Հինգշաբթի, 28 Սեպտեմբերի 2023 16:05
Նաիրա Բադալյան

ՀՀ պետական գանձարանի ծախսերը, ինչպես նաև հարկային եկամուտները 2024 թվականին կաճեն մոտ 15% - ով. Կառավարությունը հավանություն է տվել պետբյուջեի նախագծին

ՀՀ պետական գանձարանի ծախսերը, ինչպես նաև հարկային եկամուտները 2024 թվականին կաճեն մոտ 15% - ով. Կառավարությունը հավանություն է տվել պետբյուջեի նախագծին

Արմինֆո.Այսօր ՀՀ կառավարության հերթական նիստում գործադիրը հավանություն է տվել «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին:

 

Կառավարության հաղորդագրության համաձայն, օրենքի նախագիծը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը. «Մենք բյուջեն հաստատում ենք այնպիսի միջավայրում, երբ ունենք տասնյակ հազարավոր տեղահանված փախստականներ, նրանց պետք է ապահովենք անհրաժեշտ առաջնային հոգատարությամբ, իսկ միջնաժամկետ հատվածում ապահովենք արժանապատիվ կեցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: Այս պահին չունենալով հստակ պատկերացում Հայաստան տեղափոխվել ցանկացողների թվի մասին՝ մենք բյուջեում սահմանել ենք առանձին տող ԼՂ-ից բռնագաղթած անձանց վերաբերյալ, որտեղ նախնական նախատեսել ենք 10 մլրդ դրամ, որի մեծությունը բյուջեի քննարկման հետագա փուլերում, անհրաժեշտության դեպքում, կավելացնենք»:

Ըստ նախարարի՝ պետական բյուջեի մշակման հիմքում դրվել են ռիսկերի կառավարման նոր մոտեցումներ, որոնք բխում են ներկա տուրբուլենտ աշխարհում և տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից ածանցվող մեծ անորոշությամբ: «Այս պայմաններում մենք հետևողականորեն բարելավում ենք մեր կանխատեսման գործիքները, դրանց հիման վրա կազմում մի շարք սցենարներ, որոնցից ընտրվող սցենարներից մեկը դրվում է պետական բյուջեի հիմքում: Իսկ մյուս սցենարները հնարավորություն են տալիս ռիսկերը քանակապես գնահատել և դրանց հիման վրա ձևավորել պահուստներ, որոնք պետք է ֆինանսական ապահովության բարձիկ հանդիսանան հիմնական ռիսկերի նյութականացման, ինչպես նաև անկանխատեսելի ծախսերի ի հայտ գալու դեպքում:

Չնայած դժվարին մարտահրավերներին, ի ուրախություն բոլորիս պետք է ասել, որ Հայաստանի տնտեսությունը դրսևորել և շարունակում է դրսևորել բավական բարձր դիմադրողականություն, այդ թվում՝ շնորհիվ ՀՀ կառավարության ու ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված արդյունավետ մակրոտնտեսական քաղաքականությունների ու համարժեք գործողությունների։

Այսպես՝ տնտեսական աճի և ակտիվության տեմպերը շարունակում են բարձր մնալ։ Երկնիշ տնտեսական աճը պահպանվել է նաև այս տարվա ընթացքում. առաջին եռամսյակում գրանցվել է 10.5% տնտեսական աճ, իսկ հունվար-օգոստոսին՝ 10.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ։ Այս պայմաններում 2023թ. տնտեսական աճը կանխատեսվում է ՀՀ կառավարության թիրախավորած 7%-ի շրջանակներում և ներկա միտումների պահպանման պայմաններում կարող է ավելին լինել: 2024թ. ևս թիրախավորում ենք ապահովել 7% տնտեսական աճ և Հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի բարելավում շուրջ 0.75%-ին կետով, ինչի արդյունքում հարկային եկամուտները կկազմեն 2,566 մլրդ դրամ՝ ավելի լինելով 2023 թվականի ճշտված բյուջեի հարկային եկամուտներից 342 մլրդ դրամով կամ 15.4 %-ով:

Չնայած տնտեսական աճի զգալի մասն ապահովել է ծառայությունների ճյուղը, սակայն աճը համատարած է եղել՝ դրսևորվելով գրեթե բոլոր ճյուղերում։ Ընդ որում, տնտեսությունում որակական տեղաշարժեր են տեղի ունեցել՝ մեծացնելով ՀՀ տնտեսության ներուժը։

Կարևոր է արձանագրել, որ տնտեսական աճը, ՀՀ կառավարության հայտարարած քաղաքականությանը համահունչ, ներառական է եղել, քանի որ բարձր տնտեսական աճն ուղեկցվել է մի կողմից զբաղվածության աճով, մյուս կողմից միջին աշխատավարձերի՝ գնաճի տեմպերն էապես գերազանցող աճով։ 2023թ. հունվար-հուլիսին վարձու աշխատողների թիվը շարունակել է աճել՝ արձանագրելով 6% աճ, իսկ միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 18.5%-ով` կազմելով 262,591 դրամ: Իսկ իրական աշխատավարձը -0.2% գնանկման պայմաններում աճել է 18.7%-ով: Եվ մենք ակնկալում ենք, որ աշխատանքի շուկայի դրական միտումները կպահպանվեն նաև 2024թ.՝ նպաստելով մեր հասարակության բարեկեցության բարձրացմանը:

Այս բյուջեն շարունակությունն է նախորդ տարիների իրականացվող քաղաքականությունների: Սա 2021-2026 թվականների Կառավարության ծրագրի 3-րդ բյուջեն է և ամբողջությամբ համահունչ է, թե՛ կառավարության ծրագրի առաջնահերթություններին և թե՛ հունիս ամսին հաստատված Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրին:

Ծախսերը կկազմեն 3 տրիլիոն 17 մլրդ դրամ՝ գերազանցելով 2023 թվականի ճշտված բյուջեի ծախսերը շուրջ 415 մլրդ դրամով կամ շուրջ 15.9%-ով, որից կապիտալ ծախսերը կկազմեն 695 մլրդ դրամ՝ ավելի լինելով 2023 թվականի կապիտալ ծախսերից 126 մլրդ դրամով կամ 22%-ով:

Այս ցուցանիշներն ապահովելու համար անհրաժեշտ են՝ հարկային վարչարարության և քաղաքականության ճեղքերի նվազեցում՝ բարձրացնելով պետական բյուջեի կարողությունները, դրամի արժևորման և դրանից բխող՝ արտահանելի հատվածի գնային մրցունակության նվազմանը հակազդում՝ թիրախային աջակցության գործիքներով, արտահանման խթանման ուղղված միջոցառումներ, խոշոր մասնավոր ներդրումային ծրագրեր և մասնավոր ներդրումների ներգրավմանն ուղղված միջոցառումներ, պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացման ռեֆորմներ, որոնցից են՝ հանրային կառավարման բարեփոխումները և թվայնացումը, պետական ներդրումների կառավարման համակարգի կայացումը:

Այս բոլոր ուղղություններով նախատեսվել են համապատասխան միջոցներ և անհրաժեշտության դեպքում իրավիճակից ելնելով կարող ենք իրականացնել հավելյալ միջոցառումներ:

Մասնավորապես կուզեմ անդրադառնալ բյուջեում առանձին կարևորություն ներկայացնող ծրագրերին:

ՀՀ պաշտպանության նախարարության գծով ծախսերը կազմում է 555 մլրդ դրամ՝ 2023թ համեմատ 37.7 մլրդ դրամով կամ 7.3%-ով ավելի:

ՏԿԵ նախարարության բյուջեի նախագիծը կազմում է 311.6 մլրդ դրամ: Եվ ըստ առանցքային ուղղությունների՝ ճանապարհային ոլորտում ներքին աղբյուրների հաշվին նախատեսվում է իրականացնել շուրջ 100 կմ երկարությամբ միջպետական, 110 կմ հանրապետական և 130 կմ մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների և 8 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման, 107 կմ միջին նորոգման, 4074 կմ ամառային և 4,841 կմ ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև 3 թունելների և 5 կամուրջների պահպանման ու շահագործման աշխատանքներ՝ շուրջ 75.6 մլրդ դրամ:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման գծով կիրականացվեն Քաջարան-Ագարակ 32 կմ հատվածի, Աշտարակ-Թալին 8 կմ և 34 կմ հատվածների կառուցման աշխատանքներ, նախատեսվում է մեկնարկել Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի և Քաջարանի թունելի և մոտեցումների, Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքները՝ շուրջ 39 մլրդ դրամով:

Ջրային ոլորտում կշարունակվեն փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման աշխատանքները, այդ թվում՝ 6 ջրամբարների համար ձեռք կբերվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, 9-ի մասով կիրականացվեն տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ, կսկսվեն 3 ջրամբարների կառուցման աշխատանքներ, կմեկնարկի 1 ջրամբարի վերականգնման և վերազինման աշխատանքները՝ շուրջ 2.3 մլրդ դրամով:

Կմեկնարկեն թվով 30 օրվա կարգավորման ջրավազանների կառուցման ու վերակառուցման աշխատանքները՝ 2.7 մլրդ դրամով:

Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավման ուղղությամբ 2024թ կիրականացվի թունելի 234 գծմ հատվածի երեսարկների վերակառուցում՝ 1 մլրդ դրամով:

Համայնքներին տրվող սուբվենցիաները կկազմեն 22.5 մլրդ դրամ:

Էկոնոմիկայի նախարարության 2024թ. պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 92 մլրդ դրամ՝ 2023թ համեմատ 27.4 մլրդ դրամով կամ 41.9%-ով ավելի: Այստեղ ունենք նոր նախաձեռնություններ՝ արդյունագործական խեցգետնաբուծության զարգացման ծրագրի մասով 300 մլն դրամ, ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագիր՝ 1.1 մլրդ դրամ, որակի ենթակառուցվածքի համակարգի արդիականացում ՝ 500 մլն դրամ, տեքստիլ ոլորտում իրականացվող աջակցության միջոցառումներ՝ 700 մլն դրամ, թողարկման և վարկանիշավորման պետական աջակցության ծրագիր՝ 300 մլն դրամ, դեղագործության արդյունաբերության զարգացման ծրագիր՝ 300 մլրդ դրամ, ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող Զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների բարելավում ծրագիր՝ 5 մլրդ դրամ, որի շրջանակներում նախատեսվում է զբոսաշրջային կլաստերների ձևավորում:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 745 մլրդ դրամ՝ 2023թ. համեմատ 91.5 մլրդ դրամով կամ 14%-ով ավելի: Այդ թվում՝ ըստ առանցքային ուղղությունների կշարունակվի անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետվճարի տրամադրումը, իսկ օգտվողների միջին տարեկան թիվը կկազմի շուրջ 162 հազար կենսաթոշակառու: Ընդ որում՝ 2023թ. 2 մլրդ դրամի դիմաց նախատեսել ենք 7.6 մլրդ դրամ: Կապիտալ ծախսերի գծով նախատեսվել է շուրջ 680 մլն դրամ՝ թվով 12 խնամքի կենտրոնների վերակառուցման, հիմնանորոգման և նախագծանախահաշվային աշխատանքների համար: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն ծրագրի շրջանակներում 2024թ. նախատեսվում է 189 շահառուի համար անձնական օգնականի ծառայության գումար՝ շուրջ 150 մլն դրամի չափով: Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում 2024թ. համար անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկել են՝ պահպանելով 2023թ. հուլիսի 1-ից հետո կատարված փոփոխություններով սահմանված չափորոշիչները, որով նվազագույն կենսաթոշակը կազմում է 36 000 դրամ: Կենսաթոշակների գծով ծախսերը կկազմեն 326 մլրդ դրամ, ծերության նպաստների գծով հատկացումները՝ 45 մլրդ դրամ, իսկ ընտանեկան նպաստների գծով ծախսերը՝ 30 մլրդ դրամ:

Առողջապահության նախարարության պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 168 մլրդ դրամ, ինչը 2023թ. հաստատված բյուջեի նկատմամբ ավելի է 26 մլրդ դրամով կամ շուրջ 18.4%-ով: Այս ավելացումից 18 մլրդ դրամը նախատեսվել է առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրման նպատակով` որպես չբաշխված գումար, որը կբաշխվի տարվա ընթացում համակարգի ներդրման հետ կապված որոշումների կայացումից հետո: 8.1 մլրդ դրամը բաշխվել է և ուղղվել առողջապահության ոլորտի մի շարք ծրագրերի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների և շահառուների ընդլայնմանը: Մասնավորապես՝ ընդլայնվել է պետական պատվերի շրջանակներում վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող շահառուների շրջանակը, ուռուցքաբանական ծառայությունների շարունակական բարելավման նպատակով վերանայվել են վիրահատությունների գները, ավելացել ճառագայթային բուժման դեպքերը, ընդլայնվել է քիմիաթերապիայի դեղերի ցանկը, փոփոխվել է ֆունկցիոնալության միջին աստիճանի սահմանափակումներ և 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց պետության կողմից ամբուլատոր-առաջնային օղակի միջոցով տրամադրվող դեղերի 50% փոխհատուցման չափը, որը դարձել է 100% անվճար՝ շուրջ 110 հազար շահառուի համար, ինչպես նաև հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքում դեղերը շուրջ 500 շահառուների հատկացվում են դրանց արժեքի լրիվ փոխհատուցմամբ:

ԿԳՄՍ նախարարության պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 345 մլրդ դրամ՝ 2023թ համեմատ 95 մլրդ դրամով կամ 38%-ով ավելի: Այդ թվում, ըստ առանցքային ուղղությունների՝ 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների կառուցման, հիմնանորոգման, վերանորոգման և գույքով ապահովման նպատակով նախատեսվել է 111 մլրդ դրամ՝ 2023թ. 38.7 մլրդ դրամի դիմաց: Հանրակրթական դպրոցների ֆինանսավորման գծով պայմանավորված՝ վերջիններիս դասարան-թվով ֆինանսավորման անցմամբ, նախատեսվել է 107 մլրդ դրամ՝ 2023թ. 99 մլրդ դրամի դիմաց: Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովման գծով նախատեսվել է 2.3 մլրդ դրամ:

Վերջում նշեմ, որ բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի շուրջ 340 մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ 3.2%, որի հետևանքով պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 2024 թվականի վերջում կկազմի 48.4%: Այսպիսի մակարդակում պարտքի պահպանումը հնարավորություն է ընձեռում պահպանել ՀՀ կառավարության վարկանիշի դրական միտումները, ստեղծել լրացուցիչ «կայունության պաշար» ապագա հնարավոր ռիսկերին դիմակայելու համար, ինչպես նաև ունենալ բյուջեից պարտքի դիմաց վճարվող տոկոսավճարների կառավարելի և զարգացման համար անհրաժեշտ ծախսերը դուրս չմղող մակարդակ», -ասել է ֆինանսների նախարարը:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Վահան Քերոբյան. Fly Arna ազգային ավիափոխադրողը լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք ունիՎահան Քերոբյան. Fly Arna ազգային ավիափոխադրողը լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք ունի
Վենչուրային հիմնադրամի ղեկավար. Հայաստանում ստարտափների ստեղծման համատեքստում պետք է գնալ մտավոր սեփականության ապրանքների առեւտրայնացման ճանապարհովՎենչուրային հիմնադրամի ղեկավար. Հայաստանում ստարտափների ստեղծման համատեքստում պետք է գնալ մտավոր սեփականության ապրանքների առեւտրայնացման ճանապարհով
Փորձագետ. Երիտասարդ գիտնականները Հայաստանում իրենց ներուժն իրացնելու հնարավորություններ չեն տեսնումՓորձագետ. Երիտասարդ գիտնականները Հայաստանում իրենց ներուժն իրացնելու հնարավորություններ չեն տեսնում
Արդշինբանկը չորրորդ անգամ Տարվա բանկ է ճանաչվել Հայաստանում The Banker ամսագրի կողմիցԱրդշինբանկը չորրորդ անգամ Տարվա բանկ է ճանաչվել Հայաստանում The Banker ամսագրի կողմից
ԱրարատԲանկի ու 4090 հիմնադրամի երկրորդ նախագիծը՝ հանուն պատերազմի մասնակիցների կրթությանԱրարատԲանկի ու 4090 հիմնադրամի երկրորդ նախագիծը՝ հանուն պատերազմի մասնակիցների կրթության
Սոցիալական վճարների բեռը. ՀՀ  «լրացված  բյուջե»Սոցիալական վճարների բեռը. ՀՀ  «լրացված  բյուջե»
Հայաստանի ֆինանսական իշխանությունները տարեվերջին ակնկալում են ՀՆԱ-ի 7,4% աճ, իսկ 2024 թվականի արդյունքներով տնտեսությունը կաճի 7% - ով. Կառավարությունը հավանություն է տվել լրամշակված բյուջեինՀայաստանի ֆինանսական իշխանությունները տարեվերջին ակնկալում են ՀՆԱ-ի 7,4% աճ, իսկ 2024 թվականի արդյունքներով տնտեսությունը կաճի 7% - ով. Կառավարությունը հավանություն է տվել լրամշակված բյուջեին
Ֆրանսիայի դեսպանություն. Վեդիի ջրամբարի շահագործումը հնարավորություն  կընձեռի ոռոգել 3000 հա տարածքՖրանսիայի դեսպանություն. Վեդիի ջրամբարի շահագործումը հնարավորություն  կընձեռի ոռոգել 3000 հա տարածք
Մասնագետ. «Վերին Լարս» հսկիչ անցակետում իրավիճակն սպասելի էր Մասնագետ. «Վերին Լարս» հսկիչ անցակետում իրավիճակն սպասելի էր
Ոչ ֆինանսական հաշվետվականության հարցերը ՀայաստանումՈչ ֆինանսական հաշվետվականության հարցերը Հայաստանում
Մի հավատացեք, թե աշխարհին անկայունություն է սպառնում Ուկրաինայի, Գազայի կամ Չինաստանի պատճառով․Նասիմ ԹալեբՄի հավատացեք, թե աշխարհին անկայունություն է սպառնում Ուկրաինայի, Գազայի կամ Չինաստանի պատճառով․Նասիմ Թալեբ
Եվգենիյ Մոտովիլովը կղեկավարի ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կորպորատիվ բիզնեսըԵվգենիյ Մոտովիլովը կղեկավարի ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կորպորատիվ բիզնեսը
ԵՆԲ-ը պատրաստ է հայկական կողմի հետ քննարկել նոր նախագծերի իրականացման ուղղությամբ համագործակցության հեռանկարներըԵՆԲ-ը պատրաստ է հայկական կողմի հետ քննարկել նոր նախագծերի իրականացման ուղղությամբ համագործակցության հեռանկարները
Հայաստանի Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն հայկական շուկայից Հայաստանի Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն հայկական շուկայից "Air Arabia"-ի հնարավոր հեռանալու մասին տվյալներ չունի
Հայաստանը պատրաստ է փոխհատուցել ավտոմեքենաների մաքսային ձեւակերպման ծախսերը. ակցիան սահմանափակ է ժամանակի առումովՀայաստանը պատրաստ է փոխհատուցել ավտոմեքենաների մաքսային ձեւակերպման ծախսերը. ակցիան սահմանափակ է ժամանակի առումով
2024 թվից Հայաստանում հարկեր և տուրքեր կգանձվեն Վրաստանում գրանցված մեքենաներից2024 թվից Հայաստանում հարկեր և տուրքեր կգանձվեն Վրաստանում գրանցված մեքենաներից
Մհեր Գրիգորյանը նշանակվել է Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության կառավարիչների խորհրդի անդամՄհեր Գրիգորյանը նշանակվել է Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության կառավարիչների խորհրդի անդամ
Փաշինյանն ընդունել է Amazon web services ընկերության ներկայացուցչինՓաշինյանն ընդունել է Amazon web services ընկերության ներկայացուցչին
ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը չի խանգարում հայկական արտահանմանը ԵՄ. ՔերոբյանԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը չի խանգարում հայկական արտահանմանը ԵՄ. Քերոբյան
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը ԵԱՏՄ շրջանակում հրատապ քննարկում է հրավիրել «Վերին Լարսում» տիրող իրավիճակի առնչությամբՀայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը ԵԱՏՄ շրջանակում հրատապ քննարկում է հրավիրել «Վերին Լարսում» տիրող իրավիճակի առնչությամբ
«Ռոսսելխոզնադզոր»-ը հայտարարում է Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից վերահսկողության նվազեցման մասին«Ռոսսելխոզնադզոր»-ը հայտարարում է Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից վերահսկողության նվազեցման մասին
Հայաստանում ջրի սակագինը վերանայվել էՀայաստանում ջրի սակագինը վերանայվել է
Հայաստանում ապօրինի շինարարության համար տուգանքների չափը կարող է հասնել 3 մլն դրամիՀայաստանում ապօրինի շինարարության համար տուգանքների չափը կարող է հասնել 3 մլն դրամի
Ամերիաբանկի ֆինանսավորմամբ 2024 թվականին Հայաստանի էներգահամալիրը կստանա լրացուցիչ 100 ՄՎտ <կանաչ > էլեկտրաէներգիաԱմերիաբանկի ֆինանսավորմամբ 2024 թվականին Հայաստանի էներգահամալիրը կստանա լրացուցիչ 100 ՄՎտ <կանաչ > էլեկտրաէներգիա
Պատգամավոր. ՀՀ իշխանությունների կողմից երկրի տնտեսության զարգացման գործում ՌԴ առանցքային դերի անտեսումը լիովին հակասում է նրա շահերինՊատգամավոր. ՀՀ իշխանությունների կողմից երկրի տնտեսության զարգացման գործում ՌԴ առանցքային դերի անտեսումը լիովին հակասում է նրա շահերին
Կոնվերս Բանկը «Եվրոթերմ»-ի կորպորատիվ պարտատոմսերի տեղաբաշխողն էԿոնվերս Բանկը «Եվրոթերմ»-ի կորպորատիվ պարտատոմսերի տեղաբաշխողն է
Սկսել են հարվածել ցավոտ կետերին. «Վերին Լարս» հսկիչ անցակետում իրավիճակը խոստանում է դեկտեմբերի կեսից խստանալՍկսել են հարվածել ցավոտ կետերին. «Վերին Լարս» հսկիչ անցակետում իրավիճակը խոստանում է դեկտեմբերի կեսից խստանալ
Բանկային քարտերով անկանխիկ գործարքներն առաջին անգամ առաջ են անցել <կանխիկից>Բանկային քարտերով անկանխիկ գործարքներն առաջին անգամ առաջ են անցել <կանխիկից>
Էլեկտրաէներգետիկայի շուկայի ազատականացումը թույլ կտա ձևավորել արդյունավետ համակարգ . ՀՀ նախագահԷլեկտրաէներգետիկայի շուկայի ազատականացումը թույլ կտա ձևավորել արդյունավետ համակարգ . ՀՀ նախագահ
Դեկտեմբերի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ են մտնում անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված եկամուտների հարկմանը վերաբերող փոփոխություններըԴեկտեմբերի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ են մտնում անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված եկամուտների հարկմանը վերաբերող փոփոխությունները
Հայաստանն ու ԱԶԲ-ն ավելի քան 126 մլն եվրոյի երկու վարկային համաձայնագիր են ստորագրելՀայաստանն ու ԱԶԲ-ն ավելի քան 126 մլն եվրոյի երկու վարկային համաձայնագիր են ստորագրել
Team-ի նոր սերնդի կապը Մեղրիի ու Իջևանի «Լոֆթ» կենտրոններումTeam-ի նոր սերնդի կապը Մեղրիի ու Իջևանի «Լոֆթ» կենտրոններում
ԱԶԲ-ը պատրաստ է ընդլայնել Հայաստանի հետ համատեղ ծրագրերը. Մասաթուգու ԱսակավաԱԶԲ-ը պատրաստ է ընդլայնել Հայաստանի հետ համատեղ ծրագրերը. Մասաթուգու Ասակավա
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը 2023թ. հունվար-հոկտեմբերին դանդաղել է մինչև 9,2%՝ նախորդ տարվա 14,5%-իցՀայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը 2023թ. հունվար-հոկտեմբերին դանդաղել է մինչև 9,2%՝ նախորդ տարվա 14,5%-ից
Հայաստանում կխստացվի պատասխանատվությունը ապրանքների հետագծման ազգային օպերատորի նկատմամբՀայաստանում կխստացվի պատասխանատվությունը ապրանքների հետագծման ազգային օպերատորի նկատմամբ
Հայաստանում արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսը 2023թ. հունվար-հոկտեմբերին նվազել է՝ 103,4%-ից մինչեւ 101,6%Հայաստանում արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսը 2023թ. հունվար-հոկտեմբերին նվազել է՝ 103,4%-ից մինչեւ 101,6%
Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը՝ որպես Հայաստանի տնտեսության աճի գործոն. փոխնախարարը մանրամասներ է ներկայացրելՌուս-ուկրաինական հակամարտությունը՝ որպես Հայաստանի տնտեսության աճի գործոն. փոխնախարարը մանրամասներ է ներկայացրել
Վերին Լարսի անցակետը դեռևս փակ է բեռնատարների համարՎերին Լարսի անցակետը դեռևս փակ է բեռնատարների համար
Հայաստանն Իսպանիային դուրս է մղել Ռուսաստան վիսկի խոշորագույն ներկրողների շարքիցՀայաստանն Իսպանիային դուրս է մղել Ռուսաստան վիսկի խոշորագույն ներկրողների շարքից
Հայաստանի փոխվարչապետը ծանոթացել է ռուսական արտադրության էլեկտրամոբիլներինՀայաստանի փոխվարչապետը ծանոթացել է ռուսական արտադրության էլեկտրամոբիլներին
Փորձագետ. Հայաստանի համար նոր ատոմային բլոկի առավել ընդունելի տարբերակը ռուսական դիզայնով բլոկներն ենՓորձագետ. Հայաստանի համար նոր ատոմային բլոկի առավել ընդունելի տարբերակը ռուսական դիզայնով բլոկներն են
ԵՏՀ-ը Հայաստանի և մյուս երկրների համար երկարաձգել Է Էլեկտրամոբիլների անմաքս ներմուծման քվոտանԵՏՀ-ը Հայաստանի և մյուս երկրների համար երկարաձգել Է Էլեկտրամոբիլների անմաքս ներմուծման քվոտան
Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը և Եվրոպական Միությունը Արդշինբանկին տրամադրել են վարկ ՄՓՄՁ զարգացման համար   Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը և Եվրոպական Միությունը Արդշինբանկին տրամադրել են վարկ ՄՓՄՁ զարգացման համար  
FLYONE ARMENIA-ի Սև ուրբաթը.  նոյեմբերի 24-26-ը գրեթե բոլոր ուղղություններով ավիատոմսերի համար գործում է 50% զեղչFLYONE ARMENIA-ի Սև ուրբաթը.  նոյեմբերի 24-26-ը գրեթե բոլոր ուղղություններով ավիատոմսերի համար գործում է 50% զեղչ
Կոնվերս Բանկ. Ինչու՞ գնել պարտատոմսԿոնվերս Բանկ. Ինչու՞ գնել պարտատոմս
Հայաստանն ու Իրաքն աշխատում են ուղիղ ավիահաղորդակցության գործարկման և վիզային ռեժիմի պարզեցման ուղղությամբՀայաստանն ու Իրաքն աշխատում են ուղիղ ավիահաղորդակցության գործարկման և վիզային ռեժիմի պարզեցման ուղղությամբ
2023 թվականի հոկտեմբերին եկամուտ ստացող աշխատատեղերի թվաքանակը, 2022 թվականի հոկտեմբերի համեմատ, աճել է մոտ 5 տոկոսով2023 թվականի հոկտեմբերին եկամուտ ստացող աշխատատեղերի թվաքանակը, 2022 թվականի հոկտեմբերի համեմատ, աճել է մոտ 5 տոկոսով
Հայաստանն ու Շվեյցարիան քննարկել են զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և մասնագիտական կրթության ոլորտներում համագործակցության հարցերՀայաստանն ու Շվեյցարիան քննարկել են զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և մասնագիտական կրթության ոլորտներում համագործակցության հարցեր
ԱրմԻնֆո-ի ֆինանսական վարկանիշ. Հայաստանի բանկերը փորձում են վերադառնալ շահույթի կայուն աճի՝ վարկավորման հաշվինԱրմԻնֆո-ի ֆինանսական վարկանիշ. Հայաստանի բանկերը փորձում են վերադառնալ շահույթի կայուն աճի՝ վարկավորման հաշվին
Ռուս գործարար Սվետլանա Երշովային է փոխանցվել Հայաստանի խոշորագույն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի 47.6 տոկոսըՌուս գործարար Սվետլանա Երշովային է փոխանցվել Հայաստանի խոշորագույն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերի 47.6 տոկոսը
Արդշինբանկը և Դալան Տեխնոպարկը կնքեցին համագործակցության պայմանագիր   Արդշինբանկը և Դալան Տեխնոպարկը կնքեցին համագործակցության պայմանագիր  
Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ծառայությունների դիմաց նախատեսվում է գանձել պետական տուրքՀայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ծառայությունների դիմաց նախատեսվում է գանձել պետական տուրք
Հայաստանը փոփոխություն է կատարում ԵՆԲ-ի հետ՝ Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման վարկային համաձայնագրումՀայաստանը փոփոխություն է կատարում ԵՆԲ-ի հետ՝ Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման վարկային համաձայնագրում
Նվիրիր ու ստացիր նվեր․ բացառիկ խաղարկություն idplus-իցՆվիրիր ու ստացիր նվեր․ բացառիկ խաղարկություն idplus-ից
2018 թվականի մայիսից Հայաստանում ստեղծվել է շուրջ 183 հազար նոր աշխատատեղ. Փաշինյան2018 թվականի մայիսից Հայաստանում ստեղծվել է շուրջ 183 հազար նոր աշխատատեղ. Փաշինյան
Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց համար 100 հազար դրամ միանվագ օգնության ծրագիրն ավարտվել էԼեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց համար 100 հազար դրամ միանվագ օգնության ծրագիրն ավարտվել է
Հայաստանը հնդկական ընկերություններին հրավիրել է երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կառուցմանն ու արդիականացմանըՀայաստանը հնդկական ընկերություններին հրավիրել է երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքի կառուցմանն ու արդիականացմանը
Հայաստանում քննարկել են ՎԶԵԲ-ի տարեկան համաժողովի նախապատրաստման ընթացքըՀայաստանում քննարկել են ՎԶԵԲ-ի տարեկան համաժողովի նախապատրաստման ընթացքը
Երազանքից դեպի նպատակ. «Օհանյան Բրենդի Կոմպանի»   Երազանքից դեպի նպատակ. «Օհանյան Բրենդի Կոմպանի»  
Գերմանիան Հայաստանին կհատկացնի 84.6 մլն եվրո դրամաշնորհային և վարկային միջոցներ՝ գերակա ոլորտների զարգացման համարԳերմանիան Հայաստանին կհատկացնի 84.6 մլն եվրո դրամաշնորհային և վարկային միջոցներ՝ գերակա ոլորտների զարգացման համար
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
01.12.2023
RUB4.47-0.07
USD402.880.23
EUR438.70-0.79
GBP509.520.49
CAD297.811.90
JPY27.23-0.05
CNY56.420.02
CHF460.640.63