաներին հրավիրել է ֆիլմ դիտելու Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Արդշինբանկը երեխաներին հրավիրել է ֆիլմ դիտելու
IFC-ի նոր համագործակցությունը Evocabank-ի հետ՝ աջակցելու փոքր բիզնեսներին, խթանելու դրանց դիմակայունությունը և վերականգնումըIFC-ի նոր համագործակցությունը Evocabank-ի հետ՝ աջակցելու փոքր բիզնեսներին, խթանելու դրանց դիմակայունությունը և վերականգնումը
Ամերիաբանկը հայտարարում է բանկային քարտերի դիզայնի մրցույթԱմերիաբանկը հայտարարում է բանկային քարտերի դիզայնի մրցույթ
Բենզինի գնի նվազում չի լինի. ՏՄՊՊՀ ղեկավար  Բենզինի գնի նվազում չի լինի. ՏՄՊՊՀ ղեկավար  
  IDBank-ի ֆինանսավորմամբ հունիսմեկյան միջոցառումներ են անցկացվել  IDBank-ի ֆինանսավորմամբ հունիսմեկյան միջոցառումներ են անցկացվել
Համավարակի և Արցախի պատերազմի տարում Հայաստանի պետական հատվածում գրեթե հիսուն միլիոն ԱՄՆ դոլարի պարգեւավճարներ են տրվելՀամավարակի և Արցախի պատերազմի տարում Հայաստանի պետական հատվածում գրեթե հիսուն միլիոն ԱՄՆ դոլարի պարգեւավճարներ են տրվել
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը տոն էր կազմակերպել իր պատանի հաճախորդների համար՝ Երեխաների պաշտպանության օրվա առիթովՎՏԲ-Հայաստան Բանկը տոն էր կազմակերպել իր պատանի հաճախորդների համար՝ Երեխաների պաշտպանության օրվա առիթով
Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը դժգոհ է փորձարարակոնստրուկտորական եւ գիտահետազոտական աշխատանքների համար հատկացված միջոցների ծավալից  Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը դժգոհ է փորձարարակոնստրուկտորական եւ գիտահետազոտական աշխատանքների համար հատկացված միջոցների ծավալից  
Վահան Քերոբյանը Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում սուբսիդավորելու Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ ավիահաղորդակցությունըՎահան Քերոբյանը Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում սուբսիդավորելու Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ ավիահաղորդակցությունը
Այն մասին, որ Մեղրիում կառուցվում է նոր մաքսային տերմինալ, եւ՝ թե ով է այն կառուցում, ՊԵԿ նախագահը տեղեկացել է լրագրողներիցԱյն մասին, որ Մեղրիում կառուցվում է նոր մաքսային տերմինալ, եւ՝ թե ով է այն կառուցում, ՊԵԿ նախագահը տեղեկացել է լրագրողներից
BSTDB-ն Ամերիաբանկին 23 մլն եվրոյի վարկ է տրամադրել Հայաստանի ՓՄՁ ֆինանսավորման համար  BSTDB-ն Ամերիաբանկին 23 մլն եվրոյի վարկ է տրամադրել Հայաստանի ՓՄՁ ֆինանսավորման համար  
Ճգնաժամային 2020 թվականին Հայաստանի պետբյուջեն երկու անգամ վերանայվել է ծախսերի ավելացման ուղղությամբ  Ճգնաժամային 2020 թվականին Հայաստանի պետբյուջեն երկու անգամ վերանայվել է ծախսերի ավելացման ուղղությամբ  
Ֆինանսների նախարարություն. Չնայած ճգնաժամային 2020 թվին հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը բարելավվել է 0,1 տոկոսային կետով  մինչեւ 22,4 տոկոսՖինանսների նախարարություն. Չնայած ճգնաժամային 2020 թվին հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը բարելավվել է 0,1 տոկոսային կետով  մինչեւ 22,4 տոկոս
Կոնվերս բանկը «Երգով ու սիրով» փառատոնի աջակիցն էԿոնվերս բանկը «Երգով ու սիրով» փառատոնի աջակիցն է
ՀՀ ԿԲ ղեկավար. Տնտեսական իրավիճակը թելադրում է հակացիկլիկ քաղաքականության անցկացման կարեւորությունը՝ մակրոտնտեսական հավասարակշռություն պահպանելու համարՀՀ ԿԲ ղեկավար. Տնտեսական իրավիճակը թելադրում է հակացիկլիկ քաղաքականության անցկացման կարեւորությունը՝ մակրոտնտեսական հավասարակշռություն պահպանելու համար
Պետգնումների գրեթե կեսը կատարվել է մեկ անձից. Հաշվեքննիչ պալատ  Պետգնումների գրեթե կեսը կատարվել է մեկ անձից. Հաշվեքննիչ պալատ  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության ծախսերը 2020 թվականի արդյունքներով շուրջ 80 մլրդ դրամով գերազանցել են ծրագրային ցուցանիշը  ՀՀ պաշտպանության նախարարության ծախսերը 2020 թվականի արդյունքներով շուրջ 80 մլրդ դրամով գերազանցել են ծրագրային ցուցանիշը  
2020 թվականին Հայաստանը 0,6 մլրդ դրամով կրճատել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետբյուջեում ամրագրված ֆինանսավորումը  2020 թվականին Հայաստանը 0,6 մլրդ դրամով կրճատել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետբյուջեում ամրագրված ֆինանսավորումը  
Հաշվեքննիչ պալատն ահազանգում է. Հայաստանն անցել է թույլատրելիի սահմաններըՀաշվեքննիչ պալատն ահազանգում է. Հայաստանն անցել է թույլատրելիի սահմանները
Հայաստանի գործարարները քննարկել են կորպորատիվ կառավարման խնդիրներն ու փորձըՀայաստանի գործարարները քննարկել են կորպորատիվ կառավարման խնդիրներն ու փորձը
"Ամեն ինչ իր գինն ունի". Ատոմ Ջանջուղազյանը ներկայացրել է "Հայաստանի 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին" տարեկան հաշվետվությունը  
Կոնվերս բանկը Visa քարտապաններին ոսկու ձուլակտոր ստանալու հնարավորություն է  ընձեռումԿոնվերս բանկը Visa քարտապաններին ոսկու ձուլակտոր ստանալու հնարավորություն է  ընձեռում
Հայաստանից Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին կմասնակցի Գլխավոր դատախազության պատվիրակությունըՀայաստանից Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին կմասնակցի Գլխավոր դատախազության պատվիրակությունը
Privilege Banking․ IDBank-ի առաջարկը պրեմիում դասի ծառայությունների սիրահարներինPrivilege Banking․ IDBank-ի առաջարկը պրեմիում դասի ծառայությունների սիրահարներին
LCR-ի եւ NSFR-ի նոր նորմատիվները կուժեղացնեն բանկերի կայունությունը իրացվելիության կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ շոկերի նկատմամբLCR-ի եւ NSFR-ի նոր նորմատիվները կուժեղացնեն բանկերի կայունությունը իրացվելիության կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ շոկերի նկատմամբ
Կոնվերս Բանկ. Քեշբեք եւ Երեւան պարկի տոմսեր՝ Հունիսի մեկի կապակցությամբԿոնվերս Բանկ. Քեշբեք եւ Երեւան պարկի տոմսեր՝ Հունիսի մեկի կապակցությամբ
Կալիֆորնիայի GO-Biz-ը առեւտրի եւ ծառայությունների գրասենյակ է ստեղծում ԵրեւանումԿալիֆորնիայի GO-Biz-ը առեւտրի եւ ծառայությունների գրասենյակ է ստեղծում Երեւանում
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
11.06.2021
RUB7.240.05
USD518.61-0.67
EUR630.16-1.49
GBP733.681.60
CAD428.60-0.24
JPY47.34-0.08
CNY81.220.05
CHF578.35-0.94