Երկուշաբթի, 25 Դեկտեմբերի 2023 20:27
Նաիրա Բադալյան

Բարեփոխումներ բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ոլորտում. կառավարությունը հրաժարվում է խորհրդային ժամանակների տրամաբանությունից

Բարեփոխումներ բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ոլորտում. կառավարությունը հրաժարվում է խորհրդային ժամանակների տրամաբանությունից

Արմինֆո. Հայաստանի իշխանությունները բարեփոխում են բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ինստիտուտը և մտածում այդ լիազորություններն արտաքին կառավարչին (աութսորսերին) փոխանցելու մասին։ Զուգահեռաբար, բնակիչների շահերը պաշտպանելու համար հստակեցվում են կառուցապատողի և բնակարանների սեփականատերերի իրավունքներն ու պարտականությունները: Այդ մասին ԱրմԻնֆո-ին պատմել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի և կոմունալ ենթակառուցվածքների կառավարման բաժնի պետ Տանյա Արզումանյանը:

Նա կարծում է, որ բազմաբնակարան շենքերի կառավարման պրակտիկան բարդ և պատասխանատու գործընթաց է, քանի որ այն կապված է ոչ միայն բարդ քաղաքային ենթակառուցվածքի, այլև դրանցում ապրող մարդկանց կյանքի և անվտանգության հարցերի հետ:

Մինչդեռ այս ոլորտում հարաբերությունները կարգավորող երկու հիմնական օրենսդրական ակտերը ՝ "Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին" ՀՀ օրենքը և "Համատիրության մասին" ՀՀ օրենքը, ընդունվել են ավելի քան 20 տարի առաջ և վաղուց չեն համապատասխանում ստեղծված իրողություններին: Ավելին, ինչպես նշում է Արզումանյանը, նույնիսկ այն ժամանակ այդ փաստաթղթերն այդպես էլ հիմք չդարձան ոլորտի կարգավորման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման իրական գործիքների ձևավորման համար:

Այդ ուղղությամբ աշխատանքներն ավելի շատ իներցիոն բնույթ էին կրում և իրականացվում էին խորհրդային ժամանակների տրամաբանության շրջանակներում։ Արդյունքում՝ ժամանակի ընթացքում ընդհանուր բաժնեմասային սեփականության կառավարման ճգնաժամը խորացել է, ինչն էլ հանգեցրել է նաեւ բազմաբնակարան շենքերի վիճակի վատթարացման:

Ներկայումս հանրապետության ողջ բազմաբնակարան ֆոնդի պահպանումն ու սպասարկումը, որը կազմում է շուրջ 19 հազար շենք, իրականացվում է կառավարման մարմինների միջոցով, որոնք պետք է ընտրվեն սեփականատերերի կողմից: Այսօրվա դրությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդամենը 40%-ն ունի ընտրովի կառավարման մարմին, իսկ մնացած 60%-ը՝ ոչ։

Այդ բարեփոխումների շրջանակում բազմաբնակարան շենքերի կառավարիչների աշխատանքի թափանցիկությունը բարձրացնելու նպատակով որոշում է կայացվել անցնել բնակարանատերերից գանձվող պարտադիր վճարների անկանխիկ վճարման եղանակի: Սեփականատերերի կողմից անկանխիկ վճարումների և այդ նպատակով առանձին բանկային հաշվի բացման հետ կապված դրույթները (այլապես սպառնում է վարչական պատասխանատվություն) ամրագրվել են դեռևս 2020 թվականին "Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին" և "Համատիրությունների մասին" ՀՀ օրենքներում կատարված փոփոխություններով և լրացումներով։

Ընթացիկ տարում բազմաբնակարան շենքերի արդյունավետ կառավարմանն աջակցելու նպատակով առաջարկվել է ներդնել պրոֆեսիոնալ կառավարիչների ինստիտուտ, սահմանվել են դրանց նկատմամբ մասնագիտական որակավորման պահանջները:

Ըստ սահմանված պահանջների՝ շենքերի կառավարիչները պետք է ունենան միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն, ինչպես նաև իրավաբանական, տեխնիկական, վարչական և ֆինանսական իրավասություններ: Գործող կառավարիչներին երկու տարվա ընթացքում հնարավորություն կընձեռվի վերապատրաստվել նշված չորս ուղղություններով: Որակավորման դասընթացներ չանցած կամ դրանք ձախողած կառավարիչների լիազորությունները կդադարեցվեն, պարզաբանում է Արզումանյանը։

Որոշումն ուժի մեջ կմտնի 2025 թվականի հուլիսի 1-ից, որից հետո կսկսվեն ոակավորման բարձրացման ծրագրերը: Վերջիններս կկազմակերպվեն Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից, Կրթության մասին օրենքին համապատասխան ՝ բուհերի և այլ կազմակերպությունների միջոցով: Վերապատրաստման համար կարող են դիմել ինչպես գործող կառավարիչները, այնպես էլ նրանք, ովքեր պատրաստվում են զբաղվել տվյալ գործունեությամբ:

Կառավարիչների ինստիտուտի գծով բարեփոխումները սրանով չեն սահմանափակվի. ապագայում, մասնավորապես, նախատեսվում է նրանց գործունեության կազմակերպական-իրավական ձևի ամբողջական վերանայում: Հնարավոր է, տվյալ ֆունկցիան կարող է պատվիրակվել մասնավորին – աութսորսինգով: Ակնկալվում է, որ դա կբարձրացնի բազմաբնական շենքերի բնակարանների սեփականատերերին մատուցվող ծառայությունների որակը:

Միաժամանակ, քանի որ լիազոր մարմնում համարել են, որ գործող օրենքի, ինչպես նաեւ բազմաբնակարան շենքերի կառավարման հիմնական բացը դերերի բաշխման անորոշությունն է, Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեն նախաձեռնել է լիազոր մարմինների՝ ինչպես կոմիտեի, այնպես էլ մարզպետարանների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, բազմաբնակարան շենքերի կառավարիչների, ինչպես նաեւ կառուցապատողների գործառույթների հստակեցում:

Բազմաբնակարան շենքերի տարածքների սեփականատերերի շահերը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ էր նաև հստակեցնել կառուցապատողի և ապագա սեփականատիրոջ իրավունքներն ու պարտականությունները: <Հայաստանի բնակֆոնդի հիմնական մասը ձևավորվել է խորհրդային շրջանում, երբ բնակարանի սեփականատերն իր իրավունքներն ստանձնում էր  միայն շենքը շահագործման հանձնելուց հետո: Վերջին տարիներին, սակայն, իրավիճակը կտրուկ փոխվել է։ Տների սեփականատերերը իրավունքներ են ձեռք բերում շենքի կառուցման և բնակարան գնելու պահից: Օրենսդրական բարեփոխումների շրջանակում ասվել է, որ կառուցապատողը պարտավոր է բնակարանի սեփականատիրոջ անունից իրականացնել կառավարում մինչև բնակարանների սեփականատերերի վերջնական որոշումը և շենքի կառավարման մարմնի ձևավորումը: Գործնականում, հաճախակի են լինում դեպքեր, երբ անբարեխիղճ կառուցապատողը շինարարության ավարտից հետո և մինչև սեփականատերերի կողմից բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի ձևավորումը շենքը թողնում է ճակատագրի քմահաճույքին>, - բացատրում է կոմիտեի ներկայացուցիչը։

Բացի այդ, կառուցապատողին պարտավորեցրել են շենքի վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը փոխանցել ապագա կառավարման մարմնին։ Մասնավորապես, տեղեկատվություն շենքի ցանցային ենթակառուցվածքի մասին. որտեղով են անցնում մալուխային գծերը, ինչպիսին է նկուղի, տանիքի վիճակը և այլն, որպեսզի, օրինակ, ապագայում խուսափենք այն իրավիճակից, երբ "ինչ-որ մեկն իր մոտ մեխը խփեց ոչ այնտեղ, իսկ ողջ շենքը զրկվեց լույսից"։

Օրենսդիրը սահմանափակել է նաև կառուցապատողի՝ կառուցվող շենքում մի շարք տարածքներ առանց բնակարանների սեփականատերերի համաձայնության օտարելու իրավունքները: <Ապագա բնակարանի արժեքը ձևավորվում է տարբեր գործոններից, այդ թվում ՝ տվյալ շենքի կառուցվածքից, դրա ենթակառուցվածքներից: Բայց լինում են իրավիճակներ, երբ կառուցապատողը, նույնիսկ տունը շահագործման հանձնելուց առաջ իրավունքներով ծանրաբեռնված, օտարում է ընդհանուր բաժնեմասային սեփականության մի մասը ՝ որպես առանձին գույք ։ Այսպիսով ակնհայտորեն խախտվում են ապագա սեփականատիրոջ իրավունքները", - պարզաբանում է Արզումանյանը։

Այս կապակցությամբ հստակեցվել է, որ օտարման ենթակա են, օրինակ, տան դիմացի հողամասերը, միայն տվյալ շենքում սեփականության իրավունք ունեցող անձանց համաձայնությունը ստանալուց հետո: Բացի այդ, լիակատար արգելք է սահմանվել այն տարածքի, հողամասի վաճառքի նկատմամբ, որտեղ գտնվում են ողջ շենքի անվտանգությունն ու սպասարկումն ապահովող ենթակառուցվածքներն ու շինությունները։

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Հիմնադրվել է Հայաստանում առաջին մյուսլի արտադրող ընկերությունըՀիմնադրվել է Հայաստանում առաջին մյուսլի արտադրող ընկերությունը
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հնարավորություն կունենան վերահսկել գնումների ընթացակարգերի արդյունքում կնքված պայմանագրերի կատարումըՀայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հնարավորություն կունենան վերահսկել գնումների ընթացակարգերի արդյունքում կնքված պայմանագրերի կատարումը
2023 թվականը բավականին հաջող տարի էր պետական գույքի արդյունավետ կառավարման տեսանկյունից. նախարար2023 թվականը բավականին հաջող տարի էր պետական գույքի արդյունավետ կառավարման տեսանկյունից. նախարար
Դեպի Կիրանց ճանապարհի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանը կուղղվի 9,613 մլն դրամԴեպի Կիրանց ճանապարհի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանը կուղղվի 9,613 մլն դրամ
Ակբա բանկը կաջակցի ՓՄՁ-ներին զարգանալ Եվրոպայի և Ասիայի շուկաներումԱկբա բանկը կաջակցի ՓՄՁ-ներին զարգանալ Եվրոպայի և Ասիայի շուկաներում
Մհեր Գրիգորյան. նոր տերմինալի կառուցման անհրաժեշտություն կաՄհեր Գրիգորյան. նոր տերմինալի կառուցման անհրաժեշտություն կա
ԱրարատԲանկը վաղաժամկետ ավարտել է պարտատոմսերի տեղաբաշխումը  ԱրարատԲանկը վաղաժամկետ ավարտել է պարտատոմսերի տեղաբաշխումը  
Շտապել չի կարելի, դանդաղելը վտանգավոր է. շրջանառության հարկի դրույքաչափի բարձրացումը քննարկել են ԱԺ-ումՇտապել չի կարելի, դանդաղելը վտանգավոր է. շրջանառության հարկի դրույքաչափի բարձրացումը քննարկել են ԱԺ-ում
Քաղաքապետարանն իրականացնում է փողոցների հաշվառում՝ ըստ առաջնահերթության հեղեղատար նոր համակարգեր կառուցելու նպատակովՔաղաքապետարանն իրականացնում է փողոցների հաշվառում՝ ըստ առաջնահերթության հեղեղատար նոր համակարգեր կառուցելու նպատակով
Ծառատունկի արդյունքները՝ Իմ Անտառ Հայաստանի հետ․ Մի Դրամի ՈւժըԾառատունկի արդյունքները՝ Իմ Անտառ Հայաստանի հետ․ Մի Դրամի Ուժը
Համաշխարհային բանկը պատրաստ է օգնել Երևանին կոշտ թափոնների կառավարման քաղաքականություն մշակելու գործումՀամաշխարհային բանկը պատրաստ է օգնել Երևանին կոշտ թափոնների կառավարման քաղաքականություն մշակելու գործում
Քո տունը Հայաստանում է․ Ամերիաբանկն առաջարկում է հիփոթեքային վարկեր Սփյուռքի համարՔո տունը Հայաստանում է․ Ամերիաբանկն առաջարկում է հիփոթեքային վարկեր Սփյուռքի համար
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես Շառլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված համերգի գլխավոր հովանավորՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես Շառլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված համերգի գլխավոր հովանավոր
2023 թվականին Հայաստանը կրճատել է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն ու արտահանումը, ինչը կարող է վկայել իրական տնտեսության անկման մասին.  Աղասի Թավադյան2023 թվականին Հայաստանը կրճատել է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն ու արտահանումը, ինչը կարող է վկայել իրական տնտեսության անկման մասին.  Աղասի Թավադյան
Երևանում կարևորում են ԿԶԵՀ-ի մասնակցությունը Հայաստանում ենթակառուցվածքների զարգացման նախագծերինԵրևանում կարևորում են ԿԶԵՀ-ի մասնակցությունը Հայաստանում ենթակառուցվածքների զարգացման նախագծերին
Մեկնարկում է «Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» 2024-2025թթ. անվճար ծրագիրըՄեկնարկում է «Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» 2024-2025թթ. անվճար ծրագիրը
Ամերիաբանկի առևտրի ֆինանսավորման մրցանակների ցանկը համալրվել է ՎԶԵԲ-ի և ՄՖԿ-ի չորս հեղինակավոր մրցանակովԱմերիաբանկի առևտրի ֆինանսավորման մրցանակների ցանկը համալրվել է ՎԶԵԲ-ի և ՄՖԿ-ի չորս հեղինակավոր մրցանակով
Հետազոտություններն ու մշակումները ԵԱՏՄ երկրների ինտեգրման կարևորագույն տարր են և մրցակցող աշխարհ «մուտքի տոմս». ռուս տնտեսագետՀետազոտություններն ու մշակումները ԵԱՏՄ երկրների ինտեգրման կարևորագույն տարր են և մրցակցող աշխարհ «մուտքի տոմս». ռուս տնտեսագետ
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերատիվ-քննչական վարչության եւ ԱՀԾ աշխատակիցները չեն ներառվի կուտակային կենսաթոշակային համակարգումՀակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերատիվ-քննչական վարչության եւ ԱՀԾ աշխատակիցները չեն ներառվի կուտակային կենսաթոշակային համակարգում
Աբու Դաբիում կկայանա Հայաստանի և ԱՄԷ կառավարությունների միջև առևտրատնտեսական և տեխնիկական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի 2-րդ նիստըԱբու Դաբիում կկայանա Հայաստանի և ԱՄԷ կառավարությունների միջև առևտրատնտեսական և տեխնիկական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի 2-րդ նիստը
Team Solutions-ը Zangezor պրոդուկտը ներկայացրել է 4Future Banking միջազգային համաժողովումTeam Solutions-ը Zangezor պրոդուկտը ներկայացրել է 4Future Banking միջազգային համաժողովում
ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներկայացրել է արցախցի ընտանիքների բնակարանային ապահովման  700-800 մլրդ դրամ բյուջեով ծրագրի մանրամասներըՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներկայացրել է արցախցի ընտանիքների բնակարանային ապահովման  700-800 մլրդ դրամ բյուջեով ծրագրի մանրամասները
Ճանապարհորդություն դեպի հեռահաղորդակցության անցյալ և ապագա. Երևանում վերաբացվել է Կապի թանգարանըՃանապարհորդություն դեպի հեռահաղորդակցության անցյալ և ապագա. Երևանում վերաբացվել է Կապի թանգարանը
Ակբա բանկը 50 միլիոն եվրո կուղղի Հայաստանում ՓՄՁ-ների զարգացմանըԱկբա բանկը 50 միլիոն եվրո կուղղի Հայաստանում ՓՄՁ-ների զարգացմանը
Կոնվերս Բանկում ամփոփել են ՎԶԵԲ տարեկան ժողովին մասնակցության արդյունքներըԿոնվերս Բանկում ամփոփել են ՎԶԵԲ տարեկան ժողովին մասնակցության արդյունքները
Rocket Line թվային ապառիկը՝ արդեն 60 ամսով․ Idram և IDBankRocket Line թվային ապառիկը՝ արդեն 60 ամսով․ Idram և IDBank
Ծառայությունների թանկացում, անցում ստվեր ու բիզնեսի փակում. շրջանառության հարկի դրույքաչափի վերանայումից Ծառայությունների թանկացում, անցում ստվեր ու բիզնեսի փակում. շրջանառության հարկի դրույքաչափի վերանայումից "ակնկալիքների" ոչ ամբողջական ցանկը՝ Հայաստանի ՓՄՁ ասոցիացիայի ղեկավարից
Հարկային մարմին ոչ հավաստի տեղեկատվություն ներկայացնելու համար կկիրառվի վարչական պատասխանատվություն. օրենքի նախագիծՀարկային մարմին ոչ հավաստի տեղեկատվություն ներկայացնելու համար կկիրառվի վարչական պատասխանատվություն. օրենքի նախագիծ
ՀՀ կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել ՀՀ կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել "Թրեյդ-ին" ծրագրի շրջանակում ավտոմեքենաների առևտրի համակարգում
Արմսվիսբանկը ներգրավել է 10 միլիոն ամն դոլարի վարկային փաթեթ ՎԶԵԲ-ից՝ փմձ-ների մրցունակությանն ու «կանաչ անցման» աջակցելու նպատակովԱրմսվիսբանկը ներգրավել է 10 միլիոն ամն դոլարի վարկային փաթեթ ՎԶԵԲ-ից՝ փմձ-ների մրցունակությանն ու «կանաչ անցման» աջակցելու նպատակով
Հայաստանի փաստաբանները չեն ցանկանում տեղափոխվել հարկման ընդհանուր դաշտ և սպառնում են բողոքի ակցիաներովՀայաստանի փաստաբանները չեն ցանկանում տեղափոխվել հարկման ընդհանուր դաշտ և սպառնում են բողոքի ակցիաներով
Հայաստանում կներդրվի Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք. օրինագիծՀայաստանում կներդրվի Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք. օրինագիծ
Հայաստանը մեծ օգուտ է ստանում կապիտալի և ՏՏ ոլորտի մասնագետների ներհոսքից. ՎԶԵԲ-ի գլխավոր տնտեսագետՀայաստանը մեծ օգուտ է ստանում կապիտալի և ՏՏ ոլորտի մասնագետների ներհոսքից. ՎԶԵԲ-ի գլխավոր տնտեսագետ
Իդրամ Ջունիորն ու Կորիզը համագործակցության հուշագիր են ստորագրելԻդրամ Ջունիորն ու Կորիզը համագործակցության հուշագիր են ստորագրել
Արդշինբանկն անց է կացրել  տնտեսական և առևտրային պատժամիջոցների հիմնախնդրին վերաբերվող պանելային քննարկում ՎԶԵԲ 33-րդ գործարար համաժողովի շրջանակներումԱրդշինբանկն անց է կացրել  տնտեսական և առևտրային պատժամիջոցների հիմնախնդրին վերաբերվող պանելային քննարկում ՎԶԵԲ 33-րդ գործարար համաժողովի շրջանակներում
Առողջապահության պետպատվերի ֆինանսավորման համար կառավարությունը լրացուցիչ 3 մլրդ դրամ կհատկացնիԱռողջապահության պետպատվերի ֆինանսավորման համար կառավարությունը լրացուցիչ 3 մլրդ դրամ կհատկացնի
ՎԶԵԲ-ն Արմսվիսբանկին տրամադրում է 10 մլն դոլար վարկ ի աջակցություն ՄՓՄՁ-ի մրցունակության և կանաչ անցմանՎԶԵԲ-ն Արմսվիսբանկին տրամադրում է 10 մլն դոլար վարկ ի աջակցություն ՄՓՄՁ-ի մրցունակության և կանաչ անցման
Մոսկվա. Հայաստանի համար ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը շահավետ է տնտեսական տեսանկյունիցՄոսկվա. Հայաստանի համար ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը շահավետ է տնտեսական տեսանկյունից
Գնել Սանոսյանը Միջազգային ֆինանասական կորպորացիայի պատվիրակության հետ քննարկել է «Զվարթնոց» օդանավակայանի արդիականացման ծրագիրըԳնել Սանոսյանը Միջազգային ֆինանասական կորպորացիայի պատվիրակության հետ քննարկել է «Զվարթնոց» օդանավակայանի արդիականացման ծրագիրը
Կառավարությունը հաստատել է արցախցի ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը. ծախսերը գնահատվում են 10-12 մլրդ դրամԿառավարությունը հաստատել է արցախցի ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը. ծախսերը գնահատվում են 10-12 մլրդ դրամ
Օդիլ Ռենո-Բասսոն վերընտրվել է ՎԶԵԲ-ի նախագահ երկրորդ ժամկետովՕդիլ Ռենո-Բասսոն վերընտրվել է ՎԶԵԲ-ի նախագահ երկրորդ ժամկետով
ՀՀ իշխանություններն ուսումնասիրում են նոր աղբավայրեր կառուցելու հնարավորությունը ՝ ՀՀ իշխանություններն ուսումնասիրում են նոր աղբավայրեր կառուցելու հնարավորությունը ՝ "մեկ աղբավայր երկու մարզերի համար" սկզբունքով
ՎԶԵԲ-ը և ԱՄՆ ՄԶԳ-ը կզարգացնեն տրանսպորտային և թվային ենթակառուցվածքները Հայաստանում, Ադրբեջանում և ՎրաստանումՎԶԵԲ-ը և ԱՄՆ ՄԶԳ-ը կզարգացնեն տրանսպորտային և թվային ենթակառուցվածքները Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում
Նելլի Քոչարյան. Ֆակտորինգի հետագա զարգացման նկատառումով մենք որոնում ենք լավագույն լուծումներն ու փորձառությունըՆելլի Քոչարյան. Ֆակտորինգի հետագա զարգացման նկատառումով մենք որոնում ենք լավագույն լուծումներն ու փորձառությունը
Հայաստանի ԱԳՆ. Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկների կյանքի պարտադիր ապահովագրության մասին օրենքի կիրարկման ժամկետների վերաբերյալ առայժմ հստակ ժամանակացույց առկա չէՀայաստանի ԱԳՆ. Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկների կյանքի պարտադիր ապահովագրության մասին օրենքի կիրարկման ժամկետների վերաբերյալ առայժմ հստակ ժամանակացույց առկա չէ
Օդիլ Ռենո-Բասո. Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է աճել՝ ի հեճուկս բազմաթիվ բացասական գործոններիՕդիլ Ռենո-Բասո. Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է աճել՝ ի հեճուկս բազմաթիվ բացասական գործոնների
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը ձեռնպահ է մնացել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը ձեռնպահ է մնացել "Հյուսիս-Հարավ" տրանսպորտային ներդրումային նախագծի իրականացման արժեքը և ժամկետները նշելուց
ՎԶԵԲ-ը բարելավել է 2024 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 4,5%-ից մինչեւ 6,2%ՎԶԵԲ-ը բարելավել է 2024 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը՝ նախկին 4,5%-ից մինչեւ 6,2%
ՎԶԵԲ - ում խոստանում են աննախադեպ ներդրումներ Հայաստանի տնտեսությունումՎԶԵԲ - ում խոստանում են աննախադեպ ներդրումներ Հայաստանի տնտեսությունում
Արդշինբանկին FMO-ն 20 մլն․ ԱՄՆ դոլարի վարկային պորտֆելի երաշխիք է տրամադրել    Արդշինբանկին FMO-ն 20 մլն․ ԱՄՆ դոլարի վարկային պորտֆելի երաշխիք է տրամադրել   
Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի հարավային հատվածի շինարարության վարկավորումը կդառնա ՎԶԵԲ-ի կողմից երբևէ Հայաստանում իրականացվող խոշորագույն ծրագիրը . բանկի նախագահՍիսիան-Քաջարան ճանապարհի հարավային հատվածի շինարարության վարկավորումը կդառնա ՎԶԵԲ-ի կողմից երբևէ Հայաստանում իրականացվող խոշորագույն ծրագիրը . բանկի նախագահ
Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը նախատեսում է ընդլայնել ՀՀ կառավարության հետ համագործակցության ուղղություններն ու ծրագրերի ծավալներըԶարգացման ֆրանսիական գործակալությունը նախատեսում է ընդլայնել ՀՀ կառավարության հետ համագործակցության ուղղություններն ու ծրագրերի ծավալները
Մի դրամի ուժը ամփոփում է Դասավանդիր Հայաստանի հետ երկամյա ծրագիրըՄի դրամի ուժը ամփոփում է Դասավանդիր Հայաստանի հետ երկամյա ծրագիրը
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն ընդլայնել է հեռախոսահամարով միջազգային փոխանցումների հնարավորություններըՎՏԲ-Հայաստան Բանկն ընդլայնել է հեռախոսահամարով միջազգային փոխանցումների հնարավորությունները
Նուբար Աֆեյանը պատրաստակամություն հայտնել իր կարողություններն ու կապերը ներդնել՝ անշահախնդրորեն աջակցելու հայրենիքի հզորացմանըՆուբար Աֆեյանը պատրաստակամություն հայտնել իր կարողություններն ու կապերը ներդնել՝ անշահախնդրորեն աջակցելու հայրենիքի հզորացմանը
Գ. Զաքարյան. Կապիտալի շուկայի զարգացումը կարևորագույն նշանակություն ունի տնտեսության զարգացման համարԳ. Զաքարյան. Կապիտալի շուկայի զարգացումը կարևորագույն նշանակություն ունի տնտեսության զարգացման համար
Ռուսաստանի դեսպան. ԵԱՏՄ-ն, նույնիսկ առկա մարտահրավերների և Արևմուտքի պատժամիջոցային քաղաքականության պայմաններում, ցույց տվեց իր կայունությունըՌուսաստանի դեսպան. ԵԱՏՄ-ն, նույնիսկ առկա մարտահրավերների և Արևմուտքի պատժամիջոցային քաղաքականության պայմաններում, ցույց տվեց իր կայունությունը
Ղազախստանի դեսպան. Եվրասիական ինտեգրման զարգացման առաջնահերթությունները, որոնք առաջարկել է Հայաստանը, թույլ կտան ակտիվացնել փոխշահավետ համագործակցությունը ԵԱՏՄ շրջանակներումՂազախստանի դեսպան. Եվրասիական ինտեգրման զարգացման առաջնահերթությունները, որոնք առաջարկել է Հայաստանը, թույլ կտան ակտիվացնել փոխշահավետ համագործակցությունը ԵԱՏՄ շրջանակներում
Փոխվարչապետ. ԱԶԲ հետ համագործակցությունը կարևոր է Հայաստանում բիզնես մշակույթի զարգացման տեսանկյունիցՓոխվարչապետ. ԱԶԲ հետ համագործակցությունը կարևոր է Հայաստանում բիզնես մշակույթի զարգացման տեսանկյունից
Փորձագետ. Եվրասիայում ինտեգրացիոն գործընթացների հաջող զարգացումը դժվարանում է հակասությունների առկայությամբՓորձագետ. Եվրասիայում ինտեգրացիոն գործընթացների հաջող զարգացումը դժվարանում է հակասությունների առկայությամբ
Կարդալ ավելին


Արտ. փոխարժեքները
23.05.2024
RUB4.29-0.02
USD387.58-0.79
EUR420.29-0.59
GBP493.16-1.08
CAD283.51-0.95
JPY24.73-0.10
CNY53.53-0.11
CHF424.23-0.68