Երեթշաբթի, 11 Հունիսի 2024 19:50
Կարինա Մելիքյան

ՀՀ ԿԲ. ՀՆԱ-ի ներուժայինից բարձր աճը և ոչ ներառական բնույթը անորոշություն են ձևավորում տնտեսությունում համախառն առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունից

ՀՀ ԿԲ. ՀՆԱ-ի ներուժայինից բարձր աճը և ոչ ներառական բնույթը անորոշություն են ձևավորում տնտեսությունում համախառն առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունից

Արմինֆո.ՀՆԱ-ի աճի պահպանումը ներուժայինից բարձր և դրա ոչ ներառական բնույթը վերջին ամիսներին որոշ անորոշություն են առաջացնում տնտեսության համախառն առաջարկի և պահանջարկի տեսանկյունից: Այդ մասին հայտարարել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը՝ հունիսի 11-ին կայացած մամուլի ասուլիսում ներկայացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը հերթական անգամ 0.25 տոկոսային կետով ՝ 8.25 տոկոսից մինչեւ 8 տոկոս իջեցնելու որոշման մանրամասն հիմնավորումը:

 

Նրա ասելով, մի կողմից, երկարաժամկետ ներուժային մակարդակից բարձր տնտեսական աճի պահպանումը կարող է մեկնաբանվել որպես տնտեսության մեջ ավելցուկային պահանջարկի առկայություն, բայց, մյուս կողմից, տնտեսական աճի խիստ կենտրոնացված և ոչ ներառական բնույթը կարող է ցույց տալ տնտեսության թույլ պահանջարկը, որն, իր հերթին, ենթադրում է զրոյական, նույնիսկ, բացասական ՀՆԱ-ի ճեղք:

 

Ճյուղային կենտրոնացվածություն, արտաքին և ներքին պահանջարկ

 

2024 թվականի 1-ին եռամսյակում տնտեսական աճը պահպանվել է երկարաժամկետ կայուն աճի գնահատականից (5%-ի շրջակայքում) բարձր մակարդակում՝ կազմելով տ/տ 9.2%: 1-ին եռամսյակի ընթացքում աճը հիմնականում կենտրոնացված է եղել առևտրի (տ/տ 25.1% աճ), մշակող արդյունաբերության (17.3%), և ֆինանսական ծառայությունների (17.2%) ոլորտներում: 2024 թ-ի ապրիլին տնտեսական ակտիվության աճը (տ/տ 10.4%) պայմանավորող գործոնները մնացել են գրեթե անփոփոխ, սակայն, տարեսկզբի համեմատությամբ նկատվել է ավելի թույլ ճյուղային կենտրոնացվածություն:

 

Ներուժային մակարդակից բարձր աճերի պահպանումը, ինչպես նաև վերջին ամիսներին աճի ոչ ներառական բնույթը, որոշակի անորոշություններ են պարունակում տնտեսությունում համախառն առաջարկի և պահանջարկի հարաբերական դիրքի վերաբերյալ: Մի կողմից՝ երկարաժամկետ ներուժային մակարդակից բարձր տնտեսական աճի պահպանումը կարող է մեկնաբանվել որպես տնտեսությունում ավելցուկային պահանջարկի առկայություն: Մյուս կողմից՝ տնտեսական աճի բարձր կենտրոնացվածությունն ու ոչ ներառական բնույթը կարող են վկայել տնտեսությունում թույլ պահանջարկի մասին, ինչն իր հերթին ենթադրում է զրոյական, նույնիսկ բացասական ՀՆԱ ճեղք: 

 

2023 թվականի ընթացքում արձանագրված արտաքին պահանջարկի զգալի աճը 2024 թ-ի 1-ին եռամսյակում աստիճանաբար թուլացել է, ինչն արտահայտվել է մեկ զբոսաշրջիկի հաշվով իրական ծախսերի և զբոսաշրջային հոսքերի կայունացմամբ: Միաժամանակ, ներքին պահանջարկի պայմանների վերաբերյալ անորոշությունը պահպանվում է: Վերջին ամիսներին տնտեսական աճի և եկամուտների կենտրոնացվածությունը ևս կարող է մեկնաբանվել համեմատաբար թույլ պահանջարկի ձևավորման տեսանկյունից: Այս համատեքստում, 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակում արձանագրված սպառման համեմատաբար մեղմ աճը կարող է մեկնաբանվել որպես թույլ ներքին պահանջարկի պայմանների ձևավորման գործոն: Վերոնշյալ մեկնաբանությանը նպաստող գործոններից է նաև դրամական փոխանցումների շարունակական նվազումը: Մյուս կողմից՝ ներքին պահանջարկի հնարավոր աճին նպաստող գործոններից են պարտքի բեռի կրճատումը, սպառողական վարկերի հնարավոր աճը, ինչպես նաև մասնավոր հատվածում կուտակված խնայողությունների բարձր մակարդակը: Այս իրավիճակում, խնայողությունների օգտագործման ուղղությունից կախված համախառն առաջարկի և պահանջարկի վրա ազդեցությունը կարող է տարբեր լինել: Ավելին, հարկաբյուջետային քաղաքականության կողմից պահանջարկի լրացուցիչ խթանման ռիսկերը ևս մնում են առարկայական:

 

Տնտեսությունում բարձր ակտիվության պահպանման պայմաններում, 2024 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված և ներգրավված միջոցները շարունակել են աճել: ԿԲ կողմից առևտրային բանկերի շրջանում իրականացվող հարցումների հիմնական արդյունքները նույնպես վկայում են տնտեսությունում վարկերի նկատմամբ համեմատաբար առաջանցիկ պահանջարկի մասին: Վերջին տարիների ընթացքում եկամուտների համեմատությամբ պարտքի բեռի կրճատումը անորոշություններ է պարունակում վարկավորման հնարավոր աճի և դրա հետևանքով գնաճային ճնշումների ավելացման տեսանկյունից: 

 

Աշխատանքի շուկա և գնաճ

 

Բարձր տնտեսական աճի պարագայում աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկը և աշխատավարձերի աճը պահպանվել են բարձր մակարդակում. 2024 թ-ի 1-ին եռամսյակում մասնավոր անվանական աշխատավարձի աճը կազմել է տ/տ 7.3%, իսկ միայն ապրիլին՝ 4.5%: Թեև նախորդ եռամսյակների ընթացքում արտադրողականության, աշխատուժի առաջարկի և զբաղվածության աճը նպաստել է աշխատաշուկայից բխող գնաճային ճնշումների թուլացմանը,  վերջինս շարունակում է պահպանվել գնաճի և հիմնարար գնաճի ցուցանիշների համեմատությամբ առավել բարձր մակարդակում, ինչը կարող է տնտեսությունում լրացուցիչ հիմնարար գնաճային ճնշումների աղբյուր հանդիսանալ: Մյուս կողմից՝ տնտեսությունում աշխատավարձերի աճի որոշակի կենտրոնացվածությունը որոշ ճյուղերում և տնտեսության մյուս հատվածներում աշխատավարձերի աճի շարունակական ճշգրտումները կարող են մեկնաբանվել որպես աշխատաշուկայից եկող ճնշումների էական թուլացման կամ չեզոքացման ազդակներ:

 

Միջնաժամկետում ու երկարաժամկետում աշխատաշուկայի պայմանների և շուկայից բխող գնաճային ճնշումների հետագա թուլացման աղբյուր կարող է հանդիսանալ նաև աշխատուժի առաջարկի հնարավոր լրացուցիչ ավելացումը: Այստեղ հիմնական անորոշությունը կապված է դեպի Հայաստան աշխատանքային միգրանտների շարունակական ներհոսքի, ՀՀ աշխատաշուկային Արցախից բռնի տեղահանված բնակչության արագ ինտեգրման, դեպի ՌԴ ՀՀ աշխատանքային միգրանտների հոսքի նվազման և ներքին տնտեսությունում աշխատանքի շուկային մասնակցության ավելացման հետ:

 

2024 թ-ի առաջին եռամսյակում տնտեսությունում գնանկումային միջավայրը պահպանվել է՝ պայմանավորված համաշխարհային տնտեսությունից փոխանցվող գնանկումային ազդեցություններով, նախորդ տարիներին իրականացված դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությամբ և համախառն պահանջարկի որոշակի թուլացմամբ: Այս պայմաններում, 2023 թ-ի ապրիլից 12-ամսյա գնաճը պահպանվել է թիրախից ցածր մակարդակում՝ 2024 թ-ի մայիսին կազմելով 0.3%: Հարաբերականորեն կոշտ գներով բնութագրվող ոչ արտահանելի ապրանքների գնաճը, որը հիմնականում բնութագրում է ներքին պահանջարկով պայմանավորված գների վարքագիծը, պահպանվել է համեմատաբար կայուն մակարդակում՝ ապրիլին կազմելով տ/տ 3.0%: Բնականոն գնաճը շարունակել է ձևավորվել բացասական տիրույթում՝ ապրիլին կազմելով տ/տ -0.5%, ինչը մեծապես արտացոլում է ներմուծվող պարենային ապրանքներից փոխանցվող գնանկումային միտումները (օր.՝ հացամթերք, յուղեր և ճարպեր, շաքարավազ և այլն): Զուգահեռաբար շարունակել է նվազել նաև արտաքին պահանջարկի հետ կապված ծառայությունների գնաճը՝ արտահայտելով պահանջարկի աճի դանդաղման միտումները: Այնուամենայնիվ, այս համատեքստում, տնային տնտեսությունների բարձր գնաճային սպասումները և դրանց հետ կապված անորոշությունները դեռևս պահպանվում են:

 

Համաշխարհային տնտեսություն

 

2024 թ-ի 2-րդ եռամսյակում, չնայած գործընկեր երկրներում արձանագրված ոչ միանման տնտեսական զարգացումներին, համաշխարհային տնտեսությունում, ընդհանուր առմամբ, պահպանվել են ակտիվության դանդաղման ռիսկերը: ԱՄՆ-ում վերջին եռամսյակներում հիմնականում ներքին պահանջարկի գործոններով պայմանավորված տնտեսական աճը շարունակում է մնալ բարձր, չնայած քաղաքականության տոկոսադրույքի բարձր մակարդակներին:  Վերոնշյալ զարգացումների համատեքստում, ընդհանուր գնաճը (հատկապես կոշտ գներով բնութագրվող ապրանքների գնաճը) և աշխատավարձերի աճը շարունակում են պահպանվել բարձր մակարդակներում: Վերջինս զգալի ռիսկեր է պարունակում գների կայունության ապահովման և դրամավարկային քաղաքականության հեռանկարների տեսանկյունից: Ավելին, ԱՄՆ տնտեսությունում ավելցուկային պահանջարկի պահպանումը հարցեր է առաջացնում հնարավոր ավելի բարձր հիմնարար չեզոք տոկոսադրույքի վերաբերյալ, որն իր ազդեցությունը կարող է ունենալ ինչպես ԱՄՆ ԴՊՀ քաղաքականության ապագա ուղեգծի, այնպես էլ զարգացող երկրներում կապիտալի հոսքերի վրա:

 

2024 թ. երկրորդ եռամսյակում Եվրոգոտու տնտեսական ակտիվությունը շարունակել է վերականգնվել՝ պայմանավորված հիմնականում ծառայությունների ոլորտի աճով: Այս համատեքստում տնտեսական աճի դանդաղման ռիսկերը դեռևս պահպանվում են՝ հաշվի առնելով արդյունաբերության և հատկապես մշակող արդյունաբերության ոլորտներում հիմնարարների հետ կապված կառուցվածքային խնդիրները: Եվրոգոտում տնտեսական աճի դանդաղման հետ կապված ռիսկերը, ինչպես նաև Չինաստանում անշարժ գույքի շուկայի և ֆինանսական համակարգի կայունության վերաբերյալ մտահոգությունները շարունակում են մնալ համաշխարհային տնտեսության ավելի թույլ հեռանկարների վերաբերյալ հիմնական անորոշության աղբյուրները:

 

ՌԴ տնտեսությունում, չնայած իրականացվող զսպող դրամավարկային քաղաքականությանը, բարձր տնտեսական աճը և ներքին բարձր պահանջարկը պահպանվում են, նպաստելով բարձր գնաճային միջավայրի պահպանմանը: Միաժամանակ, ավելի խիստ և թիրախավորված արևմտյան պատժամիջոցները շարունակում են որոշակի ռիսկեր պարունակել ՌԴ տնտեսության միջնաժամկետ հեռանկարի տեսանկյունից:

 

Համաշխարհային տնտեսությունում թույլ գնաճային միջավայրը պահպանվում է, չնայած առկա են վերևի ուղղությամբ ռիսկեր: Մերձավոր Արևելքում աշխարհաքաղաքական լարվածության պահպանումը շարունակում է ռիսկեր պարունակել նավթի համաշխարհային գների հնարավոր աճի և տատանողականության ավելացման, ինչպես նաև համաշխարհային արժեշղթաների հնարավոր խաթարման վերաբերյալ: Պարենային ապրանքների համաշխարհային գները պահպանվում են ցածր մակարդակներում, չնայած վերջին ամիսներին ա/ա կտրվածքով որոշակի, թեև թույլ աճին: Վերոնշյալ զարգացումները վկայում են, որ համաշխարհային պարենային ապրանքներից փոխանցվող գնաճային ճնշումները կարող են աստիճանաբար չեզոքանալ:

 

 

 

Դրամավարկային քաղաքականություն

 

ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի վերաբերյալ շուկայի մասնակիցների կողմից սպասումները նախորդ հարցումների համեմատությամբ էականորեն չեն փոխվել և արտահայտում են առաջիկա 8 որոշումների ընթացքում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի աստիճանական նվազման ուղեգիծը: Եկամտաբերության կորը նախորդ ԿԲ տոկոսադրույքի որոշումից հետո որոշակիորեն տեղաշարժվել է ներքև։ Միաժամանակ, ըստ ԿԲ գնահատականների, վերջինս ամբողջապես չի արտացոլում տոկոսադրույքների վերաբերյալ շուկայի սպասումները՝ վկայելով շուկայական ռիսկի գործոնների հնարավոր առկայության մասին: 

 

Երկրի ռիսկ-հավելավճարը պահպանվում է համեմատաբար ցածր մակարդակում՝ մասամբ հետևելով զարգացող երկրների միտումներին:  Այնուամենայնիվ, սահմանային լարվածության, տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական զարգացումների և այլ գործոնների վերաբերյալ անորոշությունները պահպանվում են, ինչի պարագայում երկրի ռիսկ-հավելավճարի՝ վերևի ուղղությամբ հնարավոր վերագնահատումը պարունակում է առավելապես գնաճային ռիսկեր:  Միևնույն ժամանակ, ՀՀ մակրոտնտեսական կայունությունը և բարձր տնտեսական աճը որոշակի դրական նախադրյալներ են երկրի ռիսկայնության հնարավոր վերագնահատման տեսանկյունից: 

 

ՀՀ ԿԲ-ն, առկա անորոշություններից բխող հնարավոր ռիսկերը կառավարելու նպատակով, կառուցում և դիտարկում է տնտեսական իրավիճակի զարգացման տարբեր սցենարներ: Սույն զեկույցում ներկայացված տիպային Ա սցենարի (որը պահանջում է քաղաքականության տոկոսադրույքի՝ շուկայի սպասումների համեմատությամբ ավելի բարձր ուղեգիծ) հիմքում ընկած են ԱՄՆ տնտեսությունում ներքին բարձր պահանջարկի, ինչպես նաև համաշխարհային առևտրային և աշխարհաքաղաքական հարաբերությունների համատեքստում հնարավոր առաջարկի շոկերի հետևանքով ԱՄՆ տնտեսությունից փոխանցվող գնաճային ճնշումների պահպանման ռիսկերը: Բարձր պահանջարկի պահպանման, չեզոք տոկոսադրույքի՝ վերևի ուղղությամբ հնարավոր վերագնահատումների, ինչպես նաև առաջարկի բացասական ցնցումների պայմաններում ԱՄՆ ԴՊՀ-ն կարող է ավելի երկար պահպանել դրամավարկային խիստ պայմանները: Զուգահեռաբար, զարգացող երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում, երկրի ռիսկի հավելավճարի հնարավոր վերանայումները կարող են նախապայմաններ ստեղծել կապիտալի արտահոսքի տեսանկյունից: Այս պարագայում, հնարավոր գնաճային ռիսկերի չեզոքացման նպատակով ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության ուղին կարող է ունենալ շուկայի սպասումների համեմատ ավելի խիստ դիրք:

 

Սույն զեկույցում ներկայացված տիպային Բ սցենարի (որը պահանջում է քաղաքականության տոկոսադրույքի՝ շուկայի սպասումների համեմատությամբ ավելի ցածր ուղեգիծ) հիմքում ընկած են ներքին տնտեսությունում բացասական պահանջարկի միջավայրի զարգացման հետ կապված ռիսկերը: Մասնավորապես՝ վերջին ամիսների ընթացքում արձանագրվող տնտեսական աճի կառուցվածքային առանձնահատկությունները ռիսկեր են պարունակում համախառն պահանջարկի թույլ պայմանների ձևավորման առումով: Վերոնշյալ զարգացումները միջնաժամկետում կարող են պարունակել գնանկումային էական ազդեցությունների ձևավորման ու պահպանման հավելյալ ռիսկեր: Նման իրավիճակում, ԿԲ-ն կիրականացներ շուկայի սպասումների համեմատությամբ քաղաքականության տոկոսադրույքի առավել կտրուկ նվազման ուղի՝ միջնաժամկետում պահանջարկը խթանելու և գնաճը թիրախին (4%) մոտեցնելու նպատակով:

 

 

Արդյունքում, հավասարակշռելով վերը նշված երկու ուղղություններով ռիսկերը, ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշեl է շարունակել աստիճանաբար մեղմել դրամավարկային պայմանները: ԿԲ խորհուրդը այսուհետ ևս հետևելու է տնտեսական զարգացման սցենարներին ՝ պատրաստ լինելով ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ՝ միջնաժամկետ հեռանկարում գնաճը թիրախային 4% մակարդակում  և գների կայունություն ապահովելու համար:

ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ներմուծեք թվանշաններն     


Նորություններ
Երևանի ավտոպարկը կհամալրվի ևս 250 18 մետրանոց ավտոբուսներովԵրևանի ավտոպարկը կհամալրվի ևս 250 18 մետրանոց ավտոբուսներով
Քաղաքապետարանը կառավարությանն առաջարկել է վերանայել Քաղաքապետարանը կառավարությանն առաջարկել է վերանայել "Վեոլիա Ջուր"-ի հետ պայմանագիրը. ընկերությունն ավելի մեծ ներդրումների կարիք ունի՝ տարիների ընթացքում կուտակված խնդիրները լուծելու համար
Տիգրան Ավինյանը՝ Տիգրան Ավինյանը՝ "Մետրո Աջափնյակ" նախագծի մասին. ավելի լավ է ավելի շատ ժամանակ ծախսենք նախագծային փուլում, քան հետո լուրջ խոչընդոտների բախվենք
ՀԱԷԿ-ում քննարկել են Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցմանը ֆրանսիական կողմի մասնակցության հնարավորությունըՀԱԷԿ-ում քննարկել են Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցմանը ֆրանսիական կողմի մասնակցության հնարավորությունը
7 ամսում մաքսայինները կանխել են շուրջ 340 կգ ընդհանուր քաշով մաքսանենգ դեղերի ներմուծումը Հայաստան  7 ամսում մաքսայինները կանխել են շուրջ 340 կգ ընդհանուր քաշով մաքսանենգ դեղերի ներմուծումը Հայաստան
Քաջարան-Ագարակ 32կմ ճանապարհահատվածում իրանական ընկերությունները կկառուցեն 17 կամուրջ‚ 2 թունել‚ 5 փոխհատումՔաջարան-Ագարակ 32կմ ճանապարհահատվածում իրանական ընկերությունները կկառուցեն 17 կամուրջ‚ 2 թունել‚ 5 փոխհատում
«Ամբեր Կապիտալի» կողմից կառավարվող «ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ Հիմնադրամը» կավելացնի ներդրումները Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում«Ամբեր Կապիտալի» կողմից կառավարվող «ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ Հիմնադրամը» կավելացնի ներդրումները Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում
Էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակում է սկսնակ և փոքր ձեռներեցների աջակցության ծրագրի նախագիծԷկոնոմիկայի նախարարությունը մշակում է սկսնակ և փոքր ձեռներեցների աջակցության ծրագրի նախագիծ
Ինչ տուգանք է սպասվում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագիրը ժամանակին չներկայացնելու համարԻնչ տուգանք է սպասվում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագիրը ժամանակին չներկայացնելու համար
Հայաստանի անշարժ գույքի շուկայում օտարերկրացիների հետ գործարքները մեկ տարում կրճատվել են 21,8%-ովՀայաստանի անշարժ գույքի շուկայում օտարերկրացիների հետ գործարքները մեկ տարում կրճատվել են 21,8%-ով
Մարզերում հողի առքուվաճառքի գործարքներն աճել են 12.7%-ովՄարզերում հողի առքուվաճառքի գործարքներն աճել են 12.7%-ով
Առաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի բնակարանները թանկացել են 4,2 տոկոսով՝ դրանց առքուվաճառքի գործարքների 11% աճի դեպքումԱռաջին կիսամյակում մայրաքաղաքի բնակարանները թանկացել են 4,2 տոկոսով՝ դրանց առքուվաճառքի գործարքների 11% աճի դեպքում
Գնել Սանոսյանը ծանոթացել է «Մասրիկ-1» արևային կայանի կառուցման ընթացքինԳնել Սանոսյանը ծանոթացել է «Մասրիկ-1» արևային կայանի կառուցման ընթացքին
Առաջին անգամ Հայաստանի կառավարության պարտքի կազմում ներքին պարտքը գերազանցել է արտաքին պարտքըԱռաջին անգամ Հայաստանի կառավարության պարտքի կազմում ներքին պարտքը գերազանցել է արտաքին պարտքը
ՄԱԿ ԶԾ. երբ տանը տաք է, և ավելի քիչ գումար է ծախսվումՄԱԿ ԶԾ. երբ տանը տաք է, և ավելի քիչ գումար է ծախսվում
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պատրաստ է աջակցել հեռահաղորդակցությանը. Մխիթար Հայրապետյանն այցելել է Team Telecom Armenia ընկերությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պատրաստ է աջակցել հեռահաղորդակցությանը. Մխիթար Հայրապետյանն այցելել է Team Telecom Armenia ընկերություն
Աբու Դաբիում կանցկացվի հայ-էմիրաթական գործարար համաժողովԱբու Դաբիում կանցկացվի հայ-էմիրաթական գործարար համաժողով
IDBank-ը շարունակում է «Քո կողքին» ծրագիրըIDBank-ը շարունակում է «Քո կողքին» ծրագիրը
Երևանի քաղաքապետարանում դժգոհություն են հայտնել Երևանի քաղաքապետարանում դժգոհություն են հայտնել "Վեոլիա ջուր" ջրամատակարարման միասնական օպերատորի սպասարկման որակի առնչությամբ
Տիգրան Մկրտչյանն ընդգծել է Սալոնիկի միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին Հայաստանի ակտիվ մասնակցության անհրաժեշտությունըՏիգրան Մկրտչյանն ընդգծել է Սալոնիկի միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին Հայաստանի ակտիվ մասնակցության անհրաժեշտությունը
Air Arabia-ն պատրաստվում է արբիտրաժային հայց ներկայացնել Հայաստանի դեմ                 Air Arabia-ն պատրաստվում է արբիտրաժային հայց ներկայացնել Հայաստանի դեմ                
Ժամկետից շուտ ամբողջապես տեղաբաշխվել են Արմսվիսբանկի դրամային պարտատոմսերըԺամկետից շուտ ամբողջապես տեղաբաշխվել են Արմսվիսբանկի դրամային պարտատոմսերը
ԿԶԵՀ-ը Երևանում անցկացրել է սեմինար՝ նվիրված գնումների կազմակերպմանը և ֆինանսների կառավարմանը՝ նախագծերի իրականացման ընթացքումԿԶԵՀ-ը Երևանում անցկացրել է սեմինար՝ նվիրված գնումների կազմակերպմանը և ֆինանսների կառավարմանը՝ նախագծերի իրականացման ընթացքում
ԻԻՀ դեսպան. Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման գիծը շահագործման կհանձնվի մի քանի ամիս անցԻԻՀ դեսպան. Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման գիծը շահագործման կհանձնվի մի քանի ամիս անց
"Արմենալ" գործարանի նոր ղեկավարությունը, հնարավոր է, զբաղվի գործարանը վաճառքի նախապատրաստմամբ
«Զվարթնոց» օդանավակայան. մեր թիմն արել և անում է հնարավոր ամեն ինչ՝ ավելացած երթևեկությունն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար«Զվարթնոց» օդանավակայան. մեր թիմն արել և անում է հնարավոր ամեն ինչ՝ ավելացած երթևեկությունն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար
Payoneer. Արտերկրից եկամուտ ստացողների գիտակցված ընտրությունըPayoneer. Արտերկրից եկամուտ ստացողների գիտակցված ընտրությունը
Հայաստանի բանկերին հաջողվել է պահպանել շահույթի երկնիշ աճը՝ վարկավորման ակտիվացման շնորհիվՀայաստանի բանկերին հաջողվել է պահպանել շահույթի երկնիշ աճը՝ վարկավորման ակտիվացման շնորհիվ
ՀՀ ԿԲ-ն տարեկան շահույթի 80%-ը կուղղի անտոկոս պետական պարտամուրհակի մի մասի մարմանըՀՀ ԿԲ-ն տարեկան շահույթի 80%-ը կուղղի անտոկոս պետական պարտամուրհակի մի մասի մարմանը
Հայաստանում քչերին է հետաքրքրում հայ սպառողի կողմից պեստիցիդների բարձր պարունակությամբ գյուղմթերք օգտագործելու փաստը.  Պիպոյանը՝ Հայաստանում քչերին է հետաքրքրում հայ սպառողի կողմից պեստիցիդների բարձր պարունակությամբ գյուղմթերք օգտագործելու փաստը.  Պիպոյանը՝ "Ռոսսելխոզնադզորի" հաղորդագրության մասին
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանել է հեղուկ գազի թանկացման պատճառներըՄրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանել է հեղուկ գազի թանկացման պատճառները
ՊԵԿ-ն առաջարկում է հարկային վարչարարության նոր մեխանիզմներ ներդնելՊԵԿ-ն առաջարկում է հարկային վարչարարության նոր մեխանիզմներ ներդնել
ԿԶԵՀ-ը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների որակի բարձրացման ծրագրի իրականացման համարԿԶԵՀ-ը Հայաստանին դրամաշնորհ կտրամադրի հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների որակի բարձրացման ծրագրի իրականացման համար
ՀԲ-ը Հայաստանին 110 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի ՀԲ-ը Հայաստանին 110 մլն դոլարի վարկ կտրամադրի "Համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի ծրագրին" աջակցելու համար
Ingo-ն Հայաստանի ապահովագրական շուկայում ներկայացրել է նոր պրոդուկտ ՝ աշխատանքի կորստից ապահովագրությունIngo-ն Հայաստանի ապահովագրական շուկայում ներկայացրել է նոր պրոդուկտ ՝ աշխատանքի կորստից ապահովագրություն
Քանի դեռ Հայաստանում իշխանության ղեկին Փաշինյանն է, պաշտոնական Երևանը BRICS-ին միանալու ցանկություն չի հայտնի. կարծիքՔանի դեռ Հայաստանում իշխանության ղեկին Փաշինյանն է, պաշտոնական Երևանը BRICS-ին միանալու ցանկություն չի հայտնի. կարծիք
Հայաստանում կհիմնվի տոհմակայան՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիների մթերատվության բարձրացման համարՀայաստանում կհիմնվի տոհմակայան՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիների մթերատվության բարձրացման համար
Կոնվերս Բանկն աջակցում է էներգաարդյունավետության բարձրացմանըԿոնվերս Բանկն աջակցում է էներգաարդյունավետության բարձրացմանը
Անդրանիկ Գրիգորյան. Կոնվերս Բանկը Հայաստանում նորարարության առաջնագծումԱնդրանիկ Գրիգորյան. Կոնվերս Բանկը Հայաստանում նորարարության առաջնագծում
Փորձագետ. Հարավային Կովկասում պետք է ձևավորվի միասնական շուկա ՝ առանց ռազմավարական գործընկերներիՓորձագետ. Հարավային Կովկասում պետք է ձևավորվի միասնական շուկա ՝ առանց ռազմավարական գործընկերների
Թաթուլ Մանասերյան. Նոր աշխարհակարգը ցույց կտա, որ Հայաստանը կարող է և պետք է համագործակցի բոլոր երկրների հետԹաթուլ Մանասերյան. Նոր աշխարհակարգը ցույց կտա, որ Հայաստանը կարող է և պետք է համագործակցի բոլոր երկրների հետ
Նախկին վարչապետ. Հայաստանին անհրաժեշտ է 600 ՄՎտ հզորությամբ ստացիոնար բլոկՆախկին վարչապետ. Հայաստանին անհրաժեշտ է 600 ՄՎտ հզորությամբ ստացիոնար բլոկ
Ֆրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններՖրանչայզինգ. բիզնեսի ընդլայնման նոր հնարավորություններ
Հայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովելՀայաստանի առևտրի հատվածը 5 ամսում 5.6 մլրդ դոլարի հասույթ է ապահովել
Չեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբՉեխիան կարող է զբաղվել Երեւանի մետրոպոլիտենի արդիականացմամբ
Հայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերովՀայաստանում բեռնափոխադրումները նվազում են, իսկ ուղևորափոխադրումները շարունակում են աճել երկնիշ տեմպերով
Կապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել էԿապի ոլորտի հասույթի աճը 5 ամսում արագացել է
Հայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ովՀայաստանում գինու արտադրությունը հունվար-մայիսին կրճատվել է տարեկան 32,6%-ով
ICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանըICC NCA-ը կաջակցի առաջիկա աշնանը Երևանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի անցկացմանը
Հայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգՀայաստանում կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ
ՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններինՀՀ կառավարությունը 2,2 մլրդ դրամ կհատկացնի շինարարական կազմակերպություններին
4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է4․046․161 դրամ դրամ՝ Հզոր միտք ՀԿ-ին․ հուլիսի շահառուն SIA Հայաստան ծրագիրն է
Գինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ինԳինով լի օրեր Դիլիջանում․ DILIJAN WINE FEST 2024-ը կանցկացվի օգոստոսի 3-ին ու 4-ին
Քաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունըՔաղաքաշինության կոմիտեն իրանական ընկերության հետ քննարկում է նոր տեխնոլոգիայով դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը
ԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համարԱՄՆ ՄԶԳ-ը 5 մլն դոլար կուղղի Հայաստանին Amazon վեբ-ծառայության հետ համատեղ թվային փոխակերպման համար
Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում   Արդշինբանկը կրկին լավագույնն է ճանաչվել Asian Banking & Finance ամսագրի վարկածով 2 անվանակարգում  
ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլարՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը Հայաստանի տնտեսություն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3 անգամ՝ մինչեւ բացասական 130.4 մլն դոլար
Փոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համարՓոխնախարար. շուրջ 20 հազար արցախցի աշխատանքի է տեղավորվել, մի քանի հարյուր մարդ դիմել է բնակարաններով ապահովման ծրագրին մասնակցելու համար
«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով«Զինապահ» հիմնադրամի շահառու զինծառայողի հաշմանդամության խմբի փոփոխության դեպքում առաջարկվում է հատուցման գումարները վճարել նախկին չափով
Քննարկվել են Քննարկվել են "Հյուսիս-Հարավ" ճանապարհային միջանցքի չորրորդ հատվածի կառուցման նախագծի մանրամասները
Կարդալ ավելին
Արտ. փոխարժեքները
24.07.2024
RUB4.450.03
USD388.390.48
EUR421.09-0.26
GBP501.260.78
CAD281.69-0.22
JPY25.130.27
CNY53.370.04
CHF437.972.70