Ուրբաթ, 7 Հունիսի 2024 21:30
Կարինա Մելիքյան

Կենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբ

Կենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբ

Արմինֆո. Կենտրոնական բանկն առանձնացրել է Հայաստանի ֆինանսական կայունությանն սպառնացող ռիսկերի երկու հիմնական խումբ: Առաջինը՝ էսկալացիայի ռիսկերն են աշխարհաքաղաքական բարձր անորոշության պայմաններում։ Երկրորդը՝ հիփոթեքային վարկավորման շուկայում հնարավոր գերտաքացման ռիսկերն են։ Այդ մասին նշվում է վերջերս հրապարակված "Ֆինանսական կայունությունը 2023 թվականին։ Զարգացում և ռիսկեր" հաշվետվությունում, որտեղ կենտրոնական բանկը ներկայացրել է բանկային համակարգի ընթացիկ զարգացումներն ու հնարավոր ռիսկերը և սթրես-թեստերի միջոցով գնահատել այդ ռիսկերին դիմակայելու բանկերի կարողությունները:

 

Մասնավորապես, առաջին խմբում խոսքը վերաբերում է աշխարհում եւ ներքին շուկայում տնտեսական ակտիվության հետագա հեռանկարի հետ կապված ռիսկերին, ինչպես նաեւ արտաքին հատվածից նոր գնաճային ճնշումների առաջացման դեպքում քաղաքականության վերանայման ռիսկերին: Այս առումով ԿԲ - ն դիտարկել է իրավիճակի հնարավոր զարգացման մի քանի սցենար, որոնցից մեկը գնահատում է, թե որքանով է բանկային համակարգն ունակ իր կապիտալով դիմակայել առաջացող կամ պոտենցիալ մարտահրավերներին:

 

Երկրորդ խմբում խոսքը հիփոթեքի ծավալների և անշարժ գույքի գների շարունակական բարձր աճի պահպանման ռիսկերի մասին է։ Այս առումով կարգավորիչը 2023 թվականի արդյունքներով նշում է. "Հիփոթեքի գծով ֆինանսական պարտքի ծավալների աճը և անշարժ գույքի գների աճը միմյանց փոխլրացնում են, ինչը կարող է վկայել հիփոթեքային վարկավորման շուկայում գերտաքացման հնարավոր ռիսկերի մասին"։

 

Այն մասին, թե որքանով են վերավարկավորված հիփոթեքային վարկառուները, վկայում են այս հաշվետվության շնորհանդեսին ԿԲ ղեկավարի ներկայացրած վարկային ռեգիստրի կողմից իրականացված միկրոտվյալների վերլուծության արդյունքները, որոնց համաձայն, 1 և ավելի հիփոթեքային վարկերի տեսակարար կշիռը 2017-2018թթ. սկսած նկատելիորեն աճել է: Մասնավորապես, 2022 թվականի արդյունքներով 2 հիփոթեքային վարկ ունեցող վարկառուների մասնաբաժինը պորտֆելում կազմել է շուրջ 14%, իսկ 3 հիփոթեքային վարկ ունեցողները՝ 4%։

 

Այնուամենայնիվ, գլխավոր բանկիրը բանկային համակարգը կապիտալի և իրացվելիության առումով բնութագրել է որպես այժմ բավականին բարձր պահուստային բուֆերներ ունեցող հատված։ "Բանկերի մակրո սթրես-թեստավորման արդյունքները վկայում են այն մասին, որ նույնիսկ շատ բացասական սցենարի դեպքում համակարգը կարող է կլանել հնարավոր վնասները՝ միաժամանակ պահպանելով ֆինանսական միջնորդության առաքելության կատարման անընդհատությունը", - ընդգծել է նա:

 

Մասնավորապես, կապիտալի բավարարությունը և իրացվելիության մակարդակը 2023 թվականի ընթացքում պահպանվել են պահանջվող նվազագույն շեմից շատ ավելի բարձր մակարդակում (հիմնական կապիտալի համարժեքությամբ ՝ 24,82% ՝ ըստ ռիսկի կշռված ակտիվների պահանջվող 6,2% – ի դեպքում, ըստ ընդհանուր կապիտալի համարժեքության՝ 27,28% ՝ ըստ ռիսկի կշռված ակտիվների պահանջվող 11% – ի դեպքում, ըստ ընդհանուր իրացվելիության՝ 35,52% ՝ պահանջվող 15% – ի դեպքում, ըստ ընթացիկ իրացվելիության՝ 125,37% ՝ պահանջվող 60% – ի դեպքում - խմբ.)։ Սա խոսում է բանկային համակարգի՝ կորուստները կլանելու բարձր ունակության մասին։ Կապիտալի և իրացվելիության մակարդակի բարձրացմանը մեծապես նպաստել են ինչպես բուֆերների ամրապնդման պահանջների փուլային ներդրումը, այնպես էլ բանկերի ՝ առավելագույն սանդղակով լրացուցիչ պահուստների ձևավորման պահանջը կատարելու պատրաստակամությունը (ամենայն հավանականությամբ, խոսքը 2021 թվականի սկզբին ներդրված LCR և NSFR նորմատիվների մասին է ՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ իրացվելիություն, որոնք բանկերը սկսել են կատարել անմիջապես 100% – ի բարձրագույն նվազագույն շեմից - խմբ.)։ Այլ կերպ ասած՝ բանկերը որոշել են ոչ միայն, պարզապես, կատարել կարգավորիչի պահանջները, այլ՝ "խելամտորեն մոտենալ այս հարցին" եւ անմիջապես վերցնել լրացուցիչ պահուստների ձեւավորման բարձրագույն նշաձող:

 

Ընդ որում, Գալստյանը հատուկ ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամաանքին, որ առկա է աճող անորոշություն, որի պայմաններում մեծ է համակարգային ցիկլային ռիսկերի նյութականացման հավանականությունը: Այս համատեքստում ԿԲ-ն կարևոր է համարում, որպեսզի բանկերը հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերեն ակտիվ-պասիվ գործառնությունների, կապիտալի և կառավարման այլ հիմնական բաղադրիչների ռիսկերի կառավարման հարցում:

 

"Վարկավորման զարգացմանը զուգընթաց 2023 թվականի ընթացքում ցիկլային ռիսկերը, հիմնականում, հավասարակշռված են եղել, այսինքն ՝ ոչ թերագնահատված և ոչ գերագնահատված, բացառությամբ հիփոթեքային շուկայի, որտեղ նախորդ տարիներից ի վեր դիտվել են ծավալների բարձր աճի պահպանման միտումներ։ 2023 թվականին պահպանվել է նաև սպառողական վարկավորման շուկայում ակտիվությունը ։ Հիփոթեքի աճի պահպանվող տեմպերի և սպառողական վարկերի վերսկսված աճի արդյունքում ֆինանսական ցիկլի ինդեքսը 2023 թվականին գրեթե չի փոխվել", - նշել է Գալստյանը։

 

Ինչ վերաբերում է մակրո-պրուդենցիալ գործիքների ներդրման առումով ԿԲ քաղաքականությանը, ապա աշխարհաքաղաքական բարձր անորոշության պայմաններում կարգավորիչը, կարևորելով համակարգային ռիսկերի հեռանկարային կառավարման մոտեցումը, 2023 թվականի ընթացքում բարձրացրել է կապիտալի բավարարության նորմատիվի՝ կապիտալի հակացիկլիկ բուֆերի (ԿԲԿ) հավելավճարը ՝ մայիսի 1% - ից մինչև ռիսկով կշռված ակտիվների օգոստոսյան 1,5% - ը ։ Վերջինս ուղղված է բանկային համակարգի կայունության պահուստների բարձրացմանը և թույլ կտա խուսափել հատվածում ռիսկերի կուտակումից։ Մինչ այդ, 2022 թվականի ապրիլից ԿԲ-ն ներդրել է LTV (loan-to-value, վարկ/գրավի արժեք) նորմատիվը ՝ հիփոթեքային վարկերի ռիսկերի կուտակումից խուսափելու համար՝ առավելագույն շեմը սահմանելով 70% արտարժութային, և 90%՝ դրամային վարկերի համար։ Այս մակրոպրուդենցիալ գործիքը ԿԲ-ն գործարկել է՝ տեսնելով հիփոթեքային վարկերի աճի բարձր տեմպերի պահպանումը, որոնք ուղեկցվում են անշարժ գույքի շուկայում գների տարեկան զգալի բարձրացմամբ, որոնց կոմպլեմենտար ազդեցության արդյունքում նկատվել է հիփոթեքային վարկերում ռիսկերի էական կուտակման հնարավորություն:

 

ԿԲ "Ֆինանսական կայունությունը 2023թ. Զարգացում և ռիսկեր" հաշվետվությունում ներկայացվում են կոնկրետ թվեր՝ հաշվետու տարում բանկերի գործունեության արդյունքների վերաբերյալ։ Այսպես, բանկերի ակտիվները տարվա ընթացքում աճել են 9,4% - ով, իսկ վերջին 5 տարում՝ միջինը 13% - ով՝ կազմելով 9,2 տրլն դրամ կամ ամբողջ ֆինանսական համակարգի ակտիվների 83,2% - ը։

 

2023 թվականի ընթացքում վարկային ներդրումներն աճել են մոտ 21%-ով՝ կազմելով շուրջ 5 տրլն դրամ։ Վարկային շուկայում ակտիվություն է նկատվել բոլոր ուղղություններով։ Սպառողական վարկերը, գյուղատնտեսական վարկերը և բիզնես վարկերն աճել են 20-21% - ով: Հիփոթեքային վարկերը, չնայած բազային էֆեկտի պատճառով բարձր տեմպերի որոշակի դանդաղեցմանը, այնուամենայնիվ , շարունակում են ցույց տալ բարձր աճ ՝ գրեթե 28% ։ Բարձր տնտեսական աճի պայմաններում վարկային ներդրումների ավելացումն ուղեկցվել է նաև պորտֆելի որակի բարելավմամբ, մասնավորապես, չաշխատող վարկերը պահպանվում են երկարաժամկետ միջին շեմից ցածր մակարդակում:

 

Ավանդներն աճել են 9.2% - ով, ինչը պայմանավորված էր բացառապես ռեզիդենտների ավանդների գրեթե 18% աճով:

 

Բանկերի ակտիվների և կապիտալի շահութաբերությունը 2023 թվականին որոշակի աստիճանով նվազել է, ինչը պայմանավորված է որոշ բանկերի կողմից խոշոր դուրսգրումներով։ Ընդ որում, տարվա ընթացքում ROA-ի և ROE-ի մակարդակը կայուն է եղել, և միայն դեկտեմբերին, վերոնշյալ հանգամանքով պայմանավորված, արձանագրվել է նվազում։

 

Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն 2022 թվականի, 2023 թվականին բանկերի շահույթն աճել է տոկոսային եկամուտների աճի հաշվին։ Սա ինչպես համաշխարհային և ներքին շուկաներում տոկոսադրույքների աճի, այնպես էլ վարկային պորտֆելի դրամայնացման արդյունք է։

 

ԱրմԻնֆո-ի պատրաստած Հայաստանի բանկերի ֆինանսական վարկանիշի 31.12.2023 թ. տվյալներով ՝ ակտիվների շահութաբերությունը (ROA) մեկ տարվա ընթացքում նվազել է 3,3% – ից մինչև 2,7%, իսկ կապիտալի եկամտաբերությունը (ROE) ՝ 21,5% - ից մինչև 16,6%:

 

2023 թվականի արդյունքներով զուտ շահույթը կազմել է 229.9 մլրդ դրամ կամ 568 մլն դոլար՝ տարվա ընթացքում կրճատվելով 9,2% - ով (2022 թվականի 2,9 անգամ աճի դիմաց), ընդ որում, երկու բանկերի (այդ թվում ՝ Արցախբանկի) շահույթը նվազել է մինչև տպավորիչ բացասական մակարդակ։

 

Տոկոսային եկամուտները 2023 թվականին աճել են 22,6% - ով ՝ մինչև 743.1 մլրդ դրամ (1.8 մլրդ դոլար), որի կառուցվածքում վարկերից ստացված եկամուտների աճն արագացել է մինչև երկնիշ 17,4% ՝ մինչև 550.6 մլրդ դրամ (1.4 մլրդ դոլար)։

 

Ընդհանուր կապիտալը կազմել է 1.5 տրլն դրամ (3.7 մլրդ դոլար)՝ տարեկան աճի 38%-ից մինչեւ 13.5% դանդաղմամբ։ Ակտիվները կազմել են 9.2 տրլն դրամ (22.7 մլրդ դոլար)՝ աճի 18.1%-ից մինչեւ 9.5% դանդաղմամբ։

 

Կարճաժամկետ (LCR) և երկարաժամկետ (NSFR) իրացվելիության մակարդակը 2023 թվականի ընթացքում նվազել է բանկային համակարգում միջին հաշվով, համապատասխանաբար, մինչև 286,89% և 147,33% (2022 թվականի 381,73% և 161,64%): Ընդհանուր իրացվելիության և ընթացիկ իրացվելիության մակարդակը նույնպես նվազել է, ընդ որում, վերջինս՝ ավելի արտահայտված, մինչդեռ, նախորդ երկու տարիներին այդ ցուցանիշներն աճել էին:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Երևանի ավտոպարկը կհամալրվի ևս 250 18 մետրանոց ավտոբուսներովԵրևանի ավտոպարկը կհամալրվի ևս 250 18 մետրանոց ավտոբուսներով
Քաղաքապետարանը կառավարությանն առաջարկել է վերանայել Քաղաքապետարանը կառավարությանն առաջարկել է վերանայել "Վեոլիա Ջուր"-ի հետ պայմանագիրը. ընկերությունն ավելի մեծ ներդրումների կարիք ունի՝ տարիների ընթացքում կուտակված խնդիրները լուծելու համար
Տիգրան Ավինյանը՝ Տիգրան Ավինյանը՝ "Մետրո Աջափնյակ" նախագծի մասին. ավելի լավ է ավելի շատ ժամանակ ծախսենք նախագծային փուլում, քան հետո լուրջ խոչընդոտների բախվենք
ՀԱԷԿ-ում քննարկել են Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցմանը ֆրանսիական կողմի մասնակցության հնարավորությունըՀԱԷԿ-ում քննարկել են Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցմանը ֆրանսիական կողմի մասնակցության հնարավորությունը
7 ամսում մաքսայինները կանխել են շուրջ 340 կգ ընդհանուր քաշով մաքսանենգ դեղերի ներմուծումը Հայաստան  7 ամսում մաքսայինները կանխել են շուրջ 340 կգ ընդհանուր քաշով մաքսանենգ դեղերի ներմուծումը Հայաստան
Քաջարան-Ագարակ 32կմ ճանապարհահատվածում իրանական ընկերությունները կկառուցեն 17 կամուրջ‚ 2 թունել‚ 5 փոխհատումՔաջարան-Ագարակ 32կմ ճանապարհահատվածում իրանական ընկերությունները կկառուցեն 17 կամուրջ‚ 2 թունել‚ 5 փոխհատում
«Ամբեր Կապիտալի» կողմից կառավարվող «ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ Հիմնադրամը» կավելացնի ներդրումները Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում«Ամբեր Կապիտալի» կողմից կառավարվող «ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ Հիմնադրամը» կավելացնի ներդրումները Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում
Էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակում է սկսնակ և փոքր ձեռներեցների աջակցության ծրագրի նախագիծԷկոնոմիկայի նախարարությունը մշակում է սկսնակ և փոքր ձեռներեցների աջակցության ծրագրի նախագիծ
Ինչ տուգանք է սպասվում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագիրը ժամանակին չներկայացնելու համարԻնչ տուգանք է սպասվում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագիրը ժամանակին չներկայացնելու համար
Հայաստանի անշարժ գույքի շուկայում օտարերկրացիների հետ գործարքները մեկ տարում կրճատվել են 21,8%-ովՀայաստանի անշարժ գույքի շուկայում օտարերկրացիների հետ գործարքները մեկ տարում կրճատվել են 21,8%-ով
Մարզերում հողի առքուվաճառքի գործարքներն աճել են 12.7%-ովՄարզերում հողի առքուվաճառքի գործարքներն աճել են 12.7%-ով
Առաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի բնակարանները թանկացել են 4,2 տոկոսով՝ դրանց առքուվաճառքի գործարքների 11% աճի դեպքումԱռաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի բնակարանները թանկացել են 4,2 տոկոսով՝ դրանց առքուվաճառքի գործարքների 11% աճի դեպքում
Գնել Սանոսյանը ծանոթացել է «Մասրիկ-1» արևային կայանի կառուցման ընթացքինԳնել Սանոսյանը ծանոթացել է «Մասրիկ-1» արևային կայանի կառուցման ընթացքին
Առաջին անգամ Հայաստանի կառավարության պարտքի կազմում ներքին պարտքը գերազանցել է արտաքին պարտքըԱռաջին անգամ Հայաստանի կառավարության պարտքի կազմում ներքին պարտքը գերազանցել է արտաքին պարտքը
ՄԱԿ ԶԾ. երբ տանը տաք է, և ավելի քիչ գումար է ծախսվումՄԱԿ ԶԾ. երբ տանը տաք է, և ավելի քիչ գումար է ծախսվում
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պատրաստ է աջակցել հեռահաղորդակցությանը. Մխիթար Հայրապետյանն այցելել է Team Telecom Armenia ընկերությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պատրաստ է աջակցել հեռահաղորդակցությանը. Մխիթար Հայրապետյանն այցելել է Team Telecom Armenia ընկերություն
Աբու Դաբիում կանցկացվի հայ-էմիրաթական գործարար համաժողովԱբու Դաբիում կանցկացվի հայ-էմիրաթական գործարար համաժողով
IDBank-ը շարունակում է «Քո կողքին» ծրագիրըIDBank-ը շարունակում է «Քո կողքին» ծրագիրը
Երևանի քաղաքապետարանում դժգոհություն են հայտնել Երևանի քաղաքապետարանում դժգոհություն են հայտնել "Վեոլիա ջուր" ջրամատակարարման միասնական օպերատորի սպասարկման որակի առնչությամբ
Տիգրան Մկրտչյանն ընդգծել է Սալոնիկի միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին Հայաստանի ակտիվ մասնակցության անհրաժեշտությունըՏիգրան Մկրտչյանն ընդգծել է Սալոնիկի միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին Հայաստանի ակտիվ մասնակցության անհրաժեշտությունը
Air Arabia-ն պատրաստվում է արբիտրաժային հայց ներկայացնել Հայաստանի դեմ                 Air Arabia-ն պատրաստվում է արբիտրաժային հայց ներկայացնել Հայաստանի դեմ                
Ժամկետից շուտ ամբողջապես տեղաբաշխվել են Արմսվիսբանկի դրամային պարտատոմսերըԺամկետից շուտ ամբողջապես տեղաբաշխվել են Արմսվիսբանկի դրամային պարտատոմսերը
ԿԶԵՀ-ը Երևանում անցկացրել է սեմինար՝ նվիրված գնումների կազմակերպմանը և ֆինանսների կառավարմանը՝ նախագծերի իրականացման ընթացքումԿԶԵՀ-ը Երևանում անցկացրել է սեմինար՝ նվիրված գնումների կազմակերպմանը և ֆինանսների կառավարմանը՝ նախագծերի իրականացման ընթացքում
ԻԻՀ դեսպան. Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման գիծը շահագործման կհանձնվի մի քանի ամիս անցԻԻՀ դեսպան. Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման գիծը շահագործման կհանձնվի մի քանի ամիս անց
"Արմենալ" գործարանի նոր ղեկավարությունը, հնարավոր է, զբաղվի գործարանը վաճառքի նախապատրաստմամբ
«Զվարթնոց» օդանավակայան. մեր թիմն արել և անում է հնարավոր ամեն ինչ՝ ավելացած երթևեկությունն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար«Զվարթնոց» օդանավակայան. մեր թիմն արել և անում է հնարավոր ամեն ինչ՝ ավելացած երթևեկությունն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար
Payoneer. Արտերկրից եկամուտ ստացողների գիտակցված ընտրությունըPayoneer. Արտերկրից եկամուտ ստացողների գիտակցված ընտրությունը
Հայաստանի բանկերին հաջողվել է պահպանել շահույթի երկնիշ աճը՝ վարկավորման ակտիվացման շնորհիվՀայաստանի բանկերին հաջողվել է պահպանել շահույթի երկնիշ աճը՝ վարկավորման ակտիվացման շնորհիվ
ՀՀ ԿԲ-ն տարեկան շահույթի 80%-ը կուղղի անտոկոս պետական պարտամուրհակի մի մասի մարմանըՀՀ ԿԲ-ն տարեկան շահույթի 80%-ը կուղղի անտոկոս պետական պարտամուրհակի մի մասի մարմանը
Հայաստանում քչերին է հետաքրքրում հայ սպառողի կողմից պեստիցիդների բարձր պարունակությամբ գյուղմթերք օգտագործելու փաստը.  Պիպոյանը՝ Հայաստանում քչերին է հետաքրքրում հայ սպառողի կողմից պեստիցիդների բարձր պարունակությամբ գյուղմթերք օգտագործելու փաստը.  Պիպոյանը՝ "Ռոսսելխոզնադզորի" հաղորդագրության մասին
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանել է հեղուկ գազի թանկացման պատճառներըՄրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանել է հեղուկ գազի թանկացման պատճառները
ՊԵԿ-ն առաջարկում է հարկային վարչարարության նոր մեխանիզմներ ներդնելՊԵԿ-ն առաջարկում է հարկային վարչարարության նոր մեխանիզմներ ներդնել
ԿԶԵՀ-ը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների որակի բարձրացման ծրագրի իրականացման համարԿԶԵՀ-ը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների որակի բարձրացման ծրագրի իրականացման համար
ՀԲ-ը Հայաստանին 110 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի ՀԲ-ը Հայաստանին 110 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի "Համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի ծրագրին" աջակցելու համար
Ingo-ն Հայաստանի ապահովագրական շուկայում ներկայացրել է նոր պրոդուկտ ՝ աշխատանքի կորստից ապահովագրությունIngo-ն Հայաստանի ապահովագրական շուկայում ներկայացրել է նոր պրոդուկտ ՝ աշխատանքի կորստից ապահովագրություն
Քանի դեռ Հայաստանում իշխանության ղեկին Փաշինյանն է, պաշտոնական Երևանը BRICS-ին միանալու ցանկություն չի հայտնի. կարծիքՔանի դեռ Հայաստանում իշխանության ղեկին Փաշինյանն է, պաշտոնական Երևանը BRICS-ին միանալու ցանկություն չի հայտնի. կարծիք
Հայաստանում կհիմնվի տոհմակայան՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիների մթերատվության բարձրացման համարՀայաստանում կհիմնվի տոհմակայան՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիների մթերատվության բարձրացման համար
Կոնվերս Բանկն աջակցում է էներգաարդյունավետության բարձրացմանըԿոնվերս Բանկն աջակցում է էներգաարդյունավետության բարձրացմանը
Անդրանիկ Գրիգորյան. Կոնվերս Բանկը Հայաստանում նորարարության առաջնագծումԱնդրանիկ Գրիգորյան. Կոնվերս Բանկը Հայաստանում նորարարության առաջնագծում
Փորձագետ. Հարավային Կովկասում պետք է ձևավորվի միասնական շուկա ՝ առանց ռազմավարական գործընկերներիՓորձագետ. Հարավային Կովկասում պետք է ձևավորվի միասնական շուկա ՝ առանց ռազմավարական գործընկերների
Թաթուլ Մանասերյան. Նոր աշխարհակարգը ցույց կտա, որ Հայաստանը կարող է և պետք է համագործակցի բոլոր երկրների հետԹաթուլ Մանասերյան. Նոր աշխարհակարգը ցույց կտա, որ Հայաստանը կարող է և պետք է համագործակցի բոլոր երկրների հետ
Նախկին վարչապետ. Հայաստանին անհրաժեշտ է 600 ՄՎտ հզորությամբ ստացիոնար բլոկՆախկին վարչապետ. Հայաստանին անհրաժեշտ է 600 ՄՎտ հզորությամբ ստացիոնար բլոկ
Ֆրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններՖրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններ
Հայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովելՀայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովել
Չեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբՉեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբ
Հայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերովՀայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերով
Կապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել էԿապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել է
Հայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ովՀայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ով
ICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանըICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանը
Հայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգՀայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ
ՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններինՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններին
4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է
Գինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ինԳինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ին
Քաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունըՔաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը
ԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համարԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համար
Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում   Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում  
ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլարՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլար
Փոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համարՓոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համար
«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով
Քննարկվել են Քննարկվել են "Հյուսիս-Հարավ" ճանապարհային միջանցքի չորրորդ հատվածի կառուցման նախագծի մանրամասները
Կարդալ ավելին
Արտ. փոխարժեքները
24.07.2024
RUB4.450.03
USD388.390.48
EUR421.09-0.26
GBP501.260.78
CAD281.69-0.22
JPY25.130.27
CNY53.370.04
CHF437.972.70