Հինգշաբթի, 24 Նոյեմբերի 2022 10:40
Նաիրա Բադալյան

Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան Ջրբաշյան

Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը. Տիգրան Ջրբաշյան

Արմինֆո. Հայաստանում ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարված նպատակների իրագործումը, եւ ավելի շուտ կվարկաբեկի գաղափարը եւ կհանգեցնի հարկային վարչարարության անարդյունավետության աճի:

Այդ մասին Facebook-ի իր էջում նշել է "Ամերիա" ընկերության գործընկեր, Կառավարման խորհրդատվական ծառայության ղեկավար, հայտնի տնտեսագետ Տիգրան Ջրբաշյանը։

 

Հիշեցնենք, որ ՀՀ կառավարությունը նոյեմբերի 17-ին հավանություն է տվել օրենսդրական նախաձեռնությանը, որը ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ բոլոր քաղաքացիների եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրում երեք փուլով ՝ 2023 - 2026թթ.: Նախաձեռնության շրջանակներում նախատեսվում է ներդնել համաշխարհային պրակտիկայում լայնորեն կիրառվող սոցիալական ծախսերի կամ սոցիալական վարկերի համակարգ: Մասնավորապես, հայտարարագիր ներկայացնողները հնարավորություն կստանան հարկային տարվա ընթացքում իրենց կամ իրենց ընտանիքի որոշ անդամների կողմից կատարված առողջապահության, կրթության և բնակարանային ապահովման ծախսերի չափով նվազեցնել հարկային պարտավորությունները ՝ դրանք հաստատելով հաշվարկային փաստաթղթերով։ Այսպիսով, ինչպես հավաստիացրել են Ֆինանսների նախարարությունում, համակարգը չի ենթադրում հարկվող եկամուտների շրջանակի ընդլայնում կամ քաղաքացիների նկատմամբ հարկային բեռի ավելացում եւ հետապնդում է մի շարք նպատակներ: Դա, առաջին հերթին, պայմանավորված է ֆիզիկական անձանց եկամուտների հաշվառման անձնավորված համակարգի ներդրմամբ, որպեսզի պետությունը կարողանա ավելի լավ ճանաչել իր քաղաքացիներին, բացահայտել քաղաքացիների սոցիալապես խոցելի խմբերը ՝ նրանց ավելի նպատակային աջակցության համար ։

 

«1. Աշխարհում ոչ մի տեղ պարտադիր չէ եկամուտ հայտարարագրելը։ Բոլոր երկրներում, որոնք իրականացրել են հայտարարագրման ցանկացած մոդել, եկամտի որոշակի մակարդակ կա, որից ներքեւ հայտարարագիր չի պահանջվում: Այս մակարդակը կապված է համակարգի արդյունավետության մակարդակի հետ, քանի որ հայտարարագրերի պատրաստման, անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման եւ վերլուծության համար անհրաժեշտ են ծախսեր, որոնք չեն արդարացնում արդյունքը, ընդ որում, ինչպես հարկ վճարողների, այնպես էլ հարկային համակարգի ծախսերը, որն, ի դեպ, վճարվում է նաեւ հարկատուների կողմից...

2. Հայտարարագրման համակարգի ներդրումը պահանջում է քայլ առ քայլ մոտեցում, հիմնված համակարգի հնարավորության վրա տվյալների մեծ հավաքածուներ մշակելու եւ չհայտարարագրման կամ մասնակի հայտարարագրման դեպքերը հայտնաբերելու համար:

3. Եկամուտների հայտարարագրման համակարգը առաջին հերթին հիմնված է ակտիվների հայտարարագրման վրա որպես եկամուտների եւ ծախսերի մնացորդային արդյունք:

4. Երկրների մեծ մասում եկամուտների հայտարարագրումն իրականացվում է որոշ ծախսերի կրճատման տարբերակով (փաստաթղթավորված), որոնք հանվում են եկամտահարկից (հարկման բազաներ):

Ելնելով վերոգրյալից, կամփոփեմ, որ իշխանության գործադիր եւ օրենսդիր ճյուղերի հետ բազմաթիվ քննարկումների ընթացքում (ինչպես 2018-ից առաջ, այնպես էլ հետո) առաջարկվել է այս ռեֆորմն իրականացնել հետեւյալ տեսքով.

1. Իրականացումը սկսել փուլերով, բարեփոխումների փուլից, որը պետք է որոշվի, հաշվի առնելով ինչպես հարկ վճարողի օբյեկտիվ առանձնահատկությունները, այնպես էլ եկամտի չափը, այնպես էլ ելնելով տեղեկատվություն մշակելու հարկային համակարգի կարողություններից: Մասնավորապես, առաջին փուլում անհրաժեշտ է որոշել, որ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտավորություն ունեն.

• անշարժ գույքի սեփականատերեր, որի արժեքը գերազանցում է կադաստրային արժեքի որոշակի մակարդակը (օրինակ՝ 250 մլն դրամ եւ ավելի բարձր );

• բանկային հաշիվների սեփականատերեր (ցպահանջ, ավանդ, բրոքերային), որոնց մնացորդը միագումար գերազանցում է որոշակի մակարդակը (օրինակ՝ 250 մլն դրամ եւ ավելի), ոչ ազգային արժույթով հաշիվները վերահաշվարկվում են տարեվերջի պաշտոնական դրույքաչափով, որի համար ներկայացվում է հայտարարագիրը, արժեթղթերը հաշվարկվում են շուկայական փոխարժեքով՝ նույն ամսաթվի;

• Հայաստանում գրանցված իրավաբանական անձերի սեփականատերերը (ՍՊԸ, ՓԲԸ եւ այլ ձեւեր).

• պրեմիում դասի մեքենաների սեփականատերեր (հրապարակվում է բրենդների, մոդելների, արտադրության տարեթվերի ցանկը);

• որոշակի մակարդակից բարձր գնահատված ընդհանուր արժեք ունեցող արվեստի գործերի սեփականատերեր (օրինակ՝ 250 մլն դրամից բարձր);

• ժամացույցների, զարդերի սեփականատերեր, որոնց ընդհանուր արժեքը որոշակի մակարդակից բարձր է (օրինակ՝ 250 միլիոն դրամից բարձր);

• տարվա ընթացքում եկամուտ ստացած անձինք, որի համար հայտարարագիրը գերազանցում է որոշակի գումարը մինչեւ հարկումը (օրինակ՝ 50 մլն դրամից բարձր), գումարը ներառում է ինչպես աշխատավարձի եկամուտը, այնպես էլ անշարժ գույքի տնօրինումից ստացված եկամուտը (վարձակալություն, վաճառք եւ այլն), ավանդների տոկոսներ, արժեթղթերի շահաբաժիններ եւ տոկոսներ, սեփականությունից ստացվող ակտիվներ, արվեստի վաճառքից ստացված եկամուտներ, ռոյալթիներ եւ այլն; կարեւոր է նաեւ լուծել որպես ժառանգություն ստացած գույքի հարցը:

 

Կարեւոր է, որ վերոնշյալ չափանիշները գործեն «կամ» սկզբունքով, այսինքն՝ առնվազն մեկ չափանիշով, ինչպես նաեւ, եթե գումարը բարձր է որոշակի արժեքից (օրինակ՝ 500 միլիոն դրամ), եթե, նույնիսկ, ոչ մի, առանձին վերցրած, չափանիշով պարտավորություն  չի ծագում:

 

2. Անհրաժեշտ է սահմանել այն ուղղությունները եւ հարկվող եկամուտներից հանվող ծախսերի առավելագույն չափը, մասնավորապես.

 

• Փաստաթղթավորված կրթության ծախսեր Հայաստանի ցանկացած ուսումնական հաստատություններում (օրինակ՝ ընդհանուր առավելագույն մակարդակը կարող է սահմանվել 2 մլն դրամ);

• բժշկական ծառայությունների փաստաթղթավորված հաստատված ծախսեր Հայաստանի ցանկացած բուժհաստատությունում, ինչպես նաեւ բժշկական ապահովագրության շրջանակում (օրինակ՝ ընդհանուր առավելագույն մակարդակը կարող է սահմանվել 2 մլն դրամ);

• Փաստաթղթավորված վճարումներ Հայաստանում բարեգործական հիմնադրամներին (սոցիալական, կրթական, արվեստի, գիտության, բանակ եւ այլն), որոնց ցանկը կարող է նախապես հրապարակվել յուրաքանչյուր տարի (օրինակ՝ առավելագույն գումարային մակարդակը կարող է սահմանվել 2 մլն դրամ);

• գույքահարկի, շահաբաժինների հարկի տեսքով վճարված փաստաթղթավորված գումարներ:

 

3. Պետք է սահմանվի նաեւ խնաամքի տակ գտնվող անձանց՝  միննչեւ 18 տարեկան երեխաներ, թոշակային տարիքից մեծահասակ ծնողներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք եւ այլն, առկայության համար նվազեցման չափը՝ (օրինակ՝ յուրաքանչյուր անձի համար տարեկան նվազագույն կենսամակարդակի չափով), ընդ որում՝տվյալ անձի տվյալների նշմամբ:

4. Պետք է սահմանել, որ վերը նշված կրճատումներից օգտվել ցանկացող անձինք կարող են հայտարարագրեր ներկայացնել կամավոր՝ անկախ 1-ին կետում նշված գործոններից:

 

Հետագաայում, տվյալ համակարգի բարելավմանը եւ վարչարարության արդյունավետության աճին զուգընթաց, կարելի է նվազեցնել նշված մեծության սահմանները: Ընդ որում, ամեն դեպքում կլինի որոշակի մակարդակ, որից ցածր հարկային վարչարարության արժեքը ավելի մեծ կլինի, քան ստացված հարկային էֆեկտը....

 

Ցավոք, չնայած այն հանգամանքին, որ  առաջարկների մի մասն ընդունվել է, մասնավորապես, փուլային ներդրման, մի շարք պահումների մասով եւ այլն, ընդհանուր առմամբ, առաջարկվող բարեփոխումը չի կարող ապահովել հայտարարվող նպատակների իրականացումը, եւ, ավելի շուտ, կվարկաբեկի գաղափարը եւ կհանգեցնի հարկային վարչարարության անարդյունավետության բարձրացման», - գրել է Տիիիգրան Ջրբաշյանը:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Ամերիաբանկն ավելի քան 14 մլրդ դրամի բիզնես վարկ է տրամադրել վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտումԱմերիաբանկն ավելի քան 14 մլրդ դրամի բիզնես վարկ է տրամադրել վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում
Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է մշակել մեխանիզմներ, որոնք ապահովեն ներդրողների կողմից ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարումըՆիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է մշակել մեխանիզմներ, որոնք ապահովեն ներդրողների կողմից ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարումը
Հայաստանն ու Գերմանիան քննարկել են առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնմանն առնչվող հարցերՀայաստանն ու Գերմանիան քննարկել են առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնմանն առնչվող հարցեր
Քննարկվել է Քննարկվել է "Զվարթնոց" միջազգային օդանավակայանի ընդլայնման ծրագիրը
Փաշինյանի կառավարությունը ոչ մի առնչություն չունի տնտեսական աճի հետ. Սուրեն ՊարսյանՓաշինյանի կառավարությունը ոչ մի առնչություն չունի տնտեսական աճի հետ. Սուրեն Պարսյան
Հայաստանը 2022 թվականն ամփոփել է տնտեսական ակտիվության 14,2% աճով՝ արտահանման և ներմուծման 64-78% աճի պայմաններումՀայաստանը 2022 թվականն ամփոփել է տնտեսական ակտիվության 14,2% աճով՝ արտահանման և ներմուծման 64-78% աճի պայմաններում
Հարկային բեռի ավելացում, կոռուպցիոն ռիսկեր և պետության կողմից մասնավոր հատվածի գործառույթների մենաշնորհում. ԱԱՊՀ-ը՝ առաջարկվող Առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ռիսկերի մասինՀարկային բեռի ավելացում, կոռուպցիոն ռիսկեր և պետության կողմից մասնավոր հատվածի գործառույթների մենաշնորհում. ԱԱՊՀ-ը՝ առաջարկվող Առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ռիսկերի մասին
2023 թվականի հունվարին հարկային հավաքագրումները 15.3% - ով գերազանցել են 2022 թվականի ցուցանիշը2023 թվականի հունվարին հարկային հավաքագրումները 15.3% - ով գերազանցել են 2022 թվականի ցուցանիշը
Աշխատող քաղաքացիները չեն վճարելու չաշխատողների առողջության ապահովագրության համարԱշխատող քաղաքացիները չեն վճարելու չաշխատողների առողջության ապահովագրության համար
Բանկային քարտերի համար պլաստմասսե կաղապարներ վաճառողը անձնատուր է եղել շուկայի վերլուծությանը՝ ԱրմԻնֆո-ի վերլուծության հաշվինԲանկային քարտերի համար պլաստմասսե կաղապարներ վաճառողը անձնատուր է եղել շուկայի վերլուծությանը՝ ԱրմԻնֆո-ի վերլուծության հաշվին
Հայկական Picsart-ն ընդգրկվել է աշխարհի 20 լավագույն հավելվածների ցանկում՝ ըստ data.ai վարկածիՀայկական Picsart-ն ընդգրկվել է աշխարհի 20 լավագույն հավելվածների ցանկում՝ ըստ data.ai վարկածի
Դեսպան Անն Լույո. Ֆրանսիան պատրաստ է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին՝ ինչպես կարճաժամկետ ծրագրերի, այնպես էլ երկարաժամկետ ռազմավարական բարեփոխումների իրականացման ուղղությամբԴեսպան Անն Լույո. Ֆրանսիան պատրաստ է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին՝ ինչպես կարճաժամկետ ծրագրերի, այնպես էլ երկարաժամկետ ռազմավարական բարեփոխումների իրականացման ուղղությամբ
ԵՏՀ. ԵԱՏՄ արդյունաբերական կոոպերացիոն նախագծերը կարող են գործարկվել 2024 թվականից ոչ շուտԵՏՀ. ԵԱՏՄ արդյունաբերական կոոպերացիոն նախագծերը կարող են գործարկվել 2024 թվականից ոչ շուտ
Հայաստանը շահագրգռված է ԵԱՏՄ գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման նախագծի շուրջ արագ կոնսենսուսովՀայաստանը շահագրգռված է ԵԱՏՄ գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման նախագծի շուրջ արագ կոնսենսուսով
Converse Business. հավելված Կոնվերս Բանկի իրավաբանական անձ հաճախորդների համարConverse Business. հավելված Կոնվերս Բանկի իրավաբանական անձ հաճախորդների համար
Առողջության ապահովագրությունը Հայաստանում կվերածվի հրեշի. Տիգրան ՋրբաշյանԱռողջության ապահովագրությունը Հայաստանում կվերածվի հրեշի. Տիգրան Ջրբաշյան
Էկոնոմիկայի նախարարությունում դրական են վերաբերվում Թուրքիայի հետ սահմանի բացմանըԷկոնոմիկայի նախարարությունում դրական են վերաբերվում Թուրքիայի հետ սահմանի բացմանը
Քերոբյան. Հայաստանն էապես ավելացրել է ադամանդի արտահանման ծավալներըՔերոբյան. Հայաստանն էապես ավելացրել է ադամանդի արտահանման ծավալները
Հայաստանի ՏՏ ոլորտում շրջանառությունը 2022 թվականին աճել է ավելի քան 50%-ով. ՓաշինյանՀայաստանի ՏՏ ոլորտում շրջանառությունը 2022 թվականին աճել է ավելի քան 50%-ով. Փաշինյան
Վահան Քերոբյանը մասնակցել է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների էկոնոմիկայի նախարարությունների ղեկավարների խորհրդակցությանըՎահան Քերոբյանը մասնակցել է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների էկոնոմիկայի նախարարությունների ղեկավարների խորհրդակցությանը
Տարեսկզբից ի վեր երկրորդ անգամ Կոնվերս Բանկը մրցանակ է ստացելՏարեսկզբից ի վեր երկրորդ անգամ Կոնվերս Բանկը մրցանակ է ստացել
Հայաստանի կառավարությունը կաջակցի տեքստիլ արտադրության ոլորտում նոր աշխատատեղերի ստեղծմանըՀայաստանի կառավարությունը կաջակցի տեքստիլ արտադրության ոլորտում նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը
Հայաստանում դիտարկում են կառուցապատողների հետ հաշվարկների ակրեդիտիվ սխեմայի ներդրման հնարավորությունըՀայաստանում դիտարկում են կառուցապատողների հետ հաշվարկների ակրեդիտիվ սխեմայի ներդրման հնարավորությունը
Հայաստանի յոթ մարզպետարաններ սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում կստանան ավելի քան 1 մլրդ դրամՀայաստանի յոթ մարզպետարաններ սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում կստանան ավելի քան 1 մլրդ դրամ
ՀԱԷԿ-ի նախկին գլխավոր տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել ավելի քան 1 մլն դոլար հափշտակելու համարՀԱԷԿ-ի նախկին գլխավոր տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել ավելի քան 1 մլն դոլար հափշտակելու համար
Մատչելի գներով չվերթեր 19 ուղղություններով.  FLYONE ARMENIA-ն առաջարկում է ավիատոմսեր`սկսած 39 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամիցՄատչելի գներով չվերթեր 19 ուղղություններով.  FLYONE ARMENIA-ն առաջարկում է ավիատոմսեր`սկսած 39 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամից
Թեհրանում քննարկվել են Հայաստանի և Իրանի միջեը համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներումԹեհրանում քննարկվել են Հայաստանի և Իրանի միջեը համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում
Տնտեսական արդյունավետության խաթարումն այստեղից է սկսվում. Փաշինյանը հանձնարարել է մտածել ջրահաշվարկի արդյունավետ մեխանիզմի մասինՏնտեսական արդյունավետության խաթարումն այստեղից է սկսվում. Փաշինյանը հանձնարարել է մտածել ջրահաշվարկի արդյունավետ մեխանիզմի մասին
Հայաստանի Կենտրոնական բանկը ՀՆԱ-ի աճի 2023 թվականի կանխատեսումը պահպանել է 4,6 տոկոսի մակարդակումՀայաստանի Կենտրոնական բանկը ՀՆԱ-ի աճի 2023 թվականի կանխատեսումը պահպանել է 4,6 տոկոսի մակարդակում
Բժշկական ապահովագրությունը Հայաստանում. Ինչու է Առողջապահության նախարարության ՊԲԱ մասին հայեցակարգում սոցիալական արդարությունը հակասում սոցիալական համերաշխությանը, եւ ինչով է հղի պետական հիմնադրամի վերահսկողությունըԲժշկական ապահովագրությունը Հայաստանում. Ինչու է Առողջապահության նախարարության ՊԲԱ մասին հայեցակարգում սոցիալական արդարությունը հակասում սոցիալական համերաշխությանը, եւ ինչով է հղի պետական հիմնադրամի վերահսկողությունը
Ընթացիկ տարվա հունվարից մեկնարկել է ԵՄ և Հայաստանի միջև Ընդհանուր ավիացիոն գոտու համաձայնագրի վարչական կիրառումըԸնթացիկ տարվա հունվարից մեկնարկել է ԵՄ և Հայաստանի միջև Ընդհանուր ավիացիոն գոտու համաձայնագրի վարչական կիրառումը
Կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը թողել է անփոփոխ՝ 10.75 տոկոսԿենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը թողել է անփոփոխ՝ 10.75 տոկոս
Հայաստանում կկայանա տնտեսական խոշոր համաժողովՀայաստանում կկայանա տնտեսական խոշոր համաժողով
Նիկոլ Փաշինյանը Ալմա Աթայում կմասնակցի ԵՄԿԽ նիստինՆիկոլ Փաշինյանը Ալմա Աթայում կմասնակցի ԵՄԿԽ նիստին
«Զվարթնոց» օդանավակայանում Արևմտյան մաքսատուն-վարչությանը հատկացված տարածքի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են«Զվարթնոց» օդանավակայանում Արևմտյան մաքսատուն-վարչությանը հատկացված տարածքի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են
Հայաստանում շարունակվում է վարկային շուկայի դրամայնացումըՀայաստանում շարունակվում է վարկային շուկայի դրամայնացումը
ԲՏԱՆ. ՏՏ ոլորտի 60 խոշոր ընկերություններ ներառվել են Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկումԲՏԱՆ. ՏՏ ոլորտի 60 խոշոր ընկերություններ ներառվել են Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում
Էկոնոմիկայի նախարարը հանդիպել է IT Healthcare-ի առաջատար ստարտափներից մեկի՝ BostonGene-ի ներկայացուցիչների հետԷկոնոմիկայի նախարարը հանդիպել է IT Healthcare-ի առաջատար ստարտափներից մեկի՝ BostonGene-ի ներկայացուցիչների հետ
Ամերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն էԱմերիաբանկը հիփոթեքային շուկայի բացարձակ առաջատարն է
Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցուցակում մնացել է ապահովագրական ընկերությունների կեսըՀայաստանի խոշոր հարկատուների ցուցակում մնացել է ապահովագրական ընկերությունների կեսը
Global Finance. Կոնվերս Բանկն առևտրի ֆինանսավորմամբ Հայաստանի առաջատարն էGlobal Finance. Կոնվերս Բանկն առևտրի ֆինանսավորմամբ Հայաստանի առաջատարն է
Փորձագետն ընթացիկ տարում Հայաստանի տնտեսությունում գործարար ակտիվության մինչեւ 7 տոկոս աճ է կանխատեսումՓորձագետն ընթացիկ տարում Հայաստանի տնտեսությունում գործարար ակտիվության մինչեւ 7 տոկոս աճ է կանխատեսում
Wizz Air ավիաընկերությունը կսկսի թռիչքներ իրականացնել 4 նոր ուղղություններովWizz Air ավիաընկերությունը կսկսի թռիչքներ իրականացնել 4 նոր ուղղություններով
Պաոլո Սպանտիգատի. ԱԶԲ-ն պատրաստ է խորացնել աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանըՊաոլո Սպանտիգատի. ԱԶԲ-ն պատրաստ է խորացնել աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը
GFN.AM-ը սկսում է Հայաստանում` NVIDIA GeForce NOW ամպային խաղերի ծառայության բետա փորձարկման համար գրանցումներըGFN.AM-ը սկսում է Հայաստանում` NVIDIA GeForce NOW ամպային խաղերի ծառայության բետա փորձարկման համար գրանցումները
Կառավարությունում քննարկել են Հայաստանի հարկային ներուժըԿառավարությունում քննարկել են Հայաստանի հարկային ներուժը
ՀԱՊՀ-ում բացվեցին տեխնիկապես հագեցած 7 համակարգչային լաբորատորիաներՀԱՊՀ-ում բացվեցին տեխնիկապես հագեցած 7 համակարգչային լաբորատորիաներ
ԶՊՄԿ-ն 2022-ին վճարել է աննախադեպ հարկեր՝ գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը գրեթե երկուսուկես անգամԶՊՄԿ-ն 2022-ին վճարել է աննախադեպ հարկեր՝ գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը գրեթե երկուսուկես անգամ
Կառավարությունը կսուբսիդավորի Ջերմուկում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտների վնասներըԿառավարությունը կսուբսիդավորի Ջերմուկում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտների վնասները
Հայաստանի կապի օպերատորները 2022 թվականին կրճատել են հարկային վճարումները պետական գանձարանՀայաստանի կապի օպերատորները 2022 թվականին կրճատել են հարկային վճարումները պետական գանձարան
ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրում Հայաստանի մասնաբաժինն ավելացել է 1,2%-ից մինչեւ 2,9%ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրում Հայաստանի մասնաբաժինն ավելացել է 1,2%-ից մինչեւ 2,9%
Հայկական ԱԷԿ-ում պատասխանել են Ադրբեջանի օմբուդսմենի կոչինՀայկական ԱԷԿ-ում պատասխանել են Ադրբեջանի օմբուդսմենի կոչին
2022 թվականի արդյունքներ.  Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պահպանում է առաջատարի դիրքը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների շրջանում2022 թվականի արդյունքներ.  Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պահպանում է առաջատարի դիրքը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների շրջանում
Տնտեսվարողների համար սահմանային անցակետերով դյուրին և արագ տեղաշարժի ապահովումը ՊԵԿ առաջնահերթություններից է. ԲադասյանՏնտեսվարողների համար սահմանային անցակետերով դյուրին և արագ տեղաշարժի ապահովումը ՊԵԿ առաջնահերթություններից է. Բադասյան
Հայաստանն ու Կատարը քննարկել են ներդրումային համագործակցության հնարավորություններըՀայաստանն ու Կատարը քննարկել են ներդրումային համագործակցության հնարավորությունները
Վրաստանը դառնում է տարածաշրջանի ավտոմեքենաների մատակարարման լուրջ հանգույցՎրաստանը դառնում է տարածաշրջանի ավտոմեքենաների մատակարարման լուրջ հանգույց
Վարչապետին զեկուցվել է Կադաստրի կոմիտեի 2022թ. գործունեության կատարողականի մասինՎարչապետին զեկուցվել է Կադաստրի կոմիտեի 2022թ. գործունեության կատարողականի մասին
«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղում» արևային կայան է կառուցվել«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղում» արևային կայան է կառուցվել
Orion Worldwide Innovations. հայկական ստարտափները 2020-2022 թվականներին ներգրավել են 48 միլիոնի դոլարի ներդրումներOrion Worldwide Innovations. հայկական ստարտափները 2020-2022 թվականներին ներգրավել են 48 միլիոնի դոլարի ներդրումներ
Հայաստանն ու Լեհաստանը քննարկել են գյուղմթերքի արտահանման ծավալների ավելացման հնարավորություններըՀայաստանն ու Լեհաստանը քննարկել են գյուղմթերքի արտահանման ծավալների ավելացման հնարավորությունները
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
07.02.2023
RUB5.59-0.02
USD395.88-0.74
EUR424.11-2.85
GBP474.86-2.19
CAD294.99-0.11
JPY30.000.00
CNY58.25-0.30
CHF427.42-0.71